Jak wybrać dodatki paszowe, by uzupełnić niedobory odżywcze mieszanek?

Dodatki zootechniczne

W żywieniu zwierząt gospodarskich istotną funkcję pełnią enzymy paszowe, dzięki którym poprawia się strawność składników pokarmowych pasz. Enzymy paszowe wspomagają rozkład substancji antyodżywczych i pokarmowych, który organizm samodzielnie nie mógłby rozłożyć, ze względu na brak enzymów własnych trawiących odpowiednie substancje. Enzymy paszowe pełnią również funkcję pobudzającą dla enzymów endogennych.

Powszechnie stosowane są również probiotyki, które mają na celu poprawę mikroflory jelitowej i wytwarzanie enzymów poprawiających strawność składników odżywczych, wspomaganie układu odpornościowego, obniżenie cholesterolu we krwi. Bardzo często probiotyki podaje się zwierzętom tuż po urodzeniu, kiedy układ odpornościowy jest jeszcze bezbronny. W żywieniu zwierząt oprócz probiotyków powinno się stosować substancje wspomagające rozwój mikroflory jelitowej czyli prebiotyki. Najczęściej jednak stosuje się mieszaniny pre i probiotyków czyli tzw. symbiotyki.

Ostatnimi czasy zwiększa się zainteresowanie ochroną środowiska i zdrowia zwierząt oraz ich dobrostanem, dlatego rozpoczęto badania nad substancjami, które można dodawać do paszy, dzięki którym zmniejszałaby się ilość toksycznych gazów takich jak siarkowodór i amoniak. Z różnym skutkiem stosowano różne substancje, najczęściej otrzymywane syntetycznie. Najlepsze efekty odkryto po rozpoczęciu stosowania wyciągu z juki bezpośrednio do paszy.

Podczas intensywnego chowu fermowego u drobiu pojawiają się stale te same choroby wywoływane przez pierwotniaki. Zaczęto regularnie stosować jako dodatki paszowe substancje profilaktyczne takie jak kokcydiostatyki i histomonastatyki. Linia produkcyjna drobiu jest krótka, dlatego substancje te szybko muszą być usuwane z organizmu i nie pozostawiać po sobie żadnego śladu w mięsie oraz nie mogą być toksyczne.

Dodatki zabronione

W paszach nie można stosować antybiotykowych stymulatorów wzrostu, w celu szybszego osiągania zamierzonej masy ciała, jednak antybiotyki się stosuje w celach leczniczych. Zgodę na leczenie tego typu substancjami wydaje lekarz weterynarii. Dodatek takich antybiotyków powoduje pocienienie błony jelitowej, większe jej ukrwienie, co skutkuje szybszym przenikaniem substancji odżywczych do krwioobiegu. A.S.W. to substancje, które mogą zmniejszyć spożycie paszy, a zwiększyć przyrosty nawet o 15%. Niestety te środki mają tak wysoką efektywność tylko w złych warunkach zoohigienicznych.

Hormony

Zastosowanie hormonów u zwierząt gospodarskich wydawało się niesamowicie kuszące. Dodatek chociażby testosteronu powodował u świń zwiększenie w tuszy udziału mięsa w stosunku do tłuszczu. Ingerencja w gospodarkę hormonalną zwierząt może mieć niebezpieczny wpływ na organizm ludzki poprzez spożywanie mięsa z pozostałościami hormonów np. wzrostu. Stosowanie tego typu środków budzi wiele kontrowersji, jednak obecnie na terenie naszego kraju obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania takich substancji.

Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska

Bibliografia:

  1. Pasze i dodatki paszowe. Pod redakcją Jerocha H., Lipca A., Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2012, ISBN 978-83-09-01134-7, 323-340
  2. Pasze. Pod reakcją naukową Chachułowej J., Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa 1996, ISBN 83-86900-22-2, 110-125
  3. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo Tom 3. Jamroz D., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, ISBN 978-83-01-17401-9, 311-334
  4. Wybrane dodatki paszowe jako element profilaktyki problemów produkcyjnych i zdrowotnych u bydła. Lipiński K., Purwin C., Fijałkowska M., Życie Weterynaryjne 2011/3, 208-211
  5. Jakość i bezpieczeństwo dodatków paszowych na przykładzie kokcydiostatyków. Szprengier-Juszkiewicz T., Pasze Przemysłowe 2012/ 3, 48-55

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki