Najpopularniejsze odmiany pszenicy ozimej

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Najpopularniejsze odmiany pszenicy ozimej

Pszenica
Pszenica jako królowa pól - zobacz odmiany pszenicy ozimej

Spośród wszystkich zbóż uprawianych w Polsce pszenica ozima ma największe znaczenie. Jest ona podstawowym zbożem chlebowym. Od wielu lat można zauważyć duże postępy w jej uprawie. Do krajowego rejestru co roku wpisywana jest duża liczba odmian, które charakteryzują się coraz lepszymi cechami ilościowymi i jakościowymi. Obecnie w rejestrze znajdują się 83 odmiany pszenicy ozimej zwyczajnej i jedna odmiana twarda. Odmiany poszczególnych pszenic ozimych różnią się między sobą cechami użytkowymi i warunkami uprawy.

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

Udział zbóż w strukturze zasiewów dla Polski od kilkunastu lat wynosi ponad 70 % (6,7 mln ha). Rolnicy częściej uprawiają zboża ozime ze względu na wyższy plon końcowy. Dominującym gatunkiem bezapelacyjnie pozostaje pszenica ozima, którą w roku 2013 zasiano na 2, 1 mln ha polskich pól (31, 4% wszystkich zbóż).

Pszenżyto
Pszenżyto ozime – wiadomości o cechach i agrotechnice odmian ozimych

Pszenżyto ozime (Triticosecale Wittm. ex A. Camus) łączy w sobie cechy morfologiczne pszenicy i żyta, które zostały użyte do krzyżowania. Powierzchnia upraw pszenżyta ozimego regularnie z każdym rokiem ulega zwiększeniu. (...) znaleźć zastosowanie w piwowarstwie czy przemyśle spirytusowym. Odmiany Aktualnie w Krajowym Rejestrze

Pszenica
Siew pszenicy ozimej i jarej - norma wysiewu, termin i technika

ziaren w kłosie. Terminowy siew pozwala pszenicy dobrze wykorzystać okres wegetacji i prawidłowo ukształtować (...) i przygotowanie ziarna Wiele odmian pszenicy ozimej i jarej jest wpisanych do Polskiego Rejestru Odmian (COBORU). Wybór odpowiedniej odmiany pszenicy do uprawy umożliwia uzyskanie dobrych plonów ziarna. Odmiany

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

liściowe, liście i kłosy. Atakuje pszenicę ozimą i może redukować jej plon od 5 do 35%. Niechemicznymi metodami ochrony pszenicy jest niszczenie resztek pożniwnych oraz stosowanie zabiegów, które przyspieszają ich (...) do porażania pszenicy przez mączniaka. Na polach można uprawiać odmiany odporne na tą chorobę, takie jak:

Nawożenie
Kiedy i czym najlepiej nawozić pszenicę ozimą? O tym musisz pamiętać!

Pszenica ozima silnie reaguje na nawożenie mineralne i jest bardzo wrażliwa na niedobory fosforu i potasu. Najważniejsze jest jednak nawożenie azotem, ponieważ ten pierwiastek przyczynia się do zwiększania zawartości azotu (...) azotu również są uzależnione od przewidywanego plonu, stanowiska oraz odmiany. Mogą wynosić od 90 do 160

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

Pszenżyto jest mieszańcem międzyrodzajowym pszenicy z żytem, łączącym w sobie cechy obu gatunków. Nie występuje on w stanie naturalnym. W 1982 roku naukowcy z Poznańskiego Instytutu Roślin pozyskali pierwszą odmianę (...) około 1 mln ha, a 90% zasiewów stanowi forma ozima. Według danych z COBORU średni plon

Czosnek
Jaką odmianę czosnku wybrać? Oto garść cennych porad

warunkach naszego kraju uprawia się odmiany czosnku, które dzieli się na dwie grupy: wytwarzające pędy kwiatostanowe i niewytwarzające pędów kwiatostanowych. Pierwsze, tzw. ozime uprawia się jesienią z uwagi na fakt (...) barwą dużych ząbków, ich waga wynosi nawet 50 g. Najpopularniejszą odmianą wczesną jest Zawrat, którego duże

Pszenżyto
Wszystko, co trzeba wiedzieć o siewie pszenżyta - jak, kiedy i na jakich stanowiskach

skutkuje wolniejszym tempem wzrostu roślin pszenżyta ozimego, ponieważ stopniowemu obniżeniu ulega temperatura powietrza. Powoduje to zmniejszenie liczby kłosów, redukcję powierzchni asymilacyjnej oraz zmniejszenie gromadzenia się masy roślinnej. Pędy główne i (...) stosować na glebach należących do kompleksów pszennych i dla odmian, które silnie się krzewią. Na kompleksach

Czosnek
Nasiona czosnku - wskazówki pomocne przed zakupem

gromadzą się w wewnętrznych łuskach ząbków. Niektóre odmiany wytwarzają pędy kwiatostanowe zakończone baldachem. W baldachu oprócz (...) celów nasiennych sprawdzą się te znajdujące się na obrzeżach główki. Najpopularniejszymi odmianami do sadzenia czosnku są Jankiel (...) jesiennego, jak i wiosennego, w zależności od odmiany. Odmiany ozime sadzi się od połowy września do

Chwasty
Pszenica twarda – ciepłolubna i rzadko uprawiana odmiana pszenicy

Charakterystyka Pszenica twarda to pospolita trawa, która tworzy spore kępy. Najczęściej jest roczna, siewki w największym natężeniu pojawiają się jesienią, odmian jarych jest znacznie mniej. W (...) na gwałtowne zmiany temperatur, lub dużą ilość opadów. Odmiana ozima jest znacznie bardziej wytrzymała i to

Choroby zbóż
Rdza brunatna pszenicy – zwalczamy tę częstą chorobę zbóż

maja. Szkodliwość Rdza brunatna pszenicy w naszym kraju występuje powszechnie. Masowe infekcje (...) triazolowe, strobilurynowe, benzimidazolowe) uprawa odmian odpornych na rdzę brunatną Odmiany pszenicy ozimej o dużej odporności na rdzę brunatną (COBORU 2013): Elipsa, KWS Dacanto, Oxal, KWS Magic,

Pszenica
Poznaj wymagania uprawowe pszenicy jarej i dowiedz się, jak uzyskać wysokie plony

że intensywność rozwoju systemu korzeniowego pszenicy jarej zależy przede wszystkich od terminu siewu czy wilgotności. Przy zapewnieniu odpowiednich warunków do wzrostu i rozwoju tego zboża można spodziewać się dobrych plonów. (...) Do najgorszych przedplonów zalicza się rośliny zbożowe, szczególnie pszenicę ozimą i jęczmień jary. Stosowanie ich jako

Owies
Uprawa owsa - popularnego w Europie zboża paszowego

się tylko formę jarą, ponieważ odmiany ozime w krajowych warunkach nie wykazują odpowiedniej mrozoodporności i zimotrwałości. W 2012 roku uprawa owsa zajmowała 6,7% ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. Wyprodukowane (...) a jako przerywacz fitosanitarny może być uprawiany na kompleksach pszennych. Przy równomiernym rozkładzie opadów może dobrze

Pszenżyto
Uprawa pszenżyta jarego - praktyczne porady dotyczące siewu, pielęgnacji i zbioru

ważnym czynnikiem wpływającym na plon pszenżyta jest gęstość siewu, ponieważ ściśle wiąże się z wymaganiami świetlnymi poszczególnych odmian. W uprawie pszenżyta najważniejsze są dwa czynniki, które bezpośrednio oddziałują na wzrost (...) w konsekwencji prowadzi do spadku plonu. Formę jarą pszenżyta ozimego można wysiewać najpóźniej do II dekady

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

jest rośliną oleista uprawianą w Polsce głównie w formie ozimej, która odznacza się lepszym plonowaniem niż forma (...) nasion tej rośliny oleistej przekraczają 60 mln ton. Odmiany rzepaku ozimego i jarego (...) Najlepsze pod uprawę rzepaku są gleby należące do kompleksów pszennych bardzo dobrych i dobrych. Dobre plony

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

wykorzystywany na cele energetyczne. Forma ozima jest częściej uprawiana w Polsce niż jara. W kraju uprawia się też odmiany hybrydowe, które mają około 25% udziału w zasiewach rzepaku. (...) plony rzepaku można uzyskać na glebach należących do kompleksów pszennych. Kompleks pszenno-żytni również może być wykorzystywany

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

wykorzystywany jest przy produkcji alkoholi. Żyto należy do zbóż ozimych, którego krzewienie produktywne zachodzi jesienią. Krzewienie wiosenne (...) rozkrzewienia żyta, to wytworzy on mała liczbę kłosów. Odmiany Żyto zwyczajne można podzielić (...) wilgotnościowych oraz poziomu agrotechniki. W latach suchych na kompleksie pszennym bardzo dobrym i dobrym żyto uzyskuje

Rzepak
Poznaj zarejestrowane odmiany rzepaku jarego i ozimego

Roślin Rolniczych (CCA) znajduje się ponad 140 odmian rzepaku jarego. Odmiany rzepaku ozimego [wg COBORU] * Mieszaniec męskosterylny przeznaczony do tworzenia (...) Rolniczych (CCA) znajduje się ponad 140 odmian rzepaku jarego. Odmiany rzepaku ozimego [wg COBORU] * Mieszaniec męskosterylny przeznaczony do tworzenia mieszańca

Gorczyca
Gorczyca na poplon – szybko wschodząca, doskonała roślina fitosanitarna!

do rodziny kapustowatych (Brassicaceae). Gorczyca biała jest nieco odmienna od dwóch pozostałych form, bliżej spokrewniona z (...) tym gorczycy. Są to np.: rzepak ozimy, jęczmień ozimy, groch. Jednak, ze względu na pozostawianie bardzo cennego stanowiska przez te rośliny, najczęściej wysiewa się po nich inne ważne gospodarczo gatunki

Rośliny pastewne
Lucerna mieszańcowa - uprawa na paszę czy na nasiona? Dowiedz się, jak ją wykorzystać!

Odmiany W krajowym rejestrze według COBORU znajdują się dwie odmiany lucerny mieszańcowej – Kometa, wyhodowana przez firmę DANKO, i Radius, która została (...) kukurydza. Jeżeli lucernę wysiewamy w okresie letnim, to należy uprawiać ją po międzyplonach ozimych lub mieszankach zbożowo-strączkowych, które się zbiera na zielonkę. Lucerna jest dobrym

Rośliny pastewne
Burak pastewny - siew, wymagania, uprawa i zbiór

przyczynia się do trwałych uszkodzeń korzeni buraka pastewnego. Wszystkie odmiany wykształcające korzenie ponad powierzchnię gleby wymagają wcześniejszych (...) buraka pastewnego zaleca się na glebach najlepszych, zaliczanych do kompleksów: pszennego bardzo dobrego, dobrego i wadliwego. Ważnym (...) Burak pastewny najczęściej zajmuje stanowisko po zbożach (pszenicy ozimej i jęczmieniu) i kukurydzy. Za najgorsze

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

składniki pokarmowe oraz dobrze uwilgotnione. Gleby należące do kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego oraz żytniego bardzo (...) stanowisko o wysokiej wartości i najczęściej jest uprawiany po zbożach ozimych lub jarych. Jest dobrym przedplonem dla (...) chłodnej i mokrej wiosny. Optymalna obsada tradycyjnych odmian bobiku powinna wynosić 40-60 roślin na

Rośliny pastewne
Życica wielokwiatowa ‒ trawa na międzyplon, pasze i pastwisko!

Wysiewana jest w uprawę zbóż ozimych, najczęściej w żyto, ale także w pszenicę, pszenżyto oraz rzepak i rzepik. Dzięki międzyplonom, zbiory zielonki są większe. Zaznaczyć jednak należy, że tylko z (...) o odpowiednią zasobność podłoża w ten pierwiastek. Odmian hodowlanych tego gatunku jest wiele, choć

Pszenica
Pszenica Muszelka – opis i wymagania

przeciętnym poziomie agrotechniki, wynosi 83 dt/ha. Cechy charakterystyczne Odmiana ta jest wczesna i ma dobre zdolności krzewienia. Masa 1000 ziaren wynosi (...) wczesny. Cechują się niską mrozoodpornością. Wymagania i norma wysiewu Pszenica ozima Muszelka może być uprawiana na terenie całego kraju, choć jest

Pszenżyto
Świadomy wybór odmiany pszenżyta – praktyczne porady

Powierzchnia uprawy pszenżyta w Polsce sukcesywnie wzrasta. Dominującą formą nieustannie pozostaje pszenżyto ozime, które w warunkach klimatycznych naszego kraju plonuje wyżej w porównaniu do formy jarej. Wszystkie odmiany zarejestrowane w przeciągu kilku ostatnich lat charakteryzują się wyższą odpornością na choroby i szkodniki oraz są bardziej plenne.

Pszenżyto
Kiedy siać pszenżyto jare, a kiedy ozime? Podpowiadamy właściwe terminy wysiewu

Pszenżyto jest gatunkiem młodym, sztucznie wyhodowanym mieszańcem, który powstał ze skrzyżowania pszenicy i żyta. Małe wymagania środowiskowe, dość duża odporność na choroby, duży potencjał plonowania i wysoka wartość pokarmowa sprawiają, że stało się ono konkurencyjne dla innych gatunków zbóż. Obecne odmiany pszenżyta plonują na poziomie zbliżonym do dobrych odmian pszenicy ozimej. Warto znać zasady siewu tego ważnego w naszej gospodarce zboża.

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

powierzchni uprawy oraz światowej produkcji zajmuje trzecie miejsce po pszenicy i ryżu. Na ziarno uprawia się ją (...) przede wszystkim w żywieniu bydła i trzody chlewnej. Odmiany W uprawie kukurydzy wykorzystuje (...) nie jest zalecane jeżeli z pola schodzą wczesne poplony ozime. Dopuszczalna jest uprawa na kiszonkę, ale

Marchew
Nasiona marchwi – charakterystyka dobrego materiału siewnego

liści, pędy kwiatowe i nasiona. Najpopularniejsze z kraju odmiany marchwi należą do grup: paryskiej, mini, amsterdamskiej, nantejskiej, berlikumer, flakkee, imperator i chantenay. Przedstawiamy zbiór najważniejszych informacji, które trzeba wiedzieć o (...) zbiór warzyw (nawet o 14 dni), można zastosować siew ozimy pod koniec listopada lub na początku

Jęczmień
Jęczmień jary i ozimy – zalecane terminy wysiewu. Wyjaśniamy, kiedy siać, by mieć duże plony

W Polce przeważa uprawa zbóż ozimych, jedynie w uprawie jęczmienia dominują odmiany jare, z uwagi na jego małą mrozoodporność. Obecnie systematycznie rośnie areał uprawowy jęczmienia, który uprawiany jest zarówno dla (...) wymaganiach glebowych, najlepiej plonuje na glebach zaliczanych do kompleksów pszennych. Jest wrażliwy na odczyn kwaśny, który

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

koniczyny czerwonej mają jej trzy odmiany: łąkowa, uprawna i amerykańska. Najpopularniejsza jest koniczyna czerwona uprawna, która daje duży plon wartościowej paszy i ma duże znaczenie (...) uprawiać na glebach należących do kompleksu: pszennego bardzo dobrego i dobrego, żytniego (...) siana w zboża jare – jęczmień ozimy lub owies na zielonkę bądź

Rośliny pastewne
Wyka kosmata (ozima) - poznaj roślinę o dużym znaczeniu gospodarczym w Polsce

W Polsce wyka kosmata (Vicia villosa) ma duże znaczenie gospodarcze. Inaczej nazywa się ją wyką piaskową lub ozimą. Uprawiana na niewielkim obszarze kraju. Jej plon wykorzystywany jest na zielonkę, susz, siano lub zielony nawóz. Najczęściej wysiewa się ją jako poplon w mieszankach z żytem, owsem, pszenicą ozimą, koniczyną łąkową lub łubinem, a rzadko w siewie czystym. Do krajowego rejestru wpisano jedną odmianę wyki kosmatej – odmianę Rea. Została ona wyhodowana przez Poznańską Hodowlę Roślin i wpisana do rejestru w 1971 roku.

Rzepak
Rzepik ozimy - roślina często mylona z rzepakiem. Poznaj sposoby jego uprawy

słabym plonowaniem, mniejszym niż rzepaku ozimego. Odmiany Na świecie występują różne odmiany rzepiku. Są to formy wysokoerukowe, podwójnie ulepszone i żółtonasienne. Występują też odmiany pastewne, które (...) Najlepiej uprawiać go na stanowiskach po zbożach, na kompleksach pszennych i żytnich. Gleby przeznaczone pod jego

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

zimnotrwałości jęczmienia ozimego w porównaniu do innych gatunków zbóż ozimych. Pomimo wysokiego plonowania, silnie wymarza, zwłaszcza w (...) 2013) wyniósł ok 11%. Daje to drugi trzeci wynik po pszenicy i życie. Jęczmień jary może być (...) wymaga innych wielkości i podziału dawek w porównaniu do odmian paszowych. Zapotrzebowanie ta potas i fosfor

Pszenica
Pszenica Cubus – cechy odmiany, odporność i normy wysiewy

Odmiana pszenicy ozimej – Cubus, należy do grupy technologicznej A, czyli jakościowej. Ma ona wysoki potencjał plonowania i można uprawiać ją na wszystkich stanowiskach, po wielu przedplonach. Można ją wysiewać we wczesnym terminie, ale też w późnym i bardzo późnym. Zalecana jest do uprawy w województwach: kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim i śląskim.

Pszenica
Pszenica Skagen – charakterystyka ozimej odmiany pszenicy

Odmiana Skagen jest pszenicą ozimą należąca do grupy A, czyli jakościowej. Zaliczana jest ona do późnych odmian pszenicy, typu długiego dnia. Fazę strzelania w źdźbło rozpoczyna późno i buduje bardzo gęsty łan, dlatego też można zaliczyć ją również do typu kompensacyjnego pszenic. Może być przeznaczana na cele konsumpcyjne.

Rośliny lecznicze
Uprawa owsa – wyjaśniamy najważniejsze aspekty

jedynym zbożem, które nie posiada formy ozimej. Jest samopylny, kwitnie dość wcześnie, (...) górskich, owsiano-pastewnych górskich oraz nieznacznie słabiej na pszennych. Wywnioskować można więc, że jego (...) Obecnie w krajowym rejestrze znajdują się 23 odmiany oplewione różniące się wyglądem łuski (...) polu rzadziej pojawiają się choroby grzybowe – najpopularniejsze to rdza koronowa oraz

Pszenica
Pszenica Julius – cechy odmiany i metody uprawy

Jest to odmiana pszenicy ozimej zaliczana do grupy A. Może być przeznaczana do wypieku chleba. Odmiana ta odznacza się dużą mrozoodpornością. Jej termin kłoszenia jest średni, a dojrzewania od średniego do późnego. Rośliny uzyskują średnią wysokość, a ich zdolność do wylegania i wymarzania jest mała. Liczba opadania jest bardzo wysoka, a zawartość białka w ziarnie jest średnia.

Czosnek
Czosnek Harnaś - jedna z najpopularniejszych odmian ozimych o intensywnym smaku

Czosnek Harnaś to jedna z najpopularniejszych w naszym kraju odmian ozimego czosnku– stoi za tym wiele jej zalet. Została doceniona nie tylko przez amatorów, ale przez profesjonalistów na MTP w 2007 roku otrzymując Złoty Medal Polagra Farm, a także jest laureatem „AGRO POLSKA”. To wczesna odmiana (dojrzewa o ok. tydzień wcześniej niż Orlik), którą sadzimy zwykle w październiku, w zależności od panujących warunków pogodowych. Spośród innych odmian wyróżnia się licznością ząbków w główce, średnio wytwarza od 8 do 13 sztuk.

Sałata
Uprawa sałaty – siejemy i zbieramy dorodne warzywa

biologiczną od głowiastej. Odmiany W Europie Zachodniej i Ameryce uprawia się sałatę liściową i rzymską. W Polsce najpopularniejsza w uprawie jest sałata głowiasta. Z roku na (...) niewykształconymi główkami.   Uprawa sałaty ozimej W uprawie zimowej wykorzystywana

Pszenżyto
Pszenżyto Algoso – charakterystyka i wymagania

Pszenżyto Algoso zaliczane jest do tradycyjnych odmian pszenżyta ozimego. Do uprawy zalecany jest w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, opolskim, śląskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

Kaczki
Kaczka staropolska – najstarsza, polska odmiana kaczki

wielu odmianach barwnych. Odmiana kuropatwiana (dzika) Jest to najpopularniejsza z odmian. Ptaki o takim umaszczeniu przypominają przodka udomowionej kaczki – krzyżówkę. Kaczor ma ciemnozieloną głowę i (...) im paszę miękką. W jej skład mogą wchodzić: śruta pszenna, jęczmienna, owsiana, grochowa, ziemniaki parowane, twaróg

Pszenica
Pszenica Ludwig – charakterystyka odmiany

Odmiana Ludwig, zaliczana jest do form ozimych pszenicy i należy do grupy technologicznej A, czyli jakościowej. Zalecana jest do uprawy w województwie lubuskim, wielkopolskim i łódzkim. Można ją uprawiać na glebach piaszczystych. Przy wysokim poziomie agrotechniki może osiągnąć wysokie plony dochodzące do 10 t/ha. Ilość wysiewu dla tej odmiany jest zróżnicowana pod względem terminu siewu i może wynosić od 220 do 500 ziaren na 1 m2.

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki