Nie spisujmy na straty gleb murszowych. Sprawdź możliwości wykorzystania!

Do niedawna sądzono, że gleby murszowe są zdegradowanymi torfowiskami i wprowadzano działania powstrzymujące proces murszenia, aby jak najdłużej cieszyć się żyznymi glebami bagiennymi i pobagiennymi. Okazuje się jednak, że odpowiednio zagospodarowane mursze świetnie nadają się pod uprawy, a umiejętnie użytkowane i intensywnie nawożone dają wysoki plon.

Charakterystyka

Gleby murszowe powstały z osuszonych zabagnionych lub bagiennych gleb o dużej zawartości materiału organicznego. Obsychanie powierzchniowych warstw tych gleb przebiega w różny sposób i jest związane ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Następujący później proces murszenia związany jest z intensywnym rozkładem materii i zmianą struktury gleby - z włóknistej na ziarnistą lub płytkową. Na glebie murszowej stopniowo zanika roślinność bagienna, a pojawiają się rośliny typowe dla łąk.

Rozróżnienie na gleby murszowe jest niedawnym osiągnięciem badaczy. Wcześniej sądzono, że jest to po prostu mocno zdegradowana gleba torfowa i uznawano gleby murszowe za wyjałowione torfy. Jest to jednak błędne założenie, ponieważ zjawisko osuszania ziem jest jak najbardziej naturalnym procesem, który nie zmniejsza możliwości wykorzystania i żyzności gleb, jedynie zmienia ich strukturę i sposób uprawiania. Są to gleby bardzo wymagające, potrzebują dużego nakładu pracy i sporych inwestycji finansowych, ale odpowiednio gospodarowane i nawożone odwdzięczają się bardzo bujnym plonem. Zdarza się jednak, że, źle użytkowane, jałowieją i przestają się nadawać pod uprawę.

Gleby tego typu w około 20% składają się z substancji organicznej, a poziom ich próchnicy oscyluje w okolicy 30 centymetrów. O przynależności konkretnej gleby do typu murszowego można zdecydować jedynie poprzez analizę jej profilu, gdyż ma wiele właściwości typowych dla gleb torfowych.

Podtypy

Ziemie murszowe należą do rzędu gleb pobagiennych. Ze względu na sposób powstania można podzielić je na cztery podtypy. Gleby torfowo-murszowe powstają w wyniku odwadniania gleb torfowych. W ich wierzchniej powierzchni, na poziomie darniowym można zauważyć wyraźne ziarenka materiału organicznego. Poziom próchniczy i jego miąższość jest zależy w dużej mierze o stopniu przekształcenia się ziem tego podtypu.

Jak sama nazwa na to wskazuje, gleby murszowo-mułowe powstają w wyniku procesu murszenia zachodzącego na glebach mułowych. Są one chyba najbardziej zróżnicowane pod względem poziomu próchnicy, zawartości składników mineralnych i żyzności. Warstwy ich profilu bardzo różnią się od siebie i są zależne od roślinności, która porastała bagno przed rozpoczęciem procesu murszenia. Przeciętnie są jednak dość żyzne i znajdują wykorzystanie w rolnictwie, jako podstawa do bardzo wielu upraw.

Gleby gytiowo-murszowe występują w miejscu, gdzie wcześniej znajdowały się jeziora. Mają strukturę blaszkowo-płytkową, przez odwadnianie gytii. W procesie ich powstawania bardzo dużą rolę odgrywa mobilizacja azotu, która pociąga za sobą rozwój roślinności łąkowej. Poziom darniowo-próchniczy ma dobrze przewiewną, gruzełkowatą strukturę, dzięki czemu najlepiej nadają się na podłoże łąk i pastwisk, gdyż szybko dają duże, bujne plony roślinności zielonej.

Gleby namurszone, czyli mineralno-murszowe, to te, w których powierzchniowa warstwa zbudowana jest z utworu mineralnego lub mineralno-organicznego. Powstanie ziemi namurszonej nie zawsze związane jest z naturalnym działaniem aluwialnym lub deluwialnym wody i piasku, ale może być związany działalnością człowieka, na przykład poprzez zwiezienie na teren bagienny piasku bogatego w minerały.

czytaj dalej...

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki