Wyposażenie chlewni - radzimy, co robić, by zwiększyć opłacalność produkcji

Wyposażenie chlewni Wyposażenie chlewni

Wyposażenie chlewni wpływa w dużym stopniu na opłacalność produkcji trzody chlewnej. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wspomagają obsługę i zarządzanie fermą. Obecnie dąży się do zmechanizowania i automatyki gospodarstw, tak aby prace z nimi związane były jak najmniej pracochłonne. W chlewniach  najwięcej czasu poświęca się na zadawanie pasz, usuwanie odchodów oraz prace pielęgnacyjne. Dzięki nowym technologiom wprowadzonym do chlewni usprawnia się wiele codziennych czynności. Bardzo dobre efekty dają również systemy informatyczne wspomagające zarządzanie stadem, w których hodowca umieszcza dane dotyczące konkretnych grup zwierząt lub indywidualnych cech. Na całkowite wyposażenie chlewni składają się budynki inwentarskie, paszarnie, magazyny.

Pomieszczenia inwentarskie oraz ich wyposażenie mają znaczący wpływ na osiągane wyniki ekonomiczne oraz na opłacalność produkcji. Nowoczesne wyposażenie chlewni ma na celu poprawę rentowności produkcji, eliminację skażenia środowiska poprzez stosowanie nowych rozwiązań technologicznych z dziedziny ochrony środowiska, poprawę warunków pracy obsługi, konieczność dostosowania warunków środowiska i wyposażenia do obecnie panujących norm i wymogów Unii Europejskiej. Budynki inwentarskie do chowu trzody chlewnej powinny być dostosowane do systemu utrzymania zwierząt, a ten z kolei ma wpływ na zastosowanie technologii usuwania odchodów, dostarczania paszy i przemieszczania zwierząt.

Systemy utrzymania

Trzodę chlewną można utrzymywać w systemie ściołowym lub bezściołowym. System ściołowy wymaga częstej wymiany ściółki, usuwania obornika i dościelania. W systemie bezściołowym zwierzęta hodowane są na podłoże ażurowej, dzięki której odchody przedostają się samoistnie do kanałów gnojowych i produkowana jest gnojowica. Wadą tego systemu jest problematyczne przechowywanie dużych ilości gnojowicy. Gnojowica również jest usuwana z kanału gnojowego różnymi metodami. Najbardziej znaną jest metoda wodna -  ciśnieniowa. Można spotkać chlewnie, w których połączone są oba systemy. Strefa legowiskowa jest wyłożona ściółką, w pobliżu znajduje się kanał, do którego trafia obornik, natomiast strefa, w której zwierzęta spożywają paszę posiada podłogę ażurową. Niektóre grupy technologiczne trzody można utrzymywać na specjalnie wyprofilowanej podłodze, której kąt zapewnia samoistne oczyszczanie się pomieszczenia, poprzez spływanie odchodów do kanału gnojowego.

Kojce

Podstawowym wyposażeniem każdej chlewni są kojce. Wyróżnia się kojce indywidualne i grupowe. W kojcach indywidualnych przebywają knury kryjące, lochy z prosiętami oraz zwierzęta odizolowane ze względów zdrowotnych lub przechodzące kwarantannę. Kojce grupowe służą do utrzymywania określonych grup technologicznych trzody chlewnej- loch ciężarnych, warchlaków, tuczników, loch luźnych i loch karmiących z prosiętami. Podstawowym wyposażeniem każdego kojca jest dostosowana do ilości zwierząt w grupie liczba karmideł i poideł. Kojce powinny mieć wydzielone strefy- legowiskową, paszową oraz gnojową.

Mikroprocesory

Coraz częściej w nowoczesnych chlewniach można spotkać urządzenia sterowane automatycznie. Mikroprocesory mogą sterować mikroklimatem (poprzez nadzór czynników środowiska), przygotowaniem, dozowaniem i mieszaniem pasz, zadawaniem wody, automatycznym ważeniem zwierząt, notowaniem danych dotyczących tuczu czy rozrodu w bazach danych.

Wyposażenie porodówki

Podczas planowania wyposażenia kojca porodowego należy mieć na względzie potrzeby behawioralne zwierząt, ich dobrostan oraz bezpieczeństwo prosiąt oraz obsługi. W kojcu dla lochy powinny znajdować się obudowy, jarzma dla loch, koryta i poidła dla lochy i prosiąt, budki i promienniki ciepła.

czytaj dalej...

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki