Systemy chowu cieląt

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Systemy chowu cieląt

Bydło mleczne
Odchów cieląt - sposoby utrzymania, żywienie cieląt i zabiegi pielęgnacyjne

Nie od dziś wiadomo, jak duży wpływ ma jakość odchowu cieląt na ich późniejsze wyniki produkcyjne w kierunku mlecznym lub mięsnym. Wśród czynników, które mają znaczenie w prawidłowym odchowie cieląt można wyróżnić warunki utrzymania, środowiska panującego w oborze, dostęp do wybiegów i pastwisk, codzienna pielęgnacja oraz żywienie. Cielęta bardzo często są oddzielane od matek w pierwszym-trzecim dniu po urodzeniu. W pierwszych dniach po urodzeniu cielęta wymagają stałej opieki, ale również ciszy, spokoju oraz poczucia bezpieczeństwa.

Bydło mleczne
Odchów cieląt i hodowla jałówek cielnych

wytrzymałe i długowieczne należy dobrze odchować cielęta. Prawidłowy odchów i hodowla jałówek cielnych jest ważnym aspektem ekonomicznym wpływającym na jakość uzyskiwanych produktów, czyli mięsa i mleka. Aby uzyskać jałówki zdrowe, odporne, wytrzymałe i długowieczne należy dobrze odchować cielęta. Odchów cieląt, który w późniejszym etapie rozwoju przeradza się w odchów

Kury
Jakie gniazda dla kur niosek? Odpowiadamy!

dla stad reprodukcyjnych utrzymywanych w systemie podłogowym lub dla niosek chowanych w systemie ekstensywnym. Ich zadaniem jest zachęcenie kur do znoszenia jaj w zacisznym, spokojnym miejscu. Gniazda należą do (...) się po kurniku. Tego typu ściółka musi być często dościelana lub wymieniana, aby zachować zasady higieny.

Bydło
Jałówki hodowlane – żywienie, pielęgnacja i chów

spadku opłacalności produkcji mlecznej można odchowywać cielęta przy matkach, co skutkuje szybkim przyrostem masy ciała. Te osobniki można wkrótce przeznaczyć na mięso. Jest to dobre rozwiązanie także dla gospodarstw, które (...) z dnia 28.06.2014 roku jałówki mogą być utrzymywane w systemie uwięziowym lub wolnostanowiskowym. W

Kury
Wyposażenie ferm drobiu - wybiegi, poidła, karmidła, gniazda i grzędy

pracy stoi klatkowy - bateryjny system chowu drobiu. Drób można utrzymywać w klatkach lub w systemie podłogowo-ściołowym z dostępem lub bez dostępu do wybiegów. Fermy drobiu z dnia na (...) systemie podłogowym stosowane są szafy gniazdowe, wykonane z drewna, wyścielone wewnątrz świeżą słomą. Spotyka się również

Kaczki
Hodowla kaczek - to musisz wiedzieć!

z kaczką pekin. Systemy chowu Chów ekstensywny Kaczki utrzymywane są w niewielkich stadkach, żywione kuchennymi resztkami, zbożami i okopowymi. W tym systemie istotną rolę (...) należy stosować chłonną ściółkę np. słomę lub wióry i dościelać w miarę zabrudzenia. Po każdym odchowie

Ślimaki
Hodowla ślimaków afrykańskich - kulinarnego rarytasu eksportowego

najwyższe ceny rynkowe. Systemy chowu Praktykuje się dwa systemy chowu ślimaków afrykańskich: można utrzymywać je przez cały rok w budynku inwentarskim lub wykorzystywać zamknięte pomieszczenie jedynie jesienią oraz zimą, a wiosną i latem przenosić hodowlę do tzw. parku, czyli na ogrodzony teren na świeżym powietrzu. Ten

Drób ozdobny
Hodowla bażantów. Radzimy, jak hodować, pielęgnować i żywić te ptaki

od ilości posiadanych ptaków oraz systemu chowu. Woliery rodzinne to osiatkowane pomieszczenia, w których zamieszkuje 1 samiec i 6-8 kur. Ten typ woliery jest wykorzystywany głównie podczas sezonu reprodukcyjnego. Ptaki mają do dyspozycji przestrzeń o wymiarach 5x6x2 m. Na suficie powinna znajdować się siatka rybacka, amortyzująca uderzenia ptaków

Bydło mleczne
Żywienie cieląt - radzimy, na co zwracać uwagę, wybierając paszę

Prawidłowy odchów cieląt ma bezpośredni wpływ na późniejsze przyrosty masy ciała, wydajność mleczną, zdrowotność oraz zdolności do rozrodu. Zapewnienie właściwych warunków odchowu to przede wszystkim utrzymanie cieląt w pomieszczeniu o (...) zmienia się również w zależności od warunków środowiska i systemu w jakim się je utrzymuje. Zwierzęta

Bydło mięsne
Hodowla bydła mięsnego – żywienie, rozpłód i efektywne utrzymanie

Wołowina w sklepach pochodziła od wybrakowanych krów mlecznych, a cielęcina od bardzo młodych zwierząt. Obecnie w Polsce (...) stanowi rasa limousine, hereford, charolaise, angus i simental. Systemy utrzymania bydła mięsnego Wszystkie (...) Coraz częściej spotyka się tego typu system chowu. Dla systemu pastwiskowego duże znaczenie na

Bydło mleczne
Na co zwracać uwagę, wybierając metodę pojenia cieląt?

trawiennego. Podczas pojenia cieląt należy zwrócić szczególną uwagę na higienę sprzętu, świeżość spajanego produktu, jego temperaturę oraz konsystencję. Metody pojenia cieląt Można wyróżnić bardzo (...) laktacji i straty ekonomiczne. Ta metoda jest najlepsza w chowie cieląt na białą cielęcinę, kiedy to

Kury
Klatki dla kur – przedstawiamy wymagania, zalety i wady chowu klatkowego

jak kury utrzymywane w alternatywnych systemach chowu. Wymagania w klatkach wbogaconych Obecnie dla jednej nioski musi przypadać minimun 750 cm2 powierzchni podłogi, a całkowita powierzchnia podłogi klatki nie może być mniejsza niż 2000 cm2. Wysokość klatki nie może być mniejsza niż 45 cm. Kąt nachylenia podłogi

Ślimaki
Hodowla ślimaków winniczków - cenne informacje

oraz mieszanki mineralne. Systemy chowu Najkorzystniejsze warunki produkcji i optymalne zyski uzyskuje się utrzymując ślimaki w ciepłe miesiące na pastwisku, a zimą w pomieszczeniach. Zaobserwowano, że 50% strat w hodowli ślimaków powodują nieodpowiednie warunki chowu w newralgicznych momentach, tj. składanie jaj, pierwszy miesiąc życia oraz okres

Bydło mleczne
Przedstawiamy popularne rodzaje wygrodzeń i stanowisk dla bydła

pomieszczeń dodatkowych. W zależności od systemu chowu i typu użytkowanych zwierząt zaplecze wyposaża się w dojarnię, pomieszczenie do chłodzenia i przechowywania mleka, paszarnię i magazyn paszowy, kuchnię mleczną do przygotowywania (...) na wyspecjalizowane obszary do utrzymywania danych grup wiekowych bydła- cielętniki, jałowniki, porodówka, wydzielone części obory dla

Króliki
Hodowla królików bez tajemnic. Zobacz!

Wyróżnia się trzy systemy chowu, zależą one od posiadanej powierzchni, ilości pracowników i możliwości finansowych hodowcy. Chów na wolnym powietrzu Na otwartej przestrzeni rozstawione są klatki jedno lub kilkupoziomowe. Tego typu chów jest ograniczony pod kątem intensywności produkcji. Porody odbywają się tylko na wiosnę

Pasze dla zwierząt
Odpowiednie żywienie indyków kluczem do opłacalnej produkcji

Żywienie indyków zależy od systemu chowu, stanu fizjologicznego i wieku. Wyróżniamy tu chów intensywny, półintensywny oraz ekstensywny. Zapotrzebowanie jest inne w różnych stadiach wiekowych. Młode indyki w pierwszej fazie wzrostu potrzebują większego zaopatrzenia w składniki wysokoenergetyczne. Starsze z kolei nie wymagają już tyle białka, witamin i minerałów. Najlepsze wyniki

Ryby
Hodowla karpia w stawie - cenne porady

sprzętu odbierającego ryby. Systemy chowu W hodowli karpia stosowane są dwa systemy chowu zależne od długości trwania cyklu oraz masy ryb uzyskanych pod koniec okresu produkcyjnego. Cykl dwuletni polega na produkcji ciężkiego narybku (

Gęsi
Żywienie gęsi. Jakie efektywne i zbilansowane?

dostępem do wybiegu System odchowu intensywnego stosowany jest w przypadku tuczu młodych gęsi, przeważnie na eksport. Stosuje się tu zbilansowane mieszanki przemysłowe pełnoporcjowe o wysoce skoncentrowanych dawkach. Do pasz dodawane są enzymy trawienne, probiotyki, przeciwutleniacze i zakwaszacze. Mają bogaty profil aminokwasowy zapewniający szybsze opierzenie i wyrównanie przyrostów w

Indyki
Efektywna hodowla indyków bez sekretów

Jest połączeniem obu wyżej wymienionych systemów odchowu. Stosowane są zagrody, typu kręgi, ale są o wiele większe, mają układ prostokątny i utrzymuje się tam więcej zwierząt. Wybór systemu odchowu zależy od wygody i finansów hodowcy, jednak najczęściej stosowaną metodą w Polsce są kręgi. Obsada zwierząt Bardzo

Bydło mleczne
Choroby cieląt - radzimy, jak je rozpoznać i skutecznie leczyć

dziedziczne, wrodzone lub nabyte. U cieląt występuje widoczna sezonowość zachorowań związana z wiosenno-letnimi miesiącami chowu. Od momentu poczęcia można zapewnić cielętom skuteczne działania prewencyjne, dzięki którym wielu schorzeniom (...) ciała. Anoreksja może mieć różne przyczyny w zależności od systemu karmienia. Może być wywołana przez niesmaczną

Bydło mięsne
Jak hodować cielaki mięsne? Poznaj klucz do sukcesu!

Kluczem do sukcesu w hodowli cielaków mięsnych jest wybranie rasy bydła dostosowanej do warunków klimatycznych, systemu opasu (ekstensywnego lub intensywnego) oraz planowanego początkowego wkładu finansowego. Trzeba wziąć pod uwagę dostępność (...) tylko do rozpłodu, a ich mleko służy jedynie do odchowu cieląt.  

Kury
Hodowla kur niosek - wszystko co wiedzieć trzeba

8 tygodniem nieśności. Systemy chowu Produkcja jaj może się odbywać systemem intensywnym, półintensywnym lub ekstensywnym. W chowie fermowym wyróżnia się cztery systemy utrzymania- podłogowy, klatkowy, alternatywny i wolnowybiegowy. System podłogowy można podzielić na chów ściołowy, rusztowy oraz ściołowo-rusztowy. Chów ściołowy odbywa się

Trzoda chlewna
Tuczarnia na głębokiej ściółce - wady i zalety systemu ściółkowego

systemów automatycznie usuwających odchody jest prawie niemożliwe. Ferma stosująca system głębokiej ściółki powinna być wyposażona w spychacz (...) agresji takie jak wygryzanie ogonów lub kanibalizm. W chowie ściołowym racice są mniej narażone na (...) nakładów robocizny na codzienne mycie ruszt, ponieważ świeżą słomę dościela się codziennie, a obornik usuwa się

Kozy
Hodowla kóz - wszystko co wiedzieć trzeba!

naturalne tworzywo do wyrobów artystycznych. Kolejnym produktem ubocznym w chowie kóz jest obornik, wykorzystywany na szeroką skalę (...) przed wykotem, kozę należy zasuszyć. W tym celu trzeba zmienić system żywienia oraz zmniejszyć częstotliwość doju. Kozy (...) powinny być czyste, ciepłe i suche. Ściółka powinna być dościelana jak najczęściej, aby zapewnić zwierzętom odpowiedni

Bydło mięsne
Rasy bydła mięsnego - charakterystyka i zdjęcia

Charolaise mają problemy rozrodcze, przy zacielaniu, wycielaniu i wykrywaniu rui. Cielęta rodzą się duże, co utrudnia poród (40-45 kg). Opasy mają bardzo szybkie tempo wzrostu dochodzące do 1500 g dziennych przyrostów. Wymagają korzystnych warunków środowiska, dobrej jakości pasz oraz doglądania. Limousine Francuska rasa zaliczana do grupy

Króliki
Klatki dla królików hodowlanych - wymiary, rodzaje i budowa

Oba tego typu systemy chowu uniemożliwiają rozród przez cały rok. Temperatura na wiosnę i lato jedynie pozwala odchów młodych. Rozród jest regulowany warunkami klimatycznymi. Hodowla przemysłowa Fermy przemysłowe stosują również chów klatkowy, ale zawsze w klimatyzowanym pomieszczeniu, utrzymującym stałą temperaturę 14-18°C. Umożliwia to całoroczny

Bydło mleczne
Nowoczesna i funkcjonalna obora, ale jaka?

Nowoczesna obora, bez względu na rodzaj prowadzonego w niej chowu, musi spełniać szereg wymogów dotyczących wentylacji, zakresu (...) Optymalna wilgotność powietrza wynosi 50-80%. Jeśli przy niesprawnie działających systemach wentylacji wystąpią jednocześnie wysokie temperatury (powyżej (...) wymię. Zapewnienie dostępu do legowiska, jego odpowiednie wymiary i wyścielenie jest więc bardzo istotne dla osiągnięcia

Bydło mięsne
Bydło rasy limousine - opis, hodowla i zdjęcia

to 8-11 lat, podczas którego rodzi się około 7 cieląt. Użytkowanie mięsne Bydło (...) zwiększa się zawartość mięsa w tuszy. Oceniane w systemie EUROP, tusze buhajków Limousine prawie zawsze (...) Nadają się do każdego rodzaju opasu. Przy chowie intensywnym mają podobne wyniki do mieszańców

Drób
Kokcydioza drobiu - groźna choroba pasożytnicza. Dowiedz się, jak ją zwalczyć!

kokcydiozie opiera się głównie na utrzymaniu prawidłowych warunków chowu oraz odpowiedniej higieny pomieszczeń inwentarskich. Istotną rolę (...) pomocna w zwalczaniu choroby. Najbardziej korzystnym systemem chowu dla rozwoju pierwotniaków jest chów ściółkowy. Należy ją często wymieniać, również w gniazdach oraz dościelać świeżą, niespleśniała i nie zawilgotniałą.

Kury
Żywienie i pasze dla kurczaków brojlerów - najważniejsze informacje

tym więcej kurczęta potrzebują energii), systemu chowu (intensywny, półintensywny oraz ekstensywny), warunków utrzymania (zbyt duża obsada powoduje większe straty paszy) oraz aktualnych rynkowych cen gotowych mieszanek i komponentów paszowych. Mieszanki paszowe Z reguły w większych fermach o wysokiej intensywności chowu stosowane są gotowe mieszanki paszowe. Producenci

Bydło mięsne
Szkockie bydło górskie, czyli highland - opis i hodowla

się z grubych, długich włosów, a wewnętrzna z włosów puchowych. Na małej głowie znajdują się (...) do góry, na przekroju można zaobserwować pierścienie, świadczące o kolejnych wycieleniach. Krowy mają 105 cm (...) Zwierzęta łatwo przyzwyczajają się do ludzi i innego systemu chowu, np. w budynkach. Często reagują

Nawożenie
Czym się kierować, wybierając zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę? Podpowiadamy!

zależy od utrzymywanego gatunku zwierząt, systemu chowu, intensywności produkcji, obsady zwierząt, warunków lokalizacyjnych i możliwości rozwoju fermy. Przede wszystkim budowa takiego zbiornika związana jest z dużym nakładem finansowym, który musi się przekładać na jego efektywność. Bardzo ważnym aspektem, o którym należy pamiętać podczas planowania nowego zbiornika jest ochrona środowiska. Nieszczelne

Kozy
Koza alpejska - opis rasy, charakterystyka i hodowla

nóg często są czarne. Sierść na całym ciele jest krótka. Mogą występować rogi i broda, (...) średniej wielkości, osadzona na szczupłej szyi. Uszy są skierowane kanałem słuchowym do przodu, są nieduże, zaokrąglone i (...) Francji jest głównie utrzymywana w budynkach inwentarskich w intensywnym systemie chowu, zakładającym żywienie pełnoporcjowe i uzyskiwanie

Kaczki
Kaczka Pekin - opis, hodowla i charakterystyka rasy

wysokie zdolności adaptacyjne do różnych systemów chowu. Świetnie aklimatyzują się w intensywnej hodowli fermowej oraz w przydomowym chowie czy amatorskim chowie ptaków ozdobnych np. w wolierach z dostępem do niewielkiego zbiornika wodnego. Młode charakteryzuje wysoka przeżywalność i wytrzymałość, są łatwe w pielęgnacji i chowie. Hodowcy twierdzą, że kaczki

Kury nieśne
Kura rosa – jedna rasa, kilka odmian, a do tego doskonała kura mięsno-nieśna!

półintensywnego i ekstensywnego. W takich systemach chowu ptaki spędzają cały dzień (lub jego większość) na wybiegu, uzupełniając dietę świeżą zieleniną, owadami, skorupiakami i drobnymi kamyczkami. Jako podstawowa pasza dla kur rosa sprawdzi się uniwersalna mieszanka dla niosek, urozmaicona dodatkiem ziaren zbóż (w proporcji 2 części mieszanki na 1 część ziaren).

Drób ozdobny
Kaczki francuskie - wszystko, co musisz wiedzieć o ich hodowli i użytkowaniu

zalecane dla ferm o intensywnym systemie chowu. W zimie wymagają ogrzewanych pomieszczeń (temperatur w granicach 8-15ºC). Kaczniki powinny być wyposażone w wybiegi, ponieważ kaczki lepiej wykorzystują paszę, mają lepszą kondycję i większą odporność. Kaczki piżmowe bardzo dobrze wykorzystują niewielkie, podmokłe pastwiska nieopodal ferm. Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska

Kury
Żywienie kur niosek: Jak i czym karmić kury nioski?

na energię zależy także od systemu chowu i temperatury. Wymagana podaż wysokiej jakości białka zależy od nieśności. Do wytwarzania prawidłowych skorupek jaj konieczne jest zapewnienie odpowiednich proporcji wapnia do fosforu w paszy. Kury typu ciężkiego mają tendencję do otłuszczania się w przypadku ciągłej dostępności pożywienia. Podaż paszy zwiększa się w

Gęsi
Gęś owsiana, czyli gęś karmiona owsem. Dowiedz się więcej o tej technice hodowli

uzyskuje wysoką wartość dietetyczną dzięki systemowi chowu ekstensywnego. Okres jej odchowu i tuczu wynosi minimum 16 tygodni i jest objęty kontrolą Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Tylko te ptaki, które otrzymały specjalne dokumenty, można sprzedawać pod nazwą „młodej polskiej gęsi owsianej”. W pierwszej fazie chowu, do 3. tygodnia

Trzoda chlewna
Świnia złotnicka pstra - popularna polska rasa odporna na choroby

i rozrodu osiągają w ekstensywnym systemie chowu. Warunki utrzymania Świnie ras rodzimych nie nadają się do ferm wielkotowarowych. Najlepiej adoptują się w małych gospodarstwach, korzystając z dostępu do pastwisk. Nie mają wysokich wymagań żywieniowych, ani dotyczących warunków utrzymania. Zadowalają się paszami gospodarskimi i produktami ubocznymi przemysłu

Ryby
Rozmnażanie ryb stawowych - wymagania poszczególnych gatunków

rozgrzebują dno – w takim systemie chowu wylęg linów stanowi pokarm dla sandacza. Sum łatwo rozmnaża się w ciepłej wodzie przez tarło naturalne bądź sztuczne. Ta druga metoda wiąże się z koniecznością obsadzenia wylęgu w stawie zasiedlonym przez zooplankton, który pomaga zwalczać kulorzęska, przyczyniającego się do znacznych strat

Kuropatwy
Hodowla kuropatw - poruszamy najważniejsze aspekty

pełnoporcjowe. W takim systemie chowu tuszki są dobrze umięśnione i charakteryzują się bardzo dobrą wydajnością rzeźną (około 70%). Mięso kuropatw jest niezwykle delikatne i zawiera małą ilość tłuszczu. Posiada wyjątkowe walory smakowe.   Wychów Pisklęta po wykluciu i wyschnięciu puchu są wyprowadzane

Bydło mięsne
Pomagamy dobrać odpowiednią oborę dla opasów

to przede wszystkim produkcja mniej pracochłonna niż w przypadku chowu bydła mlecznego. Dlatego nieraz gospodarstwa produkujące mleko (...) dla bydła mlecznego. Na powietrzu mogą być trzymane już kilkudniowe cielęta. Można wyróżnić dwa systemu (...) z 28 czerwca 2010 roku : W systemie utrzymania bez legowisk na ściółce powierzchnia

Kury
Kurniki dla kur – rodzaje, budowa, wyposażenie i wymagania

lub towarowe stada nieśne. Budując pomieszczenia do chowu drobiu należy zwrócić uwagę na konstrukcję budynku, (...) nieszkodliwe dla ptaków oraz umożliwiać mycie i dezynfekcję. Systemy utrzymania i chowu kur (...) Ptaki utrzymywane są na głębokiej ściółce, która jest dościelana w miarę zabrudzenia. System ten jest

Trzoda chlewna
Wyposażenie chlewni - radzimy, co robić, by zwiększyć opłacalność produkcji

się wiele codziennych czynności. Bardzo dobre efekty dają również systemy informatyczne wspomagające zarządzanie stadem, w których hodowca (...) obecnie panujących norm i wymogów Unii Europejskiej. Budynki inwentarskie do chowu trzody chlewnej powinny być dostosowane do (...) System ściołowy wymaga częstej wymiany ściółki, usuwania obornika i dościelania. W systemie bezściołowym zwierzęta hodowane są

Drób
Karmidła dla drobiu - wszystko, co musisz wiedzieć o ich rodzajach!

Rodzaj karmideł jest zazwyczaj dostosowany do systemu chowu zwierząt, do obsady oraz gatunku. W chowie ekstensywnym, ekologicznym i przydomowym można stosować karmidła w postaci korytek lub tacek, które są napełniane codziennie przez pracowników ferm lub małych gospodarstw. Wadą takiego systemu zadawania paszy jest pracochłonność czyszczenia, mycia i noszenia paszy oraz duże straty paszy przez rozsypywanie lub zabrudzenia wodą, ściółką lub odchodami.

Kury
Radzimy, jak wybrać najlepsze poidła dla kur i innego drobiu

Prawidłowo zaplanowany system pojenia drobiu ma ogromny wpływ na zdrowie zwierząt i mikroklimat panujący w pomieszczeniach. Obecnie na rynku występuje kilka typów poideł, które dopasowuje się pod względem gatunku hodowanych ptaków, obsady i systemu utrzymania oraz intensywności chowu.Prawidłowo zaplanowany system pojenia drobiu ma ogromny wpływ na zdrowie zwierząt i mikroklimat panujący w pomieszczeniach. Obecnie na rynku występuje kilka typów poideł, które dopasowuje się pod względem gatunku hodowanych ptaków, obsady i systemu utrzymania oraz intensywności chowu.

Bydło
Zgarniacz obornika - przegląd metod mechanicznych, półmechanicznych i ręcznych

systemie bezściołowym powstaje gnojowica (odchody i mocz), która najczęściej samoczynnie spływa do kanału gnojowego, a później do zbiorników gdzie jest magazynowana. Zaletą systemu bezściołowego jest oszczędność czasu na zabiegi dościelania i sprzątania obornika. System ściołowy wymaga usuwania zabrudzonej ściółki i przeniesienia jej na płyty obornikowe. Wyróżnia się kilka sposobów usuwania obornika-

Bydło mięsne
Obory dla bydła opasowego - przegląd systemów utrzymania bydła mięsnego

urządzeń związanych z dojem mechanicznym oraz chłodzeniem i przechowywaniem mleka. Żywienie bydła mięsnego jest prostsze i (...) dostosowanych pomieszczeń, czasami wystarczy stara stodoła wyścielona słomą. Znany jest również system całorocznego utrzymania zwierząt na pastwisku, oczywiście z dostępem do jakiegoś pomieszczenia, w którym krowy mogą się ukryć przed

1 2 3

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki