Pszenżyto jare Mieszko

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Pszenżyto jare Mieszko

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

Pszenżyto jest mieszańcem międzyrodzajowym pszenicy z żytem, łączącym w sobie cechy obu gatunków. Nie występuje on w stanie naturalnym. W 1982 roku naukowcy z Poznańskiego Instytutu Roślin pozyskali pierwszą odmianę pszenżyta, którą wpisano do Rejestru Odmian Oryginalnych i nadano nazwę Lasko. Krajowy Rejestr zawiera aktualnie 10 odmian jarych pszenżyta.

Pszenżyto
Uprawa pszenżyta jarego - praktyczne porady dotyczące siewu, pielęgnacji i zbioru

W uprawie pszenżyta najważniejsze są dwa czynniki, które bezpośrednio oddziałują na wzrost roślin, ich rozwój oraz produktywność. Pierwszy czynnik wpływa na produktywność pszenżyta jarego – to termin siewu. Musi być dostosowany do wymagań tego zboża względem długości dnia i jarowizacji. Drugim ważnym czynnikiem wpływającym na plon pszenżyta jest gęstość siewu, ponieważ ściśle wiąże się z wymaganiami świetlnymi poszczególnych odmian.

Pszenżyto
Wszystko, co trzeba wiedzieć o siewie pszenżyta - jak, kiedy i na jakich stanowiskach

wysokości. Również opóźnienie terminu siewu pszenżyta jarego może powodować duże spadki plonu, ponieważ powoduje skrócenie okresu wegetacji, co ogranicza optymalne rozkrzewienie roślin i zmniejsza liczbę kłosów. Termin siewu pszenżyta ozimego jest uzależniony od rejonu, w którym ma być wysiewane. W północno-wschodniej części Polski najlepiej wysiewać je 5–20 września.

Nawożenie
Nawożenie pszenżyta - potrzeby pokarmowe i dawki nawozów

wykorzystanie przez rośliny. Przy uprawie pszenżyta jarego nawożenie fosforowo-potasowe należy wykonywać przed orką zimową. Azot Pszenżyto wykazuje bardzo duże zapotrzebowanie na azot. Do wytworzenia 5 ton ziarna wykorzystuje 135 kg azotu. Dawki nawożenia azotowego są uzależnione od stanowiska i przedplonu. Po przedplonach niezbożowych nie zaleca się

Rośliny pastewne
Kostrzewa łąkowa ‒ królowa polan i pastwisk. Wymagania i uprawa

3 lata od wysiewu. Plon kostrzewy czerwonej wysiewanej w mieszance w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego wynosi średnio (...) są okopowe na oborniku. Trawę wsiewa się zazwyczaj w zboża jare zbierane na ziarno. Roślina nie znosi (...) zastosowania jęczmienia jarego. Najlepsza ochronę kostrzewie zapewnia pszenica jara. Pszenżyto jare, owies mogą częściowo ograniczać rozwój

Trawy łąkowe
Rutwica wschodnia - opis, uprawa i użytkowanie

miododajne, a dodatkowo nadaje się do uprawy w siewie czystym oraz w mieszankach z trawami czy rośliną ochronną. Cechy charakterystyczne Skład (...) ich okrywę nasienną w celu przyspieszenia kiełkowania. Można ją również wysiewać w zboża jare, które pełnią wtedy rolę roślin ochronnych. Ilość wysiewu powinna wynosić 300-5000

Lucerna
Siew lucerny - najważniejsze fakty na temat wysiewu

zielonkę takie, jak jęczmień z wyką. Jako roślinę ochronną można również wykorzystywać mieszańcowe odmiany kukurydzy. Zboża uprawiane na ziarno są gorszymi roślinami ochronnymi, (...) na ziarno są gorszymi roślinami ochronnymi, a do najgorszych zaliczamy pszenicę, owies i pszenżyto jare. Spowodowane jest to tym, że owies ma duże wymagania wodne,

Pszenżyto
Świadomy wybór odmiany pszenżyta – praktyczne porady

Powierzchnia uprawy pszenżyta w Polsce sukcesywnie wzrasta. Dominującą formą nieustannie pozostaje pszenżyto ozime, które w warunkach klimatycznych naszego kraju plonuje wyżej w porównaniu do formy jarej. Wszystkie odmiany zarejestrowane w przeciągu kilku ostatnich lat charakteryzują się wyższą odpornością na choroby i szkodniki oraz są bardziej plenne.

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

groch. Najczęściej przeznaczana jest na zieloną paszę i często wchodzi w skład mieszanek zbożowych. Idealnie nadaje się na zieloną paszę, ponieważ ma cienkie łodygi i (...) a powierzchnia zwykle matowa. Masa 1000 nasion przeważnie wynosi 50–60 g. Nasiona wyki jarej w niewielkim stopniu wykorzystuje się na paszę dla zwierząt, ponieważ w

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

uprawy, sposobu nawożenia, wymagań wodnych, wpływu na zachwaszczenie, a także o podobnej wartości przedplonowej. Rozróżnia się następujące elementy zmianowania: okopowe, zbożowe ozime, zbożowe jare, strączkowe, motylkowe wieloletnie i ich mieszanki z trawami, jednoroczne pastewne, przemysłowe, poplony, plony wtóre. W wymienionych elementach mogą się znajdować rośliny o różnych wymaganiach glebowych, co również trzeba

Żyto
Żyto jare - wymagania i sposoby uprawy popularnego zboża

Żyto jare (Secale cereale) nie wymaga dużych nakładów finansowych podczas uprawy. Może być wysiewane w siewie czystym, w zasiewach mieszanych z roślinami motylkowatymi jako roślina podporowa bądź w mieszankach zbożowych składających się z dwóch gatunków. Aktualnie w krajowym rejestrze jest wpisana jedna odmiana żyta jarego – Bojko. Została ona zarejestrowana 2005 r., a jej hodowcą jest Hodowla Roślin Smolice, grupa IHAR.

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

oraz technicznego. Światowe zbiory nasion tej rośliny oleistej przekraczają 60 mln ton. Odmiany rzepaku ozimego i jarego W Krajowym Rejestrze według COBORU są zarejestrowane odmiany tradycyjne (populacyjne) rzepaku oraz mieszańcowe odmiany, pochodzące z polskich i zagranicznych hodowli. Wszystkie odmiany rzepaku jarego są podwójnie ulepszane („00”),

Jęczmień
Odmiany jęczmienia jarego - przegląd i charakterystyka najlepszych

Uprawa jęczmienia jarego odbywa się głównie w celach pastewnych i browarnych. Niewielka część ziarna wykorzystywana jest w przemyśle kaszarskim. Forma jara jęczmienia jest też podstawowym składnikiem mieszanek zbożowych. W 2013 r. w rejestrze znalazło się 60 odmian, w tym 32 typu browarnego i 28 pastewnego, z których Gawrosz jest formą nieoplewioną. W hodowli jęczmienia jarego od wielu lat szczególną uwagę poświęca się typowi browarnemu.

Kury
Żywienie i pasze dla kurczaków brojlerów - najważniejsze informacje

W tej fazie zmniejszana jest zawartość białka w dawce i zwiększana ilość energii. Skład mieszanek Mieszanki dla kurcząt brojlerów opierają się w głównej mierze o zboża- kukurydzę, pszenicę, pszenżyto, jęczmień i owies. Nie zaleca się stosowania żyta, ponieważ już niewielki jego dodatek może wywoływać biegunki u piskląt.

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

Główną zaletą uprawowych form jęczmienia jarego jest ich wysoka odporność na przymrozki wiosenne. Ponadto, zboże to dosyć dobrze znosi uprawę po owsie i pszenicy. Przestrzega się przed uprawą w monokulturze (...) powietrznych. Mimo to rolnicy coraz częściej decydują się na umieszczanie go w swoim płodozmianie. Wiele kontrowersji

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

produkcji. Przy siewie wczesnym obserwuje się korzystniejszy układ trzech składowych plonu rzepaku jarego: liczb łuszczyn na jednej roślinie, liczby nasion w łuszczynie, masy tysiąca nasion. (...) wchodach wynosi: 45-50 roślin/ m2 dla odmian populacyjnych i 60-65 roślin/m2 dla odmian mieszańcowych. Rzepak jary sieje się w podobnej ilości jak formę ozimą: około

Pszenica
Poznaj wymagania uprawowe pszenicy jarej i dowiedz się, jak uzyskać wysokie plony

przejściowy dla pszenicy. Przedplon Najlepszym przedplonem dla pszenicy jarej są rośliny okopowe na oborniku oraz warzywa. Do bardzo dobrego przedplonu należą rośliny oleiste (rzepak), strączkowe (groch, bobik) oraz motylkowe drobnonasienne (np. koniczyna czy lucerna) oraz ich mieszanki z trawami. Do najgorszych przedplonów zalicza się rośliny zbożowe, szczególnie

Rzepak
Poznaj zarejestrowane odmiany rzepaku jarego i ozimego

na czerń krzyżowych i odpornością na wyleganie. We Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA) znajduje się ponad 140 odmian rzepaku jarego. Odmiany rzepaku ozimego [wg COBORU] * Mieszaniec męskosterylny przeznaczony do tworzenia mieszańca zbożowego ** Zapylacz mieszańca zbożowego   Najpopularniejsze odmiany

Bydło mięsne
Żywienie bydła mięsnego - przegląd systemów opasu i stosowanych pasz

paszą treściwą. Opas intensywny opiera się na żywieniu paszami objętościowymi, ale również paszami treściwymi. Najlepsze wyniki produkcyjne osiąga się stosując w mieszance jęczmień, kukurydzę, pszenicę, owies i pszenżyto. W żywieniu opasów stosuje się również rośliny okopowe. Jednak ich wadą jest niemożność długookresowego przechowywania i koniczność rozdrabniania. Dobre wyniki produkcyjne

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

temat prawidłowej uprawy grochu siewnego. Wymagania cieplne Formy jare grochu są bardzo dobrze przystosowane do warunków klimatycznych na terenie całego kraju (...) być szersza i wynosić 25–35 cm. Węższa rozstawa rzędów (15–20 cm) zapewnia równomierne rozmieszczenie roślin, co prowadzi do ich lepszego nasłoneczniania oraz równomiernego wzrostu i

Konie
Żywienie koni - racjonalne i zbilansowane

potrzeb bytowych i produkcyjnych jest ustanawiana na podstawie masy ciała i intensywności użytkowania roboczego. Konie robocze codziennie otrzymują siano lub zielonkę, słomę, mieszankę treściwą zbóż (owies, pszenżyto, jęczmień, otręby), okopowe i kiszonkę z kukurydzy. Najczęściej skarmiane są pasze pochodzące z własnego gospodarstwa. Żywienie koni rekreacyjnych

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

słonecznik, wykę jarą, rzepę ścierniskową, pastewne odmiany grochu, seradelę i życicę westerwoldzką, mieszańcową oraz wielokwiatową. Uprawa międzyplonów po plonach późno schodzących z pola (...) rzepę ścierniskową i wykę ozimą. Na glebach ciężkich zaleca się wysiewanie bobiku, wyki jarej lub kapusty pastewnej. Na stanowiskach suchych można uprawiać słonecznik i wykę

Pasze dla zwierząt
Pasze treściwe - poznaj wartość pokarmową ziaren zbóż i nasion roślin oleistych

i proso Sorgo w swoich właściwościach odżywczych przypomina kukurydzę. W mieszankach dla monogastrycznych sorgo nie powinno przekraczać 30%. Proso przypomina pod względem wartości (...) składników odżywczych żyta, ale również należy je stosować w ograniczonych ilościach. Pszenżyto Pszenżyto ma podobne niekorzystne właściwości jak żyto, dlatego należy

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

rozkład. Należy pamiętać, że uprawa pszenicy w monokulturze oraz po życie i pszenżycie zwiększa ryzyko wystąpienia tej choroby we wczesnych fazach rozwojowych. Do chemicznych metod (...) Na porażenie narażone są pochwy liściowe, źdźbła, liście oraz kłosy pszenicy ozimej i jarej. Może powodować redukcję plonu od 1 do 10%. Niechemiczną metodą ograniczającą

Kury
Żywienie kur niosek: Jak i czym karmić kury nioski?

kur niosek żytem nie jest więc zalecane. Może prowadzić nawet do biegunek.  Pszenżyto zawiera więcej aminokwasu lizyny niż pszenica, a mniej substancji antyżywieniowych niż żyto. (...) żywieniu kur niosek można stosować także otręby. Te z pszenicy znajdują się w mieszankach granulowanych. Tak przetworzone zapewniają większą strawność pokarmową. Uzupełniają dawkę w białko

Łubin
Jak i kiedy siać łubin? Przedstawiamy najważniejsze zasady

w stosunku 1:1. Wysiew takiej mieszanki sprzyja wcześniejszemu i równomiernemu dojrzewaniu łubinu. W związku z tym taka mieszanka dojrzewa nawet 2 tygodnie wcześniej niż łubin wysiany w czystym zasiewie. Łubin wąskolistny można wysiewać razem z pszenżytem jarym. Pozwala to uzyskać większą ilość białka z hektara i stabilizuje plon. Taką mieszankę można

Pasze dla zwierząt
Właściwe pasze dla drobiu to podstawa prawidłowego chowu!

MJ i niewielką ilość włókna (2%). Pszenica jest wartościowym komponentem mieszanek dla drobiu w formie granulatu, ponieważ wysokie stężenie glutenu ułatwia zbrylanie cząstek. (...) tłuszczu okrywowego, dlatego musi być stosowana w ograniczonych ilościach (do 30%). Pszenżyto Pszenżyto posiada podobne stężenia składników odżywczych do pszenicy. Niestety

Pasze dla zwierząt
Najlepsze pasze dla kur i drobiu - przegląd i charakterystyka

stężenie łatwo przyswajalnej skrobi. Nie można podawać pszenicy w dużej ilości w mieszankach dla kurcząt, ponieważ duża ilość glutenu może powodować sklejanie dziobów i jego (...) W żywieniu ziarno kukurydzy wykorzystywane jest po procesie suszenia lub kiszenia. Pszenżyto Może stanowić w dawce 30-40%, posiada podobne stężenia składników

Rośliny pastewne
Koniczyna szwedzka (białoróżowa) - opis, siew, uprawa i zbiór

wiosną w zboża jare, które pełnią funkcję rośliny ochronnej. Siew czysty wykonuje się w III dekadzie sierpnia, ponieważ koniczyna szwedzka jest mrozoodporna i nie ginie w trakcie mroźnych zim. Głębokość siewu nasion powinna wynosić 1,5 cm, rozstawa rzędów - 12,5-15 cm. Koniczynę szwedzką uprawia się w mieszankach z trawami

Rośliny pastewne
Lucerna nerkowata, chmielowa - opis, charakterystyka i uprawa

w uprawach najczęściej wykorzystywana jest jako wsiewka w rośliny zbożowe. Jesienią może być wsiewana w żyto, a wiosną w zboża jare. Można ją również siać latem bez rośliny ochronnej lub w mieszankach z trawami na wiosnę. Norma wysiewu dla nasion lucerny nerkowatej uprawianej w siewie czystym wynosi 10-15 kg/ha.

Trawy łąkowe
Kupkówka pospolita - opis, siew, uprawa, użytkowanie i zbiór

głębiej niż na 2 cm to ziarniaki nie rozpoczynają wschodów. Można wsiewać ją w zboża jare i ozime lub razem z ich nasionami, a głębokość przykrycia nasion powinna wynosić maksymalnie 2 cm. Kupkówka nadaje się również do mieszanek z kostrzewą łąkową lub stokłosą uniolowatą. Gatunki te idealnie uzupełniają się w zależności

Czosnek
Jaką odmianę czosnku wybrać? Oto garść cennych porad

oraz do wykorzystania w przetwórstwie , gdyż ma nieregularną wielkość ząbków w główce. Zarówno Jarus, jak i średnio-wczesny Cyryl, jako odmiany jare, lepiej nadają się do długotrwałego przechowywania, sięgającego nawet 12 miesięcy.

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

pozostawianie obornika na polu bez przyorania, w związku z tym trzeba jak najszybciej wymieszać go z glebą. Ważne jest też, aby stosować go równomiernie na całej powierzchni pola.   Obornik można stosować jesienią pod rośliny jare, a następnie przyorać za pomocą płytkiej orki. Stosuje się go przeważnie

Rośliny pastewne
Życica wielokwiatowa ‒ trawa na międzyplon, pasze i pastwisko!

organizmów glebowych, trwale poprawia jego zasobność w próchnicę i substancje mineralne. Ponadto mieszanka gorzowska dostarcza dobrych plonów zielonki i masy suchej o dużej wartości paszowej. (...) Wysiewana jest w uprawę zbóż ozimych, najczęściej w żyto, ale także w pszenicę, pszenżyto oraz rzepak i rzepik. Dzięki międzyplonom, zbiory zielonki są większe. Zaznaczyć

Rzepak
Kiedy siać rzepak jary, a kiedy ozimy? Różnice w siewie i agrotechnice

Doskonałym przedplonem dla rzepaku ozimego będą rośliny motylkowe – groch, koniczyna czerwona, czy mieszanka lucerny, koniczyny i traw – muszą wcześnie zejść z pola i pozostawić po sobie zasobną w składniki mineralne glebę. W przypadku rzepaku jarego najlepsze będą rośliny pastewne i okopowe, np. ziemniaki (ale zrezygnujmy z uprawy rzepaku

Koniczyna
Siew koniczyny - jak i kiedy? Zbiór najważniejszych informacji

zależności od odmiany. Koniczynę białoróżową wysiewamy z trawami, najczęściej z tymotką łąkową i kostrzewą łąkową (max. Ilość traw 50 % mieszanki). Siew w rośliny ochronne – zboża jare, prowadzi się wiosną lub późnym latem w oziminy. Jeśli chcemy uprawiać szwedzką w czystym zasiewie, to na 1 ha potrzebujemy 8-12

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

biały. Owocem jest rurkowaty, jednonasienny strąk, który ma jajowaty kształt. Nasiona mają mieszaną barwę, a najczęściej występuje fioletowo-żółta. Świeże nasiona mają połysk, a po czasie (...) koniczynę czerwoną wysiewa się w roślinę ochroną. Może być ona siana w zboża jare – jęczmień ozimy lub owies na zielonkę bądź po okopowych na

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

oraz są bardziej odporne na choroby. Należy pamiętać, że pszenica, podobnie jak pszenżyto i owies, krzewi się głębiej. To sprawia, ze dość dobrze znoszą bronowanie, (...) wyższą wartość współczynnika tolerancji na długi dzień. Najwcześniej pszenicę ozimą wysieją mieszkańcy Polski północno- wschodniej i obszarów wyżynnych (5- 20.09). Następnie rolnicy południowo-

Chwasty
Uwaga na nawrot polny! Chwast zagraża uprawom żyta i przenżyta

słabych, lekko kwaśnych glebach, gdzie rozprzestrzenia się najszybciej. Zachwaszcza najczęściej żyto i pszenżyto, gdzie stanowi poważny problem, głównie ze względu na równoczesne dojrzewanie. W sporym (...) Trimax 50 SG. Pozostałe proponowane substancje czynne to 2,4 D i florasulam lub mieszanka tych środków. Zaleca się stosowanie ich w fazie siewek, gdy chwasty

Rośliny pastewne
Tymotka łąkowa - opis, użytkowanie, uprawa i zbiór trawy pastewnej

Przedplon Najlepszymi przedplonami dla tymotki łąkowej są okopowe na oborniku, po których może być wsiewana w zboża jare przeznaczone na zbiór ziarna. W zasiewach czystych może być wysiewana po zbożach lub mieszankach zbożowo-strączkowych. Nawożenie W zależności od gatunku zboża, wykorzystywanego jako roślina ochronna, uprawa roli

Czosnek
Prezentujemy sposoby uprawy czosnku jarego i ozimego

z 8–20 sztuk ząbków okrytych beżowofioletową lub kremowobeżową łuską. Odmiany te są szczególnie polecane dla przemysłu przetwórczego i farmaceutycznego. Mogą być przechowywane przez 10–12 miesięcy. Odmiany jare: Jankiel i Jarus.   Wymagania klimatyczne i glebowe W Polsce warunki klimatyczne sprzyjają uprawie czosnku. Potrafi

Gleby
Gleby rdzawe – jak je przystosować dla potrzeb uprawy? Podpowiadamy!

się pod uprawę, a naturalną roślinnością na glebach tego typu są lasy mieszane. Przystosowanie do wykorzystania w rolnictwie Z rolniczego punktu (...) się je do VI klasy bonitacyjnej. Można uprawiać na nich ziemniaki, żyto i pszenżyto, albo inne rośliny, które nie mają dużych wymagań, ale plony nie

Chwasty
Jak zwalczać czerwca rocznego, niepożądanego gościa pastwisk? Podpowiadamy!

po rygiel dolny. Zachwaszcza pola uprawne, głównie zboża ozime, jare oraz koniczynę, kukurydzę, rośliny strączkowe, trawy i (...) czasie bezwietrznej i bezdeszczowej pogody. Dodatkowo nawóz powinien być starannie zmieszany z podłożem. Do wapnowania możemy użyć (...) EC. W uprawie pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, żyta i pszenżyta ozimego można zastosować herbicyd Chisel 75

Pszenica
Pszenica Nawra – charakterystyka odmiany

Odmiana Nawra zaliczana jest do formy jarej pszenicy. Należy ona do grupy technologicznej A, czyli jakościowej. Charakteryzuje się wczesnym dojrzewaniem i może być wykorzystywana w mieszankach. Do Krajowego Rejestru została wpisana w 1999 roku.

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki