Sposoby utrzymania cieląt

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Sposoby utrzymania cieląt

Bydło mleczne
Odchów cieląt - sposoby utrzymania, żywienie cieląt i zabiegi pielęgnacyjne

Nie od dziś wiadomo, jak duży wpływ ma jakość odchowu cieląt na ich późniejsze wyniki produkcyjne w kierunku mlecznym lub mięsnym. Wśród czynników, które mają znaczenie w prawidłowym odchowie cieląt można wyróżnić warunki utrzymania, środowiska panującego w oborze, dostęp do wybiegów i pastwisk, codzienna pielęgnacja oraz żywienie. Cielęta bardzo często są oddzielane od matek w pierwszym-trzecim dniu po urodzeniu. W pierwszych dniach po urodzeniu cielęta wymagają stałej opieki, ale również ciszy, spokoju oraz poczucia bezpieczeństwa.

Bydło mleczne
Żywienie cieląt - radzimy, na co zwracać uwagę, wybierając paszę

Prawidłowy odchów cieląt ma bezpośredni wpływ na późniejsze przyrosty masy ciała, wydajność mleczną, zdrowotność oraz zdolności do rozrodu. Zapewnienie właściwych warunków odchowu to przede wszystkim utrzymanie cieląt w pomieszczeniu o (...) ilości nie przekraczającej 3,5% masy ciała (1-1,5 kg). Najlepszym sposobem podawania siary jest dopuszczenie cielęcia bezpośrednio

Bydło mięsne
Pomagamy dobrać odpowiednią oborę dla opasów

mogą być trzymane już kilkudniowe cielęta. Można wyróżnić dwa systemu utrzymania bydła mięsnego: wolnostanowiskowe uwięziowe Obory dla opasów wolnostanowiskowe Sprawdzają (...) potem dołącza do reszty stada. Zapewnia się w ten sposób optymalne pobieranie siary przez cielaka. Minusem

Bydło mięsne
Jak hodować cielaki mięsne? Poznaj klucz do sukcesu!

Do niewątpliwych zalet hodowli cielaków mięsnych zalicza się niskie koszty związane z utrzymaniem bydła w fazie wzrostu. Potrafi ono efektywnie wykorzystać trwałe użytki zielone i pasze gospodarskie przy małym (...) podstawowego. Kryje się je bykami ras typowo mięsnych. Tym sposobem przy niskim nakładzie pieniężnym w ciągu

Bydło mleczne
Odchów cieląt i hodowla jałówek cielnych

  Systemy utrzymania cieląt i jałówek Cielęta powinny być utrzymywane w pomieszczeniach osłoniętych od wiatru, deszczu, śniegu i bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych. Bardzo istotna jest sprawna wentylacja oraz sprawdzanie poziomu wilgotności. Chów ściołowy jest dla cieląt najlepszy, nie powinny być utrzymywane na ruszcie lub bezpośrednio

Bydło mięsne
Obory dla bydła opasowego - przegląd systemów utrzymania bydła mięsnego

Zimny wychów polega na całorocznym utrzymaniu cieląt w kojcach na zewnątrz budynku. W tego typu kojcach stawiane są budki –domki, w których młode mogą się skryć przed niekorzystnymi warunkami środowiska. Obowiązkowo w kojcu powinno znajdować się poidło, żłób oraz drabinka na siano i inne pasze objętościowe. Najczęściej wyściółką takich kojców

Bydło mięsne
Bydło opasowe - hodowla, systemy i rodzaje opasu

tzw. krowami „razówkami”. Polega na utrzymaniu cieląt przez cały okres odchowu z matkami, na początku w oborze (w sezonie zimowym), a w miesiącach wiosenno-letnich na pastwisku. Najlepszą wołowinę uzyskuje się od zwierząt opasanych do masy ciała 300 kg. Opas cieląt na białe mięso budzi coraz więcej kontrowersji. Cielęta

Morele
Jak uprawiać morele? Omawiamy kolejne etapy działania

do środka pędy. W ten sposób utrzymamy drzewo w prawidłowej kondycji i osiągniemy maksymalny stopień owocowania. Pielęgnacja i zbiory W poczet zabiegów pielęgnacyjny, w pierwszej kolejności zaliczyć trzeba odchwaszczanie. W warunkach przydomowego ogródka nie jest konieczne stosowanie w tym celu herbicydów, a jedynie mechaniczne usunięcie niechcianych

Bydło mleczne
Hodowla bydła mlecznego - najważniejsze aspekty

krowy są przywiązane. Tego typu sposób utrzymania musi zapewnić krowie stały dostęp do wody, paszy i umożliwiać swobodne wstawanie i kładzenie się na legowisku. Przed stanowiskiem znajduje się korytarz paszowy, a za nim korytarz gnojowy. Stanowisko ma wymiary 1,75m długości i 1,20 m szerokości i posiada delikatny spadek.

Bydło mleczne
Od czego zależy skład i jakość mleka? Wyjaśniamy!

wszystkim żywienie, pielęgnacja, zdrowotność stada, sposób utrzymania, higiena doju, dostęp do pastwiska, pora roku, temperatura, wilgotność i wiele innych. Na skład mleka mogą mieć wpływ parametry określające laktację- długość laktacji, numer laktacji lub wiek zwierzęcia. Obecnie przeprowadza się wiele badań na temat zmian w składzie i jakości mleka

Kaczki
Rozród kaczek - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

głównej mierze od czynników genetycznych, sposobu utrzymania, żywienia i pielęgnacji. Bezpośredni wpływ na wyniki produkcyjne ma również prawidłowa obsada, stała obsługa i odpowiedni mikroklimat. Stały dostęp do paszy i świeżej wody również może decydować o wskaźnikach rozrodu. Bardzo istotnym elementem chowu kaczek i ich rozmnażania jest suche podłoże, czysta ściółka

Trzoda chlewna
Rozród trzody chlewnej - najważniejsze informacje

laktacji, ale przede wszystkim od sposobu utrzymania, pielęgnacji oraz czynników stresowych. Duży wpływ na wyniki rozrodczości ma doświadczenie obserwatora stada loch, termin inseminacji lub krycia oraz cechy knura i dobór hodowcy osobników do krycia. Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska

Bydło mleczne
Choroby cieląt - radzimy, jak je rozpoznać i skutecznie leczyć

Choroby cieląt mają wielorakie podłoże. Schorzenia mogą być wywołane przez bakterie, wirusy, pasożyty, grzyby, substancje trujące, nieodpowiednie żywienie, złe warunki zoohigieniczne oraz zbyt dużą obsadę zwierząt. Znaczny wpływ na zdrowie cieląt ma prawidłowe żywienie i stan fizjologiczny krów w fazie ciąży, rasa cielęcia oraz intensywność produkcji i sposób utrzymania. Choroby młodych mogą być dziedziczne, wrodzone lub nabyte.

Bydło
Biegunka u cieląt – groźna choroba młodego bydła. Zasady profilaktyki i szczepień!

i technologiczne, które sprzyjają rozwojowi choroby. Biegunki powodują upadki, słabsze przyrosty cieląt, utratę masy ciała, osłabiają organizm narażając go na wtórne infekcje i podnoszą koszty produkcji poprzez zwiększenie nakładów finansowych na leczenie. Na ich przebieg mają wpływ czynniki takie jak: warunki utrzymania (zagęszczenie, temperatura, wilgotność, narażenie na przeciągi), ilość i jakość

Bydło
Jałówki hodowlane – żywienie, pielęgnacja i chów

jednak do wszystkich gospodarstw ze względu na różnice w utrzymaniu i żywieniu w tych krajach. Niekorzystnie wpływa (...) i tłuszczu. W razie spadku opłacalności produkcji mlecznej można odchowywać cielęta przy matkach, co skutkuje szybkim przyrostem (...) wykorzystać te rodzące się we własnym gospodarstwie. Ten ostatni sposób jest najtańszy. Niestety odchowywanie swoich cieląt

Bydło mięsne
Hodowla bydła mięsnego – żywienie, rozpłód i efektywne utrzymanie

mleczne lub mleczno-mięsne. Wołowina w sklepach pochodziła od wybrakowanych krów mlecznych, a cielęcina od bardzo młodych zwierząt. Obecnie w Polsce jest 5,7 mln sztuk bydła, (...) bydła mięsnego stanowi rasa limousine, hereford, charolaise, angus i simental. Systemy utrzymania bydła mięsnego Wszystkie systemy utrzymania bydła mięsnego są ściśle

Bydło mleczne
Przedstawiamy popularne rodzaje wygrodzeń i stanowisk dla bydła

i rasy krów. Najczęściej stanowisko jest długie na 165-180 cm i szerokie na 110-115 cm. W chowie bydła można stosować utrzymanie indywidualne lub grupowe w kojcach. Kojce dla cieląt to zamknięty obszar, w którym przebywają cielęta pojone siarą i preparatami mlekozastępczymi do wieku 2-3 miesięcy. Kojec umożliwia indywidualny kontakt

Ziemniaki
Przechowywanie ziemniaków krok po kroku - cenne wskazówki

jakie powinny realizować obiekty przechowalnicze, to: zabezpieczenie bulw przed stratami oraz utrzymanie cech jakościowych wyróżniających dany kierunek użytkowania ziemniaka. Odpowiada za to między innymi specyficzny mikroklimat utrzymujący się wewnątrz nowoczesnych, wyspecjalizowanych przechowalni. W niewielkich gospodarstwach ziemniaki przechowywane są na różne sposoby: w kopcach, pryzmach, piwnicach. Ubytki naturalne w bulwach

Kury nieśne
Pielęgnacja kur niosek – przedstawiamy różne rodzaje chowu i dbania o drób

ale także brać pod uwagę rosnące wymagania konsumentów odnośnie jakości towaru oraz sposobu jego pozyskiwania. W hodowli kur niosek wyróżnia się następujące etapy (...) produkcyjnych. Od niej zależy m.in. stężenie gazów w kurniku, jego prawidłowa wentylacja i utrzymanie stałej temperatury i wilgotności. Należy pamiętać, że za niskie temperatury panujące

Bydło mleczne
Jakie są sposoby określania wieku, masy ciała i kondycji u bydła?

do tego urządzenia pomiarowe oraz tabele. Określanie wieku bydła Każde cielę po porodzie powinno otrzymać paszport, w którym zawarte są podstawowe informacje, ale przede wszystkim data urodzenia. Wiek bydła czasami poddaje się weryfikacji. Najprostszym sposobem oceny wieku zwierzęcia są oględziny uzębienia lub wyglądu zwierzęcia. Oceniając

Bydło mleczne
Dojenie krów mlecznych - etapy, techniki i automatyzacja doju

problemów zdrowotnych. Często jednak zapominają jak ważną rolę odgrywa tu właśnie proces dojenia. W warunkach naturalnych cielę niedługo po porodzie używając zmysłu zapachu znajduje wymię i zaczyna ssać. Drażniąc w ten sposób naskórek strzyków pobudza znajdujące się na nich receptory. Drogą nerwową przekazywane są informacje do mózgu, w którym

Bydło mleczne
Choroby bydła mlecznego - objawy, zapobieganie i leczenie

są predyspozycje genetyczne, rasa, wiek, sposób żywienia, warunki utrzymania. Warto zaznajomić się z najczęściej występującymi problemami zdrowotnymi krów. Posiadając taką wiedzą hodowca nie raz będzie w stanie poradzić sobie bez (...) intensywnie fermentującymi paszami treściwymi. Często pojawia się tuż po wycieleniu, gdy hodowca podaje taką paszę by

Cięcie drzew i krzewów
Cięcie moreli – poznajemy sposoby prawidłowej pielęgnacji drzew

wyrastające na zewnątrz. Ponadto pilnujemy, by pozbyć się gałęzi krzyżujących się, chorych, porażonych lub w jakikolwiek sposób utrudniających wzrost innym pędom. Korona prawie naturalna, jak sama nazwa wskazuje, nie jest zbyt uciążliwa w utrzymaniu. Jednak szczególnie w jej przypadku, podobnie zresztą jak ma to miejsce u innych form, niezwykle

Bydło mleczne
Poród i komplikacje okołoporodowe krów. Radzimy, jak ich uniknąć

z brodawkami macicy. Płód dokonuje obrotu wokół własnej osi przygotowując się w ten sposób do opuszczenia dróg rodnych. Zaczyna też prostować przednie kończyny. Uznaje się, że faza pierwsza dobiegła końca, gdy szyjka macicy jest w pełni rozwarta, a cielę rozpoczęło wędrówkę do kanału rodnego. Pod koniec tego etapu pojawia się w

Bydło
Zgarniacz obornika - przegląd metod mechanicznych, półmechanicznych i ręcznych

W Polsce występują dwa systemy utrzymania zwierząt- ściołowy i beściołowy. W systemie bezściołowym powstaje gnojowica (odchody i (...) jest magazynowana. Zaletą systemu bezściołowego jest oszczędność czasu na zabiegi dościelania i sprzątania obornika. System ściołowy wymaga (...) i przeniesienia jej na płyty obornikowe. Wyróżnia się kilka sposobów usuwania obornika - metoda ręczna, półmechaniczna

Ryby
Czyszczenie stawu – bardzo ważny zabieg pielęgnacyjny

Warunkiem zachowania równowagi biologicznej w stawie jest utrzymywanie stałych parametrów wody. Podpowiadamy, jakich zabiegów pielęgnacyjnych wymaga przydomowy zbiornik wodny i kiedy należy przeprowadzać czyszczenie stawu. Wiosną i jesienią należy regularnie wyławiać ze stawu opadłe liście i usuwać gnijące części roślin. W tym celu niezbędny jest czerpak z długim, mocnym trzonkiem. Bardzo skutecznym sposobem na utrzymanie porządku w stawie zimą jest rozpięcie nad nim siatki – tylko wtedy zyskamy pewność, że dno nie zostanie zanieczyszczone nadmiarem opadłych liści, których nie zdążyliśmy wyłowić.

Gleby
Sprawdzamy odczyn gleby i podpowiadamy sposoby pielęgnacji gruntów

pod wpływem bardzo wielu różnych czynników, na które nie mamy wpływu, a utrzymanie odpowiedniego pH gleby jest bardzo ważne w czasie prowadzenia upraw. (...) na ustalenie się poziomu kwasowości. W mniejszym stopniu zależy on od klimatu i sposobu użytkowania. Odczyn gleby nie jest wartością stałą, może się

Bydło
Obora uwięziowa – praktyczne porady dotyczące rodzaju stanowisk i uwięzi

indywidualne podejście i obserwację zwierząt podczas karmienia lub doju. Utrzymanie krów na uwięzi powinno być rekompensowane ruchem (...) Krowa ma dość dużą swobodę ruchu. Ściółka powinna być codziennie dościelana, a kał usuwany w miarę zabrudzenia (...) systemie uwięziowym, trzeba poszukać plusów i polepszyć w możliwy sposób poziom dobrostanu, np. poprzez wypuszczanie krów

Ogórki
Uprawa ogórka pod osłonami - to trzeba wiedzieć

szklarni. Najpierw należy całą powierzchnię wyścielić folią. Zapobiegniemy w ten sposób przenoszeniu patogenów na właściwe podłoże. Wał powinien mieć 70–80 cm szerokości i 30–40 cm wysokości. Następnie okrywamy go 5-cm (...) Termin sadzenia rozsady uzależniony jest od temperatury, jaką możemy utrzymać w obiekcie. Powinniśmy zapewnić temperaturę w

Bydło mleczne
Nowoczesna i funkcjonalna obora, ale jaka?

zdrowotności i produkcyjności niekiedy ważniejsze  od wartości temperatury jest utrzymanie jej na stałym poziomie. Krowa przegrzana ziaje (...) przez wymię. Zapewnienie dostępu do legowiska, jego odpowiednie wymiary i wyścielenie jest więc bardzo istotne dla osiągnięcia (...) oborach uwięziowych na rzecz nowoczesnych obór wolnostanowiskowych. Ten pierwszy sposób ma jednak też pewne zalety. Hodowcy

Bydło mięsne
Bydło rasy charolaise - opis, charakterystyka i walory mięsne

Cel Krajowego Programu Hodowlanego Krajowy Program Hodowlany dla Rasy Charolaise ma za zadanie utrzymanie stałej masy ciała oraz wysokości w kłębie krów i buhajów. Kolejnym celem jest zachowanie wysokich przyrostów masy ciała cieląt przy matkach jako wskaźnik dobrej mleczności. Ostatnią i bardzo istotną funkcją jaką spełnia Krajowy Program

Gęsi
Hodowla gęsi - odkrywamy najważniejsze aspekty

wentylacja, oświetlenie), później hodowcy umożliwiają ptakom dostęp do pastwisk. Warunki utrzymania Dorosłe gęsi są odporne na zmieniające się warunki środowiska, należą (...) Ściółka Gęsi mają szczególne wymagania dotyczące ściółki. Bardzo ważne jest dościelanie codziennie słomą powierzchni podłogi, ponieważ tego typu warstwa chroni przed zimnem,

Drób ozdobny
Hodowla drobiu ozdobnego. Podpowiadamy, jak dbać o różne gatunki drobiu

i podwórek przydomowych. Są stosunkowo łatwe i niedrogie w utrzymaniu, a poza walorami estetycznymi mogą też przynieść (...) kokcydiozy lub nicieni jelitowych, zakażenia salmonellą lub bakterią E.coli. Najłatwiejszym sposobem podawania leków bażantom jest dodatek produktów (...) ptaki będą znosić jaja. Do tego celu wystarczą skrzynki wyścielone słomą lub sianem. Kury lubią kąpać

Bydło mięsne
Bydło hereford – ceniona, angielska rasa bydła mięsnego

Warunki utrzymania Herefordy są uznawane za rasę bardzo wytrzymałą i odporną. Waga prawidłowo przyrasta w trudnych i niekorzystnych warunkach środowiska, również przy ekstensywnym żywieniu i słabej jakości paszach. Posiadają wysoką odporność na choroby i nie są obserwowane trudności przy porodzie. Hodowcy nie muszą udzielać cielącym się krowom

Ryby
Czym i jak karmić ryby w stawie? Przedstawiamy najważniejsze zasady

Umiejętność właściwego doboru i dawkowania paszy jest niezbędna w chowie ryb stawowych. W jaki sposób poradzić sobie z tym zadaniem, by nie zaszkodzić zwierzętom i uzyskać jak najlepsze wyniki w ich hodowli? Radzimy, czym i jak karmić ryby w stawie. Ryby żyjące w prawidłowo utrzymanym zbiorniku mają dostęp do różnorodnego pokarmu naturalnego – zooplanktonu, roślin i narybku. W stawach hodowlanych ryby dokarmia się w celu polepszenia ich przyrostów, w ogrodowych oczkach wodnych natomiast konieczność podawania paszy jest związana ze stosunkowo dużym zagęszczeniem zwierząt przy niewielkiej powierzchni zbiornika.

Pszczoły
Dokarmianie pszczół – właściwe pokarmy, optymalny termin i przygotowanie do zimowli

Warunkiem udanej zimowli jest utrzymanie jak największej siły rodzin pszczelich. Nie sposób zrobić tego inaczej niż przez uzupełnianie zapasów w ulu. Zdradzamy najskuteczniejsze sposoby na dokarmianie pszczół! Podstawowym zimowym pokarmem pszczół jest pyłek kwiatowy. Jeśli w pobliżu pasieki nie ma roślin, które w sierpniu mogłyby dawać pyłek – wrzosów, nawłoci czy gorczycy – opłacalne jest przewiezienie uli na tereny, gdzie takie rośliny występują. Niedobór pyłku zmniejsza liczbę odchowanego czerwiu i wpływa niekorzystnie na kondycję zimujących pszczół.

Ślimaki
Hodowla ślimaków afrykańskich - kulinarnego rarytasu eksportowego

W Polsce ślimaki kojarzą się przede wszystkim ze szkodnikami upraw, podczas gdy w krajach zachodniej Europy mięso i jaja ślimacze uznawane są za kulinarny rarytas. Z tego względu hodowla ślimaków afrykańskich z przeznaczeniem na eksport jest zajęciem perspektywicznym. W jaki sposób ją rozpocząć? Podpowiadamy, co o ślimakach afrykańskich, ich cyklu rozwojowym i wymaganiach w zakresie utrzymania wiedzieć trzeba.

Trzoda chlewna
Chlewnia na rusztach - charakterystyka, zalety i wady

Budynki dla trzody chlewnej są wyposażone w różne systemy utrzymania. Zazwyczaj są dostosowane do ilości zwierząt, dostępności (...) bezściołowy. Ten pierwszy na całej powierzchni kojca posiada głęboką ściółkę, dościelaną w miarę zabrudzenia. Budynki dla (...) jest samospływ grawitacyjny. Kanał gnojowicowy jest wyprofilowany w taki sposób aby wszystkie frakcje odchodów spływały samoistnie

Kury
Efektywna hodowla kurczaków - brojlerów

straty z powodu upadków ptaków. Produkcja mięsna może odbywać się w sposób intensywny, półintensywny lub ekstensywny. Ten ostatni jest stosowany w gospodarstwach przydomowych oraz jako efekt rosnącej popularności chowu ekologicznego. W chowie intensywnym wyróżniamy systemy utrzymania na głębokiej ściółce i ściółkowo-rusztowe. W zależności od wyboru jednej z

Kozy
Koza alpejska - opis rasy, charakterystyka i hodowla

oraz dolne części nóg często są czarne. Sierść na całym ciele jest krótka. Mogą występować rogi i broda, ale nie jest to regułą. (...) średnią plenność na poziomie 160%, a użytkowość rozpłodowa wynosi 140%. Warunki utrzymania Kozy francuskie alpejskie doskonale adaptują się do nowych warunków

Cięcie drzew i krzewów
Podpowiadamy, jak właściwie ciąć jabłonie

korony Formować koronę jabłoni można na wiele sposobów, jednak do najpopularniejszych należą: metoda prawie naturalna, wrzecionowa i szpalerowa.Korona prawie naturalna, jak sama nazwa wskazuje, nie wymaga zbyt dużej ingerencji sadownika, gdyż wszelkie czynności pielęgnacyjne ograniczają się do nadania drzewu pionowego kształtu, utrzymania kilku głównych gałęzi i usuwania chorych czy

Bydło mleczne
Od czego zależy wydajność mleczna krów? Odpowiadamy!

stosować preparaty mlekozastępcze. Wadą takiego systemu żywienia jest podwyższone ryzyko występowania biegunek, dlatego jeszcze lepsze efekty uzyskamy, jeśli przez pierwsze 14-21 dni cielęta będziemy karmić mlekiem matki. W ten sposób oseski nie tylko szybko przybiorą na wadze, ale poprawi się również ich odporność, a przewód pokarmowy będzie rozwijał się prawidłowo. Przez

Bydło mięsne
Żywienie bydła mięsnego - przegląd systemów opasu i stosowanych pasz

zbóż. W alkierzowym systemie utrzymania należy zachować choć trochę warunków zbliżonych do naturalnych, ponieważ znaczne modyfikacje żywienia mogą wpływać na dobrostan zwierząt. Półintensywny system opasu bydła Opas półintensywny jest najczęściej stosowany w Polsce. Polega na znacznym wykorzystaniu bazy paszowej w postaci pastwiska. Półroczne cielęta trafiają na pastwisko,

Trzoda chlewna
Żywienie trzody chlewnej. Jakie efektywne i zbilansowane?

ponieważ nie można dopuścić do zatuczenia loch przed porodem. Wygodnym sposobem skarmiania pasz w grupie loch jest zautomatyzowany, komputerowy system rozpoznający lochę po (...) loch w niskiej ciąży zapewnia łatwość oproszeń, brak zatuczenia, lepszy apetyt podczas laktacji, utrzymanie większości zapłodnionych zarodków. Kilka dni przed porodem należy zmniejszyć ilość zadawanej

Trzoda chlewna
Hodowla trzody chlewnej - co wiedzieć trzeba?

odpowiednie kojarzenie osobników. Hodowca także decyduje o tym czym i w jaki sposób będą żywione zwierzęta. W ciągu ostatnich paru lat poprawiła się wydajność pogłowia (...) Zdrowotność świń w trakcie całego cyklu produkcyjnego zależy w znacznej mierze od warunków utrzymania i żywienia w początkowej fazie życia. Prosięta tuż po urodzeniu pobierają

Uprawa
Miniszklarenki - sposób na przyspieszoną uprawę roślin

być umieszczone indywidualnie lub zespolone po kilka sztuk. Ukształtowana jest w odpowiedni sposób by zbierać nadmiar wody po podlewaniu. Pokrywa/Wieczko – Ta część (...) wietrzone są mniej narażone na choroby powodowane przez grzyby. Pozwala również na dłuższe utrzymanie odpowiedniej wilgotności i doglądanie roślin bez potrzeby psucia warunków panujących wewnątrz.

Bydło mleczne
Obora wolnostanowiskowa - zalety i wady rozwiązania

ciepłe i wygodne legowiska Brak ryzyka uszkodzeń kończyn Krowy preferują ten rodzaj utrzymania, dzięki czemu leżą dłużej Wady głębokiej ściółki; Duże zużycie ściółki Zwiększenie pracochłonności (codzienne dościelanie) Strefa paszowa Krowy w oborach wolnostanowiskowych otrzymują paszę w korytarzach

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki