Reprodukcja drobiu

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Reprodukcja drobiu

Kaczki
Rozród kaczek - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

Rozrodem kaczek brojlerów zajmują się fermy rodzicielskie, na których osobniki są selekcjonowane pod względem określonych cech oraz kojarzone. Po zniesieniu zapłodnionego jaja, trafia ono do zakładu wylęgowego, gdzie wykluwają się kaczęta, skąd transportowane są na fermy towarowe. Narządy rozrodcze kaczorów leżą po grzbietowej części ciała, w pobliżu nerek. Składają się z parzystych jąder o fasolowatym kształcie, najądrzy, nasieniowodów ora narządu kopulacyjnego ukrytego w ścianie kloaki.

Pasze dla zwierząt
Właściwe pasze dla drobiu to podstawa prawidłowego chowu!

Owies odgrywa ważną rolę w produkcji brojlerów rzeźnych oraz żywieniu indyków reprodukcyjnych. Jednak najważniejszy udział tej paszy jest w diecie gęsi, żywienie tego typu nazywane jest „tuczem owsianym”. Żyto Żyto nie należy do zbóż przodujących w żywieniu drobiu. Raczej nie powinno być stosowane, ze względu na duże

Kury
Wyposażenie ferm drobiu - wybiegi, poidła, karmidła, gniazda i grzędy

przenośnik wybierający, odmierzający i przenoszący paszę do zbiornika wyrównawczego, z którego pasza wędruje do karmideł. Gniazda i grzędy Fermy drobiu utrzymujące nioski lub stada reprodukcyjne muszą być wyposażone w gniazda. W systemie podłogowym stosowane są szafy gniazdowe, wykonane z drewna, wyścielone wewnątrz świeżą słomą. Spotyka się również

Drób
Choroba Mareka u drobiu – zaraźliwy i groźny nowotwór

kulszowe, splotu barkowego i nerw błędny. Śmiertelność w przebiegu choroby Mareka u drobiu sięga 80%, jednak może być znacząco niższa. Upadki są zazwyczaj spowodowane paraliżem (...) Szczepienie ochronne W latach 70-tych wprowadzono w Polsce obowiązek szczepienia stad reprodukcyjnych. Od tego czasu jednak pojawiły się nowe, zjadliwe szczepy, przed którymi

Kury
Kurniki dla kur – rodzaje, budowa, wyposażenie i wymagania

Budynki produkcyjne można podzielić na wychowalnie (ptaków reprodukcyjnych i niosek), odchowalnie (drób rzeźny) i kurniki. W kurnikach utrzymywane są stada reprodukcyjne lub towarowe stada nieśne. Budując pomieszczenia do chowu drobiu należy zwrócić uwagę na konstrukcję budynku, rozmieszczenie okien, drzwi (ich wielkość też jest ważna, np. żeby do kurnika swobodnie

Gęsi
Hodowla gęsi domowych – wszystko o przydomowym i przemysłowym chowie

Poznania tradycyjnie spożywa się gęsinę. Przypada ono na okres końca tuczu. Produkcja drobiarska jest w Polsce rozwinięta na szeroką skalę, jednak tylko w zakresie mięsa (...) niej włoskie gęsie salami. Gęś Pomorska – cechuje się dobrymi cechami reprodukcyjnymi, zdrowotnością i odpornością na złe warunki klimatyczne. Jest rasą późno dojrzewającą.

Gęsi
Rasy gęsi – opisujemy najchętniej hodowane gęsi w Polsce

zapłodnionych (88,7%) wykluwa się zazwyczaj 10 gąsiąt. Gęsi podkarpackie Gęsi podkarpackie dobrze wykorzystują pastwisko, są odporne, a cechy reprodukcyjne wskazują na zastosowanie odmiany do chowu drobnotowarowego. Podobnie, jak kieleckie i lubelskie, należą do ras wcześnie dojrzewających, mięso-tłuszczowych. Umaszczenie jest najczęściej białe, mogą się pojawiać w

Kury
Od czego zależy nieśność kur niosek? Odpowiadamy!

Wyniki na tym poziomie można uzyskać dzięki doskonaleniu genetycznemu cech użytkowych drobiu. Przez ostatnie lata kładziono nacisk na cechy produkcyjne czyli liczbę zniesionych jaj, masę ciała, efektywność produkcji (wykorzystanie paszy), jakość jaj, zdrowie ptaków i zdolności reprodukcyjne. Na rozwój i przyspieszenie produkcji miało ogromny wpływ wyeliminowanie zachowań tj. kwoczenie

Drób ozdobny
Hodowla drobiu ozdobnego. Podpowiadamy, jak dbać o różne gatunki drobiu

należy przygotować ptaki poprzez odpowie żywienie (podnieść podaż białka i zastosować dodatki witaminowo – mineralne). W tym okresie powinno się także przeprowadzić odrobaczanie całego stada. Aby zapewnić ptakom warunki do reprodukcji najbardziej zbliżone do naturalnych, woliera musi być dość duża. Powinny się w niej znajdować miejsca, gdzie ptak będzie mógł się

Kaczki
Choroby kaczek - objawy, zapobieganie i leczenie

  Choroby grzybicze Kaczki należą do grupy drobiu bardzo podatnego na choroby grzybicze. Najbardziej powszechne schorzenia to aflatoksykoza, kandidiaza i (...) kiedy występuje zagrożenie pojawienia choroby w danym obszarze. Wirusy zwalczane są w stadach reprodukcyjnych oraz hodowlanych. Drugą niebezpieczną chorobą wirusową jest zapalenie wątroby.

Drób
Kokcydioza drobiu - groźna choroba pasożytnicza. Dowiedz się, jak ją zwalczyć!

Zmiany sekcyjne Na jelitach można dojrzeć gołym okiem drobne ziarnistości na powierzchni błony śluzowej oraz krwawe wybroczyny. Niektóre odcinki jelita mogą (...) zakażenia pierwotniakami Eimeria jest możliwe poprzez regularne stosowanie kokcydiostatyków. Kury nieśne oraz indyki reprodukcyjne powinny otrzymywać kokcydiostatyk przez pierwsze 8-16 tygodni życia. Brojlery dostają kokcydiostatyki

Papryka
Wysokiej jakości nasiona papryki – co trzeba wiedzieć przed zakupem?

Polsce papryka należy do grupy wielkoowocowej (zwana papryką słodką) oraz do grupy drobnoowocowej (papryka ostra). Warzywem właściwym jest papryka słodka, którą uprawia się (...) nie może być mniejsza niż 98%, a wilgotność nie powinna przekraczać 10%. Do reprodukcji zaleca się używać wyłącznie nasiona z odmian ustalonych, pamiętając jednocześnie, że

Rośliny pastewne
Koniczyna biała stale popularna. Uprawa i zastosowanie

Szczegółowa uprawa roślin Koniczyna biała ma zdolność do wytwarzania licznych, drobnych korzeni przybyszowych, które lepiej ukorzeniają roślinę i usprawniają pobieranie wody. Jej łodyga (...) właściwości biologicznych i plenności, nie cieszą się wysoką popularnością. Problem stanowi niska wydajność reprodukcyjna plantacji nasiennych, co sprawia, że hodowla nowych, wartościowych odmian jest nieopłacalna.

Soczewica
Uprawa soczewicy w Polsce - odkrywamy sekrety agrotechniki

minimum 19OC. Dobrze radzi sobie z okresowymi niedoborami wody, przy czym formy drobnonasienne są bardziej odporne na susze. Soczewica to typowa roślina dnia długiego, która (...) Krajowy rejestr nie zawiera żadnej odmiany soczewicy. Wszystkie nasiona pochodzą z reprodukcji zagranicznej. W pracach hodowlanych dąży się do podwyższenia MTN, zmniejszenia stopnia

Gęsi
Gęś landes - rasa francuska, w Polsce traktowana jako drób ozdobny

roku. Obecnie są hodowane w Instytucie Zootechniki PIB w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach. Liczebność populacji szacuje się na 300 sztuk ( 227 (...) We Francji utrzymywane są w bardzo licznych stadach, dając dobre wyniki reprodukcyjne i produkcyjne. Nadają się do chowu intensywnego oraz ekstensywnego. Wykorzystywane są

Ślimaki
Hodowla ślimaków afrykańskich - kulinarnego rarytasu eksportowego

których ślimaki będą przebywać w określonej fazie rozwoju: chłodnia, wylęgarnia, pomieszczenie do reprodukcji, wychowalnia do pierwszego miesiąca i tuczarnia, a ponadto magazyn. W (...) treściwej. W chowie pastwiskowym ten rodzaj karmy stosuje się metodą do woli. Stopień rozdrobnienia śruty dla dorosłych ślimaków wynosi 2 mm średnicy ziarenek, noworodkom zaś

Przepiórki
Przepiórka japońska - wszystko, co warto o niej wiedzieć!

japońska należy do rzędu kuraków i rodziny bażantowatych. Jest powszechnie hodowanym gatunkiem drobiu. Pozyskuje się od nich jaja o wysokiej wartości biologicznej i walorach odżywczych (...) można uzyskać stosując długie programy świetlne.   W stadach reprodukcyjnych  na okres rozrodu stosuje się zestawienia jednego samca z 7 samiczkami.

Kury
Inkubacja jaj kurzych i wykluwanie piskląt

było bezpośrednio powiązane z rosnącym zapotrzebowaniem na kurczęta przez cały rok, a nie tylko sezonowo. Wprowadzenie do stad reprodukcyjnych programów świetlnych umożliwiło pozyskiwanie jaj wylęgowych przez cały rok, a unowocześnienie aparatów wylęgowych napędza przemysł drobiarski. Zakłady wylęgowe oferują hodowcom pisklęta seksowane, czyli podzielone według płci, co zmniejsza koszty utrzymania

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

kilka metrów w głąb gleby. Lucerna, jedna z podstawowych roślin motylkowych drobnonasiennych, ma duże wymagania cieplne i jest bardzo odporna na suszę. To wszystko (...) lucerny jest pozyskanie paszy nadającej się do bezpośredniego skarmiania lub zakiszania. Czynnikami, utrudniającymi reprodukcję nasienną są niekorzystne warunki pogodowe w okresie kwitnienia lucerny. Długotrwałe susze

Gęsi
Gęś Biała Kołudzka – najpopularniejsza w Polsce odmiana gęsi domowej

rodów wytworzonych w Kołudzie Wielkiej dominują na polskich fermach drobiu. Rody Gęsi Białej Kołudzkiej Mieszaniec obecnie użytkowany na fermach pochodzi po dwóch rodach rodzicielskich. Pierwszy ród – ojcowski W33 był przez wiele lat selekcjonowany w kierunku poprawy umięśnienia oraz reprodukcji i łatwości przekazania tych cech młodym.

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

W tym przypadku uprawia się głównie gatunku dostarczające paszę objętościowo soczystą: motylkowe drobnonasienne, strączkowe na zielonkę oraz niemotylkowe pastewne – ostateczny dobór gatunków zależy od (...) podlegają zaostrzonemu rygorowi, gdyż ponad 50% roślin uprawianych jest na nasiona przeznaczone do reprodukcji danego gatunku; warzywne – w gospodarstwach, które nastawione są na produkcję warzyw.

Pasze dla zwierząt
Odpowiednie żywienie królików. Pasze, systemy żywienia i najczęstsze błędy

treściwe i objętościowe pochodzące z własnego gospodarstwa. Jest najczęściej stosowany na fermach drobnotowarowych i w chowie przydomowym. Ilość paszy powinna być dostosowana do (...) najczęściej jest zadawany do woli, jest podzielony według grup technologicznych – dla stada reprodukcyjnego, dla młodych królików od odsadzenia do 2 miesiąca życia i dla

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

pochodzące od odmian mieszańcowych tzw. mieszańców międzyliniowych. Materiału siewnego kukurydzy nie można reprodukować w gospodarstwie, dlatego też rolnicy muszą kupować nasiona od producenta. (...) wczesne. Do najlepszych przedplonów dla kukurydzy zaliczamy rośliny okopowe, strączkowe, motylkowate drobnonasienne, mieszanki motylkowatych z trawami i rośliny przemysłowe. Można ją również uprawiać

Pszenica
Siew pszenicy ozimej i jarej - norma wysiewu, termin i technika

w zależności od jego stopnia kwalifikacji może być reprodukowany przez 3-5 lat. Podczas stosowania własnego materiału siewnego należy zwrócić szczególną uwagę na zdolność kiełkowania i dorodność materiału, którą określa wielkość ziarniaków. Dorodne ziarno gwarantuje wyrównane, pełne wschody, co wpływa na wielkość plonu, zaś wysiew drobnych nasion łączy się z obniżką plonowania

Strusie
Hodowla strusi – najważniejsze informacje i ciekawostki

30-32 kg, skóra 6-7 kg, tłuszcz 9-12, kości 13 kg, 4-5 kg podrobów jadalnych i 1-2 kg piór.   Żywienie (...) Dzienna dawka powinna wynosić 3-3,5% masy ciała. Dorosłe ptaki w cyklu reprodukcyjnym otrzymują mieszanki treściwe (2 kg), owies (0,5 kg), zielonka z traw,

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki