Gleby murszowe - klasyfikacja

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Gleby murszowe - klasyfikacja

Gleby
Nie spisujmy na straty gleb murszowych. Sprawdź możliwości wykorzystania!

Do niedawna sądzono, że gleby murszowe są zdegradowanymi torfowiskami i wprowadzano działania powstrzymujące proces murszenia, aby jak najdłużej cieszyć się żyznymi glebami bagiennymi i pobagiennymi. Okazuje się jednak, że odpowiednio zagospodarowane mursze świetnie nadają się pod uprawy, a umiejętnie użytkowane i intensywnie nawożone dają wysoki plon.

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

określa się na podstawie bonitacji gleb oraz ich grupowania w kompleksy. Klasyfikację bonitacyjną opiera się na badaniach terenowych z uwzględnieniem położenia, profilu, struktury, składu granulometrycznego i właściwości gleby oraz warunków (...) lub podścielonych piaskiem luźnym, gleby torfowe bardzo płytkie, gleby murszowe, mady bardzo lekkie, płytkie i suche

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

Po uregulowaniu stosunków wodno-powietrznych na glebach murszowych i torfowych również można je wysiewać. Należy pamiętać, że wszystkie gorczyce wymagają gleb zasobnych w wapń. Na glebach o odczynie kwaśnym gorzej rosną i plonują. Gleby podmokłe, nieprzepuszczalne i piaszczyste w ogóle nie nadają się pod uprawę tych roślin. Wymagania termiczne

Gleby
Czarne ziemie – cenione i bardzo żyzne gleby uprawowe

które mają bardzo duże wymagania glebowe. Gleby zdegradowane i murszaste należy dodatkowo nawozić, żeby wyrównać braki w składnikach mineralnych. Adaptując czarną ziemię pod uprawę należy również pamiętać o dostosowaniu roślin do ich lekko kwaśnego odczynu pH lub przeprowadzić zabiegi zobojętniające.   Autor:

Ziemniaki
Sadzenie ziemniaków zgodne z zasadami - jak i kiedy? Zobacz!

zabiegu są: wilgotność i rodzaj gleby. Gleby suche wymagają głębszego sadzenia. Płytko umieszczone bulwy są bardziej podatne na porażenie zarazą ziemniaka oraz szybko się zielenieją. Zwiększenie głębokości sadzenia nawet o 1 cm może przynieść wiele niepożądanych skutków takich jak: opóźnienie wschodów, rozdrobnienie bulw, zagrożenie ryzoktoniozy ziemniaka. Kiedy sadzić

Rośliny pastewne
Komonica zwyczajna - ciekawa roślina. Opis i uprawa

mieszanek łąkowych i wysiewana na glebach murszowych, torfowych i podmokłych. Jest cenną rośliną pastewną, która jest wytrzymała na przygryzanie i użytkowanie, a uzyskana z niej pasza odznacza się dobrą jakością. Jednak występują w niej związki cyjanogenne, które powodują, że w smaku jest gorzka, dlatego też niechętnie jest zjadana przez zwierzęta,

Rośliny pastewne
Tymotka łąkowa - opis, użytkowanie, uprawa i zbiór trawy pastewnej

a bardzo szybko zanika na glebach torfowo-murszowych i mułowo-glejowych, słabo uwilgotnionych.   Użytkowanie Tymotka łąkowa powinna być wykorzystywana na użytkach umiarkowanie koszonych, które są średnio wilgotne. Najczęściej stosowana jest ona w mieszankach motylkowo-trawiastych na krótkotrwałych użytkach zielonych. Może być też wykorzystywana do zakładania trawników

Rośliny pastewne
Wiechlina łąkowa - pospolita trawa o wysokiej wartości pastewnej

glebach próchnicznych, torfowiskach niskich i glebach murszowych. Na nawożenie reaguje bardzo dobrze poprzez szybki rozwój i dobre plonowanie. Gleby zasobne w azot i fosfor również bardzo dobrze wpływają na jej rozwój. Często pojawia się na łąkach, pastwiskach, przydrożach, nasypach, wyrębach leśnych, skarpach, obrzeżach lasów i stanowiskach ruderalnych. Użytkowanie

Chwasty
Zwalczamy owsicę omszoną – pospolitą trawę i chwast polny

i poziomu wilgotności gleby. Preferuje gleby murszowate i mineralno-murszowate oraz mady. Lubi stanowiska lekkie, ubogie w składniki pokarmowe, dość wilgotne. Najczęściej pojawia się na łąkach i innych użytkach zielonych, można ją spotkać również na suchych polanach leśnych i w zaroślach. Znaczenie Mimo tego, że jest wartościowym

Gleby
Gleby bagienne - charakterystyka i przegląd różnych odmian gleb mułowych i torfowych

Są trzy typy torfowisk: niskie, wysokie i przejściowe. Gleby, które powstają z torfów, należą do dwóch rzędów: gleb bagiennych, czyli torfowych, i gleb pobagiennych, czyli murszowych. W glebach torfowych zachodzi proces bagienny i w jego wyniku mogą powstawać podtypy gleb torfowych: gleby torfowe torfowisk niskich oraz gleby torfowe torfowisk

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

również można uzyskać dobre plony, ale tylko dzięki wieloletniej starannej uprawie i przy zastosowaniu odpowiednio dobranego nawożenia mineralnego. Rzepaku ozimego nie można uprawiać na glebach torfowych i murszowych, ponieważ górne warstwy tych gleb w czasie zimy ulegają ruszaniu. Jednak jeżeli zostaną one wcześniej przygotowane pod zasiew to można na nich uprawiać

Nawożenie
Poznaj najważniejsze zasady nawożenia łąk

25–30 kg N/ha. Na glebach organicznych łąki trzykośne dobrze uwilgotnione należy nawozić w dawce 80–110 kg N/ha rocznie (na torfach świeżo zmeliorowanych i glebach torfowo murszowych) lub 110–130 kg N/ha rocznie (na torfach dawno zmeliorowanych lub torfach mszystych). Na wiosnę należy zastosować 40% dawki, a 30% pod drugi i

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia ozimego w pigułce - wymagania, siew, pielęgnacja i zbiór

fosfor, potas i magnez. Nie należy go uprawiać na glebach należących do kompleksu żytniego słabego i bardzo słabego oraz na trwałych użytkach zielonych na glebach mineralnych, torfowych i torfowo-murszowych. Jęczmień ma największe wymagania pod względem pH, najlepiej plonuje przy odczynie od 5,4 do 7,5. Poniżej tego zakresu plon zostaje bardzo obniżony,

Gleby
Gleby rdzawe – jak je przystosować dla potrzeb uprawy? Podpowiadamy!

głównie z próchnicy moder albo mor. Ze względu na swoje niewielkie możliwości rolnicze, gleby rdzawe rzadko są wykorzystywane pod uprawy, częściej stanowią podstawę do zakładania lasów. Ich cechą charakterystyczna jest słabe uwilgotnienie, ponieważ podłoże jest bardzo przepuszczalne. Klasyfikacja Wyróżnia się trzy podtypy gleb rdzawych, które różnią się

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

wysiewu Czynnikami determinującymi ilość wysiewu są: termin siewu i zasobność gleby w składniki pokarmowe. Zwarty łan jęczmienia w średnich warunkach siedliskowych powinien posiadać (...) jarego jest duża podatność na choroby grzybowe, które powinny być zwalczane jak najwcześniej. Klasyfikację chorób jęczmienia jarego i ich sprawców ze wskazaniem porażanego organu, przedstawiono

Gleby
Próchnica w glebie – decyduje o jej żyzności. Dowiedz się więcej!

w czarnoziemach leśno-stepowych i leśno-łąkowych, glebach brunatnych, madach i w rędzinach. Wykazuje wysoką aktywność biologiczną, nadaje glebie najlepsze właściwości fizyczne. Jest adsorpcyjnie nasycona, wysycona kationami Ca2+. Próchnice półwodne i wodne próchnica murszowa próchnica torfowa próchnica gytiowa Próchnice półwodne i wodne tworzą

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

warstwą próchnicy, utrzymane w wysokiej kulturze rolnej, bez wykształconej podeszwy płużnej. Są to zazwyczaj klasy bonitacyjne: II- IVa. Paradoksalnie, pod formę jarą sprawdzają się gleby torfowe i murszowe, których zdecydowanie nie poleca się  pod uprawę formy ozimej, ze względu na potencjalne zagrożenie wysadzania korzeni na przedwiośniu. Pomimo wykształcenia wielu cech pozwalających

Rośliny pastewne
Życica trwała - popularna trawa o dużej wartości pastewnej

mineralne, które są dobrze uwilgotnione i mają pH mieszczące się w zakresie 6–6,5. Należy unikać zakładania plantacji na glebach suchych i piaszczystych, które mają odczyn kwaśny, oraz na bardzo żyznych i nadmiernie wilgotnych murszach, torfach i iłach. Stanowisko, na którym ma być założona plantacja nasienna, musi być wolne od

Gorczyca
Kiedy i jak siać gorczycę? Zbiór najważniejszych informacji

terenie całego kraju. Ze względu na niewielkie wymagania glebowe może być uprawiana po zbożach. Najlepiej plonuje jednak na bogatych w wapń glebach gliniastych i piaszczysto-gliniastych. Dobrze udaje się też na zmeliorowanych murszach i torfach niskich. Wymaga obojętnego lub prawie obojętnego odczynu gleby. Do jej uprawy nie nadają się jedynie gleby bardzo

Leszczyna (Orzech laskowy)
Odmiany leszczyny – przedstawiamy te najchętniej uprawiane

wyhodowana w Warszawie; dobrze plenna tylko przy uprawie na przepuszczalnej i żyznej glebie, na osłoniętym stanowisku. Ma czerwone liście, okrywy owocowe oraz męskie kwiatostany. Orzechy, (...) (w większości charakteryzujące się świetną plennością i atrakcyjnością orzechów). * Powyższa klasyfikacja została oparta na podziale zastosowanym przez Henryka Zdyba.  

Rośliny lecznicze
Uprawa gorczycy czarnej – przedstawiamy najważniejsze informacje

gorczycy sarepskiej. Jej uprawa jest możliwa na terenie całego kraju, najlepsze są jednak kompleksy pszenne i żytnie bardzo dobre. Dobrze plonuje na glebach gliniastych i piaszczysto-gliniastych, udaje się też na murszach i torfach niskich z uregulowanymi stosunkami wodno-powietrznymi. Wymaga obojętnego lub prawie obojętnego odczynu gleby i stanowiska bogatego w wapń. Do

Chwasty
Polecamy wysiew wiechliny łąkowej – odpornej i doskonałej na pastwiska trawy!

jeśli chodzi o wilgotność gleby, lubi rosnąć zarówno na stanowiskach okresowo zbyt wilgotnych, jak i na tych przesuszonych. Najlepiej plonuje na glebach przepuszczalnych, próchnicowych, żyznych, a największą trwałość wykazuje na siedliskach torfowo-murszowych. Charakterystyka Wiechlina łąkowa (Poa pratensis) jest gatunkiem trwałej i wieloletniej trawy luźnokępkowej z rodziny wiechlinowatych.

Kukurydza
Siew kukurydzy najważniejszym elementem technologii produkcji

wynosi średnio 70- 80 cm. Kukurydza wymaga płytszych siewów na glebach zwięzłych i wilgotnych (4-5 cm). Głębsze przykrycie nasion stosuje się na stanowiskach lżejszych (8cm). Tą samą regułę stosujemy dla siewów wczesnych (4- 5cm) i późnych (8cm). Rola odmiany i klasyfikacja wczesności mieszańców Wszystkie odmiany kukurydzy to

Rośliny pastewne
Po co uprawiać rzodkiew oleistą? Przekonaj się, jak wiele zastosowań ma to warzywo!

w uprawie na nasiona posiada podobne wymagania uprawowe jak rzepak jary. Dobrze rośnie na glebach brunatnych właściwych i płowych, madach, czarnych ziemiach, czarnoziemach oraz glebach torfowych i murszowych. Ze względu na dobrze rozwinięty, głęboko penetrujący glebę, system korzeniowy o dużej sile ssącej nie posiada wysokich wymagań wodnych. Największe zapotrzebowanie

Rośliny lecznicze
Uprawa orzecha włoskiego. Podpowiadamy, jak dbać o to długowieczne i majestatyczne drzewo

ogródkach, parkach i przy drogach, ponieważ doskonale adaptował się do różnorodnych warunków klimatyczno-glebowych. Popularność zdobył swoją majestatyczną, dużą koroną i grubym konarem, z którego pozyskiwano (...) kontynencie ‒ kraje śródziemnomorskie i Bałkany. Charakterystyka Według różnych klasyfikacji botanicznych orzech włoski stanowi jeden gatunek z kilkoma rodzajami botanicznymi lub

Grusze
Lukasówka – chętnie uprawiana odmiana w Polsce. Sprawdź dlaczego!

potrzebuje ciepłych i dosyć zacisznych miejsc na jej posadzenie. Poza tym wymaga gleby żyznej, wilgotnej, ale i głębokiej. Oprócz tego należy wiedzieć, że (...) Zbiór i przechowywanie Grusza Lukasówka – jako odmiana (w zależności od klasyfikacji) późnojesienna lub wczesnozimowa – osiąga swoją dojrzałość zbiorczą od 5 do

Czereśnie
Odmiany czereśni – odpowiedni wybór to połowa sukcesu!

dwie grupy: sercówki o miękkim miąższu oraz chrząstki o jędrnym, chrząstkowatym miąższu. Klasyfikacja ta nie do końca oddaje rzeczywistość ze względu na krzyżowanie odmian. Ponadto (...) Miąższ żółty, czerwony przy pestce, słodki, smaczny, chrząstkowy – przy niedoborze wapnia w glebie miękki. Sok bezbarwny. Owoce podatne na pękanie w czasie deszczu. Dobrze

Słownik pojęć
Rolnictwo intensywne, czyli wydajna i wyspecjalizowana produkcja

się również dużą towarowością, z tego powodu często zamiennie, w zależności od klasyfikacji, utożsamiane jest z typem wysokotowarowym. Rolnictwo intensywne może występować w (...) zagrażając naszemu zdrowiu, a przy tym równocześnie – prowadząc do erozji i wyjałowienia gleby. Rolnictwo intensywne wpływa na krajobraz rolniczy, gdyż pod uprawy

Chwasty
Kostrzewa czerwona znakomita trawa do zadarniania terenów zielonych i aranżacji ogrodowych!

i podtopionych. Należy także do mało wymagających traw, jeśli chodzi o żyzność gleby. Wymaga jednak miejsc dobrze nasłonecznionych. Najlepiej rośnie na podłożach umiarkowanie żyznych, zmiennie (...) czerwona wykazuje dużą zmienność cech morfologicznych, co pozwala wyróżnić wiele podgatunków. Według najczęstszych klasyfikacji wyodrębnia się dwie odmiany: w formie rozłogowej i kępowej. Niektórzy systematycy

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki