Jak wybrać nasienie buhajów? Wymogi dla buhajów i cechy istotne przy wyborze nasienia

Przygotowanie do inseminacji krów Próbówki ze świeżym nasieniem byków

Wielu hodowców bydła dużo czasu poświęca na dobór odpowiedniego buhaja do rozrodu lub jego nasienia. Większość krów w Polsce jest inseminowanych nasieniem buhajów wyszukiwanych indywidualnie z bazy katalogów firm. Na naszym rynku dostępne są katalogi buhajów polskich i zagranicznych.

Dobór buhaja nie jest prosty, ponieważ chcąc osiągnąć zamierzone efekty, należy przeanalizować wszystkie cechy przekazywane na potomstwo. Wybór buhaja ma ogromne znaczenie podczas genetycznego doskonalenia stada i całej populacji bydła w naszym kraju. Potencjał przekazywany na potomstwo ma decydujący wpływ na osiągane wyniki produkcyjne.

Pierwsze pytanie, jakie należy sobie zadać podczas wyboru buhaja, to jakiej użytkowości cielęta chcemy otrzymać. W sprzedaży dostępne jest nasienie seksowane lub nieseksowane. Po inseminacji krowy nasieniem seksowanym, można oczekiwać określonej płci cielęcia i nastawić się na dalszą produkcję. W katalogach firm dystrybuujących nasienie znajdziemy buhaje o użytkowości mięsnej lub mlecznej.

W Polsce najpopularniejszą rasą są krowy holsztyńsko-fryzyjskie, o użytkowości typowo mlecznej. Krowy mleczne można kryć buhajami mlecznymi lub mięsnymi. W efekcie kojarzenia z buhajem mlecznym hodowca może uzyskać jałówki hodowlane na remont własnego stada lub buhajki mleczne, które są opasane do określonych mas ciała i sprzedawane na rzeź. Krowy mleczne pokryte buhajem rasy mięsnej, wydają na świat potomstwo będące mieszańcem o dobrej wydajności mlecznej i umięśnieniu. Cielęta tego typu przeznacza się na opas, lub do dalszego przekształcania stada mlecznego w mięsne.

Po podjęciu decyzji, jakiej użytkowości oczekujemy od cieląt, dokonujemy wyboru konkretnego buhaja mlecznego lub mięsnego posiłkując się katalogami firm zajmującymi się oceną użytkowości buhajów oraz sprzedażą nasienia.

Wybór buhaja

W katalogach firm znajdują się tabele szeregujące buhaje w zależności od wartości hodowlanej, na którą wpływa bardzo wiele cech, a ocena użytkowości jest procesem długotrwałym. Najczęściej oceny buhaja dokonuje się na podstawie jego potomstwa- buhajków lub jałówek hodowlanych. Na listach buhaje sytuowane są w zależności od indeksu PF „Produkcyjność i Funkcjonalność”.

Potomstwo po buhaju jest oceniane podczas chowu w specjalnych „wychowalniach buhajów” lub „wychowalniach jałówek” oraz w fermach, z których pochodzą młode. Po przeprowadzeniu odchowu i osiągnięciu odpowiedniego wieku, buhaje są kwalifikowane do rozrodu w stacjach unasieniania.

W ofercie katalogów nasienia buhajów podane są wartości cech pokrojowych i produkcyjnych. Dzięki ocenie wartości hodowlanej samców można dokonać porównania wszystkich cech. W tabelach podane są wartości np. dotyczące wydajności mlecznej +800 kg, co oznacza, że dany buhaj ma wyższą o 800 kg mleka wydajność od przeciętnej wartości hodowlanej innych buhajów w danym kraju. Bardzo ważne jest przy takiej analizie odniesienie tylko do jednego katalogu z danego państwa, ponieważ przeciętne wartości danych cech mogą się różnić w innych krajach.

Ogromnym błędem podczas doboru nasienia jest zwracanie uwagi tylko i wyłącznie na wysoką wydajność mleka. Może okazać się, że sama wydajność mleczna ulegnie poprawie, ale obniży się zawartość białka i tłuszczu w mleku. Dlatego wybierając buhaja należy sprawdzić w tabelach wydajność mleczną córek danego buhaja, zawartość tłuszczu i białka w ich mleku.

czytaj dalej...

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki