Jesienny atak chowacza galasówka w uprawie rzepaku. Mówimy „nie” szkodnikowi!

Ochrona uprawy

Najlepszą metodą ochronną upraw rzepaku jest staranne przeprowadzanie zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych, a także izolacja przestrzenna od innych roślin kapustowatych, wczesny wysiew nasion i dbanie o stworzenie roślinom jak najlepszych warunków do rozwoju.

Uzupełniająco zaleca się stosowanie zaprawy chemicznej na przykład: Cruiser OSR 322 FS, Marshal 250 DS lub Chinook 200 FS, która skutecznie zahamuje rozwój szkodnika przy niewielkim namnożeniu, co często eliminuje konieczność późniejszych oprysków i zrazem jest najmniej szkodliwa dla środowiska w ramach metod chemicznych.

Dodatkowo, prócz agrotechnicznych i chemicznych sposobów profilaktyki, należy prowadzić monitoring uprawy, zwłaszcza w okresie września i października. Metody obserwacyjne są takie, jak w przypadku innych chrząszczy atakujących rzepak, czyli czerpakowanie, obserwacja wzrokowa lub przy użyciu żółtych naczyń. Próg szkodliwości ekonomicznej galasówka został ustalony na 2‒3 chrząszcze w żółtym naczyniu w ciągu trzech dni.

Podczas prowadzenia obserwacji bezpośredniej należy wybierać losowo po jednometrowym odcinku roślin i zliczyć chrząszcze  na 25 roślinach w 10‒15 punktach. Jeśli nasza plantacja ma powyżej dwóch hektarów, to zwiększamy liczbę punktów po jednym na każdy dodatkowy hektar.

Oprócz tego, ze względu na nierównomierne występowanie chowacza galasówka, warto śledzić komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa o pojawieniu się szkodnika w danym regionie.

Zwalczanie

W rejonach występowania chowacza galasówka należy usuwać z uprawy i niszczyć rośliny żywicielskie, które zostały przez niego zaatakowane. Następnie, po zakończeniu zbiorów, spalić je lub głęboko zakopać głąby z naroślami. Bardzo ważne jest także systematyczne i staranne usuwanie chwastów z rodziny krzyżowych, które również bywają opanowywane przez chrząszcza. Jeżeli zaś próg ekonomicznej szkodliwości zostanie przekroczony, należy podjąć zwalczanie środkami chemicznymi. Chowacz galasówek wrażliwy jest na takie substancje aktywne jak: cypermetryna, fenwalerat, fenitrotion, dekametryna. Opryskiwanie powinno się przeprowadzać jesienią, po wschodach roślin, zaraz po nalocie chrząszczy na plantację, zanim samice przystąpią do składania jaj. Dostępne do tego celu insektycydy to: Cymbusz 10 EC, Sherpa 25 EC lub Ripcord 10 EC, Decis 2,5 EC, Metation E-50, Sumicidin 20 EC, Owadofos 50, Proteus 110 OD.

 

 

Autor: Helena Kędra

Bibliografia:

Bereś P., „Atlas szkodników roślin rolniczych”, wyd. Hortpress, Warszawa 2014 r., s. 88-89.

Budzyński W., Zając T., „Rośliny oleiste. Uprawa i zastosowanie”, PWRiL, Poznań 2010 r., s. 75-78.

Hołubowicz-Kliza G., Korbas M., „Rolniczy atlas chorób”, wyd. IUNG-PIB,  Puławy 2012 r.

Jasińska Z. i Kotecki A. (red.), „Szczegółowa uprawa roślin”, tom II, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 2003 r., s. 26-28.

Kalinowski M., „Pierwsze szkodniki zaraz po wysiewie” [w:] „ Tygodnik Poradnik Rolniczy”, nr 33/2013 r., s. 22-23.

Masternak H., „Atlas chorób i szkodników. Zagrażają roślinom w domu, na balkonie, w ogródku”, Oficyna Wydawnicza „Hoża”, Warszawa 1999 r., s. 109.

Mrówczyński M., Wachowiak H., „Integrowana ochrona roślin przed szkodnikami – część pierwsza” [w:] „Wiadomości rolnicze”, nr 3/2014 r., s. 26-27.

Stefaniak E., „Wkrótce ruszą szkodniki” [w:] „Wiadomości rolnicze”, nr 2/2014 r., s. 22-23

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki