Paszociągi dla trzody chlewnej - rodzaje, budowa i zalety ich stosowania

Żywienie trzody za pomocą paszociągu Silos do przechowywania paszy na zewnątrz chlewu

Paszociągi to zautomatyzowane linie technologiczne, w których pasza jest przygotowywana, podgrzewana, rozdrabniana, mieszana i transportowana rurociągiem do karmników, stacji paszowych lub bezpośrednio do koryt rynnowych.

Paszociągi stosuje się w wielkotowarowych fermach trzody chlewnej przy żywieniu wszystkich grup zwierząt. Przy pomocy linii technologicznej można rozprowadzać pasze sypkie lub mokre, w zależności od potrzeb. Dobór kolejnych elementów paszociągu zależy od rodzaju zadawanej paszy oraz ilości zwierząt.

Budowa paszociągu

Paszociągi dzieli się ze względu na rodzaj zadawanej paszy. Na rynku występują linie technologiczne do zadawania paszy mokrej i suchej. Pierwszym elementem paszociągów na paszę suchą są silosy, w których magazynuje się przygotowane mieszanki.

Komponenty mieszanek pasz sypkich są wsypywane do zbiorników w odmierzonych ilościach lub przygotowywane w paszarniach i transportowane do silosu przy pomocy wozów paszowych. Mieszanie odbywa się ręcznie lub dzięki mieszadłom umieszczonym w silosie. Hodowca decydując się na zakup linii technologicznej musi wyliczyć odpowiednią objętość silosu, dostosowaną do liczby żywionych zwierząt.

Z silosu mieszanka jest wybierana i transportowana przenośnikami ślimakowymi do zbiornika wyrównawczego, skąd rurociągiem trafia do dozowników lub bezpośrednio na podłogę. Z dozowników pasza może być wysypana do karmników samozasypowych, automatycznych, koryt lub stacji paszowych.

Pasze wilgotne przygotowywane są w paszarniach. Mokre pasze najczęściej oparte są w głównej mierze na ziemniakach i dodatku paszy treściwej. W paszarniach znajdują się wyspecjalizowane mieszarki służące do przygotowywania paszy (mycia, parowania, rozdrabniania ziemniaków i mieszania ich z resztą komponentów). W zagłębionym w ziemię zbiorniku umieszczane są komponenty paszowe, które następnie są dokładnie mieszane.

W zbiorniku znajduje się pompa ślimakowa. Zmiana trybu pompy z mieszania na tłoczenie jest możliwe dzięki zaworowi trójdzielnemu. Tłoczenie mieszanki do karmników odbywa się rurociągami wyposażonymi w przenośniki ślimakowe lub krążkowe. Na końcu rurociągu znajdują się dozowniki wyposażone w pływak informujący o całkowitym napełnieniu zbiornika i zakończeniu procesu transportu paszy. Mieszanka paszowa wylewana jest z dozowników wprost do koryt lub karmników.

Tego typu linia technologiczna posiada prostą budowę i jest łatwa w obsłudze. W większości systemów jest opcja mycia całej linii- od zbiorników do dozowników. W zasadzie jedynym elementem wyposażenia linii, który może ulec awarii, jest pompa tłocząca.

Zalety stosowania paszociągu

Dzięki zastosowaniu linii technologicznej przygotowującej i zadającej paszę można zaoszczędzić wiele czasu, kosztów robocizny oraz zdrowia pracowników. Proces przygotowywania i zadawania paszy w chlewniach nie korzystających z paszociągów zajmuje około 70% czasu pracy. Mechanizacja w chowie trzody chlewnej jest obecnie w fazie znacznego rozwoju, a różnorodność i wielofunkcyjność produkowanych urządzeń charakteryzuje się nieprawdopodobnie szybkim wzrostem.

Jedyną wadą linii technologicznej służącej do żywienia trzody chlewnej jest wysoki koszt jej zakupu. Najlepszym rozwiązaniem jest zwrócenie się do doradcy firmy specjalizującej się w sprzedaży i montażu takich systemów, aby poddał gospodarstwo wycenie i wykonał projekt dostosowany do potrzeb fermy. Nakłady finansowe związane z zakupem całego sprzętu są opłacalne przy fermach powyżej 800 sztuk zwierząt.

Nowoczesne rozwiązania w chowie świń stwarzają lepsze warunki pracy oraz poprawiają dobrostan zwierząt. Dostarczana pasza jest świeża, higienicznie przygotowana i transportowana przez szczelne rurociągi.

Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska

Bibliografia:

  1. Mechanizacja produkcji zwierzęcej z elementami budownictwa inwentarskiego. Bryl B., Koziej J., Pelc K., Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1986, ISBN 83-09-01147-4, 434
  2. Mechanizacja produkcji zwierzęcej. Kowalik W., Lebiedowicz W., Siarkowski Z., Wrotkowski K., Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin 1999, ISBN 83-86761-78-4, 261-265
  3. Mechanizacja rolnictwa : maszyny i urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej. Kuczewski J., Waszkiewicz C., Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007, ISBN 83-7244-837-X,

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki