Łubin biały - duże wymagania, ale też duży potencjał plonotwórczy nasion

Kwiat łubinu białego Łubin biały

Zabiegi pielęgnacyjne

Do zabiegów mechanicznych ograniczających zachwaszczenie łubinu zaliczamy lekkie bronowanie. Jednak należy je wykonywać podczas wschodów roślin, aby ich nie uszkadzać. Zabieg ten najlepiej przeprowadzać w fazie listnienia. Najczęściej występującymi chwastami w uprawie łubinu są: komosa biała, samosiewy rzepaku, bylica pospolita, przytulia czepna i perz właściwy.

Do najgroźniejszych chorób łubinu zalicza się: fuzaryjne więdniecie łubinu, antraknozę łubinu, opadzinę liści, szarą pleśń i wąskolistność łubinu. Głównym szkodnikiem łubinu jest oprzędzik szary, którego można zwalczać za pomocą zaprawy nasion lub stosowania oprysków insektycydami. Na roślinach mogą się również pojawiać mszyce, które wysysają soki z roślin. Szkody w łubinie wyrządzają niekiedy dzikie zwierzęta.

Zbiór

Łubin biały należy zbierać w III dekadzie lipca lub w sierpniu, kiedy strąki na pędzie głównym będą brunatne, a 80–90% strąków na pędach bocznych pierwszego rzędu będzie zaschnięte. Zbiór wykonuje się jednoetapowo za pomocą kombajnu. Jeżeli rośliny dojrzewają nierównomiernie, to konieczne jest wykonanie zbioru dwuetapowego. Można również przeprowadzić desykację roślin, kiedy większość strąków lekko zbrązowieje. Od momentu wykonania desykacji termin zbioru może wynosić od 5 do 20 dni. Nasiona po omłocie należy wysuszyć do wilgotności poniżej 15%.

Autor: mgr inż. Kinga Borek

Bibliografia:

  1. Artyszak A., Kucińska K., Niemczyk H., „Łubiny”, (w:) „Produkcja roślinna. Cz. II”, Wyd. REA, Warszawa 2010 r., str. 191–197
  2. Faligowska A., „Łubin czeka na swój czas”, „Tygodnik Rolniczy”, nr 1–2/2008., str. 32–33
  3. Grzebisz W., „Rośliny strączkowe”, (w:) „Produkcja roślinna – technologie produkcji roślinnej”, Wyd. II, Część III, Hortpress, Warszawa 2012 r., str. 314–334
  4. Jasińska Z., Kotecki A., „Łubin”, (w:) „Szczegółowa uprawa roślin”, Wyd. II, Tom II, Wrocław 2003 r., str. 34–44
  5. Mrówczyński M., „Metoda integrowanej ochrony łubinu wąskolistnego, żółtego i białego dla producentów”, Instytut Ochrony Roślin, Państwowy Instytut Badawczy, Poznań 2012 r., str. 4–8, 9–16, 19–22, 36–40
  6. Szempliński W., „Łubin biały”, (w:) „Rośliny rolnicze”, WUWM, Olsztyn 2012 r., str. 258–260
  7. Zawadzki S., „Kompleksy rolniczej przydatności gleb ornych”, (w:) „Podstawy produkcji roślinnej”, PWRiL, Warszawa 1999 r., str. 155

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki