Zalety stosowania paszociągu

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Zalety stosowania paszociągu

Trzoda chlewna
Paszociągi dla trzody chlewnej - rodzaje, budowa i zalety ich stosowania

Paszociągi to zautomatyzowane linie technologiczne, w których pasza jest przygotowywana, podgrzewana, rozdrabniana, mieszana i transportowana rurociągiem do karmników, stacji paszowych lub bezpośrednio do koryt rynnowych. Paszociągi stosuje się w wielkotowarowych fermach trzody chlewnej przy żywieniu wszystkich grup zwierząt. Przy pomocy linii technologicznej można rozprowadzać pasze sypkie lub mokre, w zależności od potrzeb. Dobór kolejnych elementów paszociągu zależy od rodzaju zadawanej paszy oraz ilości zwierząt.

Choroby drzew i krzewów
Choroby porzeczki czarnej - przegląd, objawy i zwalczanie

Zapobieganie i zwalczanie: Stosowanie zalecanych (w aktualnym Programie Ochrony Roślin Sadowniczych) fungicydów. Signum 33 WG działa również na białą plamistość liści porzeczki i rdzę wejmutkowo-porzeczkową. Uprawa odmian mniej podatnych na antraknozę. Odmiany średnio podatne: Ben Connan, Ben Gairn, Ben Tirran, Ceres, Gofert, Ores, Tines,

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

prowadzi do spadku plonów. Dużą zaletą stosowania uproszczeń jest skrócenie czasu uprawy roli. Termin siewu Optymalny termin siewu rzepaku ozimego przypada od III dekady sierpnia do I dekady września. Gwarantuje to wytworzenie jesienią bardzo dobrze rozwiniętej rozety liściowej. We wschodniej części kraju wysiewu rzepaku należy wykonywać

Warzywnictwo
Nawozy do warzyw - podział, rodzaje, zastosowanie

jego prawidłowe dobranie, zrównoważony skład, stosowanie zalecanych dawek i przestrzeganie terminów. Niezależnie jaką strategię nawożenia przyjmiemy, czy stosujemy nawozy naturalne czy mineralne, pamiętajmy by czynić to z rozwagą i umiarem.

Pasze dla zwierząt
Odpowiednie żywienie królików. Pasze, systemy żywienia i najczęstsze błędy

zalecane jest podawanie granulatu. Pierwszą zaletą stosowania granulatu jest jego pełne zbilansowanie względem zapotrzebowania na wzrost okrywy włosowej. Drugą zaletą jest utrzymanie futerka w czystości, ponieważ przy tradycyjnym systemie żywienia jest to niemożliwe. Błędy żywieniowe Króliki są zwierzętami bardzo wrażliwymi na wszelkie zmiany żywieniowe. Źle wpływa

Bydło mięsne
Żywienie bydła mięsnego - przegląd systemów opasu i stosowanych pasz

prowadzić trzema systemami, a ich zastosowanie zależy od możliwości finansowych oraz dostępu do użytków zielonych hodowcy, a także poziomu intensywności żywienia. Intensywny system opasu bydła System intensywny to program żywienia oparty na paszach treściwych i objętościowych, najczęściej alkierzowy, bez dostępu do pastwisk. Przy takim systemie opasu

Króliki
Kokcydioza królików – najczęstsza choroba królików hodowlanych

skuteczne. Lekarz weterynarii może zatem zalecić stosowanie innych, niezarejestrowanych do użytku dla królików leków. W niektórych przypadkach mogą one powodować zamieralność zarodków w początkowym okresie ciąży, należy więc zachować ostrożność przy stosowaniu tego typu preparatów u kotnych samic. Trzeba też zdawać sobie sprawę, że niektóre chemioterapeutyki skuteczne w zwalczaniu inwazji

Ryby
Hodowla pstrąga - wymagania, staw, narybek i żywienie

lub mechanicznie poprzez automaty paszowe. Zaletą stosowania automatów jest zmniejszenie czaso i pracochłonności, a wadą ograniczenie ilości kontroli stanu ryb.   Pstrąg dla konsumenta Badania wykazują, że konsumenta należy przyzwyczaić do zakupu pstrągów świeżych na tackach, podobnie jak innych gatunków ryb tj. dorada czy

Czereśnie
Uprawa czereśni krok po kroku

Ten rodzaj podcinania drzewa musimy stosować niezależnie od formy prowadzenia przez nas korony. Cięcie rozświetlające wykonujemy każdego roku po upływie 3 lat od posadzenia drzew. Polega ono na wycięciu, po okresie owocowania i zbiorów, wszystkich zniekształconych, rosnących zbyt nisko, krzyżujących się bądź narastających gałęzi. Sprawi to, że drzewo nie tylko

Rzepak
Oprysk rzepaku przeciw chwastom i chorobom

Pielęgnacja łanu rzepaku ogranicza się do chemicznego zwalczania chwastów, chorób oraz regulacji wzrostu roślin. Środki ochrony roślin należy stosować zgodnie z zaleceniami IOR (Instytut Ochrony Roślin) oraz należy pamiętać o ich bezpiecznych sposobie aplikacji, który nie zagraża bezpieczeństwu ludzi i środowiska.

Nawożenie
Poznaj najważniejsze zasady nawożenia łąk

duży udział mają rośliny motylkowate, to dawki azotu powinny być zmniejszone nawet o 50%, ponieważ wysokie nawożenie azotowe może prowadzić do ich ustępowania z runi. Stosowanie azotu zaleca się po I pokosie, jeżeli w mieszance jest duży udział koniczyny. Topografia terenu również wpływa na potrzeby nawozowe łąk. W zależności

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

również wywracać pędy. Warto zastosować naturalne osłony, jakimi mogą być zboża czy kukurydza. Odpowiednimi glebami pod uprawę ogórka są gleby zwięzłe, przepuszczalne, próchniczne, z dużą łatwością nagrzewania się. Roślina ta dobrze rozwijać się będzie na lessach, czarnoziemach,  glebach piaszczysto-gliniastych lub madach o uregulowanych stosunkach wodnych. Nie zaleca się upraw

Nawożenie
Nawożenie ziemniaków - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

wymagań pokarmowych rośliny nawożonej. W uprawie ziemniaka zastosowanie znajdują zarówno nawozy mineralne, jak i organiczne. Poniższy artykuł zawiera wszystko, co wiedzieć trzeba na temat prawidłowego nawożenia ziemniaków. Serdecznie zapraszamy do lektury! W tabeli 1. Przedstawiono orientacyjne wartości dawek nawozowych (kg/ha) w zależności od prognozowanego plonu bulw ziemniaka

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

papierosowego jasnego są zboża lub kukurydza. Rzepak, rośliny okopowe czy motylkowate są najlepszymi przedplonami dla tytoni papierosowych ciemnych i Burley. Niezalecana jest uprawa tytoniu po sobie oraz po ziemniakach czy pomidorach. Stosowanie przedplonów zmniejsza prawdopodobieństwo pojawiania się chorób i szkodników na danej plantacji, ponieważ powszechnie tytoń uprawiany jest po sobie przez

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

Do nawożenia kukurydzy można stosować nawozy naturalne takie, jak: obornik, gnojowice i gnojówkę oraz nawozy organiczne (słomę i nawozy zielone). Kukurydzę można nawozić mineralnie, a w celu uzyskania 6-7 ton ziarna/ha w przypadku uprawy kukurydzy na ziarno i CCM (kiszonkę z kolb) i w zależności od rodzaju oraz

Pasze dla zwierząt
Właściwe pasze dla drobiu to podstawa prawidłowego chowu!

zawiera największe stężenie łatwostrawnych węglowodanów. Zboża nie posiadają w swoim składzie dużych ilości białka (około 10%), ale stosowane są w tak dużym udziale w dawkach jako komponenty, że zawartość się bilansuje. Wartość odżywcza zbóż zależy w dużym stopniu od warunków środowiska, gleby, temperatury, nasłonecznienia, deszczu, terminu zbioru i warunków konserwacji i

Truskawki
Wszystko, co najważniejsze o pielęgnacji truskawek

się przeprowadzać pielenia głębiej niż na 5 cm. Mechaniczne usuwanie chwastów wykonuje się kilkukrotnie w ciągu sezonu. Stosowanie herbicydów jest mniej pracochłonne i nie wymaga tak częstych zabiegów. Ponadto rośliny nie są uszkadzane. Efektywność herbicydów zależna jest od gatunku i stadium rozwojowego chwastów, rodzaju i dawki preparatu, pogody i dokładności zabiegu.

Nawożenie
Nawożenie kukurydzy - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

zlokalizowane, wykonywane łącznie z siewem nasion lub poprzez stosowanie fosforu w postaci płynnego nawozu. Objawami niedoboru fosforu są charakterystyczne purpurowo-czerwone przebarwienia, które znajdują się wzdłuż brzegów blaszek liściowych. Przebarwienia te mogą opanowywać cały liść i łodygę. Dodatkowo liście ulegają zasychaniu. W zależności od zasobności gleb, nawozy potasowe i fosforowe

Owce
Żywienie owiec - jakie efektywne i zbilansowane?

Żywienie owiec ma ogromny wpływ na jakość wytwarzanych produktów (wełna, mięso, mleko, skóry). Stosowanie prawidłowej dawki pokarmowej zapewnia zdrowotność stada i odpowiednie funkcjonowanie układu rozrodczego samców i samic. Wartość zadawanej paszy zależy głównie od jej składników, bilansu białka i energii oraz jakości surowców dawki.

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

soczystą: motylkowe drobnonasienne, strączkowe na zielonkę oraz niemotylkowe pastewne – ostateczny dobór gatunków zależy od jakości gleby i jej zdolności retencyjnych, a także poziomu wód gruntowych. Przykładowe płodozmiany paszowe: Płodozmian typu A może być stosowany na glebach o uregulowanych stosunkach wodnych (poziom wód gruntowych 150-200 cm), płodozmian

Bydło mleczne
Hala udojowa - wszystko, co trzeba wiedzieć o jej rodzajach i obróbce mleka

główne systemy doju krów, które stosowane są w zależności od rodzaju chowu zwierząt. W oborach uwięziowych najlepszym rozwiązaniem są dojarki bańkowe i rurociągowe, najczęściej stosowane w polskich oborach. W oborach (...) oraz oczekiwana wydajność mleka). Pasza treściwa osypuje się z paszociągu do koryta, które znajduje się w

Pasze dla zwierząt
Najlepsze pasze dla kur i drobiu - przegląd i charakterystyka

(1-3%). Śruta poekstrakcyjna sojowa jest bardzo dobrym uzupełnieniem białka w dawkach z kukurydzą. Na rynku występuje kilka rodzajów śruty sojowej w zależności od stężenia białka, najszersze zastosowanie ma „śruta 50”, czyli zawierająca 48% białka i 2% tłuszczu. Ta pasza wysokobiałkowa jest znakomicie trawiona i wykorzystywana przez ptaki,

Choroby zbóż
Choroby zbóż - dowiedz się, jak je rozpoznać i zwalczyć

i mają niedorozwinięte kłosy. Rozwojowi tego grzyba sprzyja zasadowy odczyn gleby, a sam grzyb powoduje duże straty w plonie w zależności od tego, w którym stadium zaatakuje rośliny. Zwalcza się go poprzez stosowanie 3-letniego zmianowania, a jako przedplon na polach można stosować wczesnego ziemniaka, rzepak lub fasolę. Do nawożenia należy wykorzystywać

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

95 kg K2O, 20 kg MgO, 50 kg P2O5. W tabeli 1. przedstawiono zalecane dawki nawozów mineralnych (kg/ha )dla osiągnięcia szacunkowych plonów (kolumna 2): Tabela 1. Zestawienie szacunkowych dawek nawozów mineralnych (kg/ha) stosowanych w uprawie pszenicy ozimej. Źródło: Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków

Truskawki
Nawożenie truskawek korzystnie wpływa na owocowanie

poziomem odczynu gleby pod uprawę truskawek jest pH 5,5–6,5. W Polsce przeważają gleby o kwaśnym odczynie, aby doprowadzić go do odpowiedniego stanu, należy zastosować wapnowanie. Wielkość dawki nawozu wapniowego zależna jest od rodzaju gleby. Polecane jest wapno magnezowe (dolomitowe), które oprócz wapnia dodatkowo dostarcza magnezu, co potrzebne jest zwłaszcza przy deficycie

Truskawki
Oprysk truskawek – konieczna interwencja przeciwko chorobom i szkodnikom

Opryski stosujemy wyłącznie na plantacjach odmian podatnych, na których choroba występuje. Zalecane środki, które również zwalczają białą plamistość liści truskawki, to Polyversum WP, Domark 100 EC, Signum 33 WG oraz Zato 50 WG. Należy pamiętać, aby stosować je przemiennie nie częściej niż 2 razy w sezonie. Ponadto fungicyd Domark

Nawożenie
Nawożenie pszenżyta - potrzeby pokarmowe i dawki nawozów

glebą. Pogłówne stosowanie tych nawozów nie wpływa korzystnie na ich efektywne wykorzystanie przez rośliny. Przy uprawie pszenżyta jarego nawożenie fosforowo-potasowe należy wykonywać przed orką zimową. Azot Pszenżyto wykazuje bardzo duże zapotrzebowanie na azot. Do wytworzenia 5 ton ziarna wykorzystuje 135 kg azotu. Dawki nawożenia azotowego są uzależnione

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

z pola przedplonu należy wykonać uprawki pożniwne. Ich intensywność zależy od stopnia i typu zachwaszczenia pola. Po przedplonach późnych w okresie jesiennym należy od razu wykonać orkę zimową do głębokości ok. 20 cm, a jeżeli w zmianowaniu wcześniej występowały ziemniaki, to można zastosować gruber i wykonać orkę do 15 cm głębokości.

Uprawa
Nawozy do surfinii i petunii - podstawowe zasady nawożenia

Już w starożytnej Grecji i Rzymie stosowano proste substancje poprawiające rozwój roślin. Nawożenie roślin jest jedną z podstaw udanej uprawy. O jego zaletach nie trzeba przekonywać żadnego ogrodnika. Każda grupa roślin posiada odrębne wymagania w tym zakresie.

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

fosforem. Dużą odporność na rdzę brunatną wykazują odmiany Tybalt, KWS Torridon, Elipsa, KWS Dacanto, Oxal, KWS Magic, Speedway, Platin i Pengar. Po wystąpieniu objawów choroby zaleca się stosowanie fungicydów, takich jak: Amistar 250 SC, Barclay Propizole EC, Discobol 480 SC, Galileo 250 SC, Input 460 EC, Menara 410 EC, Opera Mac

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

chlewnej – fosforu. Obornik drobiowy świeży i przefermentowany wykazuje dużą koncentrację makroelementów, dlatego też nie należy go stosować w okresie letnio-jesiennym w dawkach wyższych niż 7 t/ha. Zawartość azotu w poszczególnych obornikach jest uzależniona od sposobu jego przechowywania. Obornik przechowywany luźno w pryzmach składowych może zawierać o 50% mniej

Cebula
Cebula cukrowa - siew, uprawa, odmiany i właściwości

a fosforu i potasu pozostają bez zmian. W zależności od odczynu gleby, jeśli zachodzi potrzeba wapnowania, podaje się 1,0-1,5 t CaO/ha. Nawozy fosforowe i potasowe wysiewa się jesienią i miesza z glebą na głębokości 20 cm. Cebula źle znosi chlor, dlatego nie powinno się stosować soli potasowej. Nawozy azotowe podaje się

Pomidory
Z sukcesem uprawiamy pomidory gruntowe

Południowej, gdzie był już wcześniej uprawiany. Początkowo nie był chętnie spożywany, raczej stosowany jako roślina ozdobna lub afrodyzjak – należy bowiem do rodziny psiankowatych, do (...) Przeważnie samopylne. Zebrane w kwiatostan, zwany gronem, po 5–20 szt. (najczęściej 3–8). W zależności od odmiany kwiatostany mogą być pojedyncze, podwójne i złożone.

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

nawozów fosforowych i potasowych dokonać należy przed siewem, tj. podczas orki siewnej lub przed zabiegami, których celem jest dokładne przygotowanie gleby do siewu. Nie zaleca się wiosennego stosowania nawozów fosforowych, ze względu na znaczne straty pierwiastka wskutek nieodwracalnych procesów uwsteczniania. Nawożenie azotowe Żyto należy do grupy roślin

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

Rozstawa rzędów i ilość wysiewu Koniczynę czerwona należy wysiewać w rozstawę rzędów 12-15 cm, zaś ilość wysiewu jest uzależniona od warunków siedliskowych, sposobu siewu i rośliny ochronnej. Można również stosować siew szerokie rzędy (20-30 cm), który umożliwia lepszy dopływ światła do roślin. Dzięki temu ilość wysiewu może być zmniejszona,

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

kwitnienia i wypełniania strąków soja wykazuje największe zapotrzebowanie na wodę mimo, że jest przystosowana do występowania okresów suszy, ponieważ posiada bardzo dobrze rozwinięty system korzeniowy oraz owłosienie zmniejszające transpirację. Posiada też zdolność do heliotropizmu, czyli poruszania pojedynczych listków w  zależności od kierunku oświetlenia, temperatury i pory dnia, co również wpływa na

Pasze dla zwierząt
Pasze treściwe - poznaj wartość pokarmową ziaren zbóż i nasion roślin oleistych

ornych uprawia się zboża. Aż 25% stanowią pola pszenicy. Wartość pokarmowa zbóż zależy od wielu czynników takich jak nawożenie, gatunek gleb i pH, warunki atmosferyczne i przechowywanie po zbiorze. Jęczmień Jęczmień jest wysokoenergetycznym zbożem, mającym główne zastosowanie w tuczu trzody chlewnej. Jest bardzo dobrze wykorzystywany przez tuczniki

Chwasty
Miotła zbożowa – uciążliwy chwast upraw zbóż ozimych

chemicznych na miotłę zbożową mamy wiele zarejestrowanych herbicydów. Jest to ważne, z tego względu, że chwast może się uodpornić na substancję czynną – zaleca się, w miarę potrzeby, naprzemienne stosowanie środków. Ze względu na to, że miotła w największym stopniu zachwaszcza zboża ozime, jeżeli istnieje ryzyko jej wystąpienia, należy

Pasze dla zwierząt
Rodzaje pasz dla koni i niezbędne informacje o właściwym żywieniu koni

zabiegów należy wypas kwaterowy oraz prawidłowe nawożenie i pielęgnacja. Stosowanie nawozów organicznych i mineralnych użyźnia glebę i zwiększa ilość zielonej masy pozyskanej z pastwiska lub łąki. Zielonki cechują się zmienną zawartością składników odżywczych, związków mineralnych i witamin. Zawartość tych substancji zależy od ogromu czynników np. pogody, opadów, rodzaju gleby,

Trzoda chlewna
Żywienie trzody chlewnej. Jakie efektywne i zbilansowane?

suchej, która jest droga, powoduje zapylenie i straty paszy. Coraz powszechniejsze staje się podawanie paszy na mokro, ze względu na szereg zalet, które posiada. Żywienie na mokro umożliwia stosowanie płynnych produktów ubocznych przemysłu, zwiększa pobranie paszy, ze względu na podwyższoną smakowitość paszy. Koszty są znacznie zmniejszone przy tego typu

Owies
Uprawa owsa - popularnego w Europie zboża paszowego

ziarniaków. Może to wpływać ujemnie na wschody roślin i przyczyniać się do obniżenia plonów. Zastosowanie ciężkiego wału podczas uprawy przedsiewnej może korzystnie wpływać na wschody i plon roślin. Siew Termin siewu owsa jest uzależniony od regionu Polski. Można wysiewać go od II dekady marca do I dekady

Pszenżyto
Uprawa pszenżyta jarego - praktyczne porady dotyczące siewu, pielęgnacji i zbioru

wiosnę przed siewem pszenżyta jarego, a jeżeli rośliny są uprawiane na glebach zwięzłych, to nawożenie można zastosować pod orkę przedzimową. Optymalne dawki nawozów powinny wynosić: 60–100 kg P2O5/ha i 80–120 kg K2O/ha. W zależności od pogody w danym roku efektywność nawożenia azotem jest zróżnicowana. Jeśli pogoda jest sprzyjająca, to

Zabiegi agrotechniczne
Uprawa bezorkowa (bezpłużna) – przedstawiamy wszystkie za i przeciw

ochrony roślin, a także większe ich zużycie. Ustabilizownie środowiska glebowego następuje dopiero po kilku latach stosowania uprawy bezpłużnej. Niestety, sprzęt do uprawy bezpłużnej jest dość drogi, co powoduje, że jest ona mało popularna i zalecana głównie dla gospodarstw wielkoobszarowych, w których ważne jest dotrzymanie terminów siewu.  

Kury
Na czym polega ekologiczna hodowla kur i produkcja jaj?

trawą lub roślinami chętnie zjadanymi przez kury. W celu użyźnienia gleby można stosować gorczycę, której pozostawione w ziemi korzenie mają działanie odkażające. Zabiegi (...) gospodarstw oraz umiejętność żerowania i korzystania z wybiegów. W gospodarstwa ekologicznych zalecane rasy kur nieśnych to; rhode island red, rhode island white, white

Truskawki
Zwalczamy szkodniki truskawek. Zwycięsko odpieramy atak!

kwalifikowany materiał. Opryski środkami wykonuje się zgodnie z progami zagrożeń (przed kwitnieniem – 1 osobnik na 1 listek liścia złożonego) i zaleceniami podanymi w aktualnym Programie Ochrony Roślin Sadowniczych. Można stosować drapieżne roztocza z rodziny dobroczynkowatych. Przędziorek chmielowiec (Tetranychus urticae) Polifagiczny roztocz. Rozwój rozpoczyna przy temperaturze powyżej

Bydło mięsne
Hodowla bydła mięsnego – żywienie, rozpłód i efektywne utrzymanie

przyrosty opasów, powyżej 1000-1200 g dziennie muszą stosować dodatkowo pasze treściwe, czyli zbożowe. Obowiązkowo zwierzęta żywione paszami gospodarskimi muszą otrzymywać mieszanki mineralno-witaminowe. Krowy mięsne, podobnie jak mleczne mogą zapadać na choroby metaboliczne (zasadowica, kwasica, ketoza) i choroby związane z gospodarką mineralną (tężyczka pastwiskowa, zaleganie poporodowe). Aby temu zapobiec, należy

Szkodniki drzew i krzewów
Szkodniki malin nadciągają! Skutecznie chronimy uprawę

zwalczanie mogą uchronić nas przed znaczną stratą owoców. Poniższe opisy pomogą w rozpoznaniu szkodników malin i dobraniu odpowiedniego środka. Pamiętajmy, aby zwalczanie stosować zgodnie z zaleceniami aktualnego programu ochrony roślin sadowniczych oraz by przestrzegać okresu karencji i prewencji. Przędziorki Przędziorek chmielowiec (Tetranychus urticae) i przędziorek

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki