Wyposażenie chlewni - system usuwania odchodów

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Wyposażenie chlewni - system usuwania odchodów

Trzoda chlewna
Wyposażenie chlewni - radzimy, co robić, by zwiększyć opłacalność produkcji

Wyposażenie chlewni wpływa w dużym stopniu na opłacalność produkcji trzody chlewnej. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wspomagają obsługę i zarządzanie fermą. Obecnie dąży się do zmechanizowania i automatyki gospodarstw, tak aby prace z nimi związane były jak najmniej pracochłonne. W chlewniach najwięcej czasu poświęca się na zadawanie pasz, usuwanie odchodów oraz prace pielęgnacyjne. Dzięki nowym technologiom wprowadzonym do chlewni usprawnia się wiele codziennych czynności.

Trzoda chlewna
Chlewnia i tuczarnia na głębokiej ściółce - wady i zalety systemu ściółkowego

Utrzymanie trzody chlewnej na głębokiej ściółce nie jest w Polsce systemem powszechnym. Hodowcy z wygody i chęci ograniczenia pracochłonności niektórych czynności takich jak zadawanie pasz czy usuwanie gnojowicy decydują się na szybkie i proste rozwiązania, w większości zmechanizowane i lub całkowicie zautomatyzowane. Chów trzody na głębokiej ściółce uniemożliwia zastosowanie niektórych pomocnych technologii wykorzystywanych np. w utrzymaniu rusztowym.

Przepiórki
Hodowla przepiórek - wszystko co warto wiedzieć!

utrzymuje się pisklęta, młodzież i dorosłe ptaki. Jedynym dodatkowym wyposażeniem pomieszczenia dla piskląt jest sztuczna kwoka. Magazyn (...) Przepiórki są utrzymywane w klatkach, bateriach, wolierach i w systemie podłogowym.   (...) z siatki, pod którą znajduje się ruchoma taśma, usuwająca odchody. System ten umożliwia zachowanie względnej czystości

Kury
Wyposażenie ferm drobiu - wybiegi, poidła, karmidła, gniazda i grzędy

utrzymywać w klatkach lub w systemie podłogowo-ściołowym z dostępem lub bez dostępu do wybiegów. Do podstawowych elementów wyposażenia ferm drobiu można zaliczyć poidła, (...) oraz elementy dodatkowe, wybiegi, oświetlenie, sprzęty usuwające obornik lub pomiot i urządzenia (...) jej rozchlapywanie i zabrudzenie paszą lub odchodami. Obecnie na rynku dostępne są

Trzoda chlewna
Chlewnia na rusztach - charakterystyka, zalety i wady

Budynki dla trzody chlewnej są wyposażone w różne systemy utrzymania. Zazwyczaj są dostosowane do ilości zwierząt, dostępności ściółki oraz typu hodowanych zwierząt (tuczniki, lochy, lochy (...) szczelinową. Oba typy umożliwiają ciągłe odprowadzanie odchodów stałych i ciekłych z chlewni, (...) z pozyskiwaniem ściółki, zmniejszenie pracochłonności przy usuwaniu obornika i sprzątaniu chlewni.

Trzoda chlewna
Tuczarnia na głębokiej ściółce - wady i zalety systemu ściółkowego

Tucz trzody chlewnej w Polsce prowadzi się głównie w systemie bezściołowym, ale coraz częściej słyszy się o powrocie do utrzymania świń na głębokiej ściółce. System (...) odpowiedni areał ziemi uprawnej. Usuwanie obornika jest pracochłonnym zajęciem, ponieważ (...) zajęciem, ponieważ zastosowanie systemów automatycznie usuwających odchody jest prawie niemożliwe. Ferma stosująca

Bydło
Obora uwięziowa – praktyczne porady dotyczące rodzaju stanowisk i uwięzi

utrzymywane jest w oborach wolnostanowiskowych bądź stanowiskowych, czyli uwięziowych. System uwięziowy jest praktykowany w chowie bydła od (...) dużą swobodę ruchu. Ściółka powinna być codziennie dościelana, a kał usuwany w miarę zabrudzenia stanowiska. Najczęściej tylna (...) się rzadziej. Ten system w pełni umożliwia automatyzację usuwania odchodów z płyty gnojowej przez różnego rodzaju

Kury
Klatki dla kur – przedstawiamy wymagania, zalety i wady chowu klatkowego

dobrostanem zwierząt, bardzo ważne jest zrównoważenie systemów produkcji oraz produktów wchodzących na (...) nasłuchującej- całkowicie pionowej. Zmiany w wyposażeniu klatek podniosły poziom komfortu kurom (...) do magazynu. Skorupka nie ma styczności z odchodami. Dzięki odizolowaniu ptaków od własnych (...) jest dość szybko eliminowane przez zmechanizowany sposób usuwania odchodów spod klatek.

Kury
Jak odpowiednio skonstruować grzędę dla kur? Wyjaśniamy!

W każdym kurniku, niezależnie od systemu chowu, powinny znajdować się obowiązkowe elementy wyposażenia wnętrza, obecnie regulowane przepisami prawnymi. Kury mając swobodny dostęp do karmideł, poideł, (...) umieszczona bezpośrednio pod grzędą. Ułatwia codzienne usuwanie odchodów i zachowanie czystości w (...) bezpośrednio pod grzędą. Ułatwia codzienne usuwanie odchodów i zachowanie czystości w kurniku.

Gęsi
Żywienie gęsi. Jakie efektywne i zbilansowane?

dostępem do wybiegu System odchowu intensywnego stosowany jest w przypadku tuczu młodych gęsi, przeważnie na eksport. Stosuje się tu zbilansowane mieszanki przemysłowe pełnoporcjowe o wysoce skoncentrowanych dawkach. Do (...) aby dbać o higienę karmienia. Niedojedzone resztki należy codziennie usuwać, aby gęsi nie spożyły zgniłej czy

Pszczoły
Najgroźniejsze choroby pszczół - objawy i zwalczanie

w jelicie środkowym owadów i roznosi się przez ich odchody. Rozwój pasożyta utrudnia trawienie pokarmów i przyczynia (...) choć jeśli mumii jest dużo, robotnice nie nadążają z ich usuwaniem – wtedy kredowobiałe larwy wystają z (...) polega na zakładaniu w dennicach specjalnych wkładek, pszczoły bowiem systematycznie usuwają martwe pasożyty z plastrów. Liczebność

Kury
Kurniki dla kur – rodzaje, budowa, wyposażenie i wymagania

betonu) oraz posiadać powierzchnię i wyposażenie dostosowane do rodzaju i intensywności produkcji. Budynki produkcyjne można podzielić na wychowalnie (ptaków reprodukcyjnych i niosek), odchowalnie (...) umożliwiać mycie i dezynfekcję. Systemy utrzymania i chowu kur (...) latem oraz wentylatory, mające na celu usuwanie toksycznych gazów, nadmiaru wilgoci i

Bydło
Zgarniacz obornika - przegląd metod mechanicznych, półmechanicznych i ręcznych

zwierząt- ściołowy i beściołowy. W systemie bezściołowym powstaje gnojowica (odchody i mocz), która najczęściej samoczynnie spływa do kanału gnojowego, a później do zbiorników gdzie jest magazynowana. Zaletą systemu bezściołowego jest (...) na zabiegi dościelania i sprzątania obornika. System ściołowy wymaga usuwania zabrudzonej ściółki i przeniesienia jej na

Trzoda chlewna
Żywienie trzody chlewnej. Jakie efektywne i zbilansowane?

paszy na kg przyrostu zwierzęcia. Żywienie trzody chlewnej ma znaczący wpływ na jakość mięsa. Ilość (...) poekstrakcyjne) resztę stanowią pasze objętościowe i dodatki paszowe. Systemy żywienia System żywienia zależy (...) zwierząt jednocześnie. Podobnym systemem jest bio-fix, który w swoim wyposażeniu posiada kojce dla kilku loch, które

Kaczki
Hodowla kaczek - to musisz wiedzieć!

rybne. Naturalnym żerowiskiem staje się roślinność wodna zbiorników. Ten system utrzymania pozwala na uzyskanie dobrych przyrostów oraz (...) najlepsze wyniki produkcyjne przy odpowiednich warunkach utrzymania. Budynki służące do odchowu kacząt powinny być wyposażone w okna, (...) odchowu kacząt ma prawidłowo funkcjonująca wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna, usuwająca nadmiar szkodliwych gazów i wilgoci. W

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

procesów zachodzących podczas jego przechowywania. Odchody bydła i trzody chlewnej zawierają więcej wody niż koni, owiec i drobiu, zaś odchody zwierząt młodych, ciężarnych oraz produkujących (...) tę mieszaninę słomy z odchodami, która usuwana jest co kilka miesięcy. Taka (...) wytwarzania i przechowywania obornika polega na systematycznym (1–2 razy dziennie) usuwaniu mieszaniny

Nawożenie
Czym się kierować, wybierając zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę? Podpowiadamy!

Wielkość i jakość zbiorników na płynne odchody na fermach zwierząt gospodarskich jest (...) znajdować się w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta w systemie bezściołowym, najczęściej z podłogami (...) jednak nie zapewnia to odpowiedniego mikroklimatu chlewni czy obory, ani dobrostanu zwierząt. W powietrzu utrzymują się toksyczne gazy, jeśli wentylacja prawidłowo działa część jest usuwana

Kury
Hodowla kur niosek - wszystko co wiedzieć trzeba

Wychów piskląt nieśnych Warunki odchowu piskląt mają ogromny wpływ na (...) 6, a 8 tygodniem nieśności. Systemy chowu Produkcja jaj (...) jest uzupełniana przez cały okres chowu i usuwana przy zmianie obsady kurnika. Najczęściej (...) ścianach kurnika.   Wyposażenie budynku i warunki środowiskowe

Trzoda chlewna
Wszystko, co trzeba wiedzieć o wentylacji i mikroklimacie w chlewni

na samopoczucie i zdrowie trzody chlewnej. Obecnie stosowane systemy utrzymania świń dodatkowo pogarszają warunki panujące w chlewni. Brak ściółki, która pełni funkcje absorpcyjne dla moczu, (...) kanały pokryte podłogą szczelinową z okresowo usuwaną gnojowicą są źródłem unoszących się (...) zmniejszając jego wytrzymałość oraz na elementy wyposażenia, które pod wpływem wilgoci i

Bydło mleczne
Odchów cieląt - sposoby utrzymania, żywienie cieląt i zabiegi pielęgnacyjne

lub mięsnym. Wśród czynników, które mają znaczenie w prawidłowym odchowie cieląt można wyróżnić warunki utrzymania, środowiska panującego (...) Sposoby utrzymania cieląt W Polsce można wyróżnić kilka systemów chowu cieląt, każdy z nich posiada (...) zwrócić uwagę również na pielęgnację racic, która polega na usuwaniu obornika ze szpary międzyracicowej. Dzięki systematyczności

Kozy
Hodowla kóz - wszystko co wiedzieć trzeba!

na pastwiska. Kozy mogą być hodowane w systemie wolnostanowiskowym. Koziarnia jest podzielona na kojce, umożliwiające (...) część, wtedy resztę stanowi podłoga szczelinowa. Pomieszczenia i wyposażenie Pomieszczenia dla kóz powinny (...) zabiegów należy zaliczyć korekcję racic, dekornizację (usuwanie rogów), znakowanie, usuwanie nadliczbowych strzyków i pielęgnacja skóry oraz

Kury
Efektywna hodowla kurczaków - brojlerów

pasze, cechują się wysoka wydajnością rzeźną, a ich okres odchowu jest stosunkowo krótki. Przed zakupem (...) rosnącej popularności chowu ekologicznego. W chowie intensywnym wyróżniamy systemy utrzymania na głębokiej ściółce i ściółkowo-rusztowe. (...) do chorób spowodowanych nadmierną wilgocią. Odpowiednia wentylacja zapewnia też usuwanie nadmiaru szkodliwych gazów. W rozporządzeniu MRiRW 

Trzoda chlewna
Kojce dla trzody chlewnej - rodzaje i wymogi. Pomagamy wybrać odpowiednie

Obecnie kojce dla trzody chlewnej muszą spełniać wymogi określone przepisami Unii Europejskiej (...) dopłat bezpośrednich. Odpowiednia powierzchnia kojców i ich wyposażenie wpływa na zwiększenie dobrostanu, a (...) również beleczki w podłogach ażurowych umożliwiających odpływ odchodów. W kojcach dla loch beleczki (...) Maciory bardzo rzadko są utrzymywane razem. Najczęstszym systemem stosowanym w porodówkach są

Kury
Woliera dla kur i innego drobiu. Konstrukcja i wyposażenie

klatka posiada różne urozmaicenia i zapewnia swobodę ruchu. Wolierowy system utrzymania kur jest alternatywą hodowlaną dla małych (...) i wirusowych. Kury zarażają się poprzez paszę i wodę zabrudzoną odchodami innych ptaków. Daszki woliery (...) suchym piaskiem, popiołem i wapnem. Grzebalisko ma za zadanie usuwanie kurzych insektów oraz oczyszczanie piór podczas

Bydło mleczne
Wentylacja w oborze - zadania, rodzaje i wady różnych metod wentylacji

W każdym typie obór wentylacja jest obowiązkowym elementem wyposażenia. Najgorsze warunki higieniczne powietrza występują w oborach (...) znajdującym się wewnątrz budynku są stale produkowane zanieczyszczenia, które należy usuwać, tak aby doprowadzić do warunków optymalnych (...) należy uwzględnić konieczność montażu wentylacji. Na rynku występuje kilka systemów wentylacyjnych, różniących się zasadą działania. Najstarszym

Bydło mleczne
Żywienie cieląt - radzimy, na co zwracać uwagę, wybierając paszę

ich stała obserwacja. Najważniejszym czynnikiem w prawidłowym i efektywnym odchowie cieląt jest żywienie. Z badań wynika, że (...) pokarmowe zmienia się również w zależności od warunków środowiska i systemu w jakim się je utrzymuje. Zwierzęta (...) pełni funkcje ochronne, odżywcze, energetyczne oraz przeczyszczające. Dzięki niej usuwany jest kał płodowy- smółka.

Bydło mięsne
Obory dla bydła opasowego - przegląd systemów utrzymania bydła mięsnego

dla bydła mięsnego znacznie różnią się wyposażeniem od pomieszczeń dla bydła mlecznego. (...) stara stodoła wyścielona słomą. Znany jest również system całorocznego utrzymania zwierząt na pastwisku, (...) usytuowana wyżej niż część legowiskowa, tak żeby odchody przesuwały się w stronę legowiskową (...) chcemy hodować  posiada rogi, czy będzie dekornizowana (usuwanie rogów), czy też nie.

Trzoda chlewna
Paszociągi dla trzody chlewnej - rodzaje, budowa i zalety ich stosowania

do koryt rynnowych. Paszociągi stosuje się w wielkotowarowych fermach trzody chlewnej przy żywieniu wszystkich grup zwierząt. Przy pomocy linii technologicznej można rozprowadzać pasze (...) typu linia technologiczna posiada prostą budowę i jest łatwa w obsłudze. W większości systemów jest opcja mycia całej linii- od zbiorników do dozowników. W zasadzie

Pasze dla zwierząt
Jakie pasze dla trzody chlewnej? Podpowiadamy!

genetyka, odpowiednie pasze dla trzody chlewnej i jej żywienie. Systemy żywienia dostosowuje się do określonych grup produkcyjnych. Tu wyróżniamy: -Lochy -Prosięta -Loszki (...) dróg oddechowych. Dla prosiąt wkraczających w fazę odchowu wybór gotowych pasz jest już ogromny. 

Zwierzęta futerkowe
Hodowla szynszyli – najważniejsze aspekty chowu tych gryzoni

piętrami znajdują się szuflady zbierające odchody i chroniące  zwierzęta znajdujące się poniżej przed zabrudzeniem. Wymiary klatek różnią się w zależności od systemu utrzymania. (...) swojej klatki. Do podstawowego wyposażenia klatki dla szynszyli należy zaliczyć (...) Wanienki z piaskiem lub pyłem należy usuwać po zażyciu kąpieli przez zwierzę,

Gęsi
Hodowla gęsi - odkrywamy najważniejsze aspekty

utrzymania gęsi Gęsi hodowane są według trzech systemów, zależnych od długości trwania tuczu i warunków (...) na wyziębienie, przegrzanie, zbyt duży lub mały poziom wilgoci. W odchowie najważniejsze są pierwsze cztery tygodnie życia, (...) na zdrowie i kondycję ptaków. Wentylacja ma za zadanie usuwanie nadmiaru szkodliwych gazów oraz wilgoci, które

Jeżyna
Uprawa jeżyny bezkolcowej – prosta pielęgnacja i jeszcze łatwiejszy zbiór

przez 15–20 lat. Trwałą część stanowią organy podziemne – system korzeniowy i szyjka korzeniowa, część nadziemna wymieniana (...) się kopczyk z żyznej ziemi z dodatkiem torfu. Przed posadzeniem usuwa się uszkodzone korzenie. Roślinę umieszcza się (...) i danej odmiany. Nie należy ciągnąć owoców, ponieważ nie odchodzą od szypułki tak jak maliny, odcina

Bydło mleczne
Przedstawiamy popularne rodzaje wygrodzeń i stanowisk dla bydła

którym przebywają zwierzęta oraz pomieszczeń dodatkowych. W zależności od systemu chowu i typu użytkowanych zwierząt zaplecze wyposaża (...) nawet 14 godzin dziennie. Przeprowadzono szereg badań, w których porównywano wyposażenie stanowisk oraz ich wpływ na wydajność (...) są wszystkie systemy utrzymania i rodzaje stanowisk. Coraz częściej odchodzi się od stanowisk uwięziowych, ponieważ w

Bydło mleczne
Hodowla bydła mlecznego - najważniejsze aspekty

Obory z głęboką ściółką nie mają wydzielonych legowisk. Ten system utrzymania wymaga codziennego uzupełniania ściółki, tak aby (...) poidła Poidła w oborze stanowią bardzo istotny element wyposażenia. Krowy mleczne korzystają z poideł około (...) W oborze powinna być sprawna wentylacja, powodująca wymianę powietrza, usuwanie toksycznych gazów oraz wilgoci. Stosowane są

Nawożenie
Nawożenie gnojowicą - kiedy je stosować? Przedstawiamy wady i zalety

stosować. Gnojowica to mieszanina przefermentowanych odchodów stałych i płynnych z resztkami paszy i przeciekami z instalacji wodnej. Jest produktem ubocznym chowu zwierząt w systemie bezściołowym. (...) ubocznym chowu zwierząt w systemie bezściołowym. Usuwa się ją metodami hydraulicznymi bądź (...) źródło azotu i potasu. Gnojowica trzody chlewnej zawiera mniej potasu, ale nieco

Kury
Choroby kur niosek - rodzaje, objawy i leczenie

bakteryjne Salmonelloza Rozwojowi choroby sprzyja system klatkowy, duża obsada, niekorzystne warunki utrzymania i (...) ptaka dostaje się przez przewód pokarmowy poprzez wodę, paszę lub odchody. Może być przenoszona w mięsie i (...) lub podłogi ze ściółką. Niedojady paszy powinny być codziennie usuwane, a poidła myte. Pastereloza,

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

do rodziny dyniowatych. Posiada płytki system korzeniowy, na który składają się korzeń główny i korzenie boczne rozrastające się na głębokości 20–25 cm. Trzon rośliny tworzy pęd główny, z którego odchodzą (...) na system korzeniowy ogórka, który jest bardzo płytki. Podczas usuwania chwastów w porze ich kwitnienia należy

Rośliny lecznicze
Babka zwyczajna – chwast pastwisk i upraw wieloletnich

pastwiskach, a także na terenach systematycznie udeptywanych: na boiskach, murawach i w ogrodach. Porasta nawet niższe partie gór, w tym Tatry. Charakterystyka Babka zwyczajna ma krótkie (...) kosić odłogi i ugory. Jeszcze skuteczniejsze może się okazać usuwanie mechaniczne lub chemiczne przy użyciu takich

Kuropatwy
Hodowla kuropatw - poruszamy najważniejsze aspekty

celu pozyskania mięsa, powinny być odchowywane do wieku 3 miesięcy. Ptaki przez cały okres są hodowane w pomieszczeniach zamkniętych. Otrzymują do jedzenia mieszanki pełnoporcjowe. W takim systemie chowu (...) Kuropatwy wygrzebują dołki w piasku, trzepocząc w nich skrzydłami usuwają pasożyty zewnętrzne. Gniazdo kuropatwy zazwyczaj znajduje

Inne zwierzęta
Hodowla danieli – ciekawa alternatywa dla hodowli trzody i bydła

danieli ma na celu wyprodukowanie mięsa i skór oraz odchowanie łań na sprzedaż. Fermowy chów zwierzyny płowej (...) trzeci hodowca jest zadowolony z prosperowania własnego gospodarstwa i ocenia wyposażenie fermy jako bardzo dobre. W większości (...) kierunków produkcji zwierzęcej do typowych ferm bydła czy trzody chlewnej. Daniele można utrzymywać na obszarach o

Rasy kur
Kury zielononóżki kuropatwiane – polska, ceniona rasa kur

konsumentów pochodzeniem jaj i dobrostanem zwierząt. Jednak najczęściej zielononóżka utrzymywana jest w systemie wolno wybiegowym (oznaczonym numerem 1 na opakowaniach jaj). Zielononóżki kuropatwiane (...) 3000 sztuk. Na 1 m2 przypada 6 sztuk dorosłego drobiu. W wyposażeniu budynku dla kur powinny znajdować się szafy gniazdowe lub pojedyncze gniazda

Pasze dla zwierząt
Jak wybrać dodatki paszowe, by uzupełnić niedobory odżywcze mieszanek?

i utrzymują homeostazę mikrobiologiczną układu pokarmowego, wspomagają produkcyjność zwierząt, eliminują niekorzystny wpływ odchodów na środowisko, poprawiają strawność pasz, zapobiegają schorzeniom. Dodatki technologiczne (...) żołądku oraz zwiększają żerność. Dodatki smakowe stosuje się głównie dla bydła i trzody chlewnej, przede wszystkim dla prosiąt, które preferują słodki smak. Dlatego do mieszanek

Warzywnictwo
Nawozy do warzyw - podział, rodzaje, zastosowanie

Odpowiedni również dla rozsad. Obornik Z trzody chlewnej (świński) - korzystny przy piaszczystej i szybko (...) często do zasilania warzyw polecany jest Biohumus, czyli nawóz z odchodów dżdżownicy kalifornijskiej. Biohumus jest bardzo dobrze (...) Warto je podać w początkowej fazie wegetacji. Stymulują rozwój systemu korzeniowego, pobudzają kwitnienie i zawiązywanie owoców.

Kury
Od czego zależy nieśność kur niosek? Odpowiadamy!

Bezpośredni wpływ na nieśność i określające ją wskaźniki mają; masa ciała, wiek, system utrzymania oraz żywienie. Liczba zniesionych jaj Jest najważniejszym (...) wyrównania masy ciała na nieśność Złe wyrównanie masy ciała w okresie odchowu może powodować nierówne wchodzenie kur w nieśność, różną masę znoszonych jaj,

Króliki
Królik angora - rasa ceniona ze względu na wełnę

Bardzo istotnym czynnikiem jest zapewnienie prawidłowego mikroklimatu. Wentylacja powinna sprawnie usuwać toksyczne gazy, nadmiar wilgoci oraz dostarczać świeże powietrze, bez dużych zmian temperatury (...) odżywcze. Nie zaleca się żywienia paszami wilgotnymi, ze względu na możliwość brudzenia wełny odchodami. Stado reprodukcyjne powinno otrzymywać dziennie około 100-200 g paszy, a stado

Maliny
Jak sadzić maliny? Odkrywamy sekrety sadzenia malin

krzewów nie musimy z nimi robić absolutnie nic. Konieczne jest bowiem coroczne usuwanie odrostów i nadmiaru pędów, i to już w maju, licząc o jesiennego (...) krzewów przy użyciu wideł – na niewielkiej głębokości kilku centymetrów, by nie naruszyć systemu korzeniowego. Kolejne, co należy zrobić, by poprawić jakość wzrostu, to usunąć

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki