Odchów cieląt - sposoby utrzymania, żywienie cieląt i zabiegi pielęgnacyjne

Chów cieląt Żywienie cieląt

Nie od dziś wiadomo, jak duży wpływ ma jakość odchowu cieląt na ich późniejsze wyniki produkcyjne w kierunku mlecznym lub mięsnym. Wśród czynników, które mają znaczenie w prawidłowym odchowie cieląt można wyróżnić warunki utrzymania, środowiska panującego w oborze, dostęp do wybiegów i pastwisk, codzienna pielęgnacja oraz żywienie.

Cielęta bardzo często są oddzielane od matek w pierwszym-trzecim dniu po urodzeniu. W pierwszych dniach po urodzeniu cielęta wymagają stałej opieki, ale również ciszy, spokoju oraz poczucia bezpieczeństwa.

Sposoby utrzymania cieląt

W Polsce można wyróżnić kilka systemów chowu cieląt, każdy z nich posiada zalety, ale również wady, z których należy zdawać sobie sprawę, decydując się na wychów cieląt. System chowu jest ściśle powiązany z liczebnością stada podstawowego, ponieważ inwestycja w drogie rozwiązania, nie ma większego sensu przy niewielkiej liczbie zwierząt.

Cielęta można utrzymywać w budynkach, specjalnie do tego celu przystosowanych tzw. „cielętnikach”. Pomieszczenia inwentarskie projektuje się pod kątem wychowu cieląt, ich wygody oraz łatwej obsługi. Budynki tego typu najczęściej są oddzielone od głównej obory, a cielęta przenoszone są do cielętnika w pierwszych dniach po urodzeniu. Ten system stosowany jest nielicznie, ponieważ przewidziany jest dla kilkuset krów rodzących regularnie młode.

Budynki są wyposażone w specjalne urządzenia do zadawania siary oraz w późniejszym etapie mleka i preparatów mlekozastępczych na dużą skalę. Jednocześnie można zadawać płyny aż 12-24 sztukom. Cielęta podzielone są na grupy wiekowe, aby zadawane pasze były dostosowane do wymagań pokarmowych rosnących zwierząt. Kojce grupowe mogą pomieścić od kilku do kilkudziesięciu cieląt.

W każdym kojcu znajduje się poidło, karmidło na paszę treściwą oraz drabinka na siano i inne pasze objętościowe. Cielętniki mają podłogę litą, a wyściółką jest słoma, codziennie dościelana lub wymieniana. Zdarzają się obory, w których podłoga jest ażurowa, ale jej wpływ na zdrowie racic jest wątpliwy. Zapewnia lepsze warunki mikroklimatyczne i łatwiej utrzymać w tak wyposażonych oborach porządek.

W oborach, w których utrzymuje się kilkadziesiąt krów, najczęściej wydziela się określoną część pomieszczenia i konstruuje kojce grupowe dla kilku sztuk cieląt. Kojce są obficie wyścielone słomą, aby utrzymywać ciepło oraz zatrzymywać wilgoć.

Natomiast w oborach, najczęściej występujących w naszym kraju, w których utrzymuje się kilkanaście krów, dla cieląt przeznacza się prowizoryczne kojce, umieszczone w rogu obory. Największą wadą tego typu rozwiązań jest niedostateczne oświetlenie przestrzeni dla cieląt. Bardzo ważną funkcję w rozwoju układu oddechowego i krwionośnego pełni możliwość korzystania z wybiegów i okólników.

czytaj dalej...

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki