Odchów cieląt - sposoby utrzymania, żywienie cieląt i zabiegi pielęgnacyjne

Chów cieląt Żywienie cieląt

Żywienie cieląt

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wysokie wyniki produkcyjne oraz zdrowie cieląt jest prawidłowe żywienie od pierwszych dni życia. Cielęta tuż po urodzeniu powinny otrzymać siarę wprost z wymienia lub z wiadra ze smoczkiem. W mleku matki wraz z upływem dni, stężenie siary w immunoglobuliny, dzięki którym młode nabywają odporność, maleje. Spada również zawartość składników odżywczych.

Cielęta w warunkach hodowlanych otrzymują mleko lub preparat mlekozastępczy. Z upływem dni wprowadzane są nowe pasze, treściwe, objętościowe suche i soczyste. Przewód pokarmowy przystosowuje się do pobierania dużych ilości paszy objętościowej, która z czasem jest uzupełniana treściwą i mieszankami mineralnymi.

W żywieniu cieląt nie mogą następować raptowne zmiany, nowe pasze należy wprowadzać stopniowe. Badania wykazały, że ogromną rolę dla prawidłowego rozwoju przewodu pokarmowego spełnia system pojenia cieląt. Najlepszym rozwiązaniem są wiadra ze smoczkiem, zawieszone na wysokości wymienia krowy.

Zdrowotność cieląt

Największy wpływ na zdrowotność cieląt ma hodowca, który obserwując codziennie zwierzęta może ocenić ich stan, przybieranie na masie i pobór paszy. W literaturze podkreśla się fakt, iż bardzo istotne jest prawidłowe żywienie krów we wszystkich fazach ciąży dla rozwoju płodu i późniejszej produkcyjności. Słabe cielęta nierównomiernie przybierają na masie, w chowie grupowym mają trudności w adaptacji i często padają wskutek niezbyt korzystnych warunków środowiska.

Ogromną rolę w zdrowym odchowie cieląt pełni siara, dzięki które układ odpornościowy rozpoczyna swoją pracę. Cielęta bardzo dobrze znoszą niskie temperatury, ale nie w połączeniu z wysoką wilgotnością. Często występujące schorzenia wiążą się z zapaleniem górnych i dolnych dróg oddechowych spowodowanych nieodpowiednimi warunkami mikroklimatycznymi.

Cielęta po urodzeniu nie mają wykształconej flory jelitowej, co w kontakcie z drobnoustrojami może prowadzić do niebezpiecznych biegunek. Większość schorzeń pojawiających się u młodych, można łatwo zaobserwować. Pierwsze objawy, które mogą niepokoić to wysoka temperatura, kaszel i wyciek z nosa, biegunka, apatia i brak apetytu.

Prawidłowy odchów cieląt skutkuje późniejszymi wynikami produkcyjnymi, a co za tym idzie korzyścią finansową. Odchów młodych nie jest prosty, ponieważ istnieje wiele równie ważnych czynników, na które należy jednocześnie zwracać uwagę. Cielęta po urodzeniu są delikatne i wrażliwe, dlatego należy zapewnić im dużo więcej uwagi niż dorosłym zwierzętom.

Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska

Bibliografia:

  1. Odchów cieląt - kluczem do dochodowej produkcji mleka. Rozwadowska M., Poradnik Gospodarski, 2014/ 11, 31-32
  2. Różnice w odchowie cieląt ras mlecznych i mięsnych. Kowalski, Z.M., Top Agrar Polska Magazyn Nowoczesnego Rolnictwa, 2007/ 1, 8-11
  3. Żywienie i wychów cieląt i jałówek hodowlanych. Grodzki H., Oficyna Wydawnicza "Hoża", Warszawa 1999, ISBN 8385038604, 80-111
  4. Zasady wychowu cieląt. Juszczak J., Dobicki A., Szulc T., Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1982, 88-100

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki