Hodowla karpia w stawie - cenne porady

Duży karp Połów karpia

Stawy kroczkowe

Stawy kroczkowe to zbiorniki służące do odchowu kroczków, używane w gospodarstwie od marca/kwietnia do października. Powierzchnia stawu zależy od intensywności produkcji, zazwyczaj stanowi od kilku do kilkunastu hektarów gospodarstwa. Głębokość stawu powinna wynosić 1 metr w najpłytszym miejscu, a w najgłębszym około 3 m.

Zimochowy

Zimochowy to stawy, w których przebywają młode ryby pochodzące ze stawów kroczkowych lub przesadek w okresie zimy (od września do kwietnia). Dno musi umożliwiać szybki spust wody,  osuszanie oraz uprawę i zabiegi rolnicze. Głębokość powinna wynosić od 1,5 do 2,5 m.

Stawy towarowe

Stawy towarowe zajmują największą powierzchnię gospodarstwa (25-60 ha), ponieważ przebywają w nich ryby o handlowej masie ciała. Powierzchnia zależy od wielkości produkcji, obsady przesadek pierwszych i drugich.

Stawy towarowe są użytkowane w sposób ekstensywny lub nisko intensywny. Na stawach mało żyznych można uzyskać 600 kg karpia z ha, natomiast na stawach o dużej żyzności i zasobności w pokarm około 1500 kg z ha.

Stawy towarowe użytkowane stale przez dwa trzy sezony, muszą być ugorowane przez rok, żeby dno zbiornika mogło odpocząć i się odbudować.

Stawy selekcyjne i tarlakowe

Stawy selekcyjne i tarlakowe służą do wychowu tarlaków i selektów w sezonie letnim. Parametry stawu są takie same jak w przypadku stawów kroczkowych. Obsada nie powinna być większa niż 200 kg na ha powierzchni użytkowej stawu, jeśli ryby odżywiają się tylko pokarmem naturalnym. Jeśli hodowca dokarmia ryby paszami sztucznymi, może zwiększyć obsadę do 400 kg na ha.

Magazyny

Są to stawy służące do przechowywania różnych stadiów ryb, od ryby handlowej poprzez tarlaki do narybku w trakcie zimy lub lata. Magazyny powinny być dodatkowo ogrodzone, oświetlone i dobrym dojazdem dla sprzętu odbierającego ryby.

Systemy chowu

W hodowli karpia stosowane są dwa systemy chowu zależne od długości trwania cyklu oraz masy ryb uzyskanych pod koniec okresu produkcyjnego.

Cykl dwuletni polega na produkcji ciężkiego narybku (<60g) przez pierwszy rok, a w drugim uzyskaniu lekkiej handlówki (powyżej 0,5 kg). Ryby w cyklu dwuletnim mają bardzo dobre przyrosty, cechują się wysoką żernością pokarmu naturalnego, w związku z czym opłacalność jest wyższa niż w systemie trzyletnim.

Cykl trzyletni polega na wyprodukowaniu w pierwszym roku narybku lekkiego o masie 40 g, w drugim kroczków o masie 300 g, a w trzecim ryb towarowych tzw. ciężkiej handlówki nawet do 2 kg masy ciała. Zaletą tego systemu jest większa stabilność produkcji i uzyskanie wyrównanych mas ryb handlowych. Wadą jest o rok dłuższy cykl, zwiększający koszty paszy oraz zagrożenie wystąpienia chorób o długim okresie inkubacji.

Tarło

Gospodarstwa stawowe najczęściej produkują samodzielnie materiał zarybieniowy do swoich zbiorników. Aby przeprowadzić efektywne tarło należy dokonać selekcji prawidłowych osobników dojrzałych płciowo samic „ikrzyc” oraz samców „mleczaków”.

Ogólnie przyjęta zasada głosi iż jedna 5-letnia ikrzyca jest w stanie wyprodukować około 350 000 sztuk wylęgu, a od 8-letniej nawet 500 000 sztuk.

Przed wpuszczeniem ryb na tarło, należy dokonać selekcji i wybrać ryby prawidłowo rozwinięte i zdrowe. Przed tarłem ryby umieszcza się w magazynach i odławia w przypadku wystąpienia odpowiedniej temperatury środowiska. Tarło rozpoczyna się wiosną, kiedy woda osiągnie 18°C i utrzyma się przez kilka dni. Tarliska powinny posiadać naturalne osłony od wiatru w postaci drzew lub krzewów. Dno zbiornika należy zagrabić po zimie, nawieźć obornikiem i posiać trawę, która wysokością nie może przerosnąć głębokości wody.

Na tarliska wpuszcza się odpowiednio dobrane komplety; pojedyncze (1 ikrzyca i dwa mleczaki), podwójne (2 ikrzyce i 3 mleczaki) lub potrójne (3 ikrzyce i 4 mleczaki).

czytaj dalej...

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki