Wyposażenie chlewni - systemy utrzymania

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Wyposażenie chlewni - systemy utrzymania

Trzoda chlewna
Wyposażenie chlewni - radzimy, co robić, by zwiększyć opłacalność produkcji

Wyposażenie chlewni wpływa w dużym stopniu na opłacalność produkcji trzody chlewnej. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wspomagają obsługę i zarządzanie fermą. Obecnie dąży się do zmechanizowania i automatyki gospodarstw, tak aby prace z nimi związane były jak najmniej pracochłonne. W chlewniach najwięcej czasu poświęca się na zadawanie pasz, usuwanie odchodów oraz prace pielęgnacyjne. Dzięki nowym technologiom wprowadzonym do chlewni usprawnia się wiele codziennych czynności.

Kury
Klatki dla kur – przedstawiamy wymagania, zalety i wady chowu klatkowego

w Polsce przystąpiono do modyfikacji systemów utrzymania zwierząt, w tym również drobiu. Zaczęto zwracać większą uwagę na stan zdrowia i samopoczucia ptaków utrzymywanych w klatkach. Wstąpienie Polski do Unii (...) w pozycji nasłuchującej- całkowicie pionowej. Zmiany w wyposażeniu klatek podniosły poziom komfortu kurom nieśnym,

Bydło mleczne
Hodowla bydła mlecznego - najważniejsze aspekty

czasochłonność produkcji mleka. Systemy utrzymania Bydło mleczne utrzymywane jest w oborach uwięziowych lub wolnostanowiskowych. Obory uwięziowe są podzielone na stanowiska, do których krowy są (...) Poidła w oborze stanowią bardzo istotny element wyposażenia. Krowy mleczne korzystają z poideł około

Kury
Hodowla kur niosek - wszystko co wiedzieć trzeba

chowie fermowym wyróżnia się cztery systemy utrzymania- podłogowy, klatkowy, alternatywny i wolnowybiegowy. System podłogowy można podzielić na chów ściołowy, rusztowy oraz ściołowo-rusztowy. Chów ściołowy odbywa się (...) otwory w ścianach kurnika.   Wyposażenie budynku i warunki środowiskowe

Trzoda chlewna
Wszystko, co trzeba wiedzieć o wentylacji i mikroklimacie w chlewni

na samopoczucie i zdrowie trzody chlewnej. Obecnie stosowane systemy utrzymania świń dodatkowo pogarszają warunki panujące w chlewni. Brak ściółki, która pełni funkcje absorpcyjne dla moczu, (...) zdrowie trzody chlewnej. Obecnie stosowane systemy utrzymania świń dodatkowo pogarszają warunki panujące (...) zmniejszając jego wytrzymałość oraz na elementy wyposażenia, które pod wpływem wilgoci i

Kozy
Hodowla kóz - wszystko co wiedzieć trzeba!

krycia Występuje kilka systemów krycia w rozrodzie kóz. Krycie dzikie polega na całorocznym utrzymaniu samców z samicami i młodymi. System, który zakłada dopuszczenie kozłów do kóz (...) wtedy resztę stanowi podłoga szczelinowa. Pomieszczenia i wyposażenie Pomieszczenia dla kóz powinny

Kury
Woliera dla kur i innego drobiu. Konstrukcja i wyposażenie

Wolierowy system utrzymania kur jest alternatywą hodowlaną dla małych gospodarstw. Chów w wolierze nie jest nastawiony na zyski i wysoki obrót, ale na wybudowanie estetycznie wyglądającej ozdoby polskich podwórek wiejskich. (...) typu; zadawanie paszy i ewentualny zbiór jaj. Wyposażenie W części ażurowej powinny

Bydło mleczne
Przedstawiamy popularne rodzaje wygrodzeń i stanowisk dla bydła

którym przebywają zwierzęta oraz pomieszczeń dodatkowych. W zależności od systemu chowu i typu użytkowanych zwierząt zaplecze wyposaża (...) nawet 14 godzin dziennie. Przeprowadzono szereg badań, w których porównywano wyposażenie stanowisk oraz ich wpływ na wydajność (...) Rodzaje stanowisk można podzielić w zależności od systemu utrzymania zwierząt, ale również ze względu na

Zwierzęta futerkowe
Hodowla szynszyli – najważniejsze aspekty chowu tych gryzoni

szafirowa, srokata, albinotyczna lub czarna aksamitna. Warunki utrzymania Ferma szynszyli powinna znajdować się (...) zabrudzeniem. Wymiary klatek różnią się w zależności od systemu utrzymania. System monogamiczny polega na połączeniu (...) wydostanie się ze swojej klatki. Do podstawowego wyposażenia klatki dla szynszyli należy zaliczyć domek

Kury
Kurniki dla kur – rodzaje, budowa, wyposażenie i wymagania

traktor i zgarniak) i jakość posadzki. Materiał z którego wykonane są elementy wyposażenia powinny być trwałe, nieszkodliwe dla ptaków oraz umożliwiać mycie i dezynfekcję. (...) powinny być trwałe, nieszkodliwe dla ptaków oraz umożliwiać mycie i dezynfekcję. Systemy utrzymania i chowu kur Produkcja jaj od kur nieśnych

Bydło mięsne
Obory dla bydła opasowego - przegląd systemów utrzymania bydła mięsnego

Obory dla bydła mięsnego znacznie różnią się wyposażeniem od pomieszczeń dla bydła mlecznego. Należy mieć (...) stodoła wyścielona słomą. Znany jest również system całorocznego utrzymania zwierząt na pastwisku, oczywiście z dostępem do jakiegoś pomieszczenia, w którym krowy mogą się ukryć przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Trzoda chlewna
Żywienie trzody chlewnej. Jakie efektywne i zbilansowane?

przyrostu zwierzęcia. Żywienie trzody chlewnej ma znaczący wpływ na jakość (...) pasze objętościowe i dodatki paszowe. Systemy żywienia System żywienia (...) Podobnym systemem jest bio-fix, który w swoim wyposażeniu posiada kojce dla kilku loch, (...) oproszeń, brak zatuczenia, lepszy apetyt podczas laktacji, utrzymanie większości zapłodnionych zarodków. Kilka

Trzoda chlewna
Chlewnia na rusztach - charakterystyka, zalety i wady

Budynki dla trzody chlewnej są wyposażone w różne systemy utrzymania. Zazwyczaj są dostosowane do ilości zwierząt, dostępności ściółki oraz typu hodowanych zwierząt (tuczniki, lochy, lochy z prosiętami). W chlewni stosuje się system ściołowy i bezściołowy. Ten pierwszy na całej powierzchni kojca posiada głęboką ściółkę, dościelaną w miarę zabrudzenia.

Kury
Wyposażenie ferm drobiu - wybiegi, poidła, karmidła, gniazda i grzędy

utrzymywać w klatkach lub w systemie podłogowo-ściołowym z dostępem lub bez dostępu do wybiegów. Do podstawowych elementów wyposażenia ferm drobiu można zaliczyć poidła, karmidła, gniazda i grzędy, system (...) dobrych warunków klimatycznych nie jest łatwe. Ogromną rolę w utrzymaniu prawidłowych warunków mikroklimatycznych pełni sprawny system

Trzoda chlewna
Tuczarnia na głębokiej ściółce - wady i zalety systemu ściółkowego

Tucz trzody chlewnej w Polsce prowadzi się głównie w systemie bezściołowym, ale coraz częściej słyszy się o powrocie do utrzymania świń na głębokiej ściółce. System ściołowy ma wiele zalet, najprawdopodobniej więcej niż wad, jednak ze względu na koncentrację produkcji, zwiększenie obsady i określone przepisami wymogi sanitarne wielu hodowców decyduje się na podłogi bezściołowe- rusztowe.

Trzoda chlewna
Chlewnia i tuczarnia na głębokiej ściółce - wady i zalety systemu ściółkowego

Utrzymanie trzody chlewnej na głębokiej ściółce nie jest w Polsce systemem powszechnym. Hodowcy z wygody i chęci ograniczenia pracochłonności niektórych czynności takich jak zadawanie pasz (...) głębokiej ściółce nie jest w Polsce systemem powszechnym. Hodowcy z wygody i (...) po zakończeniu odchowu młodych (28-32 dni). Wyposażenie porodówki w słomę daje losze

Trzoda chlewna
Kojce dla trzody chlewnej - rodzaje i wymogi. Pomagamy wybrać odpowiednie

Obecnie kojce dla trzody chlewnej muszą spełniać wymogi określone przepisami Unii Europejskiej (...) z dnia 15.02.2010 w sprawie minimalnych warunków utrzymania zwierząt gospodarskich. Spełnienie wymogów wpływa (...) dopłat bezpośrednich. Odpowiednia powierzchnia kojców i ich wyposażenie wpływa na zwiększenie dobrostanu, a (...) Maciory bardzo rzadko są utrzymywane razem. Najczęstszym systemem stosowanym w porodówkach są

Kury nieśne
Pielęgnacja kur niosek – przedstawiamy różne rodzaje chowu i dbania o drób

jest automatycznie o określonych porach. Wyróżnia się kilka różnych systemów karmienia (łańcuchowe lub śrubowe przenośniki, misy lub (...) zależy m.in. stężenie gazów w kurniku, jego prawidłowa wentylacja i utrzymanie stałej temperatury i wilgotności. Należy pamiętać, (...) Chów ekstensywny W systemie chowu wolnowybiegowego wyposażenie kurnika powinno spełniać normy jak we

Kury
Jak odpowiednio skonstruować grzędę dla kur? Wyjaśniamy!

Wysokie wyniki produkcyjne zwierząt zależą od warunków utrzymania oraz dobrostanu. W każdym kurniku, niezależnie od systemu chowu, powinny znajdować się obowiązkowe elementy wyposażenia wnętrza, obecnie regulowane przepisami prawnymi. Kury mając swobodny dostęp do karmideł, poideł, gniazd, grzebalisk, grzęd i materiałów do ścierania pazurów wykazują tendencje wzrostową w nieśności, co zostało udowodnione poprzez liczne badania naukowe.

Trzoda chlewna
Paszociągi dla trzody chlewnej - rodzaje, budowa i zalety ich stosowania

do koryt rynnowych. Paszociągi stosuje się w wielkotowarowych fermach trzody chlewnej przy żywieniu wszystkich grup zwierząt. Przy pomocy linii technologicznej można rozprowadzać pasze (...) typu linia technologiczna posiada prostą budowę i jest łatwa w obsłudze. W większości systemów jest opcja mycia całej linii- od zbiorników do dozowników. W zasadzie

Trzoda chlewna
Świnia złotnicka pstra - popularna polska rasa odporna na choroby

przystosowane do lokalnych warunków środowiska, gleb, pasz gospodarskich oraz chlewni z dostępem do wybiegów lub pastwisk. (...) regionalnych wyrobów. Najlepsze wyniki wydajności i rozrodu osiągają w ekstensywnym systemie chowu. Warunki utrzymania (...) pastwisk. Nie mają wysokich wymagań żywieniowych, ani dotyczących warunków utrzymania. Zadowalają się paszami gospodarskimi i produktami

Gołębie
Hodowla gołębi – hobbystyczna, przemysłowa czy sportowa? Wybierz najlepszą dla siebie!

swoich gołębi. Warunki utrzymania Gołębie są utrzymywane w specjalnych pomieszczeniach zwanych gołębnikami. Lokalizacja, wielkość i wyposażenie gołębników zmienia się w zależności od kierunku użytkowania oraz rasy (...) W dobrze prowadzonym gołębniku wentylacja, oświetlenie, izolacja cieplna oraz system ochronny przed drapieżnikami powinien  funkcjonować prawidłowo,

Kury nieśne
Kura messa – doskonała, nieśno-mięsna krajowa rasa kur

warunki bytowe zapewnimy ptakom. W większym pomieszczeniu oprócz podstawowego wyposażenia – grzęd, gniazd, karmideł i poideł – (...) też darń i zielone krzewy, jednak na niewielkim wybiegu trudno utrzymać rośliny w dobrym stanie. Jeśli planujemy (...) dużych wymagań w zakresie pożywienia. Można utrzymywać je w systemie ekstensywnym, w którym ptaki samodzielnie zdobywają

Pszenica
Nawożenie pszenicy jarej. Azotowe czy magnezowe? Odpowiadamy!

ozimej. Jednak ich wymagania pokarmowe są zbliżone. Wszystko za sprawą słabiej rozwiniętego systemu korzeniowego sięgającego płycej oraz krótszego okresu wegetacji w odniesieniu do pszenicy ozimej. (...) pod orkę przedzimową. O strategicznym znaczeniu pszenicy jarej, jako doskonałemu surowcu chlebowemu i paszowemu, wiadomo od dawna. Dzięki ogromnemu potencjałowi plonotwórczemu i wartości

Przepiórki
Hodowla przepiórek - wszystko co warto wiedzieć!

Przepiórki mają dość wyjątkowe wymagania dotyczące warunków utrzymania. Do prawidłowego wzrostu i rozwoju oraz nieśności (...) którym utrzymuje się pisklęta, młodzież i dorosłe ptaki. Jedynym dodatkowym wyposażeniem pomieszczenia dla piskląt jest sztuczna kwoka. (...) siatki, pod którą znajduje się ruchoma taśma, usuwająca odchody. System ten umożliwia zachowanie względnej czystości jaj.

Drób ozdobny
Hodowla bażantów. Radzimy, jak hodować, pielęgnować i żywić te ptaki

można zamontować ambony obserwacyjne, umożliwiające odstrzał drapieżników. Chów zamknięty zakłada utrzymanie ptaków na terenie ogrodzonym w specjalnie przystosowanych wolierach. Woliery są wyposażone w (...) różne rodzaje wolier. Hodowcy montują je w zależności od ilości posiadanych ptaków oraz systemu chowu. Woliery rodzinne to osiatkowane pomieszczenia, w których zamieszkuje

Inne zwierzęta
Hodowla danieli – ciekawa alternatywa dla hodowli trzody i bydła

z prosperowania własnego gospodarstwa i ocenia wyposażenie fermy jako bardzo dobre. W (...) i czasochłonność oraz niewielkie wymagania zwierząt dotyczące utrzymania i żywienia. Łanie są zostawiane (...) cm. Najlepiej daniele wypasa się systemem typowym dla bydła i koni (...) zwierzęcej do typowych ferm bydła czy trzody chlewnej. Daniele można utrzymywać na

Drób ozdobny
Kura kohin – ozdobna rasa kur o łagodnym usposobieniu i ciekawym upierzeniu

dużej przestrzeni do chodzenia. Niezmiernie ważna jest natomiast dbałość o higienę i utrzymanie czystości na wybiegu, opierzone stopy kochinów są bowiem podatne na zabrudzenia. Powierzchnia (...) które zapewnią kurom osłonę przed słońcem i wiatrem. Kurnik i jego wyposażenie Kochiny potrzebują niskiego kurnika z niezbyt wysoko zawieszonymi grzędami.

Fendt
Kombajn Fendt 5220 E - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

E są niezawodne, niezwykle wydajne i żywotne, a przy tym niedrogie w utrzymaniu. Maszyny te najlepiej sprawdzają się w małych i średnich gospodarstwach. Wyposażono je (...) jazdy: 25km/h PRZENOŚNIK POCHYŁY 3 łańcuchy przenośnika, rewers mechaniczny, system zabezpieczający przed kamieniami UKŁAD OMŁOTOWY Konwencjonalny

Kaczki
Kaczka Pekin - opis, hodowla i charakterystyka rasy

ponieważ jest to dodatkowy dochód w produkcji brojlerów kaczych. Warunki utrzymania Kaczki Pekin są odporne i mało wrażliwe na niekorzystne warunki (...) na niekorzystne warunki środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. Mają wysokie zdolności adaptacyjne do różnych systemów chowu. Świetnie aklimatyzują się w intensywnej hodowli fermowej oraz w przydomowym

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki