Wyposażenie chlewni - radzimy, co robić, by zwiększyć opłacalność produkcji

Wyposażenie chlewni Wyposażenie chlewni

Poidła

W chlewni obowiązkowo muszą znajdować się poidła. Najczęściej ustala się ich ilość biorąc pod uwagę, że jedno źródło wody powinno przypadać na 20 świń. Wielkość poidła ustala się w zależności od tego jaka grupa będzie z niego korzystać- duże dla loch i knurów, dla prosiąt małe. Na rynku można znaleźć wiele rodzajów poideł, do tych najbardziej popularnych należy zaliczyć poidła smoczkowe, zraszające paszę, pływakowe ze stałym poziomem wody, miskowe i kieszeniowe.

Mikroklimat chlewni

Mikroklimat chlewni ma bardzo duży wpływ na zdrowie zwierząt oraz zanieczyszczenie środowiska. Obecnie wykorzystuje się systemy automatycznie sterujące klimatyzacją pomieszczeń oraz pracą wentylatorów. Początkowo ustalany jest zakres temperatury, stężenia gazów czy wilgotności. Jeżeli następuje zmiana danego parametru system jest uruchamiany automatycznie doprowadzając do powrotu do warunków optymalnych.

Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska

Bibliografia:

  1. Dobrostan trzody chlewnej. Kondracki S., Rekiel A., Górski K., Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2014, ISBN 978-83-09-01150-7, 120-122
  2. Inżynieria produkcji świń. Nawrocki L., Politechnika Opolska., Opole 2011, ISBN 978-83-62736-30-0, 31-32
  3. Hodowla i użytkowanie świń. Pod redakcją Grudniewskiej B., Wydawnictwo ART. Olsztyn, Olsztyn 1998, ISBN 83-87443-81-6, 142-144
  4. Projektowanie, budowa i wyposażenie budynków inwentarskich. Praca zbiorowa. Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa 1998, ISBN 83-86264-49-7,141-177
  5. Mikroklimat w obiektach inwentarskich dla trzody chlewnej i bydła. Lewandowski J., Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa 1997, ISBN 83-86264-38-1
  6. Mechanizacja produkcji zwierzęcej. Kowalik W., Lebiedowicz W., Siarkowski Z., Wrotkowski K., Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin 1999, ISBN 83-86761-78-4, 286-290
  7. Mechanizacja produkcji zwierzęcej z elementami budownictwa inwentarskiego. Bryl B., Koziej J., Pelc K., Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1986, ISBN 83-09-01147-4, 434
  8. Budynki dla trzody chlewnej. Lenard J., Pilarczyk A., Tłoczek I., Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1977, 22,
  9. Budownictwo wiejskie. Lenard J., Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1993, ISBN 83-00-02779-3, 345-355

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki