Pszenżyto jare - agrotechnika

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Pszenżyto jare - agrotechnika

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

Pszenżyto jest mieszańcem międzyrodzajowym pszenicy z żytem, łączącym w sobie cechy obu gatunków. Nie występuje on w stanie naturalnym. W 1982 roku naukowcy z Poznańskiego Instytutu Roślin pozyskali pierwszą odmianę pszenżyta, którą wpisano do Rejestru Odmian Oryginalnych i nadano nazwę Lasko. Krajowy Rejestr zawiera aktualnie 10 odmian jarych pszenżyta.

Pszenżyto
Uprawa pszenżyta jarego - praktyczne porady dotyczące siewu, pielęgnacji i zbioru

W uprawie pszenżyta najważniejsze są dwa czynniki, które bezpośrednio oddziałują na wzrost roślin, ich rozwój oraz produktywność. Pierwszy czynnik wpływa na produktywność pszenżyta jarego – to termin siewu. Musi być dostosowany do wymagań tego zboża względem długości dnia i jarowizacji. Drugim ważnym czynnikiem wpływającym na plon pszenżyta jest gęstość siewu, ponieważ ściśle wiąże się z wymaganiami świetlnymi poszczególnych odmian.

Pszenżyto
Świadomy wybór odmiany pszenżyta – praktyczne porady

wzrasta. Dominującą formą nieustannie pozostaje pszenżyto ozime, które w warunkach klimatycznych naszego kraju plonuje wyżej w porównaniu do formy jarej. Wszystkie odmiany zarejestrowane w przeciągu kilku ostatnich lat charakteryzują się (...) plonującą odmianą pszenżyta ozimego na poziomie a1 (poziom przeciętnej agrotechniki) w odniesieniu do wzorca* była odmiana

Pszenżyto
Wszystko, co trzeba wiedzieć o siewie pszenżyta - jak, kiedy i na jakich stanowiskach

wysokości. Również opóźnienie terminu siewu pszenżyta jarego może powodować duże spadki plonu, ponieważ powoduje skrócenie okresu wegetacji, co ogranicza optymalne rozkrzewienie roślin i zmniejsza liczbę kłosów. Termin siewu pszenżyta ozimego jest uzależniony od rejonu, w którym ma być wysiewane. W północno-wschodniej części Polski najlepiej wysiewać je 5–20 września.

Nawożenie
Nawożenie pszenżyta - potrzeby pokarmowe i dawki nawozów

wykorzystanie przez rośliny. Przy uprawie pszenżyta jarego nawożenie fosforowo-potasowe należy wykonywać przed orką zimową. Azot Pszenżyto wykazuje bardzo duże zapotrzebowanie na azot. Do wytworzenia 5 ton ziarna wykorzystuje 135 kg azotu. Dawki nawożenia azotowego są uzależnione od stanowiska i przedplonu. Po przedplonach niezbożowych nie zaleca się

Trawy łąkowe
Rutwica wschodnia - opis, uprawa i użytkowanie

muszą mieć pH powyżej 5,5, od lekko kwaśnego do zasadowego. Agrotechnika Rutwicę wschodnią można uprawiać po roślinach okopowych lub zbożach. Nasiona (...) ich okrywę nasienną w celu przyspieszenia kiełkowania. Można ją również wysiewać w zboża jare, które pełnią wtedy rolę roślin ochronnych. Ilość wysiewu powinna wynosić 300-5000

Rośliny pastewne
Kostrzewa łąkowa ‒ królowa polan i pastwisk. Wymagania i uprawa

ochronę kostrzewie zapewnia pszenica jara. Pszenżyto jare, owies mogą częściowo ograniczać rozwój wsiewki. Uprawa kostrzewy łąkowej w siewie czystym jest ekonomicznie nieuzasadniona, bo w pierwszym roku po wysiewie roślina nie osiąga pełni plonowania. Warunkiem uzyskania wysokich plonów kostrzewy czerwonej jest stosowanie obfitego nawożenia mineralnego. W tabeli 1. Przestawiono

Lucerna
Siew lucerny - najważniejsze fakty na temat wysiewu

najgorszych zaliczamy pszenicę, owies i pszenżyto jare. Spowodowane jest to tym, że owies ma duże wymagania wodne, a pod pszenicę stosuje się wysokie nawożenie azotowe, co prowadzi do przedłużenia wegetacji lucerny. Termin Siew lucerny najlepiej wykonywać na wiosnę, ale dopuszczalny jest też wysiew letni, od czerwca

Pszenżyto
Pszenżyto ozime – wiadomości o cechach i agrotechnice odmian ozimych

w Krajowym Rejestrze jest wpisanych 40 odmian pszenżyta ozimego. Spośród nich można wyróżnić odmiany tradycyjne, które są wysokie i krótkosłome. W większości są to odmiany pochodzące z polskich hodowli. Przy doborze odmiany ważna jest jej plenność i tolerancja na określone czynniki siedliskowe oraz agrotechniczne, a także odporność na choroby.

Żyto
Żyto jare - wymagania i sposoby uprawy popularnego zboża

dobry). Jest mało wrażliwe na niedobory wody, jednak długotrwała susza może znacząco wpływać na obniżenie plonu ziarna. Najlepszymi przedplonami dla żyta jarego są rośliny strączkowe, ziemniaki, owies oraz jęczmień. Agrotechnika Po zbiorze przedplonu, a przed siewem żyta jarego należy przeprowadzić pełen zespół uprawek pożniwnych. Przy bardzo późnym

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

powłokę, która jest elastyczna. Ogranicza ona wnikanie wody do wnętrza łuszczyn, co zapobiega ich pękaniu oraz umożliwia ich dalszy wzrost.   Agrotechnika rzepaku jarego Rzepak jary najczęściej jest uprawiany na stanowiskach, gdzie przemarzły rośliny rzepaku ozimego. Taką plantacje przesiewa się formą jarą  Zbiór nasion z

Jęczmień
Odmiany jęczmienia jarego - przegląd i charakterystyka najlepszych

wyodrębniono trzy najlepiej plonujące odmiany jęczmienia pastewnego wraz z opisem ich poszczególnych cech. Odmiana Ella jest najlepiej plonującą odmianą jęczmienia jarego typu pastewnego. Jej plon przy przeciętnym poziomie agrotechniki wynosił 7,10 t/ha, a przy intensywnym – 9,30 t/ha. Odznacza się dużą odpornością na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową oraz czarną

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

Rzepak jary jest bardzo wrażliwy na termin siewu, który uchodzi za najważniejszy element jego agrotechniki. Aż 25% spadku plonu mogą spodziewać się producenci zwlekający z siewem o 10- 15 dni. Optymalny termin pokrywa się terminem siewu jęczmienia jarego, gdy wierzchnia warstwa gleby osiąga temperaturę 5- 6 OC. Przestrzeganie wczesnego terminu siewu

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

pożywienie dla zwierząt przeżuwających. Główną zaletą uprawowych form jęczmienia jarego jest ich wysoka odporność na przymrozki wiosenne. Ponadto, zboże to dosyć dobrze znosi uprawę po owsie i pszenicy. Przestrzega się przed uprawą w monokulturze lub po życie i pszenżycie, ponieważ sprzyja to rozwojowi chorób podsuszkowych. Jęczmień, w porównaniu do

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

że uprawa pszenicy w monokulturze oraz po życie i pszenżycie zwiększa ryzyko wystąpienia tej choroby we wczesnych (...) są pochwy liściowe, źdźbła, liście oraz kłosy pszenicy ozimej i jarej. Może powodować redukcję plonu od 1 (...) chorobie zapobiega stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego oraz wykonywanie prawidłowej agrotechniki. Można stosować zaprawę nasion, taką jak:

Rzepak
Kiedy siać rzepak jary, a kiedy ozimy? Różnice w siewie i agrotechnice

zapewnieniem prawie 100 % zdolności kiełkowania przez prawidłową technikę siewu i agrotechnikę – w praktyce ciężko uzyskać taką zdolność wschodów, zwykle to 70-75 %, przy dużej precyzji. Co do głębokości i rozstawy siewu, rzecz ma się podobnie jak w przypadku rzepaku jarego. Autor: , inż. ogrodnictwa

Choroby zbóż
Choroby zbóż - dowiedz się, jak je rozpoznać i zwalczyć

zlewać i powodować powstawanie licznych nekroz. Na życie i pszenżycie plamy te są koloru jasnobrązowego i nie (...) Chorobie tej można zapobiegać przez wczesny siew ziarniaków, przestrzeganie zaleceń agrotechnicznych oraz poprzez uprawę roślin o zwiększonej (...) poprzez późniejsze siewy formy ozimej jęczmienia albo wcześniejsze formy jarej. Ziarno przed wysiewem należy zaprawiać (np.

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

triazyn. Substancje te mogą modyfikować skład aminokwasów obecnych w białku pszenicy. Jęczmień, pszenżyto i żyto podawane są jako najgorsze przedplony. Wraz z uprawą tych roślin (...) pierwszej dawki azotu. Jej skuteczność i działanie zależy od: warunków glebowych, pogodowych i agrotechnicznych. Można ją ustalić na podstawie dwóch założeń. Skoro pierwsza dawka to

Pszenica
Siew pszenicy ozimej i jarej - norma wysiewu, termin i technika

wegetacji oraz powodować zmniejszenie masy 1000 ziaren. Optymalny termin siewu dla pszenicy jarej przypada od III dekada marca do I dekada kwietnia. Gęstość (...) siewu jest to, że łagodzi on obniżkę plonu przy niekorzystnych warunkach przyrodniczych lub agrotechnicznych, które ograniczają krzewienie produktywne.   Norma wysiewu

Jęczmień
Nawożenie jęczmienia jarego. Doradzamy właściwy dobór dawek i nawozów

o 8 % mniej w porównaniu do krajów Unii Europejskiej. Planowane zabiegi agrotechniczne, gwarantujące uzyskanie określonych cech jakościowych, są ściśle skorelowane z przeznaczeniem ziarna jęczmienia. (...) browarnych i paszowych. W roku 2013 rolnicy mieli do wyboru 21 odmian jęczmienia jarego browarnego i 25 odmian jęczmienia jarego pastewnego. Najważniejszy azot!

Pszenica
Nawożenie pszenicy jarej. Azotowe czy magnezowe? Odpowiadamy!

się dużą wrażliwością na wczesnowiosenne susze, stąd też jednym z najważniejszych zabiegów agrotechnicznych w jej uprawie pozostaje niewątpliwie nawożenie mineralne. Aby wytworzyć około (...) Azot Wielkość dawek nawożenia azotowego zależy od kierunku użytkowania ziarna pszenicy jarej oraz warunków siedliskowych. Dokładne określenie zapotrzebowania roślin na azot zmniejsza prawdopodobieństwo

Pszenżyto
Pszenżyto Algoso – charakterystyka i wymagania

porastanie w kłosie. Zawartość białka w suchej masie wynosi 10,6%. Plony odmiany Algoso przy wysokim poziomie agrotechniki mogą osiągać prawie 10 ton z hektara. Odporność na choroby Pszenżyto Algoso jest podatne na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną. Za to wykazuje średnią odporność na septoriozę liści

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

Jej kwitnienie trwa od maja do września. Jest rośliną miododajną. Agrotechnika na paszę Wymagania wodne, termiczne i glebowe Do (...) koniczynę czerwoną wysiewa się w roślinę ochroną. Może być ona siana w zboża jare – jęczmień ozimy lub owies na zielonkę bądź po okopowych na

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

bardzo dobrym przedplonem dla roślin zbożowych, kukurydzy, rzepaku i roślin warzywnych.   Agrotechnika Jesienne zabiegi pod uprawę soi nie różnią się zbytnio od zabiegów wykonywanych pod kukurydze czy zboża jare. W roku poprzedzającym uprawę tej rośliny, po zbiorze przedplonu, należy przeprowadzić podorywkę broną talerzową na

Gorczyca
Uprawa gorczycy białej - wymagania, uprawa, terminy siewu i zbioru

przeznaczać ją na cele paszowe, zielony nawóz bądź mulcz wsiewany w zboża jare. Olej wytwarzany z odmian technicznych gorczycy białej jest wykorzystywany do (...) w rzepaku. Najważniejsze przy ograniczaniu występowania chorób w uprawach gorczycy jest przestrzeganie prawidłowej agrotechniki, czyli odpowiedniego doboru stanowiska, zwalczania chwastów, wykorzystywania kwalifikowanego materiału siewnego czy

Pszenica
Pszenica Nawra – charakterystyka odmiany

Rejestru została wpisana w 1999 roku. Odmiana Nawra zaliczana jest do formy jarej pszenicy. Należy ona do grupy technologicznej A, czyli jakościowej. Charakteryzuje się wczesnym (...) 348 sekund. Plon ziarna pochodzący z tej uprawy, przy przeciętnym poziomie agrotechniki, wynosi 5,6 tony z hektara. Natomiast przy wysokim poziomie agrotechniki może

Pszenżyto
Pszenżyto Grenado – charakterystyka i metody uprawy

Odmiana pszenżyta Grenado zaliczana jest to krótkosłomych form ozimych. Została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze w 2007 roku przez firmę DANKO. Zalecana jest do uprawy w województwie podlaskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim i świętokrzyskim. Przy jej uprawie na wysokim poziomie agrotechniki uzyskane plony są wyższe niż w przypadku uprawy na przeciętnym poziomie.

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

zostawiać pole czyste, niezachwaszczone, dlatego też seradela może być uprawiana po ziemniakach w drugim roku po oborniku, pszenżycie ozimym i życie. Te rośliny schodzą wcześnie z pola i umożliwiają wykonanie zabiegów odchwaszczających rolę. Rośliny jare i niektóre oleiste są gorszymi przedplonami, ponieważ schodzą późno z pola i wyjaławiają glebę. Z roślin

Szkodniki upraw
Rolnice – nocne motyle atakują rzepak!

Ochrona upraw rzepaku przed rolnicami powinna polegać na: starannych zabiegach agrotechnicznych, izolacji przestrzennej od miejsc zimowania szkodnika, zwiększeniu norm wysiewu, zaprawieniu chemicznym nasion, wcześniejszym, gęstszym siewie rzepaku jarego opóźniony siewie rzepaku ozimego, zaorywaniu ugorów, niszczeniu

Żyto
Żyto zwyczajne - zboże o najmniejszych wymaganiach uprawowych

rolnicze żyta. Żyto siewne może występować w formie ozimej lub jarej. Morfologia System korzeniowy żyta zwyczajnego jest wiązkowy. Długie (...) być one użytkowane na ziarno lub przeznaczane na zielonkę. Wymagania i agrotechnika Żyto siewne ma najmniejsze wymagania termiczne spośród innych zbóż

Rośliny lecznicze
Rdest plamisty. Zobacz, jak go zwalczać i wykorzystać w ziołolecznictwie

nawet dla zielarzy.  Charakterystyka Siewki tej jednorocznej rośliny jarej pojawiają się dopiero kiedy temperatura powietrza jest dość wysoka – najczęściej przypada (...) oprysków w nich możemy użyć bardzo wiele różnych środków. Zarówno w życie, pszenicy, pszenżycie i jęczmieniu możemy robić opryski preparatami na bazie aminosulfuronu i chlorosulfuronu,

Chwasty
Jak zwalczać czerwca rocznego, niepożądanego gościa pastwisk? Podpowiadamy!

przydroża i góry po rygiel dolny. Zachwaszcza pola uprawne, głównie zboża ozime, jare oraz koniczynę, kukurydzę, rośliny strączkowe, trawy i uprawy okopowe, w tym przede (...) lub Chwastox AS 600 EC. W uprawie pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, żyta i pszenżyta ozimego można zastosować herbicyd Chisel 75 WG 60 G.

Pszenica
Pszenica Monsun ‒ wyjątkowo odporna odmiana. Oto jej charakterystyka i wymagania

wczesną wiosną. Zalecana jest do uprawy po burakach lub kukurydzy. Odmiana pszenicy jarej – Monsun, zaliczana jest do klasy jakościowej (A). Do Krajowego Rejestru została (...) jest bardzo wysoki. Plon ziarna uzyskany przy przeciętnym oraz wysokim poziomie agrotechniki jest zbliżony i wynosi około 9,5 t/ha. Wydajność mąki uzyskanej z

Pszenżyto
Pszenżyto Atletico – opis i agrotechnika

Krajowego Rejestru w 2009 roku, a jej hodowcą jest firma DANKO. Odmiana pszenżyta Atletico należy do krótkosłomych form ozimych. Odmiana ta została wpisana do Krajowego (...) kg ziaren/ha, a na żytnim dobrym 210. Jej plon ziarna przy wysokim poziomie agrotechniki wynosi 8,4 t/ha.    

Pszenżyto
Pszenżyto Pigmej – charakterystyka odmiany

hodowcą jest Hodowla Roślin Strzelce. Odmiana Pigmej jest zaliczana do krótkosłomych form pszenżyta ozimego. Jej zbiory przeznaczane są na pasze. Zalecana jest do uprawy w (...) ziaren/ha, a na żytnim dobrym – 210. Uzyskany plon ziarna przy wysokim poziomie agrotechniki wynosi 8,3 t/ha. Odporność na choroby Odmiana

Szkodniki upraw
Chowacz brukwiaczek – uciążliwy chrząszcz zagraża rzepakowi!

pasożytuje do końca lipca. Atakuje wszystkie rośliny z rodziny kapustowatych prócz rzepaku jarego. Występuje w uprawach w całym kraju, zwłaszcza w województwach: lubelskim, (...) prowadzona ochrona uprawy rzepaku, czyli brak podorywek i upraw orkowych oraz postępujące uproszczenia agrotechniczne przyczyniają się do wzrostu liczebności nie tylko chowacza brukwiaczka, lecz także

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

powierzchnia zwykle matowa. Masa 1000 nasion przeważnie wynosi 50–60 g. Nasiona wyki jarej w niewielkim stopniu wykorzystuje się na paszę dla zwierząt, ponieważ w ich (...) zawartości wody. Uprawa wyki siewnej na zieloną masę – wymagania i agrotechnika Wykę siewną przeznaczoną na zieloną masę można uprawiać na

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

N/ha w czystym składniku. Obornik można stosować w trzech terminach agrotechniczno-kalendarzowych. Bardzo dobry termin, który zapewnia długi okres potrzebny do rozkładu obornika i (...) powierzchni pola.   Obornik można stosować jesienią pod rośliny jare, a następnie przyorać za pomocą płytkiej orki. Stosuje się go przeważnie

Zabiegi agrotechniczne
Bronowanie w pigułce: kiedy, jak i czym?

do kierunku orki. Bronowanie po siewie Wszystkie zboża jare można bronować kilkakrotnie od fazy 3–4 liści do końca krzewienia. Nie wolno (...) rozpylenie. Wskazówki Przerwa pomiędzy orką a bronowaniem jest błędem agrotechnicznym, ale jeżeli nastąpi, to do rozkruszenia brył należy wykorzystać brony ciężkie.

Rośliny pastewne
Lucerna nerkowata, chmielowa - opis, charakterystyka i uprawa

się na łąkach, chociaż niekiedy jest stosowana na trwałych użytkach zielonych. Agrotechnika Lucerna nerkowata w uprawach najczęściej wykorzystywana jest jako wsiewka w rośliny zbożowe. Jesienią może być wsiewana w żyto, a wiosną w zboża jare. Można ją również siać latem bez rośliny ochronnej lub w mieszankach z

Nawożenie
Nawożenie rzepaku – mocno wpływa na wielkość plonu

są w pierwszej kolejności azot, następnie zaś fosfor i potas. Agrotechnikę rzepaku często określa się mianem „trudnej”, której najbardziej kłopotliwym elementem jest nawożenie (...) siarkowych w zależności od terminu aplikacji. Źródło: Metodyka integrowanej produkcji rzepaku ozimego i jarego. Bor Objawy na roślinie, wskazujące na niedobór

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

wysadzanie, wysmalanie, wyprzenie i wyginięcie. Agrotechnika Pod względem plonotwórczym najlepszym przedplonem dla rzepaku ozimego jest groch, bobik samokończący oraz wczesne i bardzo wczesne ziemniaki. Gorszymi przedplonami są zboża, jednak można uprawiać go po jęczmieniu ozimym. Po zbiorze pszenicy ozimej i jęczmienia jarego trzeba stosować uproszczenia w uprawkach

Choroby zbóż
Rdza brunatna pszenicy – zwalczamy tę częstą chorobę zbóż

prawidłowe zabiegi agrotechniczne opryski fungicydami o dużej skuteczności (f. triazolowe, strobilurynowe, benzimidazolowe) uprawa odmian odpornych na rdzę brunatną Odmiany pszenicy ozimej o dużej odporności na rdzę brunatną (COBORU 2013): Elipsa, KWS Dacanto, Oxal, KWS Magic, Speedway, Platin, Pengar Odmiany pszenicy jarej o

Chwasty
Przetacznik polny – mały, lecz bardzo uciążliwy i trudny w zwalczaniu chwast

W przypadku zachwaszczenia rzepaku jarego należy użyć Butisanu 400 SC lub innych środków na bazie metazachloru. Opryski w życie wykonujemy diflufenikanem z dodatkami izoproturonu, które znajdują się w takich preparatach jak Cougar 600 SC, Legato Plus 600 SC czy Protekt Plus 600 SC. W jęczmieniu jarym i pszenżycie, przetaczniki usuwa się

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki