Podstawowe informacje o nazewnictwie grup trzody chlewnej

Trzoda chlewna Prosięta

Decydując się na chów trzody chlewnej, dobrze jest zapoznać się z poszczególnymi grupami zwierząt, podzielonymi ze względu na płeć, wiek oraz stan fizjologiczny.

Prosięta

Prosięta to potomstwo świni domowej. Jest nazywane w ten sposób od urodzenia do uzyskania 12 tygodnia życia. Prosięta są utrzymywane z matką do 28 dnia życia, po czym są odsadzane i przyzwyczajane do pobierania pasz stałych. Młode po urodzeniu ważą około 1,5 kg. W momencie odsadzenia młode ważą około 7 kg. Prawidłowa opieka nad prosiętami, ma decydujący wpływ na wysoką produkcyjność dorosłych osobników.

Warchlaki

Warchlak to młoda świnia, od 12 tygodnia życia do osiągnięcia masy ciała 45 kg. Warchlaki na początku tuczu ważą około 25 kg.

Tuczniki

Tuczniki to grupa świń przeznaczonych na tucz i późniejszy ubój. Tuczniki dzieli się na grupy technologiczne w zależności od osiąganych przyrostów masy ciała, wieku i masy ciała. Tuczniki najczęściej tuczone są do 100-110 kg, ponieważ po osiągnięciu takiej wagi, wzrasta poziom otłuszczenia tuszy.

Loszka hodowlana

Loszka hodowlana jest to osobnik płci żeńskiej przeznaczony do rozrodu i na ewentualny remont stada (wymiana loch starych, o niskich wskaźnikach rozrodu, chorych lub agresywnych i o niskim instynkcie macierzyńskim). Loszki hodowlane utrzymuje się w dobrych warunkach, najczęściej w kojcach grupowych do momentu osiągnięcia dojrzałości płciowej i pierwszego skutecznego krycia.

Lochy luźne

Lochy luźne to samice zdolne do rozrodu, od momentu odsadzenia prosiąt do skutecznego zapłodnienia w okresie rui.

Locha prośna

Locha prośna to samica od skutecznego zapłodnienia poprzez sztuczne unasienienie lub kopulację z knurem do momentu wyproszenia. Okres ciąży trwa 3 miesiące, 3 tygodnie i 3 dni.

Locha karmiąca

Locha karmiąca to samica od porodu do odsadzenia prosiąt. Podczas 28 dni odchowu młodych samica produkuje siarę oraz mleko, które jest głównym pokarmem prosiąt.

Knur

Dorosły osobnik świni domowej, płci męskiej aktywny płciowo. Jest wykorzystywany do krycia loch w stadzie, lub do pobierania od niego ejakulatu, który po przebadaniu jest stosowany przy inseminacji loch. W fermach trzody chlewnej utrzymuje się tylko knury o wysokim libido, prawidłowej budowie kończyn i wyglądzie zewnętrznym narządów płciowych. Nasienie knurów poddaje się częstym badaniom, ponieważ z wiekiem zdolność plemników do zapłodnienia zmniejsza się.

Knurek hodowlany

Knurki hodowlane to osobniki przeznaczone do rozrodu. Warunki hodowlane knurków mają znaczący wpływ na produkcję dobrej jakości nasienia i poziom libido.

Loszka zarodowa

Loszki zarodowe to loszki hodowlane objęte oceną użytkowości i wpisane do państwowych Ksiąg Hodowlanych. Potomstwo loszek zarodowych również jest oceniane, pod względem przekazanych przez matkę cech- opiekuńczość, produkcja mleka, liczba młodych w miocie i odchowanych, liczba sutków i inne.

Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska

Bibliografia:

  1. Produkcja zwierzęca. Cz.II Bydło i trzoda chlewna. Pod redakcją Nałęcz-Tarwackiej T., Hortpress Sp. z o.o., Warszawa 2006, ISBN 83-89211-87-4, 17-22
  2. Chów i hodowla trzody chlewnej. Pod redakcją Anny Rekiel, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003, ISBN 83-7244-445-5, 54-60
  3. Rozród i unasienianie trzody chlewnej. Głód W., Kaczmarczyk J., Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne., Warszawa 1982, ISBN 83-09-00633-0, 5-157
  4. Technika w chowie trzody chlewnej. Myczko A., Instytut Budownictwa, mechanizacji i elektryfikacji rolnictwa, Warszawa 1995, ISBN 83-86264-15-2, 7-18

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki