Hodowla pstrąga - wymagania, staw, narybek i żywienie

Pstrąg tęczowy Hodowla pstrąga

Hodowla pstrągów tęczowych w Polsce według analiz Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie od 1973 do 2006 roku stale wzrastała.

Polska znajduje się na 6 miejscu w Unii Europejskiej w produkcji pstrągów hodowlanych. Warunki klimatyczne i środowiskowe umożliwiają hodowlę pstrągów z wykorzystaniem licznych rzek oraz potoków występujących w kraju. Pstrąg hodowlany jakością mięsa nie odbiega znacząco od ryb poławianych z naturalnego środowiska. Obecnie hodowla pstrągów kształtuje się na podobnym poziomie do produkcji karpia. Różnica w hodowli dotyczy głównie rynków zbytu. Zapotrzebowanie na pstrągi tęczowe występuje cały rok w Polsce i zagranicą, natomiast karp jest rybą spożywaną sezonowo (na Wigilię).

Zainteresowanie hodowców i badaczy stanem polskiej akwakultury ułatwiło Stowarzyszeniu Producentów Ryb Łososiowatych otwarcie Nowego Serwisu Pstrągowego. Dzięki niemu hodowcy mogą stale obserwować dane statystyczne dotyczące chowu, żywienia oraz utrzymania w różnych regionach kraju.

Gatunki hodowlane

Pstrągi należą do rodziny ryb łososiowatych. W Polsce najczęściej hodowanym gatunkiem jest pstrąg tęczowy. Spotykane są również hodowle pstrąga źródlanego, potokowego oraz pstrąga palia. Pstrągi należą do ryb odpornych  na wysokie temperatury wody i charakteryzują się szybkim tempem wzrostu. Niekorzystną cechą jest wrażliwość na choroby wirusowe.

Pstrągi są rybami jednośrodowiskowymi, całe życie spędzają w śródlądowych zbiornikach płynących.

Lokalizacja gospodarstw pstrągowych

Gospodarstwa pstrągowe lokalizuje się w pobliżu rzek, potoków lub strumieni o szybkim biegu i chłodnej wodzie. Niektóre hodowle są wyposażone w systemy uzdatniające wodę, umożliwiające ponowne jej wykorzystanie.

Stawy tarlakowe i tarlaki

W specjalnych stawach tarlakowych utrzymywane są osobniki przygotowujące się do tarła. Termin przystąpienia do tarła zależy od temperatury, prądu wody oraz od światła. Ryby zazwyczaj mają od 3 do 5 lat, a stosunek płci wynosi 1 samiec do 5-10 samic. Dojrzałe do rozrodu samice i samce są selekcjonowane na podstawie wieku, masy ciała i stanu zdrowia. Kolejnym etapem jest wyciśnięcie ikry od samic oraz mlecza od samców i wymieszanie ich w naczyniu. Jednokrotnie od samicy można pozyskać 2000-20000 jaj. Ilość produkowanych jaj zależy od wielkości samicy (na kg masy ciała ryby przypada około 1500 jaj).

Samice pstrąga tęczowego osiągają dojrzałość płciową w wieku 3 lat, a samce 2 lat. Tarło w gospodarstwach trwa od maja do września. Do Polski sprowadza się również zapłodnione jaja tzw. ikrę zaoczkowaną np. z Danii, Francji lub USA.

Jako stawy tarlakowe wykorzystuje się różnego rodzaju baseny. Na 1 hektarze stawu można utrzymywać od 100 do 1000 sztuk tarlaków. Tarlaki oprócz intensywnego żywienia powinny mieć dostęp do naturalnego pokarmu w stawie.

Inkubacja i wylęg jaj w wylęgarniach

Inkubację ikry oraz wylęg larw przeprowadza się w wylęgarniach. Są to pomieszczenia, w których znajdują się aparaty wylęgowe, zapewniające prawidłowe warunki środowiska i pracy personelu.

W gospodarstwach pstrągowych stosuje się różne aparaty wylęgowe np. krótko lub długo strumieniowe aparaty kalifornijskie, słoje Weissa oraz aparaty szafkowe. Każdy z aparatów wylęgowych powinien dostarczać odpowiednią ilość natlenionej, czystej wody bez zawiesin i zanieczyszczeń. Osad pochodzący z zawiesistej wody otacza ziarna ikry pozbawiając je dostępu do tlenu oraz tworzy idealne warunki do rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych.

Warto zwrócić uwagę na prędkość przepływu wody docierającej do zapłodnionych jaj. Zbyt powolny przepływ spowoduje niedostateczne natlenienie, natomiast zbyt raptowny może doprowadzić do zjawiska turbulencji mogącego uszkodzić zarodki.

Każdy z aparatów posiada pokrywę zabezpieczającą ikrę przed dostępem bezpośredniego światła. W skrzynkach lęgowych znajdują się otwory, przez które wypływają larwy posiadające zresorbowany do 2/3 woreczek żółtkowy ułatwiający poruszanie się w wodzie. Larwy przebywają w korytach, w których są dokarmiane paszą granulowaną do momentu uzyskania wymiarów narybku i przenoszone są do stawów narybkowych.

Długość inkubacji zależy od temperatury. Utrzymanie temperatury od 4 do 10°C pozwala uzyskać wylężone larwy po 34 dniach. Okres larwalny trwa od wyklucia do całkowitego zresorbowania woreczka żółtkowego i rozpoczęcia samodzielnego pobierania pokarmów (w temperaturze 10°C trwa to około 12 dni).

czytaj dalej...

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki