Ul warszawski – najlepszy do amatorskiej hodowli!

Ule warszawskie Ul warszawski

Nadstawki i ramki nadstawkowe

Przy bogatszym pożytku można zwiększyć powierzchnię magazynową uli warszawskich, dodając nadstawki. Nadstawka ma wymiary wewnętrzne równe 375 x 561 mm i wysokość 140 mm. Jest zbudowana z desek o grubości 17 mm, pozbawionych izolacji. Umieszcza się ją wewnątrz poddasza.

W nadstawce ula warszawskiego poszerzonego mieści się 15 półramek wielkopolskich. Ich niewielkie wymiary (360 x 130 mm) pozwalają na wyjmowanie pojedynczych plastrów bez zdejmowania całej nadstawki. Powierzchnia użyteczna jednej półramki wynosi 3,74 dm2, wszystkich razem – 56 dm2, co łącznie z powierzchnią ramek gniazdowych daje 238,4 dm2.

W ulu warszawskim zwykłym ramki nadstawkowe mają wymiary 240 x 160 mm i 3,08 dm2 powierzchni użytecznej. Ogółem jest ich 15, co daje sumę powierzchni użytecznej równą 46,2 dm2, a łącznie z ramkami gniazdowymi – 180,45 dm2.

Dach

Poddasze, będące przedłużeniem ścian zewnętrznych, ma wysokość 100 mm. Oparcie dla daszka stanowią listwy, przybite pionowo do naroży ścian szczytowych. Daszek jest dwuspadowy, kryty papą bitumiczną i zbudowany na ramie o wysokości 85 mm. Można nakładać go swobodnie lub przymocować do przedniej ściany zawiasami.

Wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie dodatkowe obu rodzajów uli warszawskich obejmuje ruchomą przegrodę, dwa ścieśniacze oraz 25 beleczek powałkowych do gniazda i 20 do nadstawki. Materiały ocieplające to maty słomiane o grubości 50 mm – jedna górna i dwie boczne.

Zalety i wady

Trudności w obsłudze uli warszawskich wynikają ze specyfiki ramek wąsko-wysokich. W takich ramkach pszczoły gorzej odbudowują dolne warstwy plastrów, które ponadto zimą często pleśnieją. Ze względu na brak możliwości oddzielenia dennicy od korpusu problemów nastręcza też kontrola dna ula.

Pozyskiwanie miodu towarowego dobrej jakości jest możliwe dzięki stosowaniu nadstawek, które jednak utrudniają przeglądy korpusów gniazdowych. W ulu warszawskim poszerzonym pszczoły wchodzą do nadstawki dopiero gdy zapełnią górę gniazda, a ramka nadstawkowa jest szersza niż gniazdowa i przez to trudna do ocieplania.

 

 

Autor: Małgorzata Długosz

Bibliografia:

Janiszewski M., „Ule, sprzęt i budowle pasieczne”, PWRiL, Warszawa 2014 r., s. 81-87.

Ostrowska W., „Gospodarka pasieczna”, PWRiL, Warszawa 2013 r., s. 23-25.

Nałęcz-Tarwacka T. (red.), „Produkcja zwierzęca”, cz. III, wyd. Horpress, Warszawa 2012 r., s. 419.

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ NA TEMAT POTENCJALNIE NIEBEZPIECZNYCH OWADÓW I PAJĘCZAKÓW!

[1/11] Jak nazywa się choroba najczęściej przenoszona przez kleszcze?

Komentarzy (2)

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki