Żywienie trzody chlewnej. Jakie efektywne i zbilansowane?

Obliczenie odpowiednich proporcji paszy dla trzody chlewnej jest bardzo ważne Profesjonalne porcjowanie paszy dla trzody chlewnej

Żywienie stanowi 70 % kosztów produkcji trzody chlewnej. Efektywnym miernikiem jest wykorzystanie paszy na kg przyrostu zwierzęcia.

Żywienie trzody chlewnej ma znaczący wpływ na jakość mięsa. Ilość i jakość paszy zależy od rodzaju zwierzęcia (locha, tucznik, prosię), stanu fizjologicznego, masy ciała i przyrostów dziennych. Prawidłowe karmienie opiera się przede wszystkim na pełnym pokryciu zapotrzebowania świń na energię, białko, mikro i makroelementy, witaminy i aminokwasy. Dawka paszowa dla świń składa się w 80% z pasz treściwych (zboża, śruty poekstrakcyjne) resztę stanowią pasze objętościowe i dodatki paszowe.

Systemy żywienia

System żywienia zależy od wielkości stada, chlewni i siły roboczej. W większych chlewniach, o licznym pogłowiu stosuje się dawki pełnoporcjowe zadawane w postaci suchej lub mokrej. W Polsce często stosuje się zadawanie paszy suchej, która jest droga, powoduje zapylenie i straty paszy. Coraz powszechniejsze staje się podawanie paszy na mokro, ze względu na szereg zalet, które posiada.

Żywienie na mokro umożliwia stosowanie płynnych produktów ubocznych przemysłu, zwiększa pobranie paszy, ze względu na podwyższoną smakowitość paszy. Koszty są znacznie zmniejszone przy tego typu karmieniu, a przyrosty dzienne i zyski się zwiększają. Obok wielu zalet karmienia na mokro, występują również wady. Głównym minusem płynnej paszy jest brak bariery mikrobiologicznej, która występuje przy paszy suchej. Bardzo istotna w podawaniu wilgotnej paszy jest higiena sprzętu i koryt do zadawania paszy.

W mniejszych gospodarstwach karmi się zwierzęta paszami pochodzącymi z własnych upraw; paszami treściwymi, objętościowymi i dodatkami uzupełniającymi.

Systemy i sposoby zadawania pasz

Istnieje wiele systemów zadawania pasz. Dostosowanie odpowiedniego systemu zależy od wielkości chlewni, ilości dostępnych pracowników, sposobu zadawania paszy, podziału na grupy fizjologiczne oraz zasobów finansowych.

Wyróżnia się dwa sposoby podawania paszy, dawkowany i żywienie do woli paszą, która posiada zmniejszoną zawartość energii. System dawkowany umożliwia indywidualne karmienie loch i jest bardzo dokładny. System podawania paszy do woli jest mniej dokładny, może powodować rywalizację i walki hierarchiczne w stadzie, zwiększa wykorzystanie paszy.

Pierwszy system to podawanie paszy bezpośrednio na podłogę. Jest nieekonomiczny, niehigieniczny i zupełnie nie nadaje się do żywienia trzody. Drugi system to karmienie z koryta, również nieekonomiczne, powoduje ogromne straty paszy i może powodować walki hierarchiczne w stadzie. Udoskonalony system zadawania paszy do koryta, uniemożliwiający walki w stadzie, to koryta z przegrodami barkowymi. W przypadku stosowania tego systemu, należy zapewnić tyle przegród ile zwierząt jest w zagrodzie.

Dla tuczników i warchlaków często wykorzystywanym systemem są autokarmniki (paszomaty, automaty paszowe rurowe i skrzynkowe).

Kolejny system zapobiega konkurencji podczas pobierania paszy i walkom w stadzie. Kojce samoblokujące z dostępem do paszy, umożliwiają zatrzymanie i karmienie w kojcu kilku zwierząt jednocześnie. Podobnym systemem jest bio-fix, który w swoim wyposażeniu posiada kojce dla kilku loch, które są od siebie oddzielone przegrodami. Pasza powoli osypuje się do koryta, umożliwiając pobór paszy nawet najwolniejszym osobnikom.

Najbardziej ekonomicznym, najwygodniejszym dla hodowcy i najzdrowszym dla świń systemem są elektroniczne stacje paszowe. Wydzielają paszę o odpowiedniej jakości i ilości indywidualnie dla każdego zwierzęcia.

Poidła dla świń

W chlewniach stosowane są poidła naciskowe smoczkowe i miseczkowe. Należy zapewnić odpowiednią ilość i higienę poideł, ponieważ woda w hodowli trzody jest bardzo istotna. Jeśli hodowca nie zapewnia odpowiedniej ilości poideł, świnie stają się nerwowe, może dochodzić do agresji, mogą pojawić się problemy z pobieraniem odpowiedniej ilości paszy suchej. Poidła powinny być rozmieszczone równomiernie i w odpowiedniej odległości od karmników.

Żywienie loch

Jakość i ilość pasz w dawce dla loch zależy od stanu fizjologicznego i masy ciała. Lochy dzieli się na niskoprośne, wysokoprośne, tuż przed porodem, karmiące i luźne.

Żywienie loch wymaga bardzo dużej dokładności i precyzji, ponieważ w każdym z wyżej wymienionych okresów fizjologicznych zwierzęta mają inne wymagania pokarmowe. Największą wagę przykłada się do prawidłowego karmienia tej grupy trzody, ponieważ nie można dopuścić do zatuczenia loch przed porodem.

Wygodnym sposobem skarmiania pasz w grupie loch jest zautomatyzowany, komputerowy system rozpoznający lochę po kolczyku. Indywidualnie dostosowuje dawkę paszy dla lochy w konkretnym stanie fizjologicznym.

Lochy w ciąży niskiej powinny być karmione dość skąpo, w ciąży wysokiej umiarkowanie, a podczas laktacji (stopień zależy od ilości prosiąt) obficie. Skąpe żywienie loch w niskiej ciąży zapewnia łatwość oproszeń, brak zatuczenia, lepszy apetyt podczas laktacji, utrzymanie większości zapłodnionych zarodków. Kilka dni przed porodem należy zmniejszyć ilość zadawanej paszy, aby uniknąć problemów zdrowotnych.

Lochy luźne, przed pokryciem mają zwiększaną dawkę paszy treściwej (flushing), aby podwyższyć ilość owulowanych komórek jajowych, które zostaną zapłodnione.

czytaj dalej...

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki