Poród i komplikacje okołoporodowe krów. Radzimy, jak ich uniknąć

Krowa z cielakiem Nowo narodzony cielak pierwszy raz wstaje

Przebieg porodu warunkuje późniejszy prawidłowy rozwój cielaka. Wszelkie komplikacje wpływają także na produkcyjność krowy. Ciężkie wycielenia oraz zaburzenia metaboliczne okresu okołoporodowego zmniejszają zdrowotność i wydajność zwierząt, a także zwiększają koszty produkcji. Zwiększają się nakłady finansowe potrzebne na pomoc weterynaryjną oraz może wydłużyć się czas do następnego zacielenia. Prawidłowy poród przebiega w trzech etapach. Poniżej prezentujemy szczegółowy opis każdego z nich.

Etap 1

Trwa zazwyczaj do 6 godzin. U pierworódek może zająć więcej czasu. Przejście z fazy pierwszej porodu do następnej jest płynne i rzadko daje się zaobserwować koniec jednej i początek drugiej. Tu dochodzi do przygotowania kanału rodnego do przejścia cielaka. Struktura szyjki macicy ulega zmianom umożliwiającym jej rozluźnienie i rozciągnięcie. Szyjka najpierw otwiera się od strony doogonowej, później ulega skróceniu, a następnie otwarciu od strony płodu. Tworzy się jeden, szeroki kanał. Pojawiają się pierwsze skurcze mięśniówki macicy. Krowa może dawać oznaki niepokoju, kopać w brzuch, ryczeć, pokładać się i zaraz szybko wstawać. Oddech i tętno stają się przyspieszone, a temperatura zazwyczaj nieznacznie spada. Może często posikiwać. Takie zachowania częściej obserwuje się u pierworódek niż u starszych krów. Skurcze macicy sprzyjają rozluźnieniu połączeń błon płodowych płodu z brodawkami macicy. Płód dokonuje obrotu wokół własnej osi przygotowując się w ten sposób do opuszczenia dróg rodnych. Zaczyna też prostować przednie kończyny. Uznaje się, że faza pierwsza dobiegła końca, gdy szyjka macicy jest w pełni rozwarta, a cielę rozpoczęło wędrówkę do kanału rodnego. Pod koniec tego etapu pojawia się w pochwie pęcherz omoczniowy. Za nim widoczny jest pęcherz owodniowy, który niekiedy wcześniej pęka w macicy.

Etap 2

U krów trwa od jednej do dwóch godzin, przy czym u pierworódek czas ten może być nieco dłuższy. Szyjka jest już w pełni rozwarta. Krowa najczęściej się kładzie. Występują coraz częstsze skurcze mięśniówki macicy, rozpoczyna się praca tłoczni brzusznej i cielę zostaje wydane na świat. W prawidłowym przebiegu porodu najpierw wychodzą przednie kończyny i głowa a następnie reszta ciała. Ważne jest tu zrozumienie podstawowych określeń opisujących ułożenie cielaka.

Przodowanie określa, która część ciała ukazuje się jako pierwsza. Prawidłowe jest przodowanie głowowe. W przypadku przodowania pośladkowego poród może być utrudniony. W tym wypadku dochodzi do przerwania pępowiny zanim głowa cielaka wydostanie się na zewnątrz.

Postawa oznacza relację grzbietu płodu do grzbietu matki. Jeśli cielę ustawione jest grzbietem w stronę grzbietu matki określa się to jako postawę górną. Wszelkie odstępstwa są uznawane za patologię.

Położenie z kolei opisuje relację osi długiej ciała płodu do osi długiej matki. Położenie podłużne jest prawidłowe, natomiast poprzeczne lub pionowe są patologią. Mogą wynikać z działania silnych skurczów macicy przy zamkniętej szyjce. Zdarzają się także u martwych płodów.

Ułożenie mówi o stosunku głowy, szyi i kończyn płodu do jego tułowia. Zagięcie głowy lub którejś z kończyn wymaga repozycji z pomocą człowieka.

czytaj dalej...

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki