Przedstawiamy popularne rodzaje wygrodzeń i stanowisk dla bydła

Stanowiska dla bydła Stanowiska dla bydła

Prawidłowo zaprojektowany budynek dla bydła składa się z głównego pomieszczenia, w którym przebywają zwierzęta oraz pomieszczeń dodatkowych. W zależności od systemu chowu i typu użytkowanych zwierząt zaplecze wyposaża się w dojarnię, pomieszczenie do chłodzenia i przechowywania mleka, paszarnię i magazyn paszowy, kuchnię mleczną do przygotowywania preparatów mlekozastępczych i mleka oraz pokój socjalny.

Obory, w których utrzymuje się bydło mleczne główna część obory jest podzielona na wyspecjalizowane obszary do utrzymywania danych grup wiekowych bydła- cielętniki, jałowniki, porodówka, wydzielone części obory dla krów w określonej fazie laktacji (zazwyczaj podział na 3 lub 4 grupy). Konstrukcja wygrodzonych stanowisk musi zapewniać komfort odpoczynku zwierzętom, bezpieczną obsługę, łatwe sprzątanie i dezynfekcję oraz stabilność podczas wstawania.

Stanowiska legowiskowe są niezwykle ważnym obszarem dla bydła, które spędza w nich nawet 14 godzin dziennie. Przeprowadzono szereg badań, w których porównywano wyposażenie stanowisk oraz ich wpływ na wydajność mleczną i długość odpoczynku krów. Oceniano indywidualne preferencje osobnicze, a na końcu uśredniono wyniki.

Stanowiska

Udowodniono, że krowy zdecydowanie bardziej wolą leżeć na suchej ściółce lub materacach gumowych niż na piasku. Więcej czasu spędzają w pozycji leżącej, jeśli mają możliwość odpoczynku na wygodnym legowisku. Jeżeli w oborze wolnostanowiskowej było mniej stanowisk legowiskowych niż krów, dochodziło do walk hierarchicznych oraz wzrastał ogólny poziom agresji. Krowy w takiej sytuacji więcej stały w ciągu dnia w korytarzu gnojowym i dochodziło częściej do uszkodzenia rogu racicowego, rozwijała się np. kulawizna, owrzodzenia, ropnie.

Rodzaje stanowisk można podzielić w zależności od systemu utrzymania zwierząt, ale również ze względu na wiek, płeć oraz rodzaj produkcji. W chowie bydła stosuje się podział na obory uwięziowe oraz wolnostanowiskowe.

W oborze uwięziowej stosuje się stanowiska, na których zwierzęta przebywają przez cały okres produkcji. Stanowisko tego typu spełnia jednocześnie wiele funkcji- paszową, legowiskową, udojową. Tego typu stanowiska umożliwiają indywidualne traktowanie krów i zmniejszają poziom stresu wywołany utrzymywanie w wielkich grupach, gdzie może dochodzić do walk hierarchicznych. Wadą stanowisk uwięziowych jest wysoki koszt wyposażenia oraz fakt ograniczenia przestrzeni życiowej zwierząt.

Stanowiska uwięziowe krótkie posiadają legowiska z wiórów lub słomy albo z mat gumowych o określonych parametrach. W tym rodzaju stanowiska zwierzę ma przez cały czas głowę nad żłobem, a reszta ciała znajduje się wewnątrz stanowiska. Ruch jest ograniczony do wstawania i leżenia przodem do korytarza paszowego. Wymiary stanowiska muszą być koniecznie dopasowane do wielkości utrzymywanych zwierząt.

czytaj dalej...

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki