Odchów cieląt

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Odchów cieląt

Bydło mleczne
Odchów cieląt - sposoby utrzymania, żywienie cieląt i zabiegi pielęgnacyjne

Nie od dziś wiadomo, jak duży wpływ ma jakość odchowu cieląt na ich późniejsze wyniki produkcyjne w kierunku mlecznym lub mięsnym. Wśród czynników, które mają znaczenie w prawidłowym odchowie cieląt można wyróżnić warunki utrzymania, środowiska panującego w oborze, dostęp do wybiegów i pastwisk, codzienna pielęgnacja oraz żywienie. Cielęta bardzo często są oddzielane od matek w pierwszym-trzecim dniu po urodzeniu. W pierwszych dniach po urodzeniu cielęta wymagają stałej opieki, ale również ciszy, spokoju oraz poczucia bezpieczeństwa.

Bydło mleczne
Odchów cieląt i hodowla jałówek cielnych

Prawidłowy odchów i hodowla jałówek cielnych jest ważnym aspektem ekonomicznym wpływającym na jakość uzyskiwanych produktów, czyli mięsa i mleka. Aby uzyskać jałówki zdrowe, odporne, wytrzymałe i długowieczne należy dobrze odchować cielęta.

Bydło
Jałówki hodowlane – żywienie, pielęgnacja i chów

spadku opłacalności produkcji mlecznej można odchowywać cielęta przy matkach, co skutkuje szybkim przyrostem masy ciała. Te osobniki można wkrótce przeznaczyć na mięso. Jest to dobre rozwiązanie także dla gospodarstw, które przekroczyły kwotę mleczną. Wybór Żeby stać się właścicielem jałówek jak najlepszych pod względem genetycznym można je

Bydło mięsne
Jak hodować cielaki mięsne? Poznaj klucz do sukcesu!

ich mleko służy jedynie do odchowu cieląt.   Wycielenia Wycielenia przypadają przed okresem pastwiskowym lub na zimę. Obie wersje mają swoje wady i zalety. Wadą rodzenia się cieląt od stycznia do kwietnia jest większy nakład pracy w tym czasie. Porody odbywają się w oborze,

Bydło mięsne
Bydło opasowe - hodowla, systemy i rodzaje opasu

bydła składają się trzy etapy; odchów cieląt, wzrost i przygotowanie oraz opas właściwy. Odchów cieląt trwa 4-6 miesięcy, otrzymują one w tym czasie mleko i preparaty mlekozastępcze, podczas wzrostu i przygotowania otrzymują pasze objętościowe, a podczas opasu właściwego pasze treściwe i objętościowe. Intensywny opas buhajków prowadzony jest na

Bydło mleczne
Choroby cieląt - radzimy, jak je rozpoznać i skutecznie leczyć

Może wystąpić przez cały okres odchowu cieląt, podczas żywienia siarą, mlekiem, preparatem mleko zastępczym, paszami treściwymi i objętościowymi. Pierwsze objawy, które można szybko zauważyć to spadek apetytu, apatia, osłabienie i zmniejszenie masy ciała. Anoreksja może mieć różne przyczyny w zależności od systemu karmienia. Może być wywołana przez niesmaczną pasz ą,

Bydło mleczne
Zapalenie płuc u krów i cieląt - objawy i zapobieganie

W stadach prowadzących odchów cieląt, choroba ta prowadzi niekiedy do ogromnych strat ekonomicznych. Do układu oddechowego dostają się wirusy, które uszkadzając nabłonek stwarzają idealne warunki do wniknięcia w miejsca naruszone kolonii bakterii. Choroba pojawia się najczęściej z powodu dużej obsady w cielętnikach, wysokiej wilgotności i stężenia gazów toksycznych.

Bydło mleczne
Żywienie cieląt - radzimy, na co zwracać uwagę, wybierając paszę

Prawidłowy odchów cieląt ma bezpośredni wpływ na późniejsze przyrosty masy ciała, wydajność mleczną, zdrowotność oraz zdolności do rozrodu. Zapewnienie właściwych warunków odchowu to przede wszystkim utrzymanie cieląt w pomieszczeniu o odpowiednich warunkach zoohigienicznych, zadawanie paszy dostosowanej do wieku i masy ciała cielęcia oraz dbanie o ciężarne samice i obecność obsługi przy porodzie. Bardzo ważne funkcje pełnią rutynowe badania cieląt i ich stała obserwacja.

Bydło mięsne
Pomagamy dobrać odpowiednią oborę dla opasów

tradycyjny sposób utrzymania bydła opasowego. Mogą się jednak sprawdzić tylko w przypadku niewielkich stad. Przeznaczanie ich dla krów z cielętami nie są dobrym rozwiązaniem. Cielęta luźno chodzące zanieczyszczają odchodami paszę i stanowiska legowiskowe. Dobrym rozwiązaniem może być wydzielenie im kojca, z którego mogą przechodzić do matek, gdy zostanie im otworzona bramka.

Bydło mięsne
Obory dla bydła opasowego - przegląd systemów utrzymania bydła mięsnego

uwięziowe występują w postaci ściołowej i bezściołowej. Stanowiska ściołowe powinny być codziennie dościelane świeżą słomą. Stanowiska bezściołowe zazwyczaj są wyposażone w legowisko w postaci maty (...) głębokiej ściółce część paszowa powinna być usytuowana wyżej niż część legowiskowa, tak żeby odchody przesuwały się w stronę legowiskową i nawarstwiały obornik będący jednocześnie miękkim,

Bydło mleczne
Przedstawiamy popularne rodzaje wygrodzeń i stanowisk dla bydła

jednoczesne korzystanie ze stanowisk paszowych wszystkim zwierzętom jednocześnie. Kojce grupowe najczęściej są grubo ścielone słomą, a zwierzęta kładą się w najbardziej im odpowiadającym miejscu Obecnie w Polsce stosowane są wszystkie systemy utrzymania i rodzaje stanowisk. Coraz częściej odchodzi się od stanowisk uwięziowych, ponieważ w takich warunkach dobrostan zwierząt jest

Trzoda chlewna
Chlewnia na rusztach - charakterystyka, zalety i wady

chlewni stosuje się system ściołowy i bezściołowy. Ten pierwszy na całej powierzchni kojca posiada głęboką ściółkę, dościelaną w miarę zabrudzenia. System bezściołowy w swojej konstrukcji posiada ruszt lub podłogę szczelinową. Oba typy umożliwiają ciągłe odprowadzanie odchodów stałych i ciekłych z chlewni, zapewniając względną czystość w chlewni. Podłogę szczelinową łatwo się sprząta,

Bydło
Zgarniacz obornika - przegląd metod mechanicznych, półmechanicznych i ręcznych

występują dwa systemy utrzymania zwierząt- ściołowy i beściołowy. W systemie bezściołowym powstaje gnojowica (odchody i mocz), która najczęściej samoczynnie spływa do kanału gnojowego, a później do zbiorników gdzie jest magazynowana. Zaletą systemu bezściołowego jest oszczędność czasu na zabiegi dościelania i sprzątania obornika. System ściołowy wymaga usuwania zabrudzonej ściółki i przeniesienia jej

Bydło
Obora uwięziowa – praktyczne porady dotyczące rodzaju stanowisk i uwięzi

wyżej ustawiony żłób paszowy. Zwierzęta mają dość ograniczoną swobodę ruchu, mogą stać lub leżeć. Stanowisko jest na tyle krótkie, że odchody są wydalane w całości na płytę gnojową. Legowiska pozostają względnie czyste, dościelanie może odbywać się rzadziej. Ten system w pełni umożliwia automatyzację usuwania odchodów z płyty gnojowej przez różnego rodzaju

Trzoda chlewna
Wyposażenie chlewni - radzimy, co robić, by zwiększyć opłacalność produkcji

zwierząt, a ten z kolei ma wpływ na zastosowanie technologii usuwania odchodów, dostarczania paszy i przemieszczania zwierząt. Systemy utrzymania Trzodę chlewną można utrzymywać w systemie ściołowym lub bezściołowym. System ściołowy wymaga częstej wymiany ściółki, usuwania obornika i dościelania. W systemie bezściołowym zwierzęta hodowane są na podłoże ażurowej,

Kaczki
Hodowla kaczek - to musisz wiedzieć!

Odpowiednia ilość gniazd zapobiegnie znoszeniu jaj na ściółce. W pomieszczeniach dla kaczek należy stosować chłonną ściółkę np. słomę lub wióry i dościelać w miarę zabrudzenia. Po każdym odchowie należy wymienić całą głęboką ściółkę, a podłogę umyć i zdezynfekować. Użytkowanie stad rodzicielskich Celem użytkowania stada rodzicielskiego

Indyki
Hodowla indyków brojlerów - założenia hodowli, warunki utrzymania i odchów indyków

Turkeys (BUT), Nicholas oraz Hybrid. Wszystkie z koncernów oferują na rynku zestawy rodzicielskie oraz towarowe mieszańce indyków rzeźnych. W każdym rodzie wyróżnia się zazwyczaj trzy (...) typu średniociężkiego i ciężkiego są sprzedawane na tuszki, dzielone na elementy. Odchów indyków rzeźnych Odchów indyków rzeźnych prowadzi się najczęściej oddzielnie,

Pasze dla zwierząt
Najlepsze pasze dla bydła mlecznego i mięsnego. Sprawdź, którą wybrać!

zadawać siano od piątego dnia po urodzeniu. Wtedy około 7 tygodnia życia będzie można stopniowo zmniejszać ilość podawanego preparatu mlekozastępczego. Karmienie cieląt mlekiem jest dobrą metodą odchowu, ale niekorzystną finansowo. Popularne są za to preparaty mlekozastępcze. Warto dokładnie sprawdzić ich jakość. Powinny zawierać min. 20% białka pochodzącego z mleka

Gęsi
Hodowla gęsi - odkrywamy najważniejsze aspekty

od miejsca utrzymywania ptaków. Zmniejsza się wraz z upływającymi tygodniami odchowu (np. w pierwszym tygodniu życia w budynku na 1m2 przypada 10 sztuk, a w piątym 2 sztuki). Ściółka Gęsi mają szczególne wymagania dotyczące ściółki. Bardzo ważne jest dościelanie codziennie słomą powierzchni podłogi, ponieważ tego typu warstwa

Bydło mięsne
Bydło rasy charolaise - opis, charakterystyka i walory mięsne

okresu pastwiskowego, około października, w wieku 270 dni i wadze 290 kg. Cielęta mają dość dużą masę ciała przy urodzeniu. Cieliczki ważą 42 kg, a byczki 45 kg. Odchowuje się około 87% urodzonych cieląt. Dorosła krowa waży około 800 kg, wysokość w kłębie może wynieść 140 cm

Bydło mleczne
Jak wybrać nasienie buhajów? Wymogi dla buhajów i cechy istotne przy wyborze nasienia

mlecznego w mięsne. Po podjęciu decyzji, jakiej użytkowości oczekujemy od cieląt, dokonujemy wyboru konkretnego buhaja mlecznego lub mięsnego posiłkując się katalogami firm zajmującymi (...) buhajów” lub „wychowalniach jałówek” oraz w fermach, z których pochodzą młode. Po przeprowadzeniu odchowu i osiągnięciu odpowiedniego wieku, buhaje są kwalifikowane do rozrodu w stacjach

Kury
Kurniki dla kur – rodzaje, budowa, wyposażenie i wymagania

Budynki produkcyjne można podzielić na wychowalnie (ptaków reprodukcyjnych i niosek), odchowalnie (drób rzeźny) i kurniki. W kurnikach utrzymywane są stada reprodukcyjne lub towarowe (...) rusztowy i rusztowo-ściołowy). Ptaki utrzymywane są na głębokiej ściółce, która jest dościelana w miarę zabrudzenia. System ten jest najbardziej zbliżony do warunków naturalnych,

Kury
Kury rasy sussex - charakterystyka, hodowla i żywienie

nierównym grzebieniem. Silny, zakrzywiony dziób, podobnie jak nagie skoki, jest w jasnej, cielistej barwie. Kogut jest zdecydowanie większy – osiąga około 3-4 kilogramów, (...) wyznaczyć w nim przestrzeń około jednego metra kwadratowego na dwie kury. Odchów kurcząt Kury mięsne są raczej mało nieśne i mają

Ryby
Choroby ryb stawowych – przegląd największych zagrożeń ryb hodowlanych

po przekroczeniu 15°C wody wirusy zanikają. Na posocznicę wirusową najbardziej narażone są ryby młode, głównie narybek pstrąga. Źródłem zakażenia są odchody, mlecz oraz ikra zarażonych ryb lub nosicieli. Wirus może osiadać również na sprzęcie czy środkach transportu. Bardzo ważna jest dezynfekcja zaoczkowanej ikry pochodzącej z zakupu (wirus przenoszony jest

Drób ozdobny
Hodowla drobiu ozdobnego. Podpowiadamy, jak dbać o różne gatunki drobiu

zdolność do rozmnażania. Do lęgów oprócz pni starych drzew chętnie wykorzystują przygotowane dla nich budki lęgowe. Powinny być one wyścielone słomą i zawieszone na wysokości 1 ‒ 2 metrów. Pomieszczenia przeznaczone do odchowu piskląt kaczych powinny być zaopatrzone w sztuczną kwokę (światło) i dodatkowo ogrzewane zimą. Zbijanie się kurcząt w większe

Kury
Wyposażenie ferm drobiu - wybiegi, poidła, karmidła, gniazda i grzędy

tak aby zminimalizować straty wody przez jej rozchlapywanie i zabrudzenie paszą lub odchodami. Obecnie na rynku dostępne są poidła typu rynnowego, kubełkowego, kropelkowego i dzwonowego. (...) wyposażone w gniazda. W systemie podłogowym stosowane są szafy gniazdowe, wykonane z drewna, wyścielone wewnątrz świeżą słomą. Spotyka się również fermy, które posiadają zautomatyzowany system

Bydło mleczne
Choroby bydła mlecznego - objawy, zapobieganie i leczenie

W końcu przebieg ciąży musi być prawidłowy, aby mógł urodzić się zdrowy cielak, a krowa wejść w okres laktacji. Poniżej zostaną omówione najczęściej spotykane schorzenia (...) fragmenty błon. Następstwem może być zapalenie macicy. Leczenie zależy od konkretnego przypadku. Obecnie odchodzi się od przekonania, że błony płodowe należy koniecznie mechanicznie usunąć. Wielu

Drób ozdobny
Kaczki Mandarynki - ceniona rasa ozdobna

oka i policzek jest pomarańczowy, dziób jest wyraziście czerwony. Od policzka promieniście odchodzą pióra pomarańczowo-brązowo-białe tworząc kształt przypominający tarczę. Szyja i fragment piersi jest fioletowy, (...) w związku monogamicznym przez całe życie. W ramach przygotowań do składania jaj, samica wyściela gniazdo gałązkami i trzcinami. Znosi 9-13 jaj, w dziennych odstępach. Jaja

Drób ozdobny
Bażant złocisty – piękny, azjatycki ptak, a do tego łatwy w hodowli!

złocistego jest niezwykle interesującym przeżyciem. Samiec zabiegający o względy samicy stroszy swoją pomarańczowo-czarną krezę, rozkładając ją niczym wachlarz. Aby odchować drugie pokolenie tych pięknych ptaków, wiosną umieszczamy w ustronnym kącie woliery budkę, wyścieloną słomą. W takim odosobnionym zakątku kura składa 5-12 jaj o masie 21,2-44,5 g. Liczba jaj jest największa w

Bydło mleczne
Nowoczesna i funkcjonalna obora, ale jaka?

sytuacji, w której młodsze jałówki nie będą miały gdzie odpocząć. Poglądy dotyczące ścielenia stanowisk także się zmieniają. Wynika to głównie z coraz gorszego dostępu do (...) Woda musi być zabezpieczona przed zamarzaniem. Obecnie obserwuje się tendencję do odchodzenia od chowu w oborach uwięziowych na rzecz nowoczesnych obór wolnostanowiskowych. Ten

Konie
Rozmnażanie koni - krycie, ciąża i poród

Krycie klaczy Na zapłodnienie komórki jajowej klaczy, urodzenie i odchowanie źrebięcia ma wpływ rozpoznanie charakterystycznych objawów rui, skuteczność krycia oraz szczególna opieka (...) kilkakrotnie kładą się i wstają. Poród powinien przebiegać w samodzielnym boksie, wyścielonym świeżą słomą i z dostępem do wody. Porody zazwyczaj

Dzikie ptaki
Gęś zbożowa – gatunek dzikiej gęsi, niewymagający w przydomowej hodowli

mokradłach i rozlewiskach w tundrze, tajdze, a niekiedy na obszarach subarktycznych. Po odchowaniu młodych ptaki przelatują do Europy Środkowej – od lutego do maja oraz (...) Samica zakłada gniazdo bezpośrednio na ziemi, najczęściej w pobliżu zbiornika wodnego. Płytki dołek wyściela trawą, mchem i własnym puchem, po czym składa 4-6 jaj, które

Drób ozdobny
Przepiórki chińskie – ruchliwe ptaki o ciekawym upierzeniu. Doskonałe do przydomowej woliery

aklimatyzacji nowo sprowadzonych ptaków. W pomieszczeniu kwarantannowym powinna panować temperatura 20-25°C. Podłogę wyścielamy gazetami, które codziennie wymieniamy. Do diety przepiórek stopniowo wprowadzamy nowy pokarm i (...) od ptaków trzymanych w niewoli często zabiera się jednak do inkubatorów, a pisklęta odchowuje w skrzynkach, pod lampami. Optymalna temperatura w inkubatorze wynosi 17-18°C, a

Drób
Kokcydioza drobiu - groźna choroba pasożytnicza. Dowiedz się, jak ją zwalczyć!

wymieniać, również w gniazdach oraz dościelać świeżą, niespleśniała i nie zawilgotniałą. Pierwotniaki rozwijają się również przy spadku odporności ptaków, który może być wywołany złymi warunkami mikroklimatycznymi. Zaobserwowano, że najmniej przypadków zachorowalności na kokcydiozę występuje w systemie klatkowym, ponieważ ptaki mają najmniejszy kontakt ze swoimi odchodami. Nie dochodzi tak często

Króliki
Rasy królików hodowlanych – małe, średnie i duże

cecha korzystna przy użytkowości mięsnej). W ciągu roku samice mogą odchować aż 8 miotów (7-8 sztuk młodych). Do trzeciego miesiąca życia króliki mają (...) w 6 miesiącu życia króliki ważą 2,5 kg. Występuje charakterystyczny podział ubarwienia na ciele, przednia część jest biała (zabarwione są tylko uszy i głowa na

Kozy
Koza angorska – z jej runa otrzymuje się ceniony i delikatny moher! Sprawdź, jak hodować tę rasę kóz

Niezwykle istotne jest zapewnienie zwierzętom suchego podłoża. Pomieszczenia przeznaczone dla kóz należy wyścielić krótko pociętą słomą pszenną lub owsianą, a na wybieg warto wybrać teren (...) Podobną funkcję może spełniać gęsty żywopłot, rosnący za ogrodzeniem. Rozmnażanie i odchów młodych Choć kozy angorskie należą do ras poliestrycznych (ich

Trzoda chlewna
Tuczarnia na głębokiej ściółce - wady i zalety systemu ściółkowego

Usuwanie obornika jest pracochłonnym zajęciem, ponieważ zastosowanie systemów automatycznie usuwających odchody jest prawie niemożliwe. Ferma stosująca system głębokiej ściółki powinna być wyposażona w (...) chowu ściołowego jest zmniejszenie nakładów robocizny na codzienne mycie ruszt, ponieważ świeżą słomę dościela się codziennie, a obornik usuwa się raz w roku.

Kozy
Koza burska - rasa mięsna. Hodowla i charakterystyka

roku są prowadzone księgi hodowlane dla tej rasy. Kozy burskie są przedstawicielami ras należących do typu użytkowego mięsnego. Kozy mięsne w większości mają afrykańskie (...) %), najczęściej w miocie rodzą się dwa koźlęta. Samice są dobrymi matkami, chętnie odchowują młode, mleka zazwyczaj starcza dla całego miotu. Ciężarne samice kocą się

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki