Rodzaje karmideł dla trzody

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Rodzaje karmideł dla trzody

Trzoda chlewna
Podpowiadamy, jak wybrać automaty paszowe, paśniki i karmniki dla trzody chlewnej

Wzrost koncentracji produkcji i tuczu świń na fermach do kilkuset osobników spowodował rozwój technologii związanych z przygotowywaniem i zadawaniem paszy. W chlewniach najwięcej czasu zajmują oba te procesy, mogą pochłonąć nawet 70% całkowitych nakładów robocizny na fermie. Mechanizacja i automatyzacja procesów żywienia wymaga dużych nakładów finansowych związanych z zakupem urządzeń, ale przekłada się to na zyski i szybkość obsługi zwierząt.

Pszczoły
Dokarmianie pszczół – właściwe pokarmy, optymalny termin i przygotowanie do zimowli

Termin dokarmiania Podkarmianie rodziny należy rozpocząć jak najwcześniej po ostatnim miodobraniu i ścieśnieniu gniazda. W przypadku pasiek, które nie wykorzystują późnych pożytków, uzupełnianie zapasów można zacząć już w pierwszym tygodniu sierpnia. Korzystna jest jednak sytuacja, gdy pszczoły mają w tym okresie możliwość wykorzystania obfitego pożytku wrzosowego –

Pszczoły
Najgroźniejsze choroby pszczół - objawy i zwalczanie

czerwiu, należy ścieśnić gniazdo i podkarmić rodzinę. Zgnilec łagodny (europejski, tzw. kiślica) Kiślica jest skutkiem zakażenia bakterią Melissococcus pluton. Porażone larwy giną zanim robotnice zasklepią komórki, po czym zmieniają się w galaretowatą, brązową masę o nieprzyjemnej woni. Po nabraniu na zapałkę substancja rwie się. W przeciwieństwie

Kury
Wyposażenie ferm drobiu - wybiegi, poidła, karmidła, gniazda i grzędy

Na polskim rynku występuje kilka rodzajów karmideł, również dostosowuje się je do gatunków utrzymywanego drobiu. Najbardziej popularne w chowie ściołowym są karmidła dzwonowe samozasypowe, a w chowie klatkowym rynnowe. W kacznikach stosujących żywienie kombinowane tzn. paszami suchymi i wilgotnymi używa się dwóch rodzajów karmideł. Do paszy mokrej używa się zwyczajnych

Pszczoły
Hodowla pszczół – najważniejsze zagadnienia i niezbędne porady!

w pierwszym tygodniu sierpnia zaczynamy podkarmianie rodziny – syrop z cukru i wody, zmieszanych w stosunku 1:1, podajemy co 4-5 dni przez trzy tygodnie. Pierwsze dawki powinny być największe – 2,5-3, a nawet 5 l syropu na jeden ul. Jeśli dana rodzina jest słaba, tzn. w sierpniu nie posiada minimum

Gołębie
Hodowla gołębi – hobbystyczna, przemysłowa czy sportowa? Wybierz najlepszą dla siebie!

żółtkowego. W ciągu pierwszych dni rodzice karmią młode „ptasim mleczkiem” wyprodukowanym we własnym wolu wraz z resztkami paszy pobranej przez dorosłe osobniki. Gołębie najczęściej karmione są pełnoporcjowymi zbilansowanymi mieszankami w formie granulatu. Zawierają one odpowiednią ilość składników pokarmowych, witamin i minerałów. Gołębie również dobrze wykorzystują pasze zbożowe i

Trzoda chlewna
Rozród trzody chlewnej - najważniejsze informacje

lub inseminacja W rozrodzie trzody chlewnej można stosować metodę krycia „z ręki” - dopuścić knura do lochy w rui, po ówczesnym sprawdzeniu odruchu tolerancji lub pobranie nasienia i inseminację lochy w rui. Podczas krycia „z ręki” na jednego knura może przypadać maksymalnie 30 loch, natomiast podczas pobierania i

Uprawa
Jakie grabie ogrodowe warto kupić? Zobacz!

uchwyt. Zazwyczaj spotyka się dwa rodzaje trzonków: metalowe i drewniane. Ma to wpływ na masę, poręczność a także na długość użytkowania i cenę. Rączka grabi powinna być w miarę możliwości dostosowana do wzrostu osoby posługującej się nimi. Modele grabi ogrodniczych Czasy, gdy ogrodnik nie miał wyboru

Trzoda chlewna
Chlewnia i tuczarnia na głębokiej ściółce - wady i zalety systemu ściółkowego

szybkie i proste rozwiązania, w większości zmechanizowane i lub całkowicie zautomatyzowane. Chów trzody na głębokiej ściółce uniemożliwia zastosowanie niektórych pomocnych technologii wykorzystywanych np. w utrzymaniu (...) i podniesioną o kilkadziesiąt centymetrów strefę paszową. W części paszowej znajdują się różnego rodzaju karmidła i poidła. Dla loch bardzo dobrym rozwiązaniem są stacje paszowe,

Kukurydza
Jak uprawiać kukurydzę na kiszonkę? Warto przeczytać!

przy skarmianiu bydła. W przypadku skarmiania trzody chlewnej wartość takich kolb wynosi ponad 90%. Wraz z dojrzałością kukurydzy jej wartość paszowa wzrasta, a o jej ilości, strukturze oraz wartości odżywczej decyduje przede wszystkim termin zbioru. W związku z tym, im wyższe będzie stadium dojrzałości, tym większy będzie udział

Drób
Karmidła dla drobiu - wszystko, co musisz wiedzieć o ich rodzajach!

Rodzaj karmideł jest zazwyczaj dostosowany do systemu chowu zwierząt, do obsady oraz gatunku. W chowie ekstensywnym, ekologicznym i przydomowym można stosować karmidła w postaci korytek lub tacek, które są napełniane codziennie przez pracowników ferm lub małych gospodarstw. Wadą takiego systemu zadawania paszy jest pracochłonność czyszczenia, mycia i noszenia paszy oraz duże straty paszy przez rozsypywanie lub zabrudzenia wodą, ściółką lub odchodami.

Pszczoły
Odkład pszczeli - jak i kiedy go wykonać? Przedstawiamy najlepsze metody

innej pasieki oddalonej od starej o 3-5 km. Odejście robotnic z młodej rodziny jest wysoce niepożądane, ponieważ jeśli dojrzałych pszczół będzie w odkładzie zbyt mało, czerw może zostać porażony przez choroby, a po wylęgu z całą pewnością nie zostanie dobrze wykarmiony. Dobrym sposobem na zapobieganie wychodzeniu dorosłych pszczół jest zostawienie odkładu

Trzoda chlewna
Żywienie trzody chlewnej. Jakie efektywne i zbilansowane?

na kg przyrostu zwierzęcia. Żywienie trzody chlewnej ma znaczący wpływ na jakość mięsa. Ilość i jakość paszy zależy od rodzaju zwierzęcia (locha, tucznik, prosię), stanu fizjologicznego, masy ciała i przyrostów (...) prosię), stanu fizjologicznego, masy ciała i przyrostów dziennych. Prawidłowe karmienie opiera się przede wszystkim na pełnym

Trzoda chlewna
Choroby trzody chlewnej - przegląd i objawy

jedno gospodarstwo czy nawet powiat. Choroby świń można podzielić ze względu na rodzaj czynnika wywołującego schorzenie na: -wirusowe -bakteryjne -pasożytnicze -niezakaźne Wirusowe choroby trzody chlewnej Afrykański pomór świń Jest to infekcja szybko szerząca

Trzoda chlewna
Rasy trzody chlewnej – przegląd i charakterystyka najlepszych

linia syntetyczna Duroc Rasa ojcowska trzody chlewnej, sprowadzona do Polski w latach 70-tych (...) na cechy rozpłodowe. Lochy tej rasy mają współczynnik 10,89 żywo urodzonych prosiąt, a odchowanych 10,14. Posiadają średnio (...) sutków) Dobrze rozwinięta troskliwość macierzyńska (chęć do wykarmienia prosiąt, unikanie przygniatania prosiąt)

Kaczki
Kaczki mulardy – wszystko o chowie tej rasy mięsnej

Zagęszczenie ptaków nie powinno być większe niż 2 sztuki na 1 m2. Optymalna temperatura dla stada rodzicielskiego wynosi 8-12°C przy wilgotności 70%. Na jednego ptaka powinno przypadać 7-8 cm poidła podłużnego i 15-20 cm podłużnego karmidła. Na rozrodczość kaczek pekin korzystnie wpływa wydłużenie dnia świetlnego z 13 do 16 godzin w

Trzoda chlewna
Wyposażenie chlewni - radzimy, co robić, by zwiększyć opłacalność produkcji

do utrzymywania określonych grup technologicznych trzody chlewnej- loch ciężarnych, warchlaków, tuczników, loch luźnych i loch karmiących z prosiętami. Podstawowym wyposażeniem każdego kojca jest dostosowana do ilości zwierząt w grupie liczba (...) knurów, dla prosiąt małe. Na rynku można znaleźć wiele rodzajów poideł, do tych najbardziej popularnych należy

Drób ozdobny
Hodowla bażantów. Radzimy, jak hodować, pielęgnować i żywić te ptaki

zamknięty. Chów otwarty polega na utrzymywaniu ptaków na ogrodzonym łowisku, posiadającym wolierę, w której ptaki przystosowują się do warunków środowiska oraz która chroni je przed drapieżnikami. Oprócz tego teren powinien być zadrzewiony i zakrzaczony tak, by bażanty miały możliwość tworzenie kryjówek oraz posiadania grzęd. Karmidła muszą być zadaszone. Na obszarze łowiska

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

Obornik to nawóz naturalny powstający ze zmieszania ze ściółką stałych i płynnych odchodów (kału i moczu) zwierząt gospodarskich. W zależności od rodzaju hodowli może być to obornik bydlęcy, świński, koński, owczy czy drobiowy. Skład chemiczny obornika jest uzależniony od gatunku zwierząt, ich wieku, sposobu użytkowania i karmienia, a także procesów zachodzących podczas jego przechowywania. Odchody bydła i trzody chlewnej zawierają więcej wody niż koni, owiec i drobiu, zaś odchody zwierząt młodych, ciężarnych oraz produkujących mleko czy wełnę są ubogie w składniki mineralne.

Ryby
Czym i jak karmić ryby w stawie? Przedstawiamy najważniejsze zasady

o średnicy 1,5-2,5 mm, a dwuletnim – 2,0-3,0 mm. Liny zaleca się karmić paszą granulowaną przeznaczoną dla karpi młodszych o rok. Pasze kondycyjne (...) śniętych ryb. W przypadku chorób zwierzętom podaje się pasze zawierające środki lecznicze. Ich rodzaj i dawkowanie określa weterynarz.   Pasze dla

Trzoda chlewna
Chlewnia na rusztach - charakterystyka, zalety i wady

powierzchni kojców lub na części, wtedy resztę podłogi stanowi strefa legowiskowa. Chów trzody w systemie bezściołowym zapewnia optymalizację zysków, poprzez obniżenie kosztów związanych z pozyskiwaniem ściółki, zmniejszenie pracochłonności przy usuwaniu obornika i sprzątaniu chlewni. Rodzaje rusztów Podłoga szczelinowa lub ruszt musi być wykonany z materiału

Trzoda chlewna
Hodowla trzody chlewnej - co wiedzieć trzeba?

pasz przemysłowych pełne wykorzystanie cech genetycznych ma kluczowe znaczenie w opłacalności hodowli trzody. Programy hodowlano – produkcyjne realizowane w kraju obejmują przeprowadzanie oceny (...) mierze od warunków utrzymania i żywienia w początkowej fazie życia. Prosięta tuż po urodzeniu pobierają siarę matki. Powinna ona być jak najlepszej jakości. Musi zawierać

Maszyny rolnicze
Siekiery ogrodowe - zastanawiasz się nad wyborem? Sprawdź!

przeznaczeniem narzędzia. Coraz powszechniej spotkać można siekiery wykonane z całości. Jest to ciekawe i trwałe rozwiązanie, bowiem połączenie trzonka z głowicą należy do najsłabszego ogniwa budowy siekiery. Rodzaje siekier Przeglądając ofertę siekier dostępnych na rynku, możemy być zdziwieni jak liczny to dział. Narzędzia różnią się

Bydło
Obora uwięziowa – praktyczne porady dotyczące rodzaju stanowisk i uwięzi

System uwięziowy jest praktykowany w chowie bydła od dawna. Zapewnia indywidualne podejście i obserwację zwierząt podczas karmienia lub doju. Utrzymanie krów na uwięzi powinno być rekompensowane ruchem na świeżym powietrzu, na pastwisku lub wybiegach. Rodzaje stanowisk Każde stanowisko uwięziowe składa się z legowiska, żłobu paszowego, poidła automatycznego,

Kaczki
Kaczka staropolska – najstarsza, polska odmiana kaczki

gospodarczych, na głębokiej ściółce, z naturalnym oświetleniem. Do ich chowu nada się również drewniany, ocieplony kacznik, postawiony na betonowym fundamencie z podwyższeniem i zaopatrzony w wywietrzniki. Ważniejszy od rodzaju pomieszczenia jest wybieg. Kaczka staropolska nie nadaje się do chowu intensywnego – te żywotne ptaki potrzebują ruchu na świeżym powietrzu, na jak

Trzoda chlewna
Kojce dla trzody chlewnej - rodzaje i wymogi. Pomagamy wybrać odpowiednie

za tym idzie zwiększenie produkcyjności i opłacalności hodowli trzody chlewnej. Pomieszczenia dla trzody chlewnej są podzielone na kilka głównych grup. Najczęściej podziału dokonuje się w (...) podziału dokonuje się w zależności od płci i wieku zwierząt. Wszystkie rodzaje kojców powinny umożliwiać zwierzęciu swobodę ruchów takich jak wstawanie, leżenie, podejście

Konie
Koń lipicański - charakterystyka i hodowla rasy

Codzienna pielęgnacja skóry i sierści konia jest konieczna. Pot, łupież i różnego rodzaju zanieczyszczenia zatykają pory skóry i mogą powodować swędzenie. Czyszczenie sierści przeprowadza się za pomocą szczotki włosianej bądź ryżowej, rano, ale nie podczas karmienia. Co jakiś czas należy umyć grzywę i ogon konia letnią wodą, a następnie

Trzoda chlewna
Paszociągi dla trzody chlewnej - rodzaje, budowa i zalety ich stosowania

Paszociągi to zautomatyzowane linie technologiczne, w których pasza jest przygotowywana, podgrzewana, rozdrabniana, mieszana i transportowana rurociągiem do karmników, stacji paszowych lub bezpośrednio do koryt rynnowych. Paszociągi stosuje się w wielkotowarowych fermach trzody chlewnej przy żywieniu wszystkich grup zwierząt. Przy pomocy linii technologicznej można rozprowadzać pasze sypkie lub mokre, w zależności od potrzeb. Dobór kolejnych elementów paszociągu zależy od rodzaju zadawanej paszy oraz ilości zwierząt.

Ryby
Hodowla pstrąga - wymagania, staw, narybek i żywienie

Danii, Francji lub USA. Jako stawy tarlakowe wykorzystuje się różnego rodzaju baseny. Na 1 hektarze stawu można utrzymywać od 100 do 1000 sztuk (...) żółtkowy ułatwiający poruszanie się w wodzie. Larwy przebywają w korytach, w których są dokarmiane paszą granulowaną do momentu uzyskania wymiarów narybku i przenoszone są do

Kaczki
Hodowla kaczek - to musisz wiedzieć!

pasza. W miarę wyjadania paszy z tacki, mieszanka wysypuje się samoistnie z karmidła. W kacznikach, w których pozyskuje się jaja wylęgowe, należy umieścić (...) wymienić całą głęboką ściółkę, a podłogę umyć i zdezynfekować. Użytkowanie stad rodzicielskich Celem użytkowania stada rodzicielskiego jest uzyskanie zdrowych, dobrze wykształconych

Zwierzęta futerkowe
Hodowla szynszyli – najważniejsze aspekty chowu tych gryzoni

wyposażenia klatki dla szynszyli należy zaliczyć domek wykotowy dla samic, schron-domek, poidło, karmidło (najczęściej automatyczne) oraz wanienkę kąpielową. Wanienki z piaskiem lub pyłem należy usuwać (...) i brzuchu. Poród rozpoczyna się po wycieku jasnożółtej substancji. Samica pomaga sobie przy porodzie, wyciągając kolejno maluchy łapkami i zębami. Po urodzeniu młodych, samica rodzi

Pasze dla zwierząt
Pasze objętościowe soczyste: zielonki, kiszonki i rośliny okopowe... Poznaj je wszystkie!

wysokość skoszenia, ubicie zakiszanego surowca. Ogromną rolę w utrzymaniu dobrej jakości kiszonki pełni rodzaj zbiornika do przechowywania paszy. Rośliny okopowe Duży udział pasz objętościowych soczystych stanowią również rośliny okopowe, szczególnie w żywieniu bydła i trzody chlewnej. Do najczęściej stosowanych należą okopowe bulwiaste czyli ziemniaki. Ziemniaki podaje się

Kury
Efektywna hodowla kurczaków - brojlerów

Położona ściółka powinna być czysta, sucha i o dobrych właściwościach chłonnych. Najczęściej używa się do tego celu słomy. Kurnik powinien być ponadto zaopatrzony w urządzenia do karmienia i pojenia odpowiednio umieszczone. Jeśli usytuowane są zbyt gęsto lub ich powierzchnia jest niedostosowana do liczby zwierząt korzystających może dochodzić do walk

Kury nieśne
Kura messa – doskonała, nieśno-mięsna krajowa rasa kur

poideł – zmieści się też piaskownica i dodatkowe karmidła na żwirek, paszę wilgotną, zielonkę oraz dodatki mineralne. Ponadto duży kurnik łatwiej oświetlić i wietrzyć. Choć kury nie znoszą przeciągów, bardzo niekorzystnie na ich kondycję wpływają niedobory tlenu. Z tego względu kurnik powinien być zaopatrzony w dwa wywietrzniki lub uchylne okno. Aby

Kury
Kurniki przydomowe. Niezbędne informacje o konstrukcji i wyposażeniu

pterofagii (skubania piór). Wyposażenie kurnika Ściółka Rodzaj ściółki ma niebagatelny wpływ na zdrowie ptaków. Zbyt wilgotna zaskorupia się – (...) przechowywanych ścinkach i wiórach często rozwijają się grzyby.   Karmidła i poidła Pojemniki, w których podajemy paszę, muszą spełniać

Rzodkiewka
Rzodkiewka - uprawa, odmiany i wartość odżywcza

Z powodzeniem mogą być uprawiane również w pojemnikach na balkonach i tarasach. Charakterystyka Rzodkiewka jest rośliną jednoroczną, należącą do rodziny kapustowatych. Zaliczana jest do grupy warzyw korzeniowych, choć jej część jadalna jest właściwie zgrubiałym fragmentem łodygi. W uprawie znajdziemy wiele różnorodnych odmian rzodkiewki. Mogą mieć one

Kury
Jakie gniazda dla kur niosek? Odpowiadamy!

do mycia i dezynfekcji. Rodzaje gniazd Występują trzy rodzaje gniazd - otwarte, zamykane i zatrzaskowe. Zatrzaskowe gniazda są wykorzystywane (...) Obowiązkowo w  klatce muszą znaleźć się grzęda, urządzenie do ścierania pazurów, poidło i karmidło. Część nie gniazdowa może posiadać podłogę z siatki ocynkowanej.

Króliki
Hodowla królików bez tajemnic. Zobacz!

(1 kg przyrostu z 3,5 kg paszy) i mogą otrzymywać taki jej rodzaj, którego nie mogą pobierać inne zwierzęta gospodarskie (z dużą zawartością włókna). (...) lub wielokondygnacyjnych, wykonanych z siatki ocynkowanej. W każdej z klatek musi znajdować się karmidło, poidło i domek wykotowy (może być dostawiany przed porodem). Klatki muszą

Konie
Żywienie koni - racjonalne i zbilansowane

poić przed jedzeniem, a karmić minimum godzinę przed pracą. Konie bardzo szybko uczą się regularności pór karmienia, dlatego należy pasze podawać o tych samych godzinach codziennie. Każda raptowna zmiana godzin lub rodzaju paszy może wywołać schorzenie układu pokarmowego. Należy pamiętać o zmniejszaniu ilości paszy podczas niepracujących dni, np. kiedy

Rasy kur
Kury zielononóżki kuropatwiane – polska, ceniona rasa kur

Zielononóżki kuropatwiane należą do programu ochrony zasobów genetycznych i polskich ras rodzimych. Idealnie nadają się do ekologicznego chowu (produkcja tzw. „zerówek”), który jest coraz (...) lub pojedyncze gniazda na ściółce, grzędy ułatwiające dostęp do piętrowych szaf, dostateczna ilość karmideł i poideł przeliczona na liczbę sztuk. Dodatkowo w budynku powinno być

Chwasty
Jaskier rozłogowy – niepozorny chwast, potrafiący zdominować uprawę

Nowej Zelandii. Inne nazwy to jaskier rozesłany lub jaskier czołgający. Łacińska nazwa rodzajowa Ranunculus oznacza małą żabę i prawdopodobnie jest związana z tym, że większość (...) zdarza się to wśród koni i świń. Zdarzają się również wypadki zatruć przy karmieniu paszą o większej zawartości jaskrów. Zwalczanie Zwalczanie

Leszczyna (Orzech laskowy)
Odmiany leszczyny – przedstawiamy te najchętniej uprawiane

zgniliznę. Owocuje pod koniec września. Webba Cenny – odmiana angielska; rodzi atrakcyjnie wyglądające i ogromne, ale przy tym wydłużone orzechy mające wysokość nawet (...) przełomie września i października. Charakteryzuje się bardzo dużymi liśćmi, purpurowymi kwiatostanami męskimi oraz karminowymi i długimi pędzelkami znamion przy kwiatostanach żeńskich. Garibaldi –

Dzikie ptaki
Gil - przyjazny ludziom ptak o delikatnym, melodyjnym śpiewie

i pąki dziko rosnących roślin oraz jagody. Młode z kolei karmione są przede wszystkim świeżo dojrzałymi nasionami, jednak okazuje się, że przepadają one także za małymi pająkami. Latem ptaki te polują też na przeróżne owady. Warto dodać, że gile zaliczane są do podrodziny łuszczaków. Oznacza to, że są one w stanie

Warzywnictwo
Nawozy do warzyw - podział, rodzaje, zastosowanie

jest uzależniony od tego co chcemy uprawiać w naszym warzywniku i jaki rodzaj gleby posiadamy. Obornik bydlęcy - polecany na gleby piaszczyste, gdzie (...) i pora, grochu oraz ziemniaków. Odpowiedni również dla rozsad. Obornik Z trzody chlewnej (świński) - korzystny przy piaszczystej i szybko nagrzewającej się ziemi.

Bób
Bób Karmazyn - odmiana o oryginalnych różowych nasionach

znajduje się od 3 do 5 nasion, które mają oryginalną, karminową lub karminoworóżową barwę skórki z białym znaczkiem. Nasiona są duże, ale nieco (...) może wynosić od 80 do 90 dni. Jest to odmiana bardzo plenna, która rodzi dobrej jakości, bardzo wyrównany plon. Zastosowanie Odmiana

Pasze dla zwierząt
Odpowiednie żywienie królików. Pasze, systemy żywienia i najczęstsze błędy

jest bardzo ważne, ale w ograniczonych ilościach. Królikom można dodatkowo dostarczać również różnego rodzaju gałązki, które działają wspomagająco na trawienie, dzięki nim zwierzęta ścierają wciąż rosnące zęby. Nowoczesnym i szeroko stosowanym sposobem karmienia jest zadawanie paszy w formie granulatu pełnoporcjowego. Tego typu pasza jest zbilansowana

Kury
Kurniki dla kur – rodzaje, budowa, wyposażenie i wymagania

od gruntu (wylewki z betonu) oraz posiadać powierzchnię i wyposażenie dostosowane do rodzaju i intensywności produkcji. Budynki produkcyjne można podzielić na wychowalnie (ptaków (...) znajdować się odpowiednie wyposażenie, tak aby zapewnić ptakom prawidłowe warunki bytowania. Karmidła i poidła Wskazane jest aby ilość karmideł i poideł

1 2 3

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki