Bydło rasy jersey - opis, charakterystyka i zdjęcia

Bydło rasy jersey Bydło rasy jersey

Bydło jersey należy do ras o jednostronnej użytkowości mlecznej. Zostało wyhodowane na wyspie Jersey w Wielkiej Brytanii. Historia rasy sięga XVIII wieku. Krowy tej rasy mają bardzo charakterystyczny wygląd, są niewielkiego wzrostu, mają łagodny temperament, a ich mleko posiada specyficzny skład. Krowy jersey, przez swoje pochodzenie i historię, należą do najbardziej ujednoliconych genetycznie ras mlecznych na świecie. Obecnie krowy te są hodowane na całym globie, z czego najliczniej w Danii, Nowej Zelandii, Australii i USA.

Historia rasy

W 1700 roku krowy jersey zostały wyodrębnione i zarejestrowane jako oddzielna rasa. Pierwsza wzmianka w powszechnej prasie pojawiła się w 1734 roku, w artykule Philip’a Falle.

Wyspę Jersey od 1789 roku zamieszkiwała populacja, którą izolowano od zewnętrznych wpływów innych ras. Krowy również nie były z wyspy wywożone. Stała, zamknięta populacja przyczyniła się do chowu wsobnego i pojawienia się niektórych nietypowych cech (prawdopodobnie przez mutacje genetyczne). Od 1860 roku rozpoczęto eksport i sprzedaż osobników na tereny Wielkiej Brytanii, USA i kolejno innych państw. Do 2008 roku zabroniony był import nasienia oraz buhajów innych ras.

W Polsce pierwsze osobniki pojawiły się w latach 1963-1965, ponieważ sprowadzono 325 krów i 10 buhajów.  Duże stada krów w latach 90-tych były hodowane w Stadninie koni Iwno i Michałów oraz mniejsze, pojedyncze były rozrzucone po całej Polsce. Obecnie populacja krów tej rasy w naszym kraju jest szacowana na około 1000 sztuk.

Charakterystyka

Chów wsobny (krzyżowanie w pokrewieństwie i znaczny wzrost inbredu) przyczynił się do wykształcenia charakterystycznego wyglądu rasy jersey. Krowy mają silnie skróconą część twarzową czaszki i są dość niskie. Buhaje osiągają wysokość w kłębie 145 cm przy masie ciała wynoszącej od 500 do 780 kg, a krowy 115-120 cm i wadze 350-500 kg.

Krowy jersey mają typową budowę dla bydła mlecznego, którą można wpisać w trójkąt. Głowa jest mała, krótka z szerokim czołem, niedużymi rogami i eliptycznymi uszami skierowanymi na boki.

Szyja również jest krótka i szczupła. Kłąb, kości guzów kulszowych oraz żebra są wyraźnie zarysowane. Zad i udźce są słabo umięśnione. Kończyny są suche, niezbyt silnej budowy, wąsko rozstawione.

Łopatki mocno przylegają do ciała, a grzbiet jest wąski i słabo umięśniony. Jersey posiada prawidłowo zbudowane wymię, kuliste, wysoko zawieszone. Strzyki i ćwiartki wymienia są równo rozmieszczone, wady występują rzadko.

Jersey posiadają charakterystyczne umaszczenie od jednolicie czerwonego, po myszate i płowe. Spotykane są osobniki łaciate. Śluzawica i kiść ogonowa jest zawsze czarna.

Dookoła oczu oraz pyska występuje jaśniejsza obwódka. Wymię również jest barwy mniej intensywnej.

Użytkowość mleczna

Krowy rasy jersey posiadają jeszcze dwie cechy, które zostały najprawdopodobniej wywołane przez długotrwały chów wsobny. Wydajność mleczna za cały okres laktacji jest dość niska jak na typowe bydło mleczne, a mleko posiada wysoką zawartość tłuszczu w 1 kg. Są to cechy odróżniające jersey od innych ras mlecznych. Rasa była doskonalona pod względem prawidłowości budowy wymienia i prędkości oddawania mleka. Średnio w laktacji uzyskuje się 5700 kg mleka, o zawartości tłuszczu przekraczającej 5,39% (mleko pochodzące od krów holsztyńsko fryzyjskich zawiera około 4,0%) i 3,8% białka. Mleko krów posiada wybitne cechy, umożliwiające obróbkę technologiczną.

Wyższa zawartość tłuszczu i kazeiny zwiększa produkcję takich serów jak mozzarela, szwajcarski oraz cheddar. 

W USA rasa jersey uzyskuje wyższe wydajności dzienne oraz produkuje mleko o większej zawartości tłuszczu i białka, przy czym jest również większego kalibru.

W Polsce były krzyżowane z innymi rasami bydła mlecznego, szczególnie z polską czerwoną, ale efekty nie były zadowalające.

Użytkowość rozpłodowa

Krowy jersey charakteryzują się wysoką płodnością, nie zdarzają się problemy przy wycieleniu. Pomoc hodowcy lub weterynarza jest potrzebna tylko w ciężkich przypadkach. Krowy są dobrymi, troskliwymi i opiekuńczymi matkami. Bydło jersey należy do ras wcześnie dojrzewających, pierwsze ocielenie jałówki następuje w wieku 25 miesięcy. Okres między wycieleniowy trwa 382 dni. Cielęta po urodzeniu ważą 25 kg.

Buhajki są opasane do masy 300 kg, ponieważ mają do tej wagi korzystny przyrost dzienny na poziomie 990 g. Średnia wydajność rzeźna wynosi około 50 %.

czytaj dalej...

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki