Gleby zasadowe - poznaj ich właściwości i wymagania uprawowe

Pole lucerny Pole lucerny

Na glebach zasadowych bardzo łatwo tworzy się gruzełkowata struktura, w związku z czym takie gleby mają lepsze stosunki wodno-powietrzne. Ich pH jest powyżej 7,2. Lucerna i esparceta bezwzględnie wymagają pod uprawę gleb o odczynie zasadowym. Takie gleby występują na ok. 20% powierzchni kraju.

Cechy charakterystyczne

Zasadowy odczyn gleb powstaje w wyniku przewagi jonów OH- nad jonami H+. Takie gleby najczęściej występują na rejonach suchych i półsuchych. W ich skład wchodzą kationy zasadowe, takie jak Ca2+, Mg2+ i K+. Węglan sodu, który może występować w tych glebach, zwiększa pH i jest szkodliwy dla roślin. Na takich glebach przyswajalność fosforu jest niska.

Rośliny wskaźnikowe

Na glebach zasadowych najczęściej rośnie mak polny, kąkol i pięciornik gęsi.

Autor: mgr inż. Kinga Borek

Bibliografia:

  1. Gliński J., „Odczyn gleby”, (w:) „Gleboznawstwo”, pod red. nauk. S. Zawadzkiego, wyd. IV, PWRiL, Warszawa 1999 r., str. 220–227
  2. Grzebisz W., „Kwasowość i odczyn gleby”, (w:) „Produkcja roślinna – środowisko i podstawy agrotechniki. Cz. I”, wyd. II, Hortpress, Warszawa 2012 r., str. 163
  3. Uggla H., „Odczyn gleby jako czynnik ekologiczny”, (w:) „Gleboznawstwo rolnicze”, PWN, Warszawa 1981 r., str. 229–231
  4. Zawadzki S., „Odczyn gleby”, (w:) „Podstawy gleboznawstwa”, PWRiL, Warszawa 2002 r., str. 96–99
  5. Zawadzki S., „Odczyn gleby”, (w:) „Podstawy produkcji roślinnej”, PWRiL, Warszawa 1999 r., str. 122

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki