Odchów cieląt i hodowla jałówek cielnych

Cielę zaraz po urodzeniu Jałówki

Prawidłowy odchów i hodowla jałówek cielnych jest ważnym aspektem ekonomicznym wpływającym na jakość uzyskiwanych produktów, czyli mięsa i mleka. Aby uzyskać jałówki zdrowe, odporne, wytrzymałe i długowieczne należy dobrze odchować cielęta. Odchów cieląt, który w późniejszym etapie rozwoju przeradza się w odchów jałówek ma olbrzymi wpływ na jakość jałówek hodowlanych branych na remont stada, produkujących mleko i rodzących systematycznie cielęta. Największy wpływ na zdrowie, wzrost i rozwój jałówek ma prawidłowe żywienie.

Odchów cieląt

Odchów cieląt na jałówki trwa około 6 miesięcy i składa się z trzech etapów. Do 5 dnia życia cielę otrzymuje tylko i wyłącznie siarę. Od 6 do 60 dnia życia jest żywione preparatem mlekozastępczym lub mlekiem i paszą treściwą, służącą głównie prawidłowemu rozwojowi przedżołądków. Od 2 miesiąca życia cielęta otrzymują pasze objętościowe, treściwe i wodę. Dopiero w 3 miesiącu wszystkie przedżołądki mają proporcje podobne do dorosłego bydła, rozwinięte są brodawki żwaczowe ułatwiające trawienie i namnożona jest odpowiednią ilość bakterii fermentacji żwaczowej.

Tempo wzrostu cieląt zależy od zdrowia, warunków utrzymania i intensywności żywienia. Natomiast intensywność żywienia zależy od zaplanowanego wieku pierwszego wycielenia jałówki. Masa ciała, tempo wzrostu i rozwoju zależą od rasy (rasy wcześnie, średnio wcześnie i późno dojrzewające) i indywidualnego wykorzystania paszy na kilogram przyrostu.

Żywienie siarą

Siara odgrywa ogromną rolę w prawidłowym odchowie cieląt. Jest substancją wydzielaną z mlekiem w wymienia podczas laktacji przez samicę przez kilka dni po porodzie.

Siara jest swoistą bombą energetyczno-proteolityczno-witaminową, zawiera dużą ilość białka, tłuszczu, soli mineralnych i witamin, o bardzo wysokiej przyswajalności i immunoglobulin odpowiedzialnych za wytworzenie odporności.

Po porodzie cielę musi otrzymać siarę od razu, ponieważ jej wartość maleje z upływem czasu. W ciągu doby cielę powinno otrzymać siarę 3-4 razy, co najmniej przez 3-5 pierwszych dni.

Żywienie mlekiem i preparatami mlekozastępczymi

Przez pierwsze dwa tygodnie życia cielęta powinny otrzymywać mleko (pozostawione z matką reguluje ilość samodzielnie lub dostaje mleko z wiaderek ze smoczkiem). W trzecim tygodniu życia należy wprowadzić dobrej jakości preparat mlekozastępczy i stosować do ukończenia przez cielę dwóch miesięcy życia. Podawać w dwóch pojeniach po 5-6 litrów, w zależności od zaleceń producenta.

Od trzeciego miesiąca można podawać marchew, siano, sianokiszonkę wysokiej jakości oraz pasze treściwe.

Żywienie jałówek

Żywienie jałówek polega na umiarkowanym dawkowaniu paszy, tak aby zaspokoić potrzeby bytowe oraz zapewnić prawidłowy wzrost i rozwój organizmu. Nie powinno się dopuścić do przekarmienia jałówek, może prowadzić to do otłuszczenia narządów wewnętrznych i nieprawidłowego rozwoju układu rozrodczego i wydzielniczego (zaburzenia w produkcji mleka). Jałówki w okresie od odpojenia do uzyskania dojrzałości płciowej powinna przyrastać 800 g dziennie.

Podstawą żywienia letniego powinno być pastwisko, a zimowego kiszonka z kukurydzy lub sianokiszonka i siano. Kiszonka z kukurydzy nie powinna być jedyną paszą objętościową, ponieważ ma mało białka.

Karta pomiarowa jałówek

Fokko i Tolsma, doradca w organizacji Veepro Holland stworzył kartę pomiarową (wykres 1.) jałówek mającą na celu sprawdzenie prawidłowości wzrostu i rozwoju jałówek.

Karta jest uśredniona dla rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, uwzględnia masę ciała (którą można zmierzyć przy pomocy obwodu klatki piersiowej bez konieczności ważenia krowy), wysokość w krzyżu i wiek do 24 miesiąca życia.

Wykres 1. Karta pomiarowa jałówek. Osten-Sacken (2005)

czytaj dalej...

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki