Rozród kaczek - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

Kaczki Kaczki

Rozrodem kaczek brojlerów zajmują się fermy rodzicielskie, na których osobniki są selekcjonowane pod względem określonych cech oraz kojarzone. Po zniesieniu zapłodnionego jaja, trafia ono do zakładu wylęgowego, gdzie wykluwają się kaczęta, skąd transportowane są na fermy towarowe.

Budowa narządów rozrodczych

Narządy rozrodcze kaczorów leżą po grzbietowej części ciała, w pobliżu nerek. Składają się z parzystych jąder o fasolowatym kształcie, najądrzy, nasieniowodów ora narządu kopulacyjnego ukrytego w ścianie kloaki. Prącie ma charakterystyczną budowę, posiada spiralny rowek, który podczas erekcji tworzy rynienkę, którą nasienie spływa do narządu kopulacyjnego samicy. Samice posiadają nieparzysty układ rozrodczy, ponieważ posiadają tylko jeden jajnik i jajowód. Jajnik znajduje się po stronie brzusznej. Jajnik pełni trzy ważne funkcje; produkuje estrogeny, dojrzewa w nim komórka rozrodcza oraz odkłada się żółtko.

Jajowód składa się z kilku części, a każdej z nich przypisana jest inna funkcja. Lejek jajowodu wychwytuje żółtko, tu również dochodzi do zapłodnienia. Część wydzielająca białko posiada wiele gruczołów wydzielniczych produkujących białko jaja. W cieśni tworzy się błona obiałkowa i błona podskorupowa. W macicy odkłada się skorupa jaja. Pochwa jako ostatni odcinek układu rozrodczego kaczki ułatwia wypchnięcie jaja na zewnątrz.

Reprodukcja drobiu

Kaczki można rozmnażać poprzez krycie naturalne lub sztuczne unasienianie. Krycie naturalne można podzielić na krycie wolne (dobór niekontrolowany, samice i samce na stałe przebywają razem), krycie haremowe (dla kilku samic przeznacza się jednego samca) oraz krycie z ręki (dobór jednego samca dla jednej samicy). Najczęściej na jednego samca przypada 3-6 samic do krycia.

Kolejną metodą rozmnażania jest sztuczne unasienianie. Od samców pobiera się nasienie, którym inseminuje się samice. Jest to powszechna metoda, o bardzo wysokiej skuteczności, ze względu na długą żywotność plemników w układzie rozrodczym samicy. Wyniki rozrodu nie zależą od popędu płciowego, można łatwo wyeliminować samce niezdolne do zapłodnienia, zaoszczędzić na utrzymaniu dużej liczby samców oraz dłużej użytkować jednego kaczora. Nasienie od jednego samca starcza na unasienienie 20-30 kaczek.

Nasienie pobiera się poprzez masaż okolic kloaki i brzucha ptaka lub przez elektroejakulację. Pobrane nasienie poddaje się ocenie mikroskopowej, sprawdzając koncentrację plemników, ruchliwość, zdrowotność oraz przeżywalność. Kaczki unasienia się poprzez wprowadzenie nasienia do pochwy. Nie należy przeprowadzać inseminacji jeśli w jajowodzie znajduje się jajo. Podczas inseminacji bardzo ważna jest odpowiednia dawka nasienia oraz jego rozcieńczenie i przechowywanie.

Dobór osobników do rozrodu

Osobniki wybrane do rozrodu powinny charakteryzować się odpowiednią dla rasy i wieku masą ciała, prawidłowym upierzeniem (dojrzałość piór świadczy o gotowości do rozrodu) i pokrojem, wykształconymi cechami drugorzędowymi. Ptaki wyselekcjonowane do rozmnażania powinny być całkowicie zdrowe, prawidłowo się poruszać oraz przyrastać. Kaczki uzyskują dojrzałość płciową w 4-5 miesiącu życia.

Na miesiąc przed planowanym rozpoczęciem nieśności (podczas krycia naturalnego) następuje dobór par lub stadek i zestawienie ich. Najczęściej wybierane są samice w podobnym wieku (z tego samego lęgu), aby osiągały dojrzałość płciową w tym samym czasie. Ptaki w mniejszych grupach charakteryzują się lepszymi wskaźnikami zapłodnienia i wylęgowości.

Czynniki wpływające na wskaźniki rozrodu

Wskaźniki rozrodu zależą w głównej mierze od czynników genetycznych, sposobu utrzymania, żywienia i pielęgnacji. Bezpośredni wpływ na wyniki produkcyjne ma również prawidłowa obsada, stała obsługa i odpowiedni mikroklimat. Stały dostęp do paszy i świeżej wody również może decydować o wskaźnikach rozrodu. Bardzo istotnym elementem chowu kaczek i ich rozmnażania jest suche podłoże, czysta ściółka oraz swobodny dostęp do gniazd.

Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska

Bibliografia

  1. Hodowla i użytkowanie drobiu. Pod redakcją Jankowskiego J., Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2012, ISBN 978-83-09-01142-2, 384
  2. Kaczki. Mazanowski A., Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1988, ISBN 83-09-01293-4, 37-60, 97
  3. Intensywna produkcja kaczek. Książkiewicz J., Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1984, ISBN 83-09-00877-5, 75-85
  4. Hodowla drobiu i technologia jego chowu. Pod redakcją Świerczewskiej E., Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2000, ISBN 83-7244-161-8, 42-43
  5. Chów drobiu. Pod redakcją Świerczewskiej E., Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7583-009-5, 50-62
  6. Technologia przemysłowej produkcji drobiarskiej. Praca zbiorowa pod redakcją Potemkowskiej E., Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1983, ISBN 83-09-00625-X, 528-546

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki