Zdrowotność cieląt

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Zdrowotność cieląt

Bydło mleczne
Odchów cieląt - sposoby utrzymania, żywienie cieląt i zabiegi pielęgnacyjne

Nie od dziś wiadomo, jak duży wpływ ma jakość odchowu cieląt na ich późniejsze wyniki produkcyjne w kierunku mlecznym lub mięsnym. Wśród czynników, które mają znaczenie w prawidłowym odchowie cieląt można wyróżnić warunki utrzymania, środowiska panującego w oborze, dostęp do wybiegów i pastwisk, codzienna pielęgnacja oraz żywienie. Cielęta bardzo często są oddzielane od matek w pierwszym-trzecim dniu po urodzeniu. W pierwszych dniach po urodzeniu cielęta wymagają stałej opieki, ale również ciszy, spokoju oraz poczucia bezpieczeństwa.

Bydło mięsne
Jak hodować cielaki mięsne? Poznaj klucz do sukcesu!

po porodzie. Od tego zależy zdrowotność cielaka, jego prawidłowy rozwój i odporność w newralgicznym, początkowym okresie życia. Chów cieląt Na przebieg rozwoju zwierząt w hodowli cielaków mięsnych ma wpływ sezon, w którym przyszły na świat. Jeśli urodziły się w okresie styczeń ‒ kwiecień przeważnie są większe

Bydło mleczne
Żywienie cieląt - radzimy, na co zwracać uwagę, wybierając paszę

Prawidłowy odchów cieląt ma bezpośredni wpływ na późniejsze przyrosty masy ciała, wydajność mleczną, zdrowotność oraz zdolności do rozrodu. Zapewnienie właściwych warunków odchowu to przede wszystkim utrzymanie cieląt w pomieszczeniu o odpowiednich warunkach zoohigienicznych, zadawanie paszy dostosowanej do wieku i masy ciała cielęcia oraz dbanie o ciężarne samice i obecność obsługi przy porodzie. Bardzo ważne funkcje pełnią rutynowe badania cieląt i ich stała obserwacja.

Bydło
Jałówki hodowlane – żywienie, pielęgnacja i chów

są specjalne preparaty zawierające dodatkowe przeciwciała, witaminy i minerały. Błędy popełniane przez hodowców w odchowie cieląt negatywnie wpływają na ich przyrosty, wykorzystanie paszy i pełny rozwój narządów (w tym układu rozrodczego) i ogólną zdrowotność. Gdy okres krytyczny odchowu cieląt mija, jałówkom często zaczyna się poświęcać coraz mniej uwagi. Bywa,

Bydło mleczne
Jakie są sposoby określania wieku, masy ciała i kondycji u bydła?

punktów w skali BCS mogą mieć problemy przy wycieleniu i może wystąpić większe prawdopodobieństwo pojawienia się chorób metabolicznych w pierwszych fazach laktacji. Nieprawidłowa kondycja krów wysokomlecznych może spowodować spadek produkcyjności, problemy w reprodukcji i przy porodzie, ale również może znacząco wpływać na zdrowotność rodzących się cieląt. Optymalna

Bydło mleczne
Poród i komplikacje okołoporodowe krów. Radzimy, jak ich uniknąć

Przebieg porodu warunkuje późniejszy prawidłowy rozwój cielaka. Wszelkie komplikacje wpływają także na produkcyjność krowy. Ciężkie wycielenia oraz zaburzenia metaboliczne okresu okołoporodowego zmniejszają zdrowotność i wydajność zwierząt, a także zwiększają koszty produkcji. Zwiększają się nakłady finansowe potrzebne na pomoc weterynaryjną oraz może wydłużyć się czas do następnego zacielenia. Prawidłowy poród przebiega w trzech etapach. Poniżej prezentujemy s

Bydło mięsne
Hodowla bydła mięsnego – żywienie, rozpłód i efektywne utrzymanie

zaspokojenie potrzeb bytowych i produkcyjnych bydła na składniki pokarmowe (białko, energię, minerały i witaminy), zapewniających prawidłowy wzrost, rozwój, dobrą zdrowotność i oczekiwaną produkcję. W stadzie bydła mięsnego wyróżnia się trzy grupy; krowy z cielętami, opasy i buhajki hodowlane. Żywienie letnie W Polsce żywienie pastwiskowe rozciąga się od

Bydło mleczne
Bydło rasy simental - opis, charakterystyka i zalety

wskaźnik zapłodnień z zabiegów inseminacyjnych, a ponadto cechuje je łatwość ocieleń. Posiadają prawidłową budowę zadu oraz szeroką miednicę, która usprawnia porody. Cielęta mają niski wskaźnik upadków, charakteryzują się dużą żywotnością i zdrowotnością. Krowy rasy simental, które posiadają prawidłową budowę ciała, nóg oraz mają małe skłonności do mastitis mogą być

Bydło mleczne
Dojenie krów mlecznych - etapy, techniki i automatyzacja doju

aby uzyskać jak największą wydajność swoich zwierząt, zapewnić dobrą jakość mleka i ograniczyć straty z powodu problemów zdrowotnych. Często jednak zapominają jak ważną rolę odgrywa tu właśnie proces dojenia. W warunkach naturalnych cielę niedługo po porodzie używając zmysłu zapachu znajduje wymię i zaczyna ssać. Drażniąc w ten sposób naskórek

Bydło mleczne
Choroby bydła mlecznego - objawy, zapobieganie i leczenie

wiek, sposób żywienia, warunki utrzymania. Warto zaznajomić się z najczęściej występującymi problemami zdrowotnymi krów. Posiadając taką wiedzą hodowca nie raz będzie w stanie poradzić sobie (...) Jest wynikiem skarmiania intensywnie fermentującymi paszami treściwymi. Często pojawia się tuż po wycieleniu, gdy hodowca podaje taką paszę by sprostać wymaganiom energetycznym krowy rozpoczynającej

Bydło mleczne
Przebieg ciąży i poród u krów - najważniejsze informacje

potomstwa. Cielęta są wykorzystywane na remont stada (jałówki hodowlane), jako materiał rzeźny oraz celu powiększenia stada. Odpowiedni przebieg ciąży u krów zależy od wielu czynników działających na zwierzę w całym cyklu produkcyjnym. Budowa narządów płciowych Znajomość budowy narządów rozrodczych krów i ocena ich zdrowotności wpływają

Bydło mleczne
Bydło rasy holsztyńsko-fryzyjskiej - najpopularniejsze w Polsce

przede wszystkim mleczność wraz z zawieszeniem i głębokością wymienia, prędkością oddawania mleka, zdrowotność i budowę kończyn, masę ciała i zdolności adaptacyjne. Farmerzy pragnęli stworzyć rasę (...) umożliwiało stały wzrost i rozwój produkcji mlecznej. Do Polski pierwsze jałówki cielne oraz porcje nasienia buhajów holsztyńsko-fryzyjskich sprowadzono w latach 70-80 zeszłego wieku.

Bydło mleczne
Nowoczesna i funkcjonalna obora, ale jaka?

najlepiej czują się w zakresie temperatur 11-13 stopni powyżej zera. Dla utrzymania zdrowotności i produkcyjności niekiedy ważniejsze  od wartości temperatury jest utrzymanie jej na stałym (...) się przepływ krwi przez wymię. Zapewnienie dostępu do legowiska, jego odpowiednie wymiary i wyścielenie jest więc bardzo istotne dla osiągnięcia maksymalnej wydajności. Postęp genetyczny w

Kozy
Hodowla kóz - wszystko co wiedzieć trzeba!

suche. Ściółka powinna być dościelana jak najczęściej, aby zapewnić zwierzętom odpowiedni stopień komfortu. Nowoczesne koziarnie powinny być wyposażone w poidła automatyczne, paśniki lub korytarz paszowy. Do zadawania pasz objętościowych służą drabinki. Pielęgnacja Zabiegi pielęgnacyjne w chowie kóz są bardzo ważnym aspektem wpływającym na zdrowotność stada.

Drób ozdobny
Hodowla drobiu ozdobnego. Podpowiadamy, jak dbać o różne gatunki drobiu

gniazda, w których ptaki będą znosić jaja. Do tego celu wystarczą skrzynki wyścielone słomą lub sianem. Kury lubią kąpać się w piasku. W ten sposób (...) grzebiący. Najlepiej przyswajają gotowe mieszanki paszowe oraz dodatki witaminowo – mineralne, które zapewnią zdrowotność i korzystny wygląd. Dobrze jest podawać karmę o stałych porach, dwa

Ryby
Choroby ryb stawowych – przegląd największych zagrożeń ryb hodowlanych

tj. odporność ryb i ich stan zdrowotny przed rozwojem infekcji, ilość patogenu wprowadzona do zbiornika, wrażliwość określonych gatunków oraz wiek ryb. Choroby ryb dzieli się ze względu na czynnik wywołujący chorobę, czyli bakteryjne, wirusowe, pasożytnicze i grzybicze. Często zdarza się tak, że ryby są nosicielami chorób, a objawy schorzenia

Bydło mleczne
Bydło białogrzbiete - poznaj polską rasę krów o dużej zdrowotności i małych wymaganiach

zasobów genetycznych. Bydło białogrzbiete to polska rasa krów mlecznych o bardzo dobrej zdrowotności, a zarazem niezwykle skromnych wymaganiach w zakresie wyżywienia i utrzymania. Niegdyś pospolite (...) barkach niż przy zadzie, a jej brzegi są nieregularne i wyglądają jak obszarpane. Przedstawiciele rasy białogrzbietej mają ponadto białe lub nakrapiane brzuchy i nogi. Śluzawice

Bydło mięsne
Żywienie bydła mięsnego - przegląd systemów opasu i stosowanych pasz

w Polsce. Polega na znacznym wykorzystaniu bazy paszowej w postaci pastwiska. Półroczne cielęta trafiają na pastwisko, samodzielnie lub z matkami, gdzie żywią się tylko i (...) można uzyskać przy zapewnieniu połączenia wszystkich czynników na niego wpływających, czyli warunków utrzymania, zdrowotności, warunków środowiska, dobrostanu oraz żywienia. Autor: mgr inż. Dorota

Króliki
Królik nowozelandzki biały i czerwony - ceniona rasa

jest dość krótki. Umaszczenie królików jest albinotycznie białe, pazury i skóra są cieliste, a oczy czerwone. Futerko jest gęste, lśniące i delikatne. Włosy pokrywowe mają (...) należą do ras wrażliwych na niekorzystne warunki hodowlane. Charakteryzują się dobrą odpornością i zdrowotnością. Króliki te zostały wytworzone w celu produkcji umięśnionych tuszek

Trzoda chlewna
Świnia mangalica - charakterystyka łatwej w hodowli krzyżówki

obramówki ryja, oczu i racic. Młode rodzą się z paskami na całym ciele z tzw. Liberią (cecha pierwotna pochodząca od dzika) Rozród (...) Warunki utrzymania Mangalica jest mało wymagająca. Charakteryzuje się dobrą zdrowotnością, odpornością na choroby pasożytnicze i długowiecznością. Można ją hodować cały rok

Trzoda chlewna
Wyposażenie chlewni - radzimy, co robić, by zwiększyć opłacalność produkcji

ściołowym lub bezściołowym. System ściołowy wymaga częstej wymiany ściółki, usuwania obornika i dościelania. W systemie bezściołowym zwierzęta hodowane są na podłoże ażurowej, dzięki której odchody (...) kojcach indywidualnych przebywają knury kryjące, lochy z prosiętami oraz zwierzęta odizolowane ze względów zdrowotnych lub przechodzące kwarantannę. Kojce grupowe służą do utrzymywania określonych grup technologicznych

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki