Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

Uprawa pszenżyta jarego Pszenżyto jare Dublet

Najczęściej przedplonem dla pszenżyta jarego jest ziemniak. Po jego zebraniu wystarczy wykonać orkę przedzimową w październiku lub na początku listopada. Orka powinna być wykonywana na głębokość 18‒22 cm, a następnie pozostawiana w ostrej skibie. Po zbiorze ziemniaka późnego, na polu pozostaje duża ilość łętów, jednak podczas wykonywania orki zostają one przykryte przez skiby.

Po zejściu ziemniaka z pola, można również wykonać uproszoną uprawę za pomocą grubera. Przed wykonaniem tego zabiegu łęty należy zebrać z pola albo drobno pociąć, a następnie równomiernie rozrzucić na polu. Takie wykonanie uprawy umożliwia zatrzymanie wody w glebie oraz nie niszczy organizmów występujących w glebie, co umożliwia uzyskanie takich samych plonów, jak przy klasycznej uprawie.

Jeżeli przedplonami były zboża, łubin czy seradela, to należy wykonać płytką podorywkę pielęgnacyjną oraz kilkakrotnie użyć brony w celu zniszczenia siewek kiełkujących chwastów. Głębsza podorywka, wykonywana na głębokość 10‒12 cm, potrzebna jest wtedy, gdy zostaną odkryte rozłogi chwastów, które należy wysuszyć i wyciągnąć przy użyciu kultywatora. Można również zastosować talerzowanie, które umożliwia wymieszanie resztek pożniwnych z glebą oraz przyspiesza ich rozkład.

Parametry siewu

Termin siewu jest czynnikiem determinującym wysokość plonowania pszenżyta jarego. Opóźnienie siewu powoduje duży spadek plonu ziarna, ponieważ ulega zmniejszeniu krzewienie produkcyjne roślin, dlatego musi być on jak najwcześniejszy. Optymalny termin siewu pszenżyta jarego przypada na III dekadę marca bądź I dekadę kwietnia.

Optymalna obsada ziarniaków przy wczesnym siewie powinna wynosić w zależności od rodzaju gleb 450‒550 ziarniaków na m2. Na kompleksie żytnim bardzo dobrym należy wysiać 450 ziarniaków na m2, na żytnim dobrym – 500, a na żytnim słabym – 550.  Formę jarą pszenżyta powinno się siać na głębokość 2‒4 cm.        

Nawożenie

Ziarno i słoma pszenżyta jarego charakteryzuje się dużą zawartością azotu oraz niewielką ilością wapnia i magnezu. Pszenżyto jest tolerancyjne na zakwaszenie gleby, jednak na kompleksie żytnim dobrym i żytnim słabym, jego plony wzrastają przy użyciu nawet 50% dawki CaO (tlenku wapnia). Najlepiej stosować wapnowanie pod przedplon. Bardzo korzystne jest zastosowanie wapna magnezowo-węglanowego lub dolomitu, aby dodatkowo dostarczyć do gleby magnez.

Dawki fosforu i potasu należy określić na podstawie poziomu uzyskiwanych plonów oraz zawartości przyswajalnych form tych pierwiastków glebie. W zależności od rodzaju gleb średnio stosuję się około 50‒90 kg P2O5/ha i 70‒110 kg K2O/ha. Nawozy, które w swoim składzie zawierają te składniki, najlepiej stosować wiosną, przed uprawą roli.

czytaj dalej...

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki