Wyposażenie chlewni - kojce

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Wyposażenie chlewni - kojce

Trzoda chlewna
Wyposażenie chlewni - radzimy, co robić, by zwiększyć opłacalność produkcji

Wyposażenie chlewni wpływa w dużym stopniu na opłacalność produkcji trzody chlewnej. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wspomagają obsługę i zarządzanie fermą. Obecnie dąży się do zmechanizowania i automatyki gospodarstw, tak aby prace z nimi związane były jak najmniej pracochłonne. W chlewniach najwięcej czasu poświęca się na zadawanie pasz, usuwanie odchodów oraz prace pielęgnacyjne. Dzięki nowym technologiom wprowadzonym do chlewni usprawnia się wiele codziennych czynności.

Bydło mleczne
Przedstawiamy popularne rodzaje wygrodzeń i stanowisk dla bydła

utrzymanie indywidualne lub grupowe w kojcach. Kojce dla cieląt to zamknięty obszar, w którym przebywają cielęta pojone siarą i preparatami mlekozastępczymi do wieku 2-3 miesięcy. Kojec umożliwia indywidualny kontakt i obserwację poszczególnych sztuk oraz zabezpiecza przed przenoszeniem chorób między cielętami. Kojce tego typu są wyposażone w poidło lub wiadro napełniane

Trzoda chlewna
Kojce dla trzody chlewnej - rodzaje i wymogi. Pomagamy wybrać odpowiednie

Obecnie kojce dla trzody chlewnej muszą spełniać wymogi określone przepisami Unii Europejskiej zawartymi w Dyrektywie Rady 2008/120/WE z dnia 18.12.2008 ustanawiającej minimalne normy ochrony świń oraz z Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15.02.2010 w sprawie minimalnych warunków utrzymania zwierząt gospodarskich. Spełnienie wymogów wpływa na wysokość otrzymywanych dopłat bezpośrednich. Odpowiednia powierzchnia kojców i ich wyposażenie wpływa na zwiększenie dobrostanu, a co za tym idzie zwiększenie produkcyjności i opłacalności hodowli trzody chlewnej. Pomieszczenia dla trzody chlewnej są podzielone na kilka głównych grup. Najczęściej podziału dokonuje się w zależności od płci i wieku zwierząt.

Trzoda chlewna
Chlewnia na rusztach - charakterystyka, zalety i wady

Budynki dla trzody chlewnej są wyposażone w różne systemy utrzymania. Zazwyczaj są dostosowane do ilości zwierząt, dostępności ściółki oraz typu hodowanych zwierząt (tuczniki, lochy, lochy z prosiętami). W chlewni stosuje się system ściołowy i bezściołowy. Ten pierwszy na całej powierzchni kojca posiada głęboką ściółkę, dościelaną w miarę zabrudzenia.

Trzoda chlewna
Żywienie trzody chlewnej. Jakie efektywne i zbilansowane?

zadawania pasz. Dostosowanie odpowiedniego systemu zależy od wielkości chlewni, ilości dostępnych pracowników, sposobu zadawania paszy, podziału (...) pobierania paszy i walkom w stadzie. Kojce samoblokujące z dostępem do paszy, umożliwiają zatrzymanie i karmienie w kojcu kilku zwierząt jednocześnie. Podobnym systemem jest bio-fix, który w swoim wyposażeniu posiada

Bydło mięsne
Obory dla bydła opasowego - przegląd systemów utrzymania bydła mięsnego

chłodzeniem i przechowywaniem mleka. Obory dla bydła mięsnego znacznie różnią się wyposażeniem od pomieszczeń dla bydła mlecznego. Należy mieć na uwadze, fakt iż bydło (...) wygodnego wypoczynku zwierzętom. Podobnie jak w systemie bezściołowym obora może być podzielona na kojce. Można wyróżnić kojce boksowe, kombiboksowe i grupowe. W każdym z wydzielonych

Trzoda chlewna
Choroby trzody chlewnej - przegląd i objawy

pancerzem. Następnie pojawia się silny świąd i wyprysk. Tworzą się strupy. W zapobieganiu ważne jest zapewnienie higieny w kojcach porodowych, odkażanie pępowiny, zwalczanie pasożytów zewnętrznych.   Pasożytnicze choroby trzody chlewnej Największe znaczenie mają kokcydiozy, glistnica, węgorczyca, ezofagostoma i włosogłówka. Świnie atakowane są przez

Trzoda chlewna
Wszystko, co trzeba wiedzieć o wentylacji i mikroklimacie w chlewni

trzody chlewnej. Obecnie stosowane systemy utrzymania świń dodatkowo pogarszają warunki panujące w chlewni. Brak ściółki, która pełni funkcje absorpcyjne dla moczu, przez co (...) mikroklimatyczne mogą również wpływać na konstrukcję budynku, zmniejszając jego wytrzymałość oraz na elementy wyposażenia, które pod wpływem wilgoci i substancji toksycznych łatwej poddają się zjawisku

Trzoda chlewna
Rozród trzody chlewnej - najważniejsze informacje

spokoju płciowego. Krycie lub inseminacja W rozrodzie trzody chlewnej można stosować metodę krycia „z ręki” - dopuścić knura do lochy w (...) lochy ciężarne powinny przebywać razem. Na tydzień przed porodem lochy należy przenieść do kojca porodowego. Poród Locha przed porodem powinna znaleźć

Trzoda chlewna
Hodowla trzody chlewnej - co wiedzieć trzeba?

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 15 lutego 2010r. określa wymagania dla utrzymania zwierząt w hodowli trzody chlewnej. Świń nie utrzymuje się na uwięzi. Powinny być przetrzymywane w kojcach ze ściółką lub bez, pojedynczo lub grupowo. W przypadku chowu grupowego łączy się zwierzęta o zbliżonym wieku. Lochy i

Trzoda chlewna
Paszociągi dla trzody chlewnej - rodzaje, budowa i zalety ich stosowania

do dozowników. W zasadzie jedynym elementem wyposażenia linii, który może ulec awarii, jest pompa tłocząca. Zalety stosowania paszociągu Dzięki zastosowaniu linii technologicznej przygotowującej i zadającej paszę można zaoszczędzić wiele czasu, kosztów robocizny oraz zdrowia pracowników. Proces przygotowywania i zadawania paszy w chlewniach nie korzystających z paszociągów zajmuje

Trzoda chlewna
Tuczarnia na głębokiej ściółce - wady i zalety systemu ściółkowego

obornik. Ogrodzenie kojców powinno być łatwo demontowalne. Wykonuje się je z drewna lub wysokich metalowych przegród. Budynki dla tuczników mogą być adoptowane ze starych pomieszczeń inwentarskich, ponieważ ta grupa świń nie ma wysokich wymagań dotyczących temperatury i warunków utrzymania. Dobrostan Dobrostan tuczników w tego typu chlewniach jest

Trzoda chlewna
Inseminacja trzody chlewnej - jak prawidłowo przeprowadzić zabieg

pielęgnacji, utrzymania oraz prawidłowego żywienia. Prawidłowa inseminacja, czyli sztuczne unasienianie trzody chlewnej ma ogromne znaczenie dla opłacalności produkcji. Pominięcie rui lub nieefektywne zapłodnienie samicy (...) utrzymania oraz prawidłowego żywienia. Najczęściej w stacjach unasieniania knury przebywają w pojedynczych, dużych kojcach, na czystym i suchym podłożu, mają dostęp do zbilansowanej dawki paszowej.

Trzoda chlewna
Podstawowe informacje o nazewnictwie grup trzody chlewnej

decydujący wpływ na wysoką produkcyjność dorosłych osobników. Decydując się na chów trzody chlewnej, dobrze jest zapoznać się z poszczególnymi grupami zwierząt, podzielonymi ze względu na (...) o niskim instynkcie macierzyńskim). Loszki hodowlane utrzymuje się w dobrych warunkach, najczęściej w kojcach grupowych do momentu osiągnięcia dojrzałości płciowej i pierwszego skutecznego krycia.

Drób ozdobny
Hodowla bażantów. Radzimy, jak hodować, pielęgnować i żywić te ptaki

aby zabezpieczyć bażanty przed drapieżnikami i przed ewentualną ucieczką. Woliera mieć na wyposażeniu karmidło i poidło osłonięte daszkiem oraz grzędy wzdłuż ścian. Idealnym podłożem dla (...) piskląt skąd trafią do wychowalni. Wychowalnie najczęściej stanowią stare budynki gospodarskie podzielone na kojce. Po środku budynku powinien znajdować się korytarz, umożliwiający przedostanie się hodowcy

Kozy
Hodowla kóz - wszystko co wiedzieć trzeba!

Kozy mogą być hodowane w systemie wolnostanowiskowym. Koziarnia jest podzielona na kojce, umożliwiające zróżnicowanie zwierząt na grupy technologiczne. Kojec posiada część legowiskową, żywieniową i (...) lub zajmować jej część, wtedy resztę stanowi podłoga szczelinowa. Pomieszczenia i wyposażenie Pomieszczenia dla kóz powinny być czyste, ciepłe i suche.

Inne zwierzęta
Hodowla danieli – ciekawa alternatywa dla hodowli trzody i bydła

że co trzeci hodowca jest zadowolony z prosperowania własnego gospodarstwa i ocenia wyposażenie fermy jako bardzo dobre. W większości ferm hodowcy samodzielnie znajdują rynek zbytu (...) jest jednym z alternatywnych kierunków produkcji zwierzęcej do typowych ferm bydła czy trzody chlewnej. Daniele można utrzymywać na obszarach o glebach gorszych klas. Zasady hodowli

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki