Podpowiadamy, jak wybrać automaty paszowe, paśniki i karmniki dla trzody chlewnej

Automat paszowy Automat paszowy

Wzrost koncentracji produkcji i tuczu świń na fermach do kilkuset osobników spowodował rozwój technologii związanych z przygotowywaniem i zadawaniem paszy. W chlewniach najwięcej czasu zajmują oba te procesy, mogą pochłonąć nawet 70% całkowitych nakładów robocizny na fermie. Mechanizacja i automatyzacja procesów żywienia wymaga dużych nakładów finansowych związanych z zakupem urządzeń, ale przekłada się to na zyski i szybkość obsługi zwierząt.

W fermach utrzymujących kilkanaście, kilkadziesiąt sztuk trzody chlewnej, zakup może nie być opłacalny i hodowca pozostaje najczęściej przy przygotowywaniu i zadawaniu paszy ręcznie. Na rynku są również dostępne urządzenia, dzięki którym żywienie zwierząt w małych fermach może być usprawnione.

Trzodę chlewną żywi się czterema rodzajami pasz; suchymi-granulowanymi, suchymi-granulowanymi zwilżanymi wodą, mokrymi-papkowatymi i ciastowatymi. Nie wszystkie pasze mogą być zadawane tymi samymi systemami, ponieważ ich konsystencja na to nie pozwala.

W żywieniu bardzo ważny jest podział na grupy technologiczne. Inaczej żywi się lochy luźne, prośne i karmiące, tuczniki oraz prosięta i warchlaki, a jeszcze inaczej dorosłe knury oraz loszki i knurki hodowlane. Wartość pokarmowa mieszanki, którą otrzymują zwierzęta zmienia się w zależności od stanu fizjologicznego, wieku, masy ciała, płci.

Sposób zadawania pasz ma ogromny wpływ na przyrosty dzienne, samopoczucie zwierząt i występowanie walk hierarchicznych. Niektóre systemy prowokują agresywne zachowania podczas karmienia, jeśli nie zapewni się jednoczesnego dostępu wszystkim osobnikom w grupie.

Systemy zadawania paszy

W chlewniach paszę zadaje się ręcznie wprost do karmideł lub zbiorników dozujących lub dzięki zautomatyzowanym liniom żywienia trzody. Wybór systemu zadawania paszy zależy od liczby osobników w stadzie, szczegółowego podziału świń na grupy technologiczne oraz zaplecza finansowego. Wybierając system zadawania paszy należy zastanowić się przede wszystkim jakim rodzajem paszy zamierzamy żywić stado.

Rodzaje karmideł dla trzody

Paszę treściwą na sucho można zadawać poprzez stosowanie wózków ręcznie przepychanych, napełnianych w paszarniach, wózków samojezdnych sterowanych automatycznie, poprzez ruchome dozowniki nadkorytowe oraz ruchome koryta. Granulat również sypany jest bezpośrednio na podłogę, ale jest to nieodpowiednia metoda karmienia (duże straty paszy, niska wartość higieniczna paszy).

Pasze suche zadawane są do długich koryt lub karmników. Karmniki mogą być prostokątne lub przypominające niewielkich rozmiarów silos. Osypywanie paszy suchej odbywa się dzięki sile grawitacji. Wraz z ubywaniem paszy, nowa osypuje się do zbiornika. Jest to dobra metoda karmienia, ponieważ wszystkie zwierzęta mogą jeść jednocześnie taką samą ilość paszy. W karmnikach zazwyczaj stosuje się barierki metalowe lub plastikowe, a osypywanie się paszy odbywa się równomiernie do każdej przegrody. Karmniki nazywane są autokarmnikami, paśnikami oraz paszomatami.

czytaj dalej...

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki