Kojce porodowe

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Kojce porodowe

Trzoda chlewna
Kojce dla trzody chlewnej - rodzaje i wymogi. Pomagamy wybrać odpowiednie

Obecnie kojce dla trzody chlewnej muszą spełniać wymogi określone przepisami Unii Europejskiej zawartymi w Dyrektywie Rady 2008/120/WE z dnia 18.12.2008 ustanawiającej minimalne normy ochrony świń oraz z Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15.02.2010 w sprawie minimalnych warunków utrzymania zwierząt gospodarskich. Spełnienie wymogów wpływa na wysokość otrzymywanych dopłat bezpośrednich. Odpowiednia powierzchnia kojców i ich wyposażenie wpływa na zwiększenie dobrostanu, a co za tym idzie zwiększenie produkcyjności i opłacalności hodowli trzody chlewnej. Pomieszczenia dla trzody chlewnej są podzielone na kilka głównych grup. Najczęściej podziału dokonuje się w zależności od płci i wieku zwierząt.

Bydło mleczne
Przedstawiamy popularne rodzaje wygrodzeń i stanowisk dla bydła

Prawidłowo zaprojektowany budynek dla bydła składa się z głównego pomieszczenia, w którym przebywają zwierzęta oraz pomieszczeń dodatkowych. W zależności od systemu chowu i typu użytkowanych zwierząt zaplecze wyposaża się w dojarnię, pomieszczenie do chłodzenia i przechowywania mleka, paszarnię i magazyn paszowy, kuchnię mleczną do przygotowywania preparatów mlekozastępczych i mleka oraz pokój socjalny.

Bydło mięsne
Pomagamy dobrać odpowiednią oborę dla opasów

pobieranie siary przez cielaka. Minusem kojca porodowego grupowego jest to, że nie ma jak uniemożliwić cielakowi ssania innych krów oprócz matki. Strefa przebywania krów z cielętami zajmuje największą część obory. Minimalna powierzchnia przypadająca na dorosłą sztukę to 6 m2. Dodatkowo liczy się 1,5 m2 na każde cielę. Dostęp

Trzoda chlewna
Rozród trzody chlewnej - najważniejsze informacje

porodem lochy należy przenieść do kojca porodowego. Poród Locha przed porodem powinna znaleźć się w kojcu, z dala od knurów rozpłodowych. Pomieszczenie musi zapewniać spokój, ciszę, stały dostęp do wody oraz materiały budulcowe na gniazdo, które lochy wiją przed porodem. Kojec powinien być wyposażony w odbojnice

Trzoda chlewna
Hodowla trzody chlewnej - co wiedzieć trzeba?

materiał umożliwiający budowę gniazda. Powierzchnia kojca porodowego nie jest dokładnie określona, jednak zaleca się, aby umożliwiała proszenie naturalne i łatwy dostęp dla osób obsługujących zwierzęta. Prosięta powinny mieć swobodny dostęp do matki. Jeśli lochy utrzymywane są z oseskami wstawia się przegrodę zapobiegającą ich przygnieceniu. Młode powinny mieć powierzchnię do odpoczynku

Trzoda chlewna
Choroby trzody chlewnej - przegląd i objawy

ważne jest zapewnienie higieny w kojcach porodowych, odkażanie pępowiny, zwalczanie pasożytów zewnętrznych.   Pasożytnicze choroby trzody chlewnej Największe znaczenie mają kokcydiozy, glistnica, węgorczyca, ezofagostoma i włosogłówka. Świnie atakowane są przez kilka gatunków kokcydii, ale największe znaczenie ma Isospora suis. Pierwotniak prowadzi do

Trzoda chlewna
Chlewnia i tuczarnia na głębokiej ściółce - wady i zalety systemu ściółkowego

specjalistyczne sektory-kojce, indywidualne i/lub grupowe. W chlewni zwierzęta przebywają w grupie o tych samych potrzebach żywieniowych oraz podobnej masie ciała i stanie fizjologicznym. Kojce indywidualne wykorzystywane są tylko jako porodówki oraz pomieszczenia dla knura rozpłodnika (jeśli chlewnia nie korzysta z inseminacji). W porodówce ściółka powinna być wymieniana po zakończeniu

Bydło mleczne
Na co zwracać uwagę, wybierając metodę pojenia cieląt?

zaburzeń trawienia co może skutkować późniejszymi schorzeniami układu pokarmowego. Po porodzie cielęta są wycierane z resztek śluzu i krwi, po czym otrzymują odpowiednią (...) Pewnym ułatwieniem jest skonstruowanie systemu łańcuchowego z paszarni, gdzie przygotowuje się pokarm do kojców indywidualnych, który transportuje mleko lub preparat do konkretnego cielętnika.

Króliki
Hodowla królików bez tajemnic. Zobacz!

jedno lub kilkupoziomowe. Tego typu chów jest ograniczony pod kątem intensywności produkcji. Porody odbywają się tylko na wiosnę i latem, kiedy temperatura jest odpowiednia do (...) na swobodę ruchu i budowanie gniazd podczas wykotów (najbardziej przyjazny system dla zwierząt). Kojce budowane są zazwyczaj z siatki, a zwierzęta są podzielone na grupy.

Trzoda chlewna
Żywienie trzody chlewnej. Jakie efektywne i zbilansowane?

kilku zwierząt jednocześnie. Podobnym systemem jest bio-fix, który w swoim wyposażeniu posiada kojce dla kilku loch, które są od siebie oddzielone przegrodami. Pasza powoli osypuje (...) stanu fizjologicznego i masy ciała. Lochy dzieli się na niskoprośne, wysokoprośne, tuż przed porodem, karmiące i luźne. Żywienie loch wymaga bardzo dużej dokładności

Bydło mleczne
Odchów cieląt i hodowla jałówek cielnych

bardzo wysokiej przyswajalności i immunoglobulin odpowiedzialnych za wytworzenie odporności. Po porodzie cielę musi otrzymać siarę od razu, ponieważ jej wartość maleje z upływem (...) na betonie. Po odłączeniu od matki cielęta powinny być utrzymywane w kojcach grupowych lub indywidualnych, na suchej, często wymienianej ściółce. Pomieszczenia muszą być

Bydło
Jałówki hodowlane – żywienie, pielęgnacja i chów

prawidłowe żywienie w ostatnich 3 tygodniach ciąży. Stopniowo należy wtedy wprowadzać komponenty, którymi krowa będzie żywiona po wycieleniu. Dobrze, jeśli porodówka znajduje się w oddzielnym pomieszczeniu lub specjalnie do tego przygotowanym kojcu. Musi być czysta (po dezynfekcji) i sucha.   Żywienie cielaka Tuż po porodzie

Króliki
Klatki dla królików hodowlanych - wymiary, rodzaje i budowa

i brak urazów zwierząt. Króliki utrzymywane są w klatkach lub kojcach. System utrzymania zależy od wielkości fermy, ilości zwierząt i kierunku chowu. Hodowla (...) dodatkowo przed deszczem i wiatrem. Kolejną różnica polega na montowaniu kotników przed każdym porodem samic. Wymiary kotników powinny być dostosowane do wymiarów danej rasy. Kotniki

Trzoda chlewna
Podstawowe informacje o nazewnictwie grup trzody chlewnej

niskim instynkcie macierzyńskim). Loszki hodowlane utrzymuje się w dobrych warunkach, najczęściej w kojcach grupowych do momentu osiągnięcia dojrzałości płciowej i pierwszego skutecznego krycia. (...) 3 dni. Locha karmiąca Locha karmiąca to samica od porodu do odsadzenia prosiąt. Podczas 28 dni odchowu młodych samica produkuje siarę

Kozy
Hodowla kóz - wszystko co wiedzieć trzeba!

zmienić system żywienia oraz zmniejszyć częstotliwość doju. Kozy rzadko mają problemy podczas porodu. Wykoty odbywają się w godzinach przedpołudniowych. Systemy krycia (...) Kozy mogą być hodowane w systemie wolnostanowiskowym. Koziarnia jest podzielona na kojce, umożliwiające zróżnicowanie zwierząt na grupy technologiczne. Kojec posiada część legowiskową, żywieniową

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki