Czym jest erozja gleby? Wyjaśniamy przebieg procesu i typy erozji

Erozja gleby Erozja gleby

Erozja gleby oznacza niszczenie jej pokrywy przez działanie wody i wiatru. Najbardziej są na nią narażone gleby lekkie, o dużym rozdrobnieniu cząstek glebowych. Jej występowaniu sprzyjają duże nachylenie stoku, brak okrywy roślinnej, kiepska struktura gleby czy duży współczynnik podatności gleby na erozję.

Erozja wodna

Proces ten powodowany jest przez działanie wód opadowych lub płynących, na stokach, szczytach czy w dolinach rzecznych, które zbierają cząstki stałe gleby i spływają wraz z nimi później do mórz. Rozróżniamy kilka typów erozji wodnej. Są to:

  • Erozja powierzchniowa płaska i liniowa

Erozja powierzchniowa płaska to proces, podczas którego woda zmywa cząstki gleby powoli po stoku, pogarszając jej właściwości fizyczne – zaskorupia się ona na powierzchni.

Proces erozji powierzchniowej liniowej jest podobny do płaskiej, z tym że często podczas niego powstają żłobienia w glebie, które przy silnym rozwoju erozji przekształcają się w parowy i wąwozy.

  • Sufozja – jest to przesuwanie się wilgotnej gleby po zmarzniętych warstwach niżej położonych.
  • Soliflukcja – to erozja podziemna, która powoduje powstawanie pustych przestrzeni pod glebą – pieczar, korytarzy, rynien podziemnych – często też ziemia nad nimi zapada się. Ten typ erozji powstaje najczęściej na stokach o dużym nachyleniu.

Natężenie erozji wodnej możemy wyliczyć ze wzoru:

S=ANGLOZ,

gdzie S oznacza straty gleby na danej powierzchni w ciągu roku [(Mg/ha)], A – wielkość opadów atmosferycznych i spływu[(MJ/ha)(cm/h)], N – nachylenie stoku (bez wymiaru), G – podatność gleby na erozję [(Mg/ha)(MJ/ha)(cm/h), L – długość stoku (bez wymiaru), O – okrywa roślinna (bez wymiaru), Z – zabiegi przeciwerozyjne (bez wymiaru).

Wyróżnia się 5 stopni zagrożenia erozją wodną:

1. e. słaba

2. e. umiarkowana

3. e. intensywna

4. e. silna

5. e. bardzo silna

Erozja wietrzna (eoliczna)

Proces ten wywoływany jest przez działanie wiatru, który przenosi cząstki glebowe w powietrzu często na duże odległości. W Polsce erozja wietrzna nie występuje w dużym nasileniu i nie powoduje znacznych zniszczeń. Jej skutkiem są np. nadmorskie wydmy, które nie mają żadnej wartości rolniczej, powstałe z przenoszenia cząstek z głębi kraju.

czytaj dalej...

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki