Erozja powietrzna gleby

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Erozja powietrzna gleby

Gleby
Czym jest erozja gleby? Wyjaśniamy przebieg procesu i typy erozji

Erozja gleby oznacza niszczenie jej pokrywy przez działanie wody i wiatru. Najbardziej są na nią narażone gleby lekkie o dużym rozdrobnieniu cząstek glebowych. Jej występowaniu sprzyjają duże nachylenie stoku, brak okrywy roślinnej, kiepska struktura gleby czy duży współczynnik podatności gleby na erozję.

Gleby
Degradacja gleby – przyczyny i rodzaje tego szkodliwego procesu

Przez termin „degradacja gleby” rozumie się obniżenie jakości i żyzności gleby wywołane działaniem naturalnych czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych lub przez działanie człowieka. Najczęściej do degradacji gleby prowadzą erozje gleby, jej zakwaszenie czy zasolenie, wyjałowienie (zubożenie w składniki pokarmowe) lub zmniejszenie bioróżnorodności, a przede wszystkim jej złe użytkowanie przez człowieka.

Gleby
Wyjaśniamy, czym jest gęstość gleby i jaki ma wpływ na uprawę

płynnej (roztwór glebowy) i gazowej (powietrze glebowe). We wszystkich stale zachodzą pewne procesy i zmiany, które mają wpływ na jej właściwości. Do jej podstawowych właściwości fizycznych zalicza się m.in. gęstość (dawniej ciężar właściwy). Wielkość gęstości gleby ściśle związana jest z gęstością fazy stałej (gęstość właściwa) i objętością wolnych porów

Gleby
Gleby brunatne - geneza głównych typów gleb uprawnych

są one uznawane za dobre gleby. Gleby brunatne zaliczane są do gleb brunatnoziemnych i dzielą się na gleby brunatne właściwe oraz gleby brunatne kwaśne. Powstają w procesie brunatnienia lessów, pyłów i skał masywnych. Tworzą się w klimacie umiarkowanym, w którym odnotowuje się duże ilości opadów. Takie warunki sprzyjają mineralizacji resztek

Gleby
Gleby inicjale – grunty słabej jakości. Oto sposoby zagospodarowania!

aluwialne. U podstaw gleb erozyjnych znajdują się różnego rodzaju związki kwarcowo-krzemianowe, czyli żwiry i piaski. Ten typ nie przedstawia większej wartości użytkowej dla rolników ze względu na to, że poziom próchnicy jest niewielki i nie jest ona źródłem minerałów i składników odżywczych dla roślin uprawnych. Dodatkowo są bardzo

Pietruszka
Pietruszka – najważniejsze informacje o uprawie tego zdrowego warzywa

i dużej pojemności wodnej (czarnoziemy, gleby ilasto-glebowe). Gleby ciężkie, zlewne, kwaśne, gliniaste oraz zbyt lekkie nie są odpowiednie. Pietruszka źle rośnie na kwaśnych glebach, dlatego warto je zwapnować w roku poprzedzającym uprawę. Zaleca się uprawę pietruszki na polach, na których wcześniej nie uprawiano roślin będących żywicielami nicieni. Obecność

Rośliny pastewne
Proso rózgowe – opis, odmiany i zastosowanie do celów energetycznych

na terenach zdegradowanych i zagrożonych erozją gleb. Rozmnaża się zarówno za pomocą nasion, jak i wegetatywnie –  przez wysiew nasion do doniczek pod koniec zimy lub podział roślin wiosną. Proso można uprawiać na tarasie lub balkonie w pojemnikach, jednak należy pamiętać o jego regularnym podlewaniu i użyźnianiu gleby

Gleby
Gleby kwaśne - jak je przystosować i co można na nich uprawiać?

łubin i owies tolerują zakwaszoną glebę. Gleby o odczynie kwaśnym można podzielić według pH: • poniżej 4,5 – gleby bardzo silnie kwaśne; • 4,6–5,5 – gleby kwaśne; • 5,6–6,5 – gleby lekko kwaśne. Gleby o odczynie kwaśnym są wysycone jonami wodoru i glinu. Ich pH wynosi poniżej 6,5. Mają słabo wykształconą

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

stosuje się dla polepszenia stosunków wodno-powietrznych gleby przez spulchnienie jej. Poprzez uprawki niszczy się wschody chwastów. Orkę wiosenną stosuje się jedynie na glebach ciężkich podczas chłodnej i wilgotnej wiosny, by poprawić szybkość nagrzewania się gleby. Po niej należy zabronować pole. Siew Jest to najczęściej wybierana forma

Zabiegi agrotechniczne
Uprawa bezorkowa (bezpłużna) – przedstawiamy wszystkie za i przeciw

warstwach gleby. Dżdżownice przyczyniają się też do poprawy żyzności gleby, wspomagając jej wietrzenie i mieszając pozostałości po (...) mieć szerokie zastosowanie na terenach silnie urzeźbionych w celu zapobiegania erozji gleb. Dobrze sprawdzi się (...) jej pojemność wodna, natomiast zmniejszona zostaje erozja wodna i powietrzna oraz mineralizacja próchnicy. Ważnym czynnikiem jest

Rośliny lecznicze
Żurawina wielkoowocowa w uprawie amatorskiej. Porady praktyczne

będą torfy i kwaśne pobagienne gleby. Gleby powinny się charakteryzować uregulowanymi stosunkami wodnymi, gdyż w okresie wegetacji krzewy źle znoszą nadmiar wody. Natomiast w okresie spoczynku tereny mogą być zalewane wodą, gdyż chroni ona rośliny przed mrozem. Do uprawy nie nadają się gleby gliniaste, zlewne czy bardzo żyzne o pH

Gleby
Czarne ziemie – cenione i bardzo żyzne gleby uprawowe

które mają bardzo duże wymagania glebowe. Gleby zdegradowane i murszaste należy dodatkowo nawozić, żeby wyrównać braki w składnikach mineralnych. Adaptując czarną ziemię pod uprawę należy również pamiętać o dostosowaniu roślin do ich lekko kwaśnego odczynu pH lub przeprowadzić zabiegi zobojętniające.   Autor:

Ziemniaki
Sadzenie ziemniaków zgodne z zasadami - jak i kiedy? Zobacz!

zabiegu są: wilgotność i rodzaj gleby. Gleby suche wymagają głębszego sadzenia. Płytko umieszczone bulwy są bardziej podatne na porażenie zarazą ziemniaka oraz szybko się zielenieją. Zwiększenie głębokości sadzenia nawet o 1 cm może przynieść wiele niepożądanych skutków takich jak: opóźnienie wschodów, rozdrobnienie bulw, zagrożenie ryzoktoniozy ziemniaka. Kiedy sadzić

Kury
Na czym polega ekologiczna hodowla kur i produkcja jaj?

Gospodarstwa ekologiczne powinny funkcjonować w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, nie powodować skażenia gleby i wód zbytnim nawożeniem oraz nie produkować dużych ilości zanieczyszczeń i odorów. (...) na paszach naturalnych, pochodzących z własnego gospodarstwa. Intensyfikacja rolnictwa powoduje zanieczyszczenie powietrza, wód, erozję gleb oraz produkcję znacznych ilości obornika, który nie zawsze

Owies
Kiedy siać owies? Przedstawiamy najważniejsze zasady i terminy wysiewu

jednak dzięki tolerancji na zakwaszenie glebygleb ubogich w składniki pokarmowe oraz dobrze rozwiniętemu systemowi korzeniowemu przy równomiernych opadach plonuje nawet na glebach piaszczystych, a także górskich. Uprawa roli pod owies jest taka sama jak pod inne zboża jare. Owies jest rośliną fitosanitarną – odporną na choroby i nieuczestnicząca w ich przenoszeniu.

Chwasty
Rdest kolankowy, szczawiolistny - opis, występowanie i zwalczanie

i wyrównanie stosunków wodnych i powietrznych gleby. Ze względu na to, że rdest rośnie tylko na glebach kwaśnych, jego pojawienie się powinno zwrócić naszą uwagę. Wyrównanie poziomu pH do neutralnego bądź lekko zasadowego poprzez wapnowanie zwalczy chwast i nie zaszkodzi roślinom.   Opryski chemiczne przeciwko rdestom

Koniczyna
Poznaj lecznicze właściwości i zastosowanie różnych gatunków koniczyny

do zadarniania wielu terenów zapobiegając erozjom gleby. Rekultywują zniszczone gleby, przywracając je do zagospodarowania i przeciwdziałają ich dalszej degradacji. Spulchniają glebę, poprawiają jej strukturę, uzupełniają w materię organiczną i składniki (...) – głównie w azot, wiążąc jego wolną formę z powietrza dzięki bakteriom brodawkowym. Właściwości

Trawy łąkowe
Piaskownica zwyczajna – nadmorska trawa w naszym ogródku? Tak!

rośliną stabilizującą piaski i powstrzymującą erozję gleby. Uprawa w ogrodzie Piaskownica zwyczajna jest ładną w pokroju trawą, która w ogrodach może być stosowana w miejscach piaszczystych, na których inne rośliny z powodu suchości podłoża nie mogą rosnąć. Można ją także sadzić na skarpach jako roślinę przeciwerozyjną.

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

gleby orne najlepsze Gleby tej klasy występują na równinach lub łagodnych pochyłach. Charakteryzują się wysoką zasobnością w składniki pokarmowe, odpowiednią strukturalnością i łatwością w uprawie. Są ciepłe, przepuszczalne, (...) występować w gorszych warunkach fizjograficznych. Szczególnie narażone są na erozje, mogą okresowo bywać zbyt suche lub

Gleby
Gleby płowe - popularne gleby, które zajmują dużą część kraju. Poznaj ich rodzaje!

dla roślin. Gleby płowe mogą być też wytwarzane z piasków, najczęściej z piasków gliniastych mocnych lub z utworów piaszczystych niecałkowitych. Takie gleby mają szeroki stosunek C:N oraz mają dobre stosunki wodno-powietrzne. Można też wyróżnić gleby płowe niecałkowite, które powstały z płytkich utworów pyłowych zalegających na innych skałach. Najczęściej zaliczane są do

Gleby
Żyzność gleby - rodzaje żyzności i sposoby polepszenia produktywności gleby

składników pokarmowych, wody, ciepła oraz powietrza nazywamy żyznością gleby. Żyzność jest uzależniona od właściwości chemicznych, biologicznych i fizycznych gleby oraz jej naturalnej zasobności w składniki pokarmowe. Gleba żyzna dostarcza roślinom (...) właściwości wodnych, powietrznych i termicznych, a także podatności na erozję. Do właściwości wodnych gleby zalicza się

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

wiosnę. Na wiosnę wykonuje się bronowanie ukośne. Skutkuje to ograniczeniem rozwoju chwastów i poprawia warunki powietrzno-wodne oraz fitosanitarne. Nie należy przeprowadzać bronowania jeżeli rośliny są bardzo wybujałe lub ich korzenie są uszkodzone. Ważne jest również to, aby gleba nie była zbyt wilgotna podczas wykonywania zabiegu.   Zwalczanie

Gleby
Nie spisujmy na straty gleb murszowych. Sprawdź możliwości wykorzystania!

Dynamika procesu murszenia, silne nasycenie gleby azotem i innymi minerałami sprawia, że gleby te są bardzo urodzajne. Szybko jednak mogą się odwadniać i być podatne na działanie suszy, dlatego prowadzenie na nich upraw wymaga odpowiedniego zadbania o warunki wodno-powietrzne. W przypadku długotrwałego braku opadów, gleby murszowe powinny być nawadniane. W

Gleby
Sprawdzamy odczyn gleby i podpowiadamy sposoby pielęgnacji gruntów

zapobiec tego typu problemom, ale zmniejsza poziom rozpuszczalności i przyswajalności żelaza, miedzi, cynku, boru i fosforu. Jednak gleby zasadowe i neutralne mają strukturę gruzełkowatą, w przeciwieństwie do tych o niskim poziomie pH. Polepsza to stosunki wodno-powietrzne, gdyż ich taka struktura pozwala na przewiew i swobodne wsiąkanie wody. Sposoby regulacji

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

Gorczyca biała ma mniejsze wymagania glebowe, dlatego też uprawia się ją na glebach żytnich dobrych. Pod gorczyce dobre są gleby brunatne właściwe, pyłowe, mady, niektóre rędziny, czarne ziemie i czarnoziemy. Po uregulowaniu stosunków wodno-powietrznych na glebach murszowych i torfowych również można je wysiewać. Należy pamiętać, że wszystkie gorczyce wymagają gleb zasobnych

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

na nasiona, a ilość nasion powinna być zwiększona o ok. 10%. Późny wysiew sprzyja zwiększonemu gromadzeniu plonu zielonej masy, pod warunkiem że wystąpią wyższe temperatury powietrza, a gleba będzie dostatecznie wilgotna. Zbiór należy wykonywać w fazie płaskiego strąka bądź wypełnionego strąka, wtedy uzyskuje się najwyższy plon suchej masy i białka.

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

Jako element zmianowania nie należą one do jednolitej grupy, mają różne wymagania glebowe i dotyczące techniki uprawy. Uprawa roli pod nie powinna być staranna, pozbawiona (...) paszowe, przemysłowe i mieszane), paszowe, specjalne (te dzielą się na nasienne, warzywne i przeciwerozyjne), specjalistyczne (nazywane też uproszczonymi), intensywne i ekstensywne. Płodozmiany polowe

Buraki
Uprawa buraka cukrowego - wymagania i agrotechnika

plony. Pod uprawę najlepsze są gleby głębokie, które mają uregulowane stosunki wodno-powietrzne. Muszą też charakteryzować się odpowiednimi właściwościami fizycznymi, które umożliwią przenikanie powietrza i wody w głąb warstwy ornej oraz (...) który chcą wprowadzić oszczędności w uprawie roli oraz zapobiec erozji wodnej i wietrznej na danym polu.

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

Poplony ścierniskowe nazywa się również międzyplonami ścierniskowymi. Wysiewane są w lecie po wcześnie schodzącej roślinie pochodzącej z plonu głównego, a zbierane się na jesieni tego samego roku. Międzyplony ścierniskowe w Polsce można uprawiać w wielu regionach, oprócz terenów podgórskich i części północnej kraju. Głównym celem uprawy poplonów ścierniskowych jest zapobieganie erozji wietrznej i wodnej. Ograniczają też przenikanie azotu do wód podziemnych i usuwają jego nadmiar w okresie jesiennym. Takie międzyplony dostarczają do gleby masę organiczną oraz przyczyniają się do lepszego, stabilnego plonowania roślin uwzględnionych w płodozmianie.

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

łąkowej. Produkcja koniczyny czerwonej na nasiona Wymagania wodne, termiczne i glebowe W okresie dojrzewania koniczyny czerwonej na nasiona najlepsza średnia temperatura wynosi 16°C,a suma opadów 30-60 mm. Warunki termiczne oraz odpowiednia wilgotność powietrza wpływają na wegetacje koniczyny oraz na oblot owadów zapylających. Jeżeli temperatura przekracza

Gleby
Gleby rdzawe – jak je przystosować dla potrzeb uprawy? Podpowiadamy!

finansowych i ciężkiej pracy. Charakterystyka i występowanie Gleby rdzawe są typem gleb bielicoziemnych, które są typowe dla Polski i innych krajów o podobnym klimacie. Powstały w warunkach niskiej temperatury i dużej wilgotności powietrza, ze skał o małej zawartości składników zasadowych. Ich podłożem głównie są granity i piaskowce

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

koncentrują się głównie w północnych, południowo-wschodnich i południowych regionach kraju. Uprawa tytoniu udaje się na glebach gorszej jakości, gdzie nie mogą rosnąć rośliny o większych wymaganiach. Tytoń można podzielić na sześć grup użytkowych: suszony ogrzewanym powietrzem, orientalny, Burley, ciemny, cygarowy i ciemny suszony ogniowo. Inny podział to: wielkolistny, średniolistny

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

uproszczenia zaliczamy uprawę bezorkową, polegającą na stosowaniu płytkich zabiegów, np. za pomocą zrywacza ścierni. Tę metodę można stosować wraz z międzyplonami, które pokrywają glebę i chronią ją przed erozją. Coraz częściej rezygnuje się z siewu bezpośredniego w ściernisko. Takie uproszczenia, a przede wszystkim siew bezpośredni, nie całkowicie sprzyjają uzyskiwaniu wysokich plonów

Gleby
Gleby gliniaste - dowiedz się, jak przystosować je do uprawy!

Gleby gliniaste uznaje się za bardzo wydajne. Ich skałę macierzystą stanowi charakteryzująca się dużą zwięzłością glina. W związku z tym wymagają one wielu zabiegów spulchniających. Takie gleby w wierzchnich warstwach są lżejsze niż w głębszych. Ich porowatość ogólna zwiększa się w miarę rozdrobnienia (dyspersji). Im więcej znajduje się w nich części spławialnych, tym więcej jest mikroporów. Pogarsza to warunki powietrzne w glebie, ponieważ zwiększa się ilość dwutlenku węgla w powietrzu glebowym.

Marchew
Przedstawiamy wymagania marchwi zwyczajnej oraz właściwe metody uprawy

ciągnikowym, by ułatwić wyciąganie marchwi. Po obcięciu naci nie można trzymać w glebie korzeni dłużej niż 3–4 dni. Mogą one kumulować większą ilość azotanów. Należy (...) piwnicach i ziemiankach w temperaturze nie wyższej niż 4°C i wysokiej wilgotności względnej powietrza. Choroby i szkodniki Najważniejsze choroby marchwi to

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

to głębokość siewu powinna być zwiększona do 5-6 cm. Jeżeli dodatkowo wilgotność gleby jest niewielka to po wysiewie należy zwałować pole. Nawożenie (...) wymagania względem azotu, ponieważ ściśle współżyje z bakteriami brodawkowymi wiążącymi wolny azot z powietrza. Bakterie te mogą dostarczać roślinom soi nawet 100 kg N/ha i

Uprawa
Uprawa chmielu w Polsce - wszystko, co trzeba o niej wiedzieć!

wodnych – chmiel preferuje żyzne i dość wilgotne gleby. Aby wytworzyć 1 tonę suchej masy zużywa aż 600 l wody, największe zapotrzebowanie posiada w okresie najintensywniejszego wzrostu oraz podczas tworzenia bocznych pędów i kwitnienia. Uwaga! Nie stosujmy zamgławiania, gdyż nadmierna wilgoć powietrza, szczególnie w fazie formowania szyszek, sprzyja rozwojowi

Seler
Seler korzeniowy - uprawa, siew, sadzenie i wymagania

Zbyt wcześnie posadzone przy większych chłodach mogą tworzyć pośpiechy lub źle wykształcać korzenie. Bardzo ważne jest utrzymanie wysokiej wilgotności gleby. Rośliny lepiej rosną także przy dużej wilgoci w powietrzu. Największej wilgotności, 70–80% pełnej pojemności wodnej, seler potrzebuje podczas przyrostu masy zgrubienia korzeniowego, w pozostałych fazach wystarczy 60%. Niedobór wody

Pomidory
Z sukcesem uprawiamy pomidory gruntowe

najlepiej wybrać osłonięte od wiatru miejsce. Pomidor nie ma istotnych wymagań co do wilgotności powietrza. Rozwija się dobrze przy względnej wilgotności 50–60%. Intensywniejsza wilgotność może powodować porażenia przez choroby. Ważniejsza do wzrostu jest wilgotność gleby. W początkowej fazie wzrostu pomidora gleba powinna mieć 60% polowej pojemności wodnej, a podczas

Zabiegi agrotechniczne
Niezastąpiona orka przedzimowa. Dowiedz się więcej!

głębokości, w warunkach nadmiernego uwilgotnienia gleby, jest powstanie tzw. podeszwy płużnej. To nic innego jak silnie ubita warstwa , która utrudnia swobodne krążenie wody i powietrza. Takie stanowiska wymagają pogłębionej (...) jej strukturę. Ziębla zaburza właściwy obieg pierwiastków, potęguje procesy erozji wietrznej i zwiększa tempo mineralizacji materii

Gleby
Rodzaje czarnoziemów i ich charakterystyka

  Czarnoziemy namyte lub deluwialne Gleby te powstają w wyniku procesów deluwialnych. Posiadają (...) urzeźbionym terenie lessowym, najczęściej w górnej części stoków, które ulegają erozji wodnej. Ich poziom próchniczny jest mało (...) ulegające humifikacji. Czarnoziemy odznaczają się dobrymi warunkami wodno-powietrznymi. Bardzo dobrze zatrzymują wodę opadową i

Truskawki
Truskawka ananasowa – odmiana z białymi owocami

chłody. Wymagania uprawowe Truskawki najlepiej rosną na glebach żyznych, próchnicznych, zasobnych w składniki pokarmowe, o pH=5,5–6,5. Nie lubią gleb ciężkich, zimnych, zalewowych z nieuregulowanymi stosunkami wodno-powietrznymi, gorzej mogą rosnąć również na glebach lekkich i piaszczystych. Preferują stanowisko słoneczne i osłonięte od wiatru, lecz ze swobodnym przepływem powietrza.

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

Jęczmień, w porównaniu do innych gatunków zbóż jarych, jest najbardziej tolerancyjny na opóźnienie siewu. Trudności w uprawie może przysporzyć ogromna wrażliwość na kwaśny odczyn gleby i nieprawidłowe warunki wodno-powietrzne w wierzchniej warstwie roli. Wynika to z krótkiego okresu wegetacyjnego rośliny oraz słabego systemu korzeniowego, co większa jego podatność na wyleganie. Jęczmień

Borówka amerykańska
Omawiamy sposoby pielęgnacji i wymagania borówki amerykańskiej

18–21°C. Stanowisko pod uprawę powinno być równe, z możliwością łatwego nawadniania, zaciszne, nasłonecznione i osłonięte od wiatru. Borówka dobrze rozwija się na glebach o dobrych właściwościach fizycznych, o uregulowanych stosunkach wodno-powietrznych. Odpowiednie są gleby lekkie, próchniczne i kwaśne, o pH=3,5–4,0 (mierzone w KCl) – torfowe, torfowe piaszczyste. Pod uwagę mogą być

Rośliny pastewne
Słonecznik zwyczajny – poznaj zasady uprawy ozdobnej rośliny pastewnej

należąca do rodziny astrowatych, o silnie rozwiniętym systemie korzeniowym, sięgającym nawet 1,5 m w głąb gleby. Jego łodyga jest prosta, w górnej części z reguły rozgałęziona, pokryta krótkimi i szorstkimi włoskami. Gruba, omszona skórka chroni go przed skutkami niskiej wilgotności powietrza i okresowych niedoborów deszczu. Liście mają kształt trójkątno-sercowaty, są obustronnie owłosione i

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

Żyto zwyczajne można podzielić na trzy grupy odmian rolniczych: populacyjne, heterozyjne (mieszańcowe) i syntetyczne. Odmiany heterozyjne wyróżniają się wyższym plonem ziarna w porównaniu z odmianami populacyjnymi, ponieważ lepiej się krzewią. Jednak mają większe wymagania glebowe i są mniej tolerancyjne na zakwaszenie gleby niż odmiany populacyjne. Odznaczają się też większą podatnością

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

Wymagania, występowanie i użytkowanie Esparcetę można uprawiać na glebach ubogich i suchych, dość powszechnie występuje na niżu oraz w niższych położeniach górskich. W uprawie polowej można użytkować ją przez 2-4 lata oraz wykorzystywać w płodozmianie jako roślinę przeciwerozyjną na polach za bardzo nachylonych i zakamienionych. W związku z

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki