Gleby zasadowe - występowanie

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Gleby zasadowe - występowanie

Gleby
Gleby zasadowe - poznaj ich właściwości i wymagania uprawowe

Na glebach zasadowych bardzo łatwo tworzy się gruzełkowata struktura, w związku z czym takie gleby mają lepsze stosunki wodno-powietrzne. Ich pH jest powyżej 7,2. Lucerna i esparceta bezwzględnie wymagają pod uprawę gleb o odczynie zasadowym. Takie gleby występują na ok. 20% powierzchni kraju. Zasadowy odczyn gleb powstaje w wyniku przewagi jonów OH- nad jonami H+. Takie gleby najczęściej występują na rejonach suchych i półsuchych. W ich skład wchodzą kationy zasadowe, takie jak Ca2+, Mg2+ i K+. Węglan sodu, który może występować w tych glebach, zwiększa pH i jest szkodliwy dla roślin. Na takich glebach przyswajalność fosforu jest niska.

Gleby
Gleby brunatne - geneza głównych typów gleb uprawnych

Gleby brunatne właściwe Gleby brunatne właściwe powstają z różnych utworów zasobnych w związki zasadowe. Najczęściej wytwarzają się one pod roślinnością lasów liściastych. Profil gleb leśnych to: O-A-Bbr-Cca, a (...) to: O-A-Bbr-Cca, a ornych: Ap-Bbr-Cca. W profilach mogą też występować poziomy przejściowe, np. A/Bbr.

Gleby
Sprawdzamy odczyn gleby i podpowiadamy sposoby pielęgnacji gruntów

uda nam się zobaczyć na glebie zasadowej, bo do rozwoju potrzebują dużego stężenia jonów wodorowych. W miejscach gdzie pH wynosi więcej niż 7,2 będzie się natomiast rozwijać babka zwyczajna i pokrzywa żegawka. Możemy tam również odnaleźć jasnotę białą, dymnicę pospolitą, tobołki polne i bodziszka łąkowego.  

Pietruszka
Pietruszka – najważniejsze informacje o uprawie tego zdrowego warzywa

i dużej pojemności wodnej (czarnoziemy, gleby ilasto-glebowe). Gleby ciężkie, zlewne, kwaśne, gliniaste oraz zbyt lekkie nie są odpowiednie. Pietruszka źle rośnie na kwaśnych glebach, dlatego warto je zwapnować w roku poprzedzającym uprawę. Zaleca się uprawę pietruszki na polach, na których wcześniej nie uprawiano roślin będących żywicielami nicieni. Obecność

Gleby
Gleby kwaśne - jak je przystosować i co można na nich uprawiać?

kwaśne – 30%. Powstawanie gleb kwaśnych Na powstawanie gleb kwaśnych mają wpływ: doprowadzanie do nich substancji zakwaszających wraz z nawozami, przewaga (...) do nich substancji zakwaszających wraz z nawozami, przewaga opadów nad parowaniem, pobieranie składników zasadowych przez rośliny uprawne oraz występowanie kwaśnych deszczy. Dodatkowo brak zasadowych składników

Buraki
Uprawa buraka cukrowego - wymagania i agrotechnika

cukrowy bardzo dobrze plonuje na glebach zasadowych o pH 8,3-8,5. Dobre plony uzyskuje się też przy pH 6,0-6,5, które jest zbliżone do obojętnego. Jeżeli odczyn gleby jest zbyt kwaśny, to (...) Uprawa koniczyny i lucerny zwiększa zachwaszczenie na polu i występowanie szkodników glebowych. Niekorzystnym przedplonem są również

Nawożenie
Nawożenie kukurydzy - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

amonową, roztwór saletrzano-amonowy (RSM). Na glebach zasadowych można stosować siarczan amonu. Takie nawozy na glebach o dużej pojemności kompleksu sorpcyjnego można stosować przed siewem, ale należy je dobrze przykryć i (...) odpowiednie nawożenie manganem, ponieważ w takich warunkach siedliskowych mogą występować jego niedobory. Nawozy organiczne

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

Bradyrhizobium, szyjka korzeniowa wyciąga się i zagłębia się w glebę, a proces zagłębiania trwa około 2-3 lata. (...) ponieważ wymłócone nasiona szybko tracą zdolność kiełkowania. Wymagania, występowanie i użytkowanie Esparcetę można (...) wsiewkę. Najmniej odpowiedni jest jęczmień jary, który na glebach zasadowych bardzo silnie się krzewi i ogranicza

Rośliny lecznicze
Żurawina wielkoowocowa w uprawie amatorskiej. Porady praktyczne

będą torfy i kwaśne pobagienne gleby. Gleby powinny się charakteryzować uregulowanymi stosunkami wodnymi, gdyż w okresie wegetacji krzewy źle znoszą nadmiar wody. Natomiast w okresie spoczynku tereny mogą być zalewane wodą, gdyż chroni ona rośliny przed mrozem. Do uprawy nie nadają się gleby gliniaste, zlewne czy bardzo żyzne o pH

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

oraz ich wymagań. Toleruje odczyn gleby zasadowy bądź obojętny. Uprawa wyki siewnej na nasiona Dużym nieudogodnieniem w uprawie wyki na nasiona jest jej opóźnione kwitnienie i dojrzewanie spowodowane przez pędy boczne, które przerastają pęd główny. Jednak przy zapewnieniu jej odpowiedniego przedplonu, siewu, pielęgnacji i zbioru jej

Gleby
Czarne ziemie – cenione i bardzo żyzne gleby uprawowe

które mają bardzo duże wymagania glebowe. Gleby zdegradowane i murszaste należy dodatkowo nawozić, żeby wyrównać braki w składnikach mineralnych. Adaptując czarną ziemię pod uprawę należy również pamiętać o dostosowaniu roślin do ich lekko kwaśnego odczynu pH lub przeprowadzić zabiegi zobojętniające.   Autor:

Choroby zbóż
Choroby zbóż - dowiedz się, jak je rozpoznać i zwalczyć

kłosy. Rozwojowi tego grzyba sprzyja zasadowy odczyn gleby, a sam grzyb powoduje duże straty w plonie w zależności od tego, w którym stadium zaatakuje rośliny. Zwalcza się go poprzez stosowanie (...) prawidłowe wykonywanie agrotechniki i zaprawianie ziarna. Choroba ta może występować również na roślinach owsa. Wywołuje ją

Choroby drzew i krzewów
Efektywnie walczymy z chorobami jabłoni

pędów stosowanie środków na parch jabłoni ogranicza występowanie mączniaka (fungicydy strobilurynowe, IBE, Kaptan Plus) (...) i zwalczanie: bakterie rozwijają się lepiej przy odczynie gleby obojętnym lub zasadowym – nie doprowadzać (...) przylistków. Na porażonych drzewach liście drobnieją, a latem na zasadowych glebach przebarwiają się na czerwono. Proliferacja

Owies
Kiedy siać owies? Przedstawiamy najważniejsze zasady i terminy wysiewu

jednak dzięki tolerancji na zakwaszenie glebygleb ubogich w składniki pokarmowe oraz dobrze rozwiniętemu systemowi korzeniowemu przy równomiernych opadach plonuje nawet na glebach piaszczystych, a także górskich. Uprawa roli pod owies jest taka sama jak pod inne zboża jare. Owies jest rośliną fitosanitarną – odporną na choroby i nieuczestnicząca w ich przenoszeniu.

Uprawa
Nawóz do borówki - zastanawiasz się nad wyborem? Sprawdź!

granulowanej. Oba produkty skutecznie obniżą zasadowość gleby. W odpowiednio przysposobionym miejscu, świeżo posadzonym borówkom nie powinno zabraknąć pierwiastków. Sytuacja zmienia się w następnym roku. Krzewy borówki mają płytki system korzeniowy. Dostępność składników pokarmowych spada wraz z wymywaniem ich do głębszych warstw podłoża. Pojawia się konieczność dokarmienia roślin właściwymi nawozami.

Pigwa
Wszystko o sadzonkach pigwy - przeczytaj przed zakupem

wapiennym. Nie sprzyja jej jedynie gleba zasadowa. Nie znosi zalania i jest wrażliwa na mróz. Wiosenne przymrozki są szczególnym zagrożeniem dla jej kwiatów. Podczas surowych zim przemarza nawet do powierzchni gruntu, z tego powodu najczęściej uprawiana jest w najcieplejszych rejonach kraju. Aby chronić ją przed przymrozkami, najlepiej sadzić ją na

Cięcie drzew i krzewów
Przycinanie gruszy – radzimy, kiedy i w jaki sposób ciąć drzewa

pędów przed umieszczeniem drzewka w glebie. Zasadnicze pierwsze cięcie odbywa się jednak zaraz po posadzeniu. Służy stopniowemu nadaniu kształtu koronie drzewa oraz zniwelowaniu dysproporcji między systemem korzeniowym a powstającą koroną. W przypadku palmety U-kształtnej – zarówno pojedynczej, jak i podwójnej – pędy przycinamy powyżej pąka, zostawiając długość ok.

Gleby
Gleby płowe - popularne gleby, które zajmują dużą część kraju. Poznaj ich rodzaje!

Gleby płowe zaliczane są do gleb brunatnoziemnych. Zajmują ok. 30% powierzchni kraju. Dominuje w nich proces przemywania (lessivage). Najczęściej powstają pod lasami liściastymi i mieszanymi w klimacie umiarkowanie wilgotnym. Występowanie (...) typowych jest najczęściej kwaśny (pH 4–5). Stopień wysycenia kationami zasadowymi w poziome A wynosi 40–60%, zaś

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

fizjograficznych. Klasa IIIb – gleby orne średnio dobre Gleby tej klasy mają nieco gorsze właściwości fizyczne i chemiczne niż gleby klasy IIIa oraz mogą występować w gorszych warunkach fizjograficznych. Szczególnie narażone są na erozje, mogą okresowo bywać zbyt suche lub zbyt mokre, co spowodowane jest wysokimi wahaniami

Gleby
Żyzność gleby - rodzaje żyzności i sposoby polepszenia produktywności gleby

środkami chemicznymi oraz zanieczyszczenia przemysłowe.   Rodzaje żyzności Gleba może być naturalnie żyzna, ale też może stać się żyzna przez ingerencję człowieka lub poprzez zabiegi agrotechniczne. W związku z tym może występować żyzność naturalna, agrotechniczna i nabyta. Żyzność agrotechniczną kształtują wykonane zabiegi uprawowe

Gleby
Gleby bagienne - charakterystyka i przegląd różnych odmian gleb mułowych i torfowych

gleb może wynosić nawet 2 m. Profil glebowy przedstawia się następująco: POm-Om. Gleby mułowe właściwe wytworzone z mułów telmatycznych charakteryzują się zmiennymi procesami redukcyjnymi i utleniania, spowodowanymi dużą roczną amplitudą wahań wód gruntowych. Powoduje to występowanie w warstwach mineralnych cech charakterystycznych dla gleb glejowych. Profil glebowy takiej gleby wygląda

Gleby
Gleby bielicowe - poznaj charakterystykę gleb tworzonych przez piaski wydmowe

w jony fosforu, potasu, magnezu, sodu i wapnia. Za to wzrasta ilość jonów wodoru i glinu. Górne warstwy gleby ulegają zakwaszeniu, co powoduje rozpad glinokrzemianów na krzemionkę, wodorotlenki żelaza, glinu i na kationy zasadowe. Produkty rozpadu mogą też tworzyć minerały ilaste, jednak przy dużym zakwaszeniu gleby bardzo szybko ulegają one rozpadowi

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

roślin, czyli gnicia części nadziemnych i korzeni w skutek braku dostępu do tlenu. W związku z tym rzepak powinien być uprawiany na glebach, które są drenowane i nie mają zagłebień. Występowanie na przemian mrozów i odwilży przyczynia się do uszkadzania systemu korzeniowego rzepaku, ponieważ powodują one ruchy gleby. Wymagania

Gleby
Nie spisujmy na straty gleb murszowych. Sprawdź możliwości wykorzystania!

teren bagienny piasku bogatego w minerały.   Gleby murszowate Jest to typ ziem również należących do ziem pobagiennych. Gleby murszowate w zasadzie niewiele różnią się profilem od gleb murszowych, ale nie mogą być zaklasyfikowane jako należące do tej grupy, ze względu na płytki poziom próchnicy.

Gleby
Analiza i badanie gleby – zachęcamy do badania gruntów rolnych!

glebie jakiegoś pierwiastka, który stanie się niedostępny dla roślin. Analizy gleby powinniśmy wykonywać regularnie co 3–4 lata, chociaż nie zaszkodzi badać glebę co roku. Zasady pobierania prób glebowych do analizy chemicznej Próbki indywidualne (pojedyncze) z gleb mineralnych pobieramy za pomocą laski glebowej (Egnera) do głębokości

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

pod uprawę tej rośliny strączkowej. Gleby, na których ma być uprawiany bobik nie mogą być kwaśne. Najlepiej toleruje on odczyn obojętny lub zasadowy (pH 6,5-7,2). Uprawa bobiku na (...) zaburzeń fizjologicznych w nasionach i siewkach. Takie zjawisko może występować na glebach ciężkich podczas chłodnej i

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

podstawowym czynnikiem produkcji. Zasady konstruowania płodozmianów Opracowanie płodozmianu należy zacząć od informacji o jakości gleb i warunkach klimatycznych, a także o rynku zbytu, do którego dostosowujemy produkcję (...) stosowanie nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin czy występowanie chorób, szkodników i chwastów, a co

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

to z tym, że nasiona np. rzepaku mogą przeleżeć w glebie nawet kilka lat, a następnie skiełkować, co prowadzi do dyskwalifikacji plantacji bądź zebranego plonu. W zmianowaniach zbożowych gorczyce bardzo korzystnie wpływają na zdrowotność zbóż następujących po nich. Ograniczają one występowanie chorób korzeni i podstawy źdźbła, a odmiany mątwikobójcze

Gleby
Czym jest erozja gleby? Wyjaśniamy przebieg procesu i typy erozji

Erozja gleby oznacza niszczenie jej pokrywy przez działanie wody i wiatru. Najbardziej są na nią narażone gleby lekkie o dużym rozdrobnieniu cząstek glebowych. Jej występowaniu sprzyjają duże nachylenie stoku, brak okrywy roślinnej, kiepska struktura gleby czy duży współczynnik podatności gleby na erozję.

Gleby
Degradacja gleby – przyczyny i rodzaje tego szkodliwego procesu

gleby, który przyspiesza dodatkowo działalność człowieka. Aby uchronić przed nią glebę, zaleca się prowadzić orkę w poprzek stoku, tarasować zbocza, utrzymywać w wielu miejscach okrywę roślinną, zalesiać piaszczyste wzgórza, zmniejszać intensywność zabiegów agrotechnicznych, zwiększać zawartość materii organicznej, a na terenach podatnych na występowanie erozji stosować siew w mulcz. Wyjałowienie

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia ozimego w pigułce - wymagania, siew, pielęgnacja i zbiór

zbóż i traw, zgorzej siewek, głownia pyląca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia oraz pałecznica traw. Jeżeli zastosowany płodozmian jest wadliwy, to na jęczmieniu mogą występować również choroby podstawy źdźbła. Na glebach lekkich najczęściej występuje zgorzel podstawy źdźbła, a na glebach ciężkich i zbitych – łamliwość źdźbła zbóż. Pospolicie występuje fuzaryjna zgorzel podstawy

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

witamin. Ważnym elementem w strukturze owocu ogórka są sole zasadowe, które wspomagają układ trawienny i działają odkwaszająco (...) Tytus F1   Wymagania klimatyczne i glebowe Kiełkowanie nasion następuje już (...) kiełkówka, przędziorki, zmieniki oraz mszyce. Aby uniknąć występowania szkodników lub zmniejszyć ich ilość na

Nawożenie
Nawożenie ziemniaków - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

wyrównującymi powierzchnię pola. Rolnicy często nie stosują się do zalecanych dawek nawozów mineralnych i organicznych. Wysiewają je zgodnie z zasadą: tak dużo, jak to możliwe, nie uwzględniając zasobności gleb w poszczególne składniki pokarmowe oraz wymagań pokarmowych i nawozowych uprawianych gatunków. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa pokłonił się w stronę

Gleby
Gleby rdzawe – jak je przystosować dla potrzeb uprawy? Podpowiadamy!

rolnego jest długi, wymaga nakładów finansowych i ciężkiej pracy. Gleby rdzawe zajmują bardzo dużą część powierzchni Polski. (...) wymaga nakładów finansowych i ciężkiej pracy. Charakterystyka i występowanie Gleby rdzawe są typem (...) dużej wilgotności powietrza, ze skał o małej zawartości składników zasadowych. Ich podłożem głównie są granity i

Owies
Uprawa owsa - popularnego w Europie zboża paszowego

uprawę należy rozpocząć od włóki na glebach zwięźlejszych, a na średnich i lekkich od agregatu, który składa się z brony średniej lub ciężkiej wraz z wałem strunowym. Taki agregat za jednym przejazdem, na głębokości 5 cm, doprawia pole. Na polu, którego nie zaorano jesienią, a wcześniej występowały na nim okopowe, należy

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

trzmiele. Ich barwa może być czerwona, a czasem może występować też kolor różowy lub biały. Owocem jest (...) Agrotechnika na paszę Wymagania wodne, termiczne i glebowe Do prawidłowego wzrostu i (...) boru mogą występować na glebach o odczynie obojętnym lub zasadowym, a molibdenu na glebach kwaśnych. Bor

Zabiegi agrotechniczne
Uprawa bezorkowa (bezpłużna) – przedstawiamy wszystkie za i przeciw

paliwa, a czasem mającym też negatywny wpływ na właściwości gleby i środowiska, dlatego też coroczna orka nie (...) większym zachwaszczeniem pola. Wyjaśniamy, kiedy może być stosowana, i przybliżamy zasady uprawy bez pługa. Klasyczna orka (...) za sobą również większe ryzyko powierzchniowego zakwaszenia gleb, nasilenie występowania chorób podsuszkowych i wzrost liczby szkodników,

Marchew
Przedstawiamy wymagania marchwi zwyczajnej oraz właściwe metody uprawy

dla organizmu azotanów. Można podać całą dawkę azotu, mieszając z glebą na głębokości 10–20 cm, 2–3 tygodnie przed siewem. Uprawa Przed wysiewem marchwi należy starannie przygotować stanowisko. Orka przedzimowa prowadzona jest na głębokości 25–30 cm. W przypadku występowania podeszwy płużnej zalecane jest użycie pogłębiacza. W okresie wiosennym

Gleby
Kompleks sorpcyjny gleby. Wyjaśniamy pojęcie i omawiamy jego wpływ na uprawę

sorpcyjną, czyli całkowitą ilość kationów zatrzymaną przez 100 g gleby, wykazuje grupa montmorylonitowa, najmniejszą zaś kaolinitowa. W suchych, piaszczystych glebach w kompleksie sorpcyjnym przeważają wapń i magnez (charakter zasadowy), czasem sód. W wilgotnych zaś, które częściej posiadają kwaśny odczyn, przewagę mają jony wodoru i glinu (charakter kwasowy). Gleby z

Pszenica
Poznaj wymagania uprawowe pszenicy jarej i dowiedz się, jak uzyskać wysokie plony

jest nawożenie magnezem, ponieważ do podstawowych źródeł magnezu należą nawozy wapniowo-magnezowe. Jeżeli gleba nie wymaga wapnowania, to odpowiednia dawka magnezu wynosi 80–120 kg MgO na (...) i środków ochrony należy kierować się progami szkodliwości (IOR). Dodatkowo na pszenicy mogą występować takie szkodniki jak mszyce czy skrzypionki. Zbiór

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

się problem przyswajalności fosforu. W związku z tym, jeżeli kukurydza uprawiana jest na glebach kwaśnych to wymagają one wapnowania. Można ją uprawiać na glebach lekko kwaśnych, obojętnych i słabo zasadowych (pH od 5 do 7,5). Uprawa kukurydzy ulega ścisłej rejonizacji ze względu na dużą różnorodność warunków środowiskowych w kraju.

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

o pH 5,1–6,5. Jeżeli odczyn gleby jest obojętny lub zasadowy, to jakość liści ulega zdecydowanemu obniżeniu, a dodatkowo rośliny mogą być porażane przez zgorzel korzeniową. Przedplon (...) pospolity oraz żółtlicę drobnokwiatową. Dodatkowo w uprawach tytoniu mogą występować, m.in.: perz właściwy, skrzyp polny, miotła

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

rozwoju roślin. Wysoka suma opadów letnich (140–160 mm) wpływa bardzo korzystnie na uprawę międzyplonów, a występowanie jesiennych przymrozków kończy wegetację roślin i ogranicza przyrost ich masy. Najodpowiedniejsza do wzrostu jest średnia temperatura dobowa wynosząca 12°C. Jedynie rodzaj gleby ma najmniejszy wpływ na plonowanie międzyplonów. Na polu przeznaczonym pod poplon

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

tłuszczu, są wysokiej jakości, a skład zmienia się w zależności od wilgotności gleby i warunków klimatycznych. W Polsce panują niekorzystne warunki pod uprawę (...) wypełniania strąków soja wykazuje największe zapotrzebowanie na wodę mimo, że jest przystosowana do występowania okresów suszy, ponieważ posiada bardzo dobrze rozwinięty system korzeniowy oraz owłosienie

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

rzadsze- 300- 350 ziarniaków na 1m2. Dotyczy to wyłącznie gleb najlepszych- prowadzonych w wysokiej kulturze rolnej. (...) walka chemiczna. Należy pamiętać, że od 1. Stycznia 2014 obowiązują zasady Integrowanej Ochrony Roślin. To praktyka, która (...) o wykonaniu zabiegu ochronnego powinien podejmować o dokładny monitoring występowania chwastów, chorób czy szkodników. Dobierać substancje

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki