Jakie są sposoby określania wieku, masy ciała i kondycji u bydła?

Hodowla bydła Cielęta

Prawidłowa budowa, pokrój oraz wymiary ciała są cechami szczególnie doskonalonymi przez hodowców, ponieważ wpływają znacząco na produkcję mleka u wysokowydajnych krów, umięśnienie u bydła mięsnego oraz cechy reprodukcyjne.

Wiek, masę ciała oraz kondycję może ocenić wprawione oko hodowcy lub zootechnika. Cechy te są niezwykle ważne podczas procesu produkcji oraz wyceny żywca wołowego. Istnieje wiele metod, dzięki którym można łatwo ocenić wiek, masę ciała oraz kondycję zwierząt, służą do tego urządzenia pomiarowe oraz tabele.

Określanie wieku bydła

Każde cielę po porodzie powinno otrzymać paszport, w którym zawarte są podstawowe informacje, ale przede wszystkim data urodzenia. Wiek bydła czasami poddaje się weryfikacji. Najprostszym sposobem oceny wieku zwierzęcia są oględziny uzębienia lub wyglądu zwierzęcia.

Oceniając stan uzębienia sprawdza się etap wymiany zębów mlecznych na stałe, odstępów między zębami oraz stopień starcia. Młode zwierzęta mają 20 mlecznych zębów, a z wiekiem zostają zastąpione 32 zębami stałymi.

Cielęta rodzą się z 2-3 parami siekaczy oraz 2-3 parami zębów przedtrzonowych. Po miesiącu cielę posiada komplet zębów mlecznych. Cielęta w wieku pół roku mają ściśle dopasowany szereg zębów mlecznych. W późniejszym okresie, wraz ze wzrostem szczęki, pojawiają się delikatne przerwy. Zęby mleczne wymieniane są parami, w określonym wieku, najczęściej według schematu, ale mogą pojawić się odstępstwa od normy. Wiek bydła określany jest głównie w oparciu o stałe zęby sieczne.

W wieku 24 miesięcy pojawiają się cęgi, 30 miesięcy średniaki wewnętrzne, 36 miesięcy średniaki wewnętrzne i okrajki w wieku 4 lat. U starszego bydła określanie wieku na podstawie zębów jest trudniejsze oraz mniej dokładne, ponieważ głównym kryterium jest stopień starcia kolejnych zębów. Przyjmuje się, że bydło powyżej 6 roku życia powinno mieć startą powierzchnię korony na cęgach, w wieku 7 lat na średniakach wewnętrznych, w wieku 8 lat na średniakach zewnętrznych, a w wieku 9 lat na okrajkach. U bydła powyżej 12 roku życia siekacze najczęściej są starte całkowicie.

Wiek bydła można ocenić również na podstawie wyglądu, ale jest to niezbyt dokładne kryterium. Krowy można wtedy określić jako młode lub stare. Młode bydło posiada dobrze związane i umięśnione poszczególne partie ciała, wysoko zawieszone wymię, niezbyt głęboką klatkę piersiową i mniejszą pojemność brzucha. Krowy stare mają bardziej obwisły brzuch, duże, luźne wymię i raczej suchą, mniej związaną konstytucję.

Określanie masy ciała bydła

Określanie masy ciała bydła jest ważne ze względów produkcyjnych, ale również dlatego, że ilość podawanych leków musi być dostosowana do wagi zwierzęcia, a jałówki powinny być kryte w określonej masie ciała. W hodowli bydła mięsnego waga zwierząt jest kryterium określającym zakończenie procesu tuczu i podjęcie decyzji o sprzedaży żywca do skupu. W większości ferm bydła nie ma wag pomostowych, które są bardzo pomocne przy ocenie masy ciała.

Masę ciała można określić na podstawie obwodu klatki piersiowej miarką zoometryczną. Na odwrocie taśmy podane są orientacyjne masy ciała dopasowane do obwodu klatki piersiowej. Urządzenie jest wygodne i proste w użyciu jednak nie jest zbyt dokładne. Pomiary wysokości i długości określonych partii ciała powinno się dokonywać dwukrotnie, na płaskim, twardym podłożu, tak aby zwierzę mogło przybrać wygodną pozycję. Pomiary wykonuje się przy pomocy taśmy zoometrycznej, laski oraz cyrkla.

czytaj dalej...

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki