Ochrona gleb przed erozją

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Ochrona gleb przed erozją

Gleby
Czym jest erozja gleby? Wyjaśniamy przebieg procesu i typy erozji

Erozja gleby oznacza niszczenie jej pokrywy przez działanie wody i wiatru. Najbardziej są na nią narażone gleby lekkie o dużym rozdrobnieniu cząstek glebowych. Jej występowaniu sprzyjają duże nachylenie stoku, brak okrywy roślinnej, kiepska struktura gleby czy duży współczynnik podatności gleby na erozję.

Gleby
Degradacja gleby – przyczyny i rodzaje tego szkodliwego procesu

Przez termin „degradacja gleby” rozumie się obniżenie jakości i żyzności gleby wywołane działaniem naturalnych czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych lub przez działanie człowieka. Najczęściej do degradacji gleby prowadzą erozje gleby, jej zakwaszenie czy zasolenie, wyjałowienie (zubożenie w składniki pokarmowe) lub zmniejszenie bioróżnorodności, a przede wszystkim jej złe użytkowanie przez człowieka.

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

roślin będzie rozplanowanie w czasie i przestrzeni, a więc określone na daną liczbę (...) płodozmianu należy zacząć od informacji o jakości gleb i warunkach klimatycznych, a także o (...) ograniczać stosowanie nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin czy występowanie chorób, szkodników (...) (te dzielą się na nasienne, warzywne i przeciwerozyjne), specjalistyczne (nazywane też uproszczonymi),

Truskawki
Wszystko, co najważniejsze o pielęgnacji truskawek

lub całych roślin, a także przesuszeniem gleby. Nie powinno się przeprowadzać pielenia głębiej niż na 5 cm. Mechaniczne usuwanie chwastów wykonuje się kilkukrotnie w ciągu sezonu. Stosowanie herbicydów jest mniej (...) Środki należy wybierać na podstawie aktualnego Programu Ochrony Roślin Sadowniczych i stosować się do

Zabiegi agrotechniczne
Wszystko, co musisz wiedzieć o podorywce - jak, kiedy i dlaczego?

jest poprawa stosunków wilgotnościowych w glebie poprzez przerwanie parowania, przykrycie resztek pożniwnych, poprawę struktury roli, stworzenie warunków do kiełkowania chwastów oraz zniszczenie niektórych patogenów. Orka zasadnicza to podstawowy zabieg agrotechniczny, (...) część resztek. Chroni to glebę przed rozmywaniem, zaskorupianiem i erozją. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, pług można

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

rzepak powinien być uprawiany na glebach, które są drenowane i nie mają zagłebień. Występowanie na przemian mrozów i odwilży przyczynia się do uszkadzania systemu korzeniowego rzepaku, ponieważ powodują one ruchy (...) i śmietka kapuściana. Wiosną rzepak atakuje: chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, chowacz podobnik, pryszczarka kapustnika i mszyca

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

o przeznaczeniu plonu ogórka. Odmiany przeznaczone na przetwórstwo powinny charakteryzować się prostymi owocami o kształcie (...) Tytus F1   Wymagania klimatyczne i glebowe Kiełkowanie nasion następuje już (...) kiełkowania oraz dobrej jakości. Przed siewem warto zadbać o ochronę nasion przed chorobami poprzez zaprawienie ich

Choroby roślin
Najczęstsze choroby kukurydzy - objawy i zwalczanie

Może też zarażać młode rośliny. Przenosi się za pomocą gleby, resztek pożniwnych i zainfekowanego materiału siewnego. Największe nasilenie tej choroby jest zauważalne podczas suchej, upalnej pogody, która poprzedza opady deszczu. (...) środki. Tabela 1. Zaprawy nasienne stosowane do ochrony kukurydzy [3, 6]  

Gleby
Gleby inicjale – grunty słabej jakości. Oto sposoby zagospodarowania!

bezwęglanowych i słabo wykształconych. Oznacza to, że są to gleby znajdujące się dopiero w stadium tworzenia się (...) że poziom próchnicy jest bardzo niewielki – waha się w przedziale od kilku milimetrów do kilku centymetrów. (...) względem morza, w miejscach gdzie skała została odsłonięta przez erozję. Są bardzo płytkie, pod warstwą gleby

Borówka amerykańska
Sadzenie borówki amerykańskiej – czytamy porady, a potem… podwijamy rękawy!

na naszych stołach w postaci wielu dań, deserów i przetworów, choć nie zyskała jeszcze tak dużej popularności (...) dzięki wyselekcjonowanym odmianom dobrze rosnącym w naszym klimacie oraz charakterowi gleb w Polsce – większość polskich ziem (...) Używa się w tym celu zalecanych w aktualnym „Programie ochrony roślin sadowniczych” herbicydów. Po niektórych środkach

Rośliny pastewne
Proso rózgowe – opis, odmiany i zastosowanie do celów energetycznych

też nie straszne jej okresowe przesuszenie gleb. Jest odporne na suszę i mróz. Dobrze rośnie na glebach gliniastych, luźnych, umiarkowanie suchych do wilgotnej. Toleruje zarówno (...) flory na terenach zdegradowanych i zagrożonych erozją gleb. Rozmnaża się (...) i w ogrodach wrzosowiskowych, by zacieniać i ochraniać inne rośliny, a także w

Choroby warzyw
Choroby kapusty - przegląd, objawy i zwalczanie

choroby. Nie tylko te wywoływane przez czynniki chorobotwórcze, lecz także spowodowane zaburzeniami fizjologicznymi. Brak ochrony skutkuje mniejszym plonem, a nawet utratą roślin. Nieprawidłowa uprawa, nawożenie i pielęgnacja, nieodpowiednie czynniki naturalne (...) nóżka) Chorobę wywołuje wiele grzybów żyjących w glebie, zwłaszcza Olpidium brassicae, Pythium debaryanum, Rhizoctonia

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

nieodzownym elementem polskich pól. Wynika to z wysokiego udziału gleb lekkich, słabych o małej pojemności wodnej. Oprócz (...) innych zbożach, np. pszenicy. Wykorzystuje się tu niższe nakłady na przemysłowe środki produkcji. Walkę z chwastami prowadzi (...) żyta z uwzględnieniem rodzaju gleby. Źródło: Metodyka integrowanej ochrony żyta dla producentów. Nawożenie

Pomidory
Sadzenie pomidorów. Przedstawiamy krótki poradnik

produkcję, kolejnym krokiem jest sadzenie, poprzedzone procesem hartowania. Wymagania glebowe i klimatyczne Pomidor jest rośliną, która do prawidłowego wzrostu bezwzględnie potrzebuje dwóch czynników – ciepła i (...) na działanie wiatru, pojedyncze roślinki możemy przed nim dodatkowo ochronić, stosując osłonki, np. z cienkich deseczek.

Szkodniki upraw
Rolnice – nocne motyle atakują rzepak!

starsze larwy kryją się w glebie i tam pasożytują na korzeniach i bulwach. Czasami rolnice w nocy wychodzą na powierzchnię i podgryzają rośliny, które później przewracają się. W (...) się na obrzeżach pola. Profilaktyka Ochrona upraw rzepaku przed rolnicami powinna polegać

Rośliny pastewne
Jak uprawiać facelię błękitną? Odpowiadamy!

roślin, dlatego nie jest silnie porażana przez choroby i szkodniki. Jej właściwości (...) siewie czystym wynosi od 180 kg/ha na glebach słabych, o małej pojemności (...) posiada właściwości mątwikobójcze. Pozostawiona na zimę ochrania powierzchniową warstwę gleby przed erozją wodną, wietrzną i stratami pierwiastków. Ponadto pełni funkcje rośliny pionierskiej, świetnie radzi sobie

Ryby
Budowa stawu rybnego - na co zwracać uwagę, wybierając miejsce i materiały

80 cm na warstwę izolacji przeciwpodsiąkowej. Pod folię kładzie się włókninę, by ochronić materiał przed uszkodzeniami. W celu umocnienia brzegów stawu warto uformować z folii niski wał, za którym należy (...) warto obsiać ją też trawą w celu ochrony przed erozją. W jej sąsiedztwie montuje się spust

Chwasty
Polecamy wysiew wiechliny łąkowej – odpornej i doskonałej na pastwiska trawy!

obrzeża lasów, stanowiska ruderalne. Preferuje gleby przepuszczalne, zasobne w fosfor i azot. Ma specyficzne wymagania, jeśli chodzi o wilgotność gleby, lubi rosnąć zarówno na stanowiskach okresowo zb Wiechlina łąkowa to (...) należy dbać o użytki, a w przypadku niedostatecznych działań ochronnych, zastosować środki chemiczne. Nie

Koniczyna
Poznaj lecznicze właściwości i zastosowanie różnych gatunków koniczyny

do zadarniania wielu terenów zapobiegając erozjom gleby. Rekultywują zniszczone gleby, przywracając je do zagospodarowania i przeciwdziałają ich dalszej degradacji. Spulchniają glebę, poprawiają jej strukturę, uzupełniają w materię organiczną i składniki (...) gleby. Rekultywują zniszczone gleby, przywracając je do zagospodarowania i przeciwdziałają ich dalszej degradacji. Spulchniają glebę, poprawiają

Trawy łąkowe
Piaskownica zwyczajna – nadmorska trawa w naszym ogródku? Tak!

suchych i piaszczystych wydmach. Nazwa rodzajowa nawiązuje do upodobań glebowych tej rośliny, ponieważ jest złożeniem dwóch greckich (...) Piaskownica rozrasta się dzięki silnie rozwiniętemu systemowi podziemnych rozłogów lub przez nasiona, które są rozsiewane przez wiatr. (...) rozbudowanemu systemowi korzeniowemu jest rośliną stabilizującą piaski i powstrzymującą erozję gleby. Uprawa w ogrodzie

Ziemniaki
Przechowywanie ziemniaków krok po kroku - cenne wskazówki

Zapewnienie dobrych warunków przechowywania wpływa na ograniczenie rozwoju sprawców najważniejszych chorób tego okresu. Należy pamiętać, że ich obecność na bulwach jest skutkiem niedostatecznej ochrony plantacji podczas sezonu wegetacyjnego. (...) i zmniejszają swoją masę. Porażone sadzeniaki po aplikacji w glebie nie kiełkują. Parametr trwałości

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

znaczenie w rolnictwie i przemyśle przetwórczym. Jego uprawy koncentrują się głównie w północnych, południowo-wschodnich i południowych regionach kraju. Uprawa tytoniu udaje się na glebach gorszej jakości, gdzie nie mogą rosnąć (...) przed wiatrami. Zadrzewienia i budynki również mogą pełnić funkcje ochronne. Tytoń powinien być uprawiany na glebach

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

decyzji co do zastosowania środka ochrony roślin należy ocenić próg szkodliwości dla danej choroby. Progi szkodliwości podawane są przez IOR (Instytut Ochrony Roślin). Pszenica jest zbożem bardzo podatnym na choroby, (...) kłosowe. Głownia pyląca pszenicy przenoszona jest przez materiał siewny, glebę i wiatr. Poraża wyłącznie kłosy pszenicy

Pomidory
Z sukcesem uprawiamy pomidory gruntowe

w szczególności pikowanie, jest skracany, przez co wytwarza większą liczbę korzeni bocznych. Rozrastają się one w promieniu do 60 cm, a w głąb gleby do 90 cm. Pokryta (...) Usuwanie chorych oraz psujących się owoców Ochrona przed chorobami i szkodnikami, głównie: zgnilizna

Wiśnie
Jak prawidłowo uprawiać wiśnie? Uprawa wiśni bez tajemnic

znajdują się w przedziale 160–200 tys. ton, w większości przeznaczane są na eksport. Odmiany (...)     Wymagania klimatyczne i glebowe, stanowisko pod uprawę Wiśnia (...) Należy stosować się do zaleceń podanych w aktualnym Programie ochrony roślin sadowniczych. Choroby: rak

Choroby drzew i krzewów
Choroby malin - przegląd, objawy i zwalczanie

stosowanie zabiegów profilaktycznych, udaremniających ich rozprzestrzenianie, pozwoli nam ochronić rośliny przed porażeniem. Niestety nasze słodkie i apetyczne owoce, na skutek porażenia chorobą różnych części krzewu, mogą marnieć, przez co (...) profilaktyki uważać musimy z nawozami, gdyż nadmiar azotu w glebie sprzyja rozwojowi choroby. Pierścieniowa

Truskawki
Truskawka ananasowa – odmiana z białymi owocami

je za niedojrzałe. A dojrzałość owoce osiągają, gdy całkowicie przebarwią się z zielonego na biały, a ich (...) Wymagania uprawowe Truskawki najlepiej rosną na glebach żyznych, próchnicznych, zasobnych w składniki pokarmowe, (...) oraz pielęgnacja pozwala na ograniczenie występowania wyżej wymienionych szkodników. Ochronę chemiczną prowadzimy wyłącznie, jeżeli jest wskazana

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

uprawę lucerny najlepiej przydają się gleby przepuszczalne, bez wykształconej podeszwy płużnej, zawierające spore ilości wapnia pomiędzy poziomem próchnicznym a skałą macierzystą. Roślina ma dość wysokie wymagania siedliskowe, świetnie czuje się (...) Dlatego, wybierając stanowisko dla lucerny, należy szczegółowo przeanalizować sposób ochrony przedplonu. Pola, na których

Choroby drzew i krzewów
Zwalczamy najgroźniejsze choroby brzoskwiń!

infekcji. Do zakażenia owoców dochodzi przez pęknięcia skórki. Należy wycinać porażone pędy i palić je oraz niszczyć zainfekowane owoce i tzw. mumie. Do ochrony zalecane są Switch 62,5 WG i (...) Szczególnie uciążliwa w szkółkach. Ważne są utrzymywanie odpowiedniego pH gleby i wybór stanowiska. Bakteria żyje w

Szkodniki warzyw
Borykasz się z chorobami i szkodnikami pomidorów? Znamy na to sposób!

pod osłonami powodują liczne porażenia przez choroby i szkodniki. Rzadko również unika się występowania chorób fizjologicznych. Brak zapobiegania i ochrony przed porażeniami przez patogeny skutkuje mniejszym plonem, a nawet utratą (...) roślin. Chorobom sprzyjają nieodpowiednia temperatura oraz wilgotność powietrza i gleby, niedobory lub nadmiary składników pokarmowych czy

Borówka amerykańska
Omawiamy sposoby pielęgnacji i wymagania borówki amerykańskiej

nawodnienia. Ważne jest, by w glebie utrzymywana była stała wilgotność, poziom wód gruntowych powinien znajdować się w przedziale 40–70 cm (optymalnie 50–60 cm) zależnie od rodzaju gleby. Krzewy nie lubią (...) o nieograniczonej dostępności wody. Zabieg ten istotny jest w ochronie roślin przed przymrozkami. W uprawie borówek

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

motylkowatych oraz ma duże wymagania glebowe. Jej zielonka nie powoduje wzdęć u przeżuwaczy, ale sucha masa zawiera mniej białka niż u lucerny. Odmiany (...) oraz wykorzystywać w płodozmianie jako roślinę przeciwerozyjną na polach za bardzo nachylonych (...) wysiewać również w lipcu bez rośliny ochronnej, po zbiorze jęczmienia ozimego.

Rośliny lecznicze
Uprawa żurawiny bez najmniejszych wątpliwości!

szeroką skalę w Ameryce. Owoce są bardzo zdrowe, bogate przede wszystkim w witaminę C. Jej spożywanie jest (...) ta ostatnia zawiera cukry i substancje słodzące. Wymagania glebowe i klimatyczne Podstawowym wymogiem (...) Dzięki temu zapewnimy sobie zawsze dorodne owoce. Ochrona przed mrozem W warunkach

Winorośl
Właściwa uprawa winorośli gwarantowany sukces przynosi!

podejmiemy się uprawy winorośli i przetwórstwa. Wymagane warunki glebowe i klimatyczne Uprawa winorośli w formie profesjonalnej plantacji występuje jedynie na południu naszego kraju, gdzie warunki są (...) Atrakcyjne grona przyciągają uwagę ptaków, dlatego też podstawową ochroną powinniśmy otoczyć sznur, gdy tylko owoce

Pszenżyto
Uprawa pszenżyta jarego - praktyczne porady dotyczące siewu, pielęgnacji i zbioru

oraz na kompleksach górskich. Wytwarzane przez niego rośliny są tolerancyjne na zakwaszenie gleby. Przedplon Pszenżyto jare można uprawiać po roślinach strączkowych, mieszankach zbożowo-strączkowych, motylkowatych wieloletnich, okopowych (...) aby ograniczyć liczbę przejazdów maszyn. Ma to na celu ochronę gleby przez zniszczeniem jej struktury i

Ogórki
Nasiona ogórka - radzimy, jakie wybrać, by uzyskać duży plon!

tym celu moczy się je przez 24 godziny w letniej wodzie w temperaturze 25-30o C, a potem rozkłada w piasku lub torfie. Gdy nasiona skiełkują, wysiewa się je w wilgotną (...) plam chorobowych i śladów uszkodzeń przez szkodniki czy środki ochrony roślin. Powinny mieć zieloną barwę typowy

Ziemniaki
Prawidłowa uprawa ziemniaków jadalnych w Polsce

Początkowo nie był używany do celów spożywczych, jednak w przeciągu kilku kolejnych dekad to się zmieniło, a (...) na terenie płaskim. Nie ma specjalnych wymagań co do rodzaju gleby, chociaż wczesne odmiany dają lepsze efekty (...) wzejściu wykonujemy kilka razy obredlenie. Dodatkowo nie zapominamy o ochronie przed szkodnikami, takimi jak stonka ziemniaczana

Rzepak
Oprysk rzepaku przeciw chwastom i chorobom

zgodnie z zaleceniami IOR (Instytut Ochrony Roślin) oraz należy pamiętać o ich bezpiecznych sposobie aplikacji, który nie zagraża bezpieczeństwu ludzi i środowiska. Na stanowiskach gdzie występują ciężkie i (...) również można wykonywać nalistne zabiegi, w przypadku stosowania herbicydów przedwschodowych. Zwalczanie chwastów

Chwasty
Natrętne tobołki polne. Podpowiadamy, jak wygrać z tym chwastem

głębokości 6 centymetrów i mogą przetrzymać z powodzeniem w glebie zimę, nie tracąc zdolności do kiełkowania przez 9 lat. Co więcej, są bardzo odporne na zniszczenie i bez szwanku przechodzą (...) bardzo uciążliwy chwast, dlatego należy wykorzystać wszystkie naturalne sposoby ochrony uprawy przed ich ewentualnym pojawieniem się.

Rośliny pastewne
Mozga trzcinowata – doskonała trawa pastewna. Przeczytaj, jak ją uprawiać!

białe, efektowne łany na wilgotnych podłożach, przede wszystkim na zalewanych łąkach, bogatych (...) nadmorskich i na stanowiskach piaszczystych. Mozga preferuje gleby wilgotne, organiczne, mineralne, dobrze natlenione, (...) Często sieje się ją przy tworzeniu stref ochronnych wokół zakładów przemysłowych, wysypisk śmieci, (...) płyną z tego, że: wstrzymują erozję w miejscach pozbawionych naturalnej

Lucerna
Siew lucerny - najważniejsze fakty na temat wysiewu

mogą być prowadzone w siewie czystym lub z rośliną ochronna. Do siewu należy wykorzystywać kwalifikowane nasiona, które (...) pozbawione chwastów wieloletnich i uporczywych chwastów jednorocznych. Bezpośrednio przed siewem nasiona należy zaprawić przeciwko zgorzelowi (...) dokonuje się w II dekadzie kwietnia po uprzednim nagrzaniu gleby, aby ochronić siewki przed przemarznięciem.

Gorczyca
Gorczyca na poplon – szybko wschodząca, doskonała roślina fitosanitarna!

najwyżej plonuje gorczyca biała. Chroni glebę przed erozją wietrzną, zabezpiecza podłoże przed wymywaniem makro- i mikroelementów. Stanowi cenną roślinę podporową dla strączkowych wykształcających wiotką łodygę w uprawie na nasiona i (...) całą zimę. Jest to wskazane szczególnie na glebach zagrożonych erozją wodną i wietrzną. Liczne

Rośliny pastewne
Nostrzyk biały - opis, uprawa, wymagania i zastosowanie

sierpnia, a po wytworzeniu nasion rośliny zamierają. Owocem wytwarzanym przez nostrzyka białego jest jednonasienny, niepękający strąk, który (...) miododajną rośliną oraz wydajną pod względem pastewnym i nawozowym. Na glebach lekkich jego plon zielonej masy wynosi (...) Nostrzyk może być uprawiany w czystych zasiewach, z rośliną ochronną lub jako międzyplon. Gleba przed siewem

Chwasty
Maruna bezwonna – z pozoru rumianek, a naprawdę uporczywy chwast

Dodatkowo prawie ¼ zjedzonych przez bydło nasion przechodzi przez przewód pokarmowy bez żadnych szkód. Występowanie (...) wilgotności podłoża i próchniczych, zasobnych w składniki mineralne stanowisk. Preferuje gleby gliniaste, a przede wszystkim piaszczyste. Można (...) zbliżać się do progu szkodliwości, należy rozważyć chemiczne metody ochrony roślin. Zwalczanie

Trawy łąkowe
Kostrzewa owcza – dobra propozycja na zadarnienie trawników

zjadana przez owce. Zawiera w sobie bardzo dużo składników, przez które nie jest smaczna dla zwierząt gospodarskich, (...) inne rośliny nie są w stanie się utrzymać. Najbardziej lubi gleby ubogie, o niskim odczynie pH i (...) Bywa wysiewana na przewiewowych glebach, gdzie powstrzymuje je przed erozją wietrzną. Na nowych stanowiskach pojawia się

Sałata
Sałata rzymska zapomniana i odkryta na nowo!

pędy nasienne. Dobrze znosi transport i może być dłużej przechowywana. Wymagania uprawowe Sałata (...) ma dość duże wymagania wodne, nie lubi nadmiaru wody w glebie, gdyż sprzyja to rozwojowi chorób i (...) i szkodników, zgodnie z zaleceniami podanymi w aktualnym programie ochrony roślin warzywnych. Zbiór i

Chwasty
Chwastnica jednostronna – nieproszony gość upraw kukurydzy i buraków

w dużym stopniu jest samopylna. Przeciętnie wydaje około 400 ziarniaków, ale może być ich również 1000 i więcej. Powstały ziarniak jest żółtobrunatny, ma jajowaty kształt i jest umieszczony w twardych, (...) chociaż najbardziej rozpowszechniona jest na terenach nizinnych. Wybiera głównie gleby bogate w azot, potas i wapń, 

Rośliny lecznicze
Ślaz zaniedbany – niechciany gość sadów i ogrodów

on ma właściwości kojące i przeciwzapalne. W Polsce pospolicie występuje na niżu i w niższych partiach gór. Preferuje gleby gliniaste, piaszczyste, przepuszczalne, bogate w azot oraz stanowiska ciepłe, nasłonecznione. Zachwaszcza (...) Ślaz zaniedbany jest dwuliściennym chwastem, który przy zaniedbaniu działań ochronnych może znacznie się rozrosnąć i uporczywie

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki