Świadomy wybór odmiany pszenżyta – praktyczne porady

Uprawa pszenżyta Uprawa pszenżyta

Pszenżyto jare

W Krajowym Rejestrze Odmian prowadzonym przez COBORU znalazło się 8 odmian pszenżyta jarego. Najwyżej plonującą odmianą na poziomie a1 (poziom przeciętnej agrotechniki) w odniesieniu do wzorca** była odmiana Milewo (102% wzorca, 67,8 dt/ha). Najniższym plonem (a1) charakteryzowała się odmiana Matejko (92% wzorca, 61,2 dt/ha). Analizując plonowanie odmian przy zastosowaniu intensywnej agrotechniki, najlepiej wypadły odmiany: ‘Milewo’ i ‘Dublet’ (101% wzorca, 75,5dt/ha). Najsłabszą odmianą w porównaniu do wzorca, ponownie okazała się ‘Matejko’ (91% wzorca, 68,6 dt/ha). 

**Odmiany wzorcowe 2013, pszenżyto jare, poziom a1 i a2: Dublet, ‘Milewo, Nagano. Średnie plony wzorca, poziom a1: 65,5 dt /ha, poziom a2: 74,9 dt/ha.

Lista Zalecanych Odmian do uprawy w roku 2013, opublikowana przez COBORU, zawierała 6 odmian pszenżyta jarego. Milewo i Nagano polecane były aż w 6 województwach. Odmianę Kargo warto uprawiać wyłącznie na Ziemi Lubuskiej. Rolnicy zamieszkujący ten region mieli także do wyboru najwięcej odmian pszenżyta, bo aż 5. Brak danych, które wskazywałyby na rekomendację odmian, zanotowano aż dla 8 województw.

Zestawienie rekomendowanych odmian pszenżyta jarego dla poszczególnych województw (2013) z uwzględnieniem hodowcy przedstawiono poniżej:

Województwo

Polecane odmiany

Hodowca

Dolnośląskie

-

-

Kujawsko- pomorskie

Milewo

Nagano

Dublet

Hodowla Roślin Strzelce

DANKO

DANKO

Lubelskie

-

-

Lubuskie

Milewo

Dublet

Milkaro

Andrus

Kargo

Hodowla Roślin Strzelce

DANKO

Hodowla Roślin Strzelce

Hodowla Roślin Strzelce

Hodowla Roślin Strzelce

 

Łódzkie

Milewo

Nagano

Dublet

Hodowla Roślin Strzelce

DANKO

DANKO

Małopolskie

-

-

Mazowieckie

Milewo

Nagano

Hodowla Roślin Strzelce

DANKO

Opolskie

-

-

Podkarpackie

-

-

Podlaskie

Milewo

Nagano

Dublet

Hodowla Roślin Strzelce

DANKO

DANKO

Pomorskie

Milewo

Nagano

Milkaro

Hodowla Roślin Strzelce

DANKO

Hodowla Roślin Strzelce

Śląskie

Milewo

Nagano

Dublet

Milkaro

Hodowla Roślin Strzelce

DANKO

DANKO

Hodowla Roślin Strzelce

Świętokrzyskie

-

-

Warmińsko- mazurskie

-

-

Wielkopolskie

-

-

Zachodnio- pomorskie

Nagano

Milkaro

Andrus

DANKO

Hodowla Roślin Strzelce

Hodowla Roślin Strzelce

 Na podstawie LZO COBORU

W literaturze specjalistycznej często podkreślana jest rola odmiany jako czynnika gwarantującego najwyższą jakość ziarna. Warunkiem niezbędnym w produkcji jakościowej zbóż jest także odpowiedni materiał siewny. Wybór właściwej odmiany decyduje o powodzeniu uprawy. Wiele rolników nie jest świadomych tego, że dobra odmiana to połowa sukcesu do osiągnięcia wysokich plonów, niezależnie od stosowanego w gospodarstwie poziomu agrotechniki. Z pomocą idą także wyniki doświadczeń jednostek naukowych, klasyfikacje grup odmian według rozmaitych kryteriów, tj. cech morfologicznych, wysokości, mrozoodporności, zimotrwałości.  Potencjał genetyczny, który hodowca zawiera w odmianie, jest ogromny. Warto o tym wiedzieć oraz umieć zastosować w praktyce.

 

 

Autor: Magdalena Kuźmicka

Bibliografia:

Krężel R., Parylak D., Zimny L., „Zagadnienie uprawy roli i roślin”, wyd. AR, Wrocław 1999 r.

Kusiorska K., „Podstawy produkcji roślinnej” PWRiL, Warszawa 1999 r.

Rozbicki J., „Produkcja i rynek zbóż”, wyd. Wieś Jutra, Warszawa 2002 r.

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Komentarzy (1)

  1. janusz33

    za chwilę zaczynamy T2, co stosujecie ?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki