Obory dla bydła opasowego

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Obory dla bydła opasowego

Bydło mięsne
Obory dla bydła opasowego - przegląd systemów utrzymania bydła mięsnego

Obory dla bydła mięsnego znacznie różnią się wyposażeniem od pomieszczeń dla bydła mlecznego. Należy mieć na uwadze, fakt iż bydło mięsne, szczególnie typowych ras mięsnych ma większe wymiary ciała od krów mlecznych. Dlatego chcąc wykorzystać budynki inwentarskie, w których było utrzymywane bydło mleczne, należy je dopasować do kalibru zwierząt. Przy chowie bydła mięsnego nie potrzeba również wszystkich urządzeń związanych z dojem mechanicznym oraz chłodzeniem i przechowywaniem mleka.

Bydło mleczne
Przedstawiamy popularne rodzaje wygrodzeń i stanowisk dla bydła

Prawidłowo zaprojektowany budynek dla bydła składa się z głównego pomieszczenia, w którym przebywają zwierzęta oraz pomieszczeń dodatkowych. W zależności od systemu chowu i typu użytkowanych zwierząt zaplecze wyposaża się w dojarnię, pomieszczenie do chłodzenia i przechowywania mleka, paszarnię i magazyn paszowy, kuchnię mleczną do przygotowywania preparatów mlekozastępczych i mleka oraz pokój socjalny.

Bydło mięsne
Pomagamy dobrać odpowiednią oborę dla opasów

zielonych, choć mogą być one słabej jakości. Bydło mięsne ma jednak inne wymagania niż krowy (...) przed przeciągami. Zadaszenie chroni przed opadami atmosferycznymi. Nakłady finansowe na oborę dla opasów są więc znacznie mniejsze (...) legowisk na ściółce powierzchnia przypadająca na jedną sztukę bydła opasowego o masie do 300 kg powinna

Bydło mięsne
Bydło opasowe - hodowla, systemy i rodzaje opasu

W Polsce bydło opasowe stanowią rasy o dwukierunkowym typie użytkowym mięsno-mlecznym lub mleczno-mięsnym, typowe rasy mleczne i rasy mięsne. Cielęta do opasu pozyskuje się głównie z krzyżowań towarowych krów mlecznych (...) około 600-800 g dziennie. W zimie bydło przebywa w oborze i jest żywione kiszonką z kukurydzy,

Bydło mięsne
Rasy bydła mięsnego - charakterystyka i zdjęcia

kłębie. Posiadają wszystkie cechy charakteryzujące bydło opasowe. Znakomicie przystosowane do niekorzystnych warunków środowiska. Obecnie w Polsce hodowane są w parkach i gospodarstwach agroturystycznych. Welsh black (czarne bydło walijskie) Welsh black należy do grupy ras średniej wielkości. Krowy osiągają masę ciała około 700 kg i

Pasze dla zwierząt
Najlepsze pasze dla bydła mlecznego i mięsnego. Sprawdź, którą wybrać!

witaminowo ‒ mineralne. Bydło opasowe Tu głównym celem hodowcy są jak najszybsze przyrosty. Dobór pasz zależy przede wszystkim od intensywności opasu. Im zwierzę starsze, tym jego dieta powinna dostarczać więcej energii. W opasie intensywnym znaczenie mają głównie pasze objętościowe soczyste dobrej jakości (kiszonka z kukurydzy) skarmiane

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

Obornik to nawóz naturalny powstający ze zmieszania ze ściółką stałych i płynnych odchodów (kału i moczu) zwierząt gospodarskich. W zależności od rodzaju hodowli może być to obornik bydlęcy, świński, koński, owczy czy drobiowy. Skład chemiczny obornika jest uzależniony od gatunku zwierząt, ich wieku, sposobu użytkowania i karmienia, a także procesów zachodzących podczas jego przechowywania. Odchody bydła i trzody chlewnej zawierają więcej wody niż koni, owiec i drobiu, zaś odchody zwierząt młodych, ciężarnych oraz produkujących mleko czy wełnę są ubogie w składniki mineralne.

Bydło
Zgarniacz obornika - przegląd metod mechanicznych, półmechanicznych i ręcznych

części wolnostanowiskowej przez zwierzęta. Metody mechaniczne Dzięki metodom mechanicznym można zaoszczędzić czas pracy obsługi przy wygarnianiu ręcznym obornika, który zajmuje 15-20% całkowitego czasu pracy w gospodarstwie bydła lub trzody. Rola człowieka przy wykonywaniu czynności przez zautomatyzowane systemy polega na nadzorowaniu prawidłowej pracy sprzętu i ewentualnym zgarnięciu zabrudzonej

Bydło mięsne
Hodowla bydła mięsnego – żywienie, rozpłód i efektywne utrzymanie

Najczęściej stosowany w Polsce system utrzymania bydła mięsnego. Zwierzęta przebywają na pastwisku od wczesnej wiosny do późnej jesieni, a na miesiące zimowe są przepędzane do budynków. System alkierzowy z dostępem do wybiegów System alkierzowy dzieli się na obory wolnostanowiskowe i uwięziowe. W oborach uwięziowych może

Bydło mleczne
Hodowla bydła mlecznego - najważniejsze aspekty

kątem mechanizacji i automatyzacji systemów wspomagających zarządzanie stadem. Dzięki nim zmniejsza się pracochłonność i czasochłonność produkcji mleka. Systemy utrzymania Bydło mleczne utrzymywane jest w oborach uwięziowych lub wolnostanowiskowych. Obory uwięziowe są podzielone na stanowiska, do których krowy są przywiązane. Tego typu sposób utrzymania musi zapewnić

Bydło mleczne
Obora wolnostanowiskowa - zalety i wady rozwiązania

utrzymywane grupowo mogą się swobodnie przemieszczać. W każdej oborze tego typu są wydzielone strefy legowiskowa, paszowa i gnojowa. W zależności od strefy wypoczynkowej wyróżnia się boksy, kombiboksy, głęboką ściółkę lub kojec samoczyszczący ze spadkiem. Kojec samoczyszczący ze spadkiem nie jest zalecany do hodowli bydła mlecznego. Strefa legowiskowa

Bydło mleczne
Nowoczesna i funkcjonalna obora, ale jaka?

zmiany w ich budowie. Obecne osobniki rasy HF są większe niż te sprzed kilku lat. Dlatego też legowiska w starych oborach nie odpowiadają współczesnym wymogom. Zalecane przez UE wymiary stanowisk dla bydła mlecznego: - uwięziowe krótkie- 1,2 x 1,65 m; średnie- 1,2 x 2,0 m - kombiboksy- 1,2

Bydło mleczne
Żywienie bydła mlecznego - jakie efektywne i zbilansowane?

ich ilość zmienia się w zależności od poziomu produkcji mleka. W żywieniu bydła bardzo istotną rolę pełnią dodatki paszowe, dzięki którym: zwierzęta zabezpieczane są przed chorobami matabolicznymi (kwaśny węglan sodu buforujący odczyn płynu żwacza), uzupełniane są niedobory aminokwasów (aminokwasy chronione), składników mineralnych, witamin oraz białka (białko chronione).

Bydło mleczne
Przybliżamy dozwolone w Polsce metody kolczykowania i znakowania bydła

znakowania jest to, że odczytu numeru mikroczipa można przeprowadzić tylko z bliskiej odległości (więc na pastwisku czy w oborze wolnostanowiskowej wyszukanie konkretnej krowy może być utrudnione). Kolejną wadą mikroczipów jest to, że numer identyfikacyjny bydła można odczytać tylko przez dopasowany firmowy czytnik. Kolczykowanie bydła W Polsce bydło

Bydło mięsne
Żywienie bydła mięsnego - przegląd systemów opasu i stosowanych pasz

aby uzyskać maksymalną masę ciała przy niewielkim poziomie otłuszczenia. System ten jest najtańszy, ale trwa najdłużej i rotacja w oborze jest najmniejsza. Pasze stosowane w żywieniu opasów W opasie bydła najczęściej stosowaną paszą jest kiszonka z całych roślin kukurydzy. Przygotowuje się ją, gdy ziarno osiąga prawie pełną

Bydło mięsne
Jak hodować cielaki mięsne? Poznaj klucz do sukcesu!

przy małym udziale pasz treściwych. Bydło mięsne nie jest tak wymagające, jak mleczne jeśli chodzi o sposób utrzymania. Nie trzeba więc inwestować w nowoczesne technologie w oborach (krowy nie są (...) do 15 lat. Aberdeen angus - buhaje opasowe osiągają 900 kg. Charakterystyczna jest bezdrożność.

Bydło
Obora uwięziowa – praktyczne porady dotyczące rodzaju stanowisk i uwięzi

Bydło utrzymywane jest w oborach wolnostanowiskowych bądź stanowiskowych, czyli uwięziowych. System uwięziowy jest praktykowany w chowie bydła od dawna. Zapewnia indywidualne podejście i obserwację zwierząt podczas karmienia lub doju. Utrzymanie krów na uwięzi powinno być rekompensowane ruchem na świeżym powietrzu, na pastwisku lub wybiegach.

Bydło mięsne
Bydło rasy limousine - opis, hodowla i zdjęcia

Limousine należy do najpopularniejszych ras bydła mięsnego hodowanego na całym świecie. W Polsce jest użytkowana w czystości rasy, jako bydło opasowe oraz jako komponent krzyżowań z rasami mlecznymi w celu doskonalenia cech mięsnych potomstwa. Populacja bydła mięsnego w Polsce jest na niskim poziomie (około 0,5 % to rasy mięsne).

Bydło mleczne
Hala udojowa - wszystko, co trzeba wiedzieć o jej rodzajach i obróbce mleka

Najbardziej praco- i czasochłonnym zajęciem w oborach utrzymujących bydło mleczne są zabiegi związane z dojem, stanowią ponad 50% robocizny. Obecnie stosuje się wiele usprawniających pracę urządzeń, bardziej lub mniej zautomatyzowanych. Wyróżnia się trzy główne systemy doju krów, które stosowane są w zależności od rodzaju chowu zwierząt. W oborach uwięziowych najlepszym rozwiązaniem są dojarki bańkowe i rurociągowe, najczęściej stosowane w polskich oborach. W oborach wolnostanowiskowych i wolno wybiegowych stosuje się dojarnie, czyli hale udojowe.

Bydło mleczne
Choroby bydła mlecznego - objawy, zapobieganie i leczenie

przeszkody czy kręcenie wokół własnej osi. Dobra spostrzegawczość hodowcy nakieruje lekarza prowadzącego na odpowiedni tor i pomoże w szybszym postawieniu prawidłowej diagnozy i doborze odpowiedniego leczenia. Choroby bydła mlecznego najłatwiej omawia się dzieląc je na poszczególne układy i narządy, których dotyczą. Możemy wyróżnić choroby układu pokarmowego, rozrodczego, krążeniowego, oddechowego, 

Bydło mięsne
Bydło rasy charolaise - opis, charakterystyka i walory mięsne

od regionu francuskiego, w którym rasa powstała. Należy do ras wybitnie mięsnych, o znakomitych walorach opasowych, dobrej wydajności rzeźnej, wysokiej odporności na choroby i niekorzystne warunki środowiska. Wzorzec rasy Charolaise należy do grupy bydła o dużym kalibrze. Zwierzęta są masywnie zbudowane, konstytucja posiada typowe cechy bydła mięsnego.

Bydło mleczne
Bydło rasy simental - opis, charakterystyka i zalety

szerokie rozstawienie kończyn. Kłoda i duża szeroka głowa przypomina bydło rasy mięsnej, ale rozbudowane, wysoko zawieszone, głębokie (...) i uzyskano ciekawe wyniki. Najlepszą wydajność uzyskały krowy utrzymywane w oborach wolnostanowiskowych z dostępem do wybiegów i (...) wysoką zawartością mięsa i małym otłuszczeniem. Buhajki opasowe w ciągu roku mogą osiągnąć nawet

Bydło mleczne
Bydło rasy holsztyńsko-fryzyjskiej - najpopularniejsze w Polsce

wymienia przez strzyki. Kwasica to jedno z najczęstszych schorzeń metabolicznych występujących w stadach bydła mlecznego. Występuje na tle błędów żywieniowych. Choroba powstaje po długotrwałym podawaniu krowom łatwo strawnych i szybko fermentujących węglowodanów przy jednoczesnym niedoborze pasz objętościowych. Maleje apetyt krów oraz produkcyjność. Najlepszą metodą zapobiegania wystąpienia choroby jest prawidłowe

Bydło mleczne
Poidła dla bydła - prawidłowe pojenie w oborze i na pastwisku

Woda w żywieniu bydła odgrywa bardzo ważną rolę. Swobodny dostęp do nieograniczonej ilości wody decydująco wpływa na produkcyjność krów mlecznych i strawność składników pokarmowych u bydła mięsnego i przyrost masy mięśniowej. Prawidłowo skonstruowana obora, powinna posiadać sprawy system rozprowadzania wody pitnej dla zwierząt. Zaobserwowano, że krowy korzystają z poideł systematycznie w określonych godzinach, najczęściej po doju o godzinie 7.00-8.00 rano oraz po południu między 17.00-18.00.

Bydło mleczne
Wentylacja w oborze - zadania, rodzaje i wady różnych metod wentylacji

świeże powietrze z zewnątrz. Rodzaje wentylacji Podczas budowy obory lub jej modernizacji, należy uwzględnić konieczność montażu wentylacji. Na rynku występuje kilka systemów wentylacyjnych, różniących się zasadą działania. Najstarszym systemem jest wentylacja grawitacyjna, która w dużych fermach bydła nie ma racji bytu, ponieważ nie działa na tyle sprawnie,

Bydło mleczne
Radzimy, jak przygotować legowiska i wybrać maty legowiskowe dla bydła

pozycji leżącej. Bydło należy do gatunków stadnych, które większość czynności wykonuje jednocześnie. Dlatego tak ważne jest aby zapewnić wszystkim krowom możliwość leżenia w tym samym czasie. Kolejne badania wykazały jak istotny wpływ ma długość leżenia na powstawanie kulawizn i wad racic. Racice przez wiele godzin stale przebywają w oborniku,

Bydło mleczne
Krowa polska czerwona. Najstarsza słowiańska rasa bydła wraca do łask!

w wieku 30 miesięcy, co czyni z krowy polskiej czerwonej rasę średnio późno dojrzewającą.   Wartość użytkowa Wartości opasowa i rzeźna bydła tej rasy nie należą do najwyższych. Zastrzeżenia budzi również jej wydajność mleczna. Hodowcy stale podejmują wysiłki zmierzające do zwiększenia mleczności krowy polskiej czerwonej,

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

kiszonka z całych roślin, z kolb (CCM), zielonka) przede wszystkim w żywieniu bydła i trzody chlewnej. Odmiany W uprawie kukurydzy wykorzystuje (...) w płodozmianie na glebach słabszych występują zboża to kukurydza powinna być uprawiana na oborniku i dodatkowo nawożona. Na kompleksie pszennym i żytnim bardzo dobrym stanowisko

Rośliny lecznicze
Komosa biała kiedyś ratowała od głodu, dziś jest niepożądanym chwastem

miejsca ruderalne, ogrody, ugory, odłogi i rowy. Preferuje gleby wilgotne, żyzne, nawożone obornikiem, bogate w azot i potas, próchnicze, gliniaste i piaszczyste. Zachwaszcza wszystkie uprawy, (...) po sparzeniu i zmieleniu możemy z kolei wytworzyć mąkę lub wartościową paszę dla bydła. W uprawach buraków komosa jest wykorzystywana jako roślina pułapkowa,

Chwasty
Rdestówka powojowata – uwaga na ten wijący chwast w uprawach!

pospolicie na całym obszarze kraju, a na pola uprawne trafia wraz z obornikiem lub materiałem siewnym zawierającym jej nasiona. Gdy znajdzie się w uprawie, wówczas (...) roślin trujących, ponieważ zawiera flawonoidy: ramnazynę, rutynę, kwercytynę, olejek eteryczny i saponiny. Karmienie bydła świeżymi liśćmi niekorzystnie wpływa na zdrowie przede wszystkim koni oraz świń

Chwasty
Wiechlina zwyczajna – doskonała trawa paszowa na tereny mokre!

nadmiernie wilgotnych, a także w obniżeniach terenu. Wiechlina jest chętnie zjadana przez wszystkie gatunki bydła. Wykorzystuje się ją w mieszankach łąkowo-pastwiskowych, zwłaszcza na terenach mokrych i podmokłych. Bardzo dobrze rośnie także na obszarach zielonych i użytkach nawożonych kompostem, obornikiem lub gnojowicą. Jedyną jej wadą, jako trawy pastwiskowej, jest to, że po

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

rośliny i wysuszone łodygi mogą być również stosowane w żywieniu owiec i bydła. Przedplon Bobik roślinom następczym pozostawia stanowisko o wysokiej (...) wpływu jednego gatunku roślin na drugi. Bobik najlepiej siać 4 lata po nawożeniu obornikiem, a przerwy w uprawie powinny wynosić 4-5 lat. Jego pozytywne efekty

Rośliny pastewne
Lucerna siewna. Dobra na poplon i jako wysokobiałkowa roślina paszowa!

diecie bydła mlecznego. Skarmianie zielonki należy wykonywać stopniowo, aby przygotować mikroflorę żwacza bydła do trawienia paszy wysokobiałkowej. Zbyt intensywnie podawana lucerna może wywoływać u krów (...) odpowiednie zmianowanie, zarówno przedplon, jak i poplon. Dobrze rośnie po roślinach okopowych na oborniku, gdyż pozostawiają po sobie dość dobrze odchwaszczone stanowisko (dużym konkurentem dla

Inne warzywa
Uprawa brukwi w pigułce - odmiany, wymagania, terminy siewu i zbioru

zawierać substancje antyżywieniowe (glukozynolany), dlatego też najlepiej nadaje się do żywienia zwierząt opasowych, a nie krów mlecznych. Jest roślina dwuletnią, która może być (...) pielęgnacyjnymi, które ograniczają zachwaszczenie. Podczas uprawek jesiennych należy przyorać nawozy fosforowe, potasowe oraz obornik za pomocą pługa z przedłużkiem, a wiosną wykonać bronowanie lub włókowanie.

Rośliny pastewne
Słonecznik zwyczajny – poznaj zasady uprawy ozdobnej rośliny pastewnej

znosi wapnowanie bezpośrednio przed siewem. Najlepiej udaje się po roślinach okopowych nawożonych obornikiem.   Zbiór Zbiór słonecznika powinien być (...) wtedy pasza ze słonecznika ma podobną jak kiszonka z kukurydzy wartość w opasie bydła hodowlanego, gdyż od fazy kwitnienia do fazy żółtego koszyczka następuje największe

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

po ziemniakach, ponieważ zmniejsza ona nakład pracy przy pielęgnacji i zwiększa wykorzystanie obornika. Takie stanowisko po okopowych jest doskonałe dla niemal wszystkich roślin jarych.  (...) głównym zajmują ponad 50% powierzchni. Wprowadza się je w gospodarstwach nastawionych na chów bydła, a jednocześnie posiadających zbyt małą powierzchnię użytków zielonych w stosunku do

Bydło mleczne
Prawidłowa inseminacja bydła krok po kroku

krów w stadzie pochłania finanse i czas. Problemy z rozrodem są zazwyczaj związane z nieodpowiednim żywieniem (niedobór lub nadmiar składników odżywczych), brakiem higieny w oborze lub wadami wrodzonymi bydła. Do najczęstszych schorzeń należą; zaburzenia w wydalaniu łożyska, zapalenie dróg rodnych, ciche ruje, wczesne zamieranie zarodków, cysty na jajnikach, zamieranie

Bydło mleczne
Odchów cieląt i hodowla jałówek cielnych

wodę. Dopiero w 3 miesiącu wszystkie przedżołądki mają proporcje podobne do dorosłego bydła, rozwinięte są brodawki żwaczowe ułatwiające trawienie i namnożona jest odpowiednią ilość bakterii (...) przenoszone do specjalnych pomieszczeń grupowych dla jałowic. Najlepszy system utrzymania jałówek to otwarte obory wolnostanowiskowe (bez jednej ściany) na głębokiej ściółce, z dostępem do wybiegów.

Trawy łąkowe
Kupkówka pospolita - opis, siew, uprawa, użytkowanie i zbiór

mineralny jest zróżnicowany. Krowy mleczne, owce i konie zajadają ją niechętnie. Jedynie bydło ma mniejsze wymagania smakowe i chętnie zjada jej rośliny. Kupkówka (...) Przedplon Najlepszym przedplonem dla kupkówki pospolitej są okopowe na oborniku, rośliny strączkowe, rzepak i mieszanki zbożowo-strączkowe. Jeżeli gleba w niewielkich ilościach

Chwasty
Chwastnica jednostronna – nieproszony gość upraw kukurydzy i buraków

tej samej powierzchni. Może pojawić się zachwaszczenie wtórne – po nawiezieniu pola obornikiem, ponieważ jej ziarniaki przeżywają w układzie pokarmowym zwierząt hodowlanych.   (...) niska, jej ziarniki są dobrą paszą dla drobiu, a całe rośliny chętnie zjada bydło, dlatego w małych ilościach może być dodawana do kiszonek. Porcje chwastnicy

Rośliny lecznicze
Natrętny powój polny. Prezentujemy sposoby walki z tym chwastem!

następuje osłabienie, obniżenie temperatury, a po tygodniu śmierć. Pozostałe zwierzęta gospodarcze, jak: bydło, kozy, owce i ptaki, są odporne na toksyczne związki zawarte w wilcu. (...) powinny polegać przede wszystkim na: dbaniu o czystość materiału siewnego, używaniu dobrze rozłożonego obornika, wprowadzeniu do płodozmianu wieloletnich roślin pastewnych, np. koniczyny. Ważne przy tym,

Chwasty
Włośnica sina – uporczywa trawa, zachwaszczająca uprawy szerokorzędowe

dbać o czystość materiału siewnego; stosować dobrze rozłożony obornik; niszczyć wschody w uprawach okopowych; prowadzić wczesne podrywki (...) zielonych i pastwiskach, gdyż obecne na kwiatostanach rudawe szczeciny, gdy zostaną zjedzone przez bydło, mogą podrażniać przewód pokarmowy i wywoływać stany zapalne jamy brzusznej zwierząt.

Chwasty
Gorczyca polna - trujący chwast, który trzeba zwalczać

leżeć w glebie i oborniku, zachowują żywotność nawet przez 50 lat. Rozsiewa je wiatr. Kiełkowanie rozpoczynają w temperaturze 1°C. Optymalna głębokość to 2–4 cm. Gorczyca polna w swoim składzie zawiera olejek gorczycowy, który może być trujący. Jeżeli znajdzie się ona w paszy przeznaczonej dla koni i bydła, to może

Bydło mleczne
Żywienie cieląt - radzimy, na co zwracać uwagę, wybierając paszę

cały okres odchowu jałówek przeznacza się około 250-300 l, a na cieląt opasowych 400-600l. Na samym początku karmienia nie można przekroczyć 7 l preparatu na (...) stosować konkretny system żywienia dostosowany do uzyskania określonych dziennych przyrostów. Dzienne przyrosty młodego bydła zależą od sposobu żywienia, genotypu, płci, rasy i wielu innych czynników.

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki