Kielisznik zaroślowy – opisujemy sposoby zwalczania tego zawziętego chwastu

Kielisznik zaroślowy Kielisznik zaroślowy

Zwalczanie

Nie ma zarejestrowanych herbicydów zwalczających ten gatunek chwastu. Możemy jednak zastosować miejscowo herbicydy nieselektywne, a w młodszych fazach rozwoju kielisznika użyć środków selektywnych zwalczających powój polny, zwłaszcza tych, które zawierają acetochlor, topramezon, izoksaflutol i mezotrion, np. Adengo 315 SC, Elumis 105 OD, Mezotrion 100 SC, Arigo 51 WG, Lumax 537,5 SE, Stellar 210 SL.

Kielisznik zaroślowy jest wyjątkowo uporczywym chwastem w uprawach kukurydzy. Upodobał sobie ten rodzaj plantacji, ponieważ łan kukurydzy stanowi dla niego dobrą podporę do okalania i wznoszenia się. Oplatający kielisznik prowadzi do pochylenia łanów i utrudnień w zbiorach. Zwykle chwast rośnie na obrzeżach pól, ale może w dość szybkim czasie rozprzestrzenić się na znaczną część uprawy. Walka z nim jest trudna, ponieważ podczas prac przedpolnych uszkodzeniu nie ulegają jego podziemne kłącza, z których później odrastają pędy naziemne. Mechaniczne usuwanie chwastu najlepiej przeprowadzić w jego wczesnym stanie rozwoju, w fazie 5, 6 liści.

Zwalczanie kielisznika przy użyciu środków chemicznych również nie jest łatwe, gdyż większość z nich usuwa tylko naziemne pędy. Możemy wykorzystać herbicydy typu: Chwastox Turbo 340 SL, Colombus 51 WG.

 

 

Autor: Helena Kędra

Bibliografia:

Czubiński T., Paradowski A., „Atlas chwastów dla praktyków”, Polskie Wydawnictwo Rolnicze, Poznań 2014 r., s. 140.

Nawara Z., Szwedler I., „Spotkania z przyrodą. Rośliny”, wyd. Multico, Warszawa 2007 r., s. 50.

Paradowski A., „Atlas chwastów”, wyd. Plantpress, Kraków 2013 r., s. 68.

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki