Gleby murszowe - opis

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Gleby murszowe - opis

Gleby
Nie spisujmy na straty gleb murszowych. Sprawdź możliwości wykorzystania!

Do niedawna sądzono, że gleby murszowe są zdegradowanymi torfowiskami i wprowadzano działania powstrzymujące proces murszenia, aby jak najdłużej cieszyć się żyznymi glebami bagiennymi i pobagiennymi. Okazuje się jednak, że odpowiednio zagospodarowane mursze świetnie nadają się pod uprawy, a umiejętnie użytkowane i intensywnie nawożone dają wysoki plon.

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

luźnym, gleby torfowe bardzo płytkie, gleby murszowe, mady bardzo lekkie, płytkie i suche oraz mady ciężkie silnie oglejone, rędziny bardzo płytkie wytworzone z twardych wapieni. Klasa VI – gleby orne najsłabsze Gleby tej klasy charakteryzują się dużą wadliwością i zawodnością w uprawie, dają niskie plony. Należą

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

Po uregulowaniu stosunków wodno-powietrznych na glebach murszowych i torfowych również można je wysiewać. Należy pamiętać, że wszystkie gorczyce wymagają gleb zasobnych w wapń. Na glebach o odczynie kwaśnym gorzej rosną i plonują. Gleby podmokłe, nieprzepuszczalne i piaszczyste w ogóle nie nadają się pod uprawę tych roślin. Wymagania termiczne

Gleby
Czarne ziemie – cenione i bardzo żyzne gleby uprawowe

które mają bardzo duże wymagania glebowe. Gleby zdegradowane i murszaste należy dodatkowo nawozić, żeby wyrównać braki w składnikach mineralnych. Adaptując czarną ziemię pod uprawę należy również pamiętać o dostosowaniu roślin do ich lekko kwaśnego odczynu pH lub przeprowadzić zabiegi zobojętniające.   Autor:

Rośliny pastewne
Komonica zwyczajna - ciekawa roślina. Opis i uprawa

mieszanek łąkowych i wysiewana na glebach murszowych, torfowych i podmokłych. Jest cenną rośliną pastewną, która jest wytrzymała na przygryzanie i użytkowanie, a uzyskana z niej pasza odznacza się dobrą jakością. Jednak występują w niej związki cyjanogenne, które powodują, że w smaku jest gorzka, dlatego też niechętnie jest zjadana przez zwierzęta,

Rośliny pastewne
Tymotka łąkowa - opis, użytkowanie, uprawa i zbiór trawy pastewnej

a bardzo szybko zanika na glebach torfowo-murszowych i mułowo-glejowych, słabo uwilgotnionych.   Użytkowanie Tymotka łąkowa powinna być wykorzystywana na użytkach umiarkowanie koszonych, które są średnio wilgotne. Najczęściej stosowana jest ona w mieszankach motylkowo-trawiastych na krótkotrwałych użytkach zielonych. Może być też wykorzystywana do zakładania trawników

Rośliny pastewne
Wiechlina łąkowa - pospolita trawa o wysokiej wartości pastewnej

glebach próchnicznych, torfowiskach niskich i glebach murszowych. Na nawożenie reaguje bardzo dobrze poprzez szybki rozwój i dobre plonowanie. Gleby zasobne w azot i fosfor również bardzo dobrze wpływają na jej rozwój. Często pojawia się na łąkach, pastwiskach, przydrożach, nasypach, wyrębach leśnych, skarpach, obrzeżach lasów i stanowiskach ruderalnych. Użytkowanie

Chwasty
Zwalczamy owsicę omszoną – pospolitą trawę i chwast polny

i poziomu wilgotności gleby. Preferuje gleby murszowate i mineralno-murszowate oraz mady. Lubi stanowiska lekkie, ubogie w składniki pokarmowe, dość wilgotne. Najczęściej pojawia się na łąkach i innych użytkach zielonych, można ją spotkać również na suchych polanach leśnych i w zaroślach. Znaczenie Mimo tego, że jest wartościowym

Gleby
Gleby bagienne - charakterystyka i przegląd różnych odmian gleb mułowych i torfowych

Są trzy typy torfowisk: niskie, wysokie i przejściowe. Gleby, które powstają z torfów, należą do dwóch rzędów: gleb bagiennych, czyli torfowych, i gleb pobagiennych, czyli murszowych. W glebach torfowych zachodzi proces bagienny i w jego wyniku mogą powstawać podtypy gleb torfowych: gleby torfowe torfowisk niskich oraz gleby torfowe torfowisk

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

również można uzyskać dobre plony, ale tylko dzięki wieloletniej starannej uprawie i przy zastosowaniu odpowiednio dobranego nawożenia mineralnego. Rzepaku ozimego nie można uprawiać na glebach torfowych i murszowych, ponieważ górne warstwy tych gleb w czasie zimy ulegają ruszaniu. Jednak jeżeli zostaną one wcześniej przygotowane pod zasiew to można na nich uprawiać

Nawożenie
Poznaj najważniejsze zasady nawożenia łąk

25–30 kg N/ha. Na glebach organicznych łąki trzykośne dobrze uwilgotnione należy nawozić w dawce 80–110 kg N/ha rocznie (na torfach świeżo zmeliorowanych i glebach torfowo murszowych) lub 110–130 kg N/ha rocznie (na torfach dawno zmeliorowanych lub torfach mszystych). Na wiosnę należy zastosować 40% dawki, a 30% pod drugi i

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia ozimego w pigułce - wymagania, siew, pielęgnacja i zbiór

fosfor, potas i magnez. Nie należy go uprawiać na glebach należących do kompleksu żytniego słabego i bardzo słabego oraz na trwałych użytkach zielonych na glebach mineralnych, torfowych i torfowo-murszowych. Jęczmień ma największe wymagania pod względem pH, najlepiej plonuje przy odczynie od 5,4 do 7,5. Poniżej tego zakresu plon zostaje bardzo obniżony,

Gleby
Próchnica w glebie – decyduje o jej żyzności. Dowiedz się więcej!

w czarnoziemach leśno-stepowych i leśno-łąkowych, glebach brunatnych, madach i w rędzinach. Wykazuje wysoką aktywność biologiczną, nadaje glebie najlepsze właściwości fizyczne. Jest adsorpcyjnie nasycona, wysycona kationami Ca2+. Próchnice półwodne i wodne próchnica murszowa próchnica torfowa próchnica gytiowa Próchnice półwodne i wodne tworzą

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

warstwą próchnicy, utrzymane w wysokiej kulturze rolnej, bez wykształconej podeszwy płużnej. Są to zazwyczaj klasy bonitacyjne: II- IVa. Paradoksalnie, pod formę jarą sprawdzają się gleby torfowe i murszowe, których zdecydowanie nie poleca się  pod uprawę formy ozimej, ze względu na potencjalne zagrożenie wysadzania korzeni na przedwiośniu. Pomimo wykształcenia wielu cech pozwalających

Rośliny pastewne
Życica trwała - popularna trawa o dużej wartości pastewnej

mineralne, które są dobrze uwilgotnione i mają pH mieszczące się w zakresie 6–6,5. Należy unikać zakładania plantacji na glebach suchych i piaszczystych, które mają odczyn kwaśny, oraz na bardzo żyznych i nadmiernie wilgotnych murszach, torfach i iłach. Stanowisko, na którym ma być założona plantacja nasienna, musi być wolne od

Gorczyca
Kiedy i jak siać gorczycę? Zbiór najważniejszych informacji

terenie całego kraju. Ze względu na niewielkie wymagania glebowe może być uprawiana po zbożach. Najlepiej plonuje jednak na bogatych w wapń glebach gliniastych i piaszczysto-gliniastych. Dobrze udaje się też na zmeliorowanych murszach i torfach niskich. Wymaga obojętnego lub prawie obojętnego odczynu gleby. Do jej uprawy nie nadają się jedynie gleby bardzo

Rośliny lecznicze
Uprawa gorczycy czarnej – przedstawiamy najważniejsze informacje

gorczycy sarepskiej. Jej uprawa jest możliwa na terenie całego kraju, najlepsze są jednak kompleksy pszenne i żytnie bardzo dobre. Dobrze plonuje na glebach gliniastych i piaszczysto-gliniastych, udaje się też na murszach i torfach niskich z uregulowanymi stosunkami wodno-powietrznymi. Wymaga obojętnego lub prawie obojętnego odczynu gleby i stanowiska bogatego w wapń. Do

Chwasty
Polecamy wysiew wiechliny łąkowej – odpornej i doskonałej na pastwiska trawy!

jeśli chodzi o wilgotność gleby, lubi rosnąć zarówno na stanowiskach okresowo zbyt wilgotnych, jak i na tych przesuszonych. Najlepiej plonuje na glebach przepuszczalnych, próchnicowych, żyznych, a największą trwałość wykazuje na siedliskach torfowo-murszowych. Charakterystyka Wiechlina łąkowa (Poa pratensis) jest gatunkiem trwałej i wieloletniej trawy luźnokępkowej z rodziny wiechlinowatych.

Rośliny pastewne
Po co uprawiać rzodkiew oleistą? Przekonaj się, jak wiele zastosowań ma to warzywo!

w uprawie na nasiona posiada podobne wymagania uprawowe jak rzepak jary. Dobrze rośnie na glebach brunatnych właściwych i płowych, madach, czarnych ziemiach, czarnoziemach oraz glebach torfowych i murszowych. Ze względu na dobrze rozwinięty, głęboko penetrujący glebę, system korzeniowy o dużej sile ssącej nie posiada wysokich wymagań wodnych. Największe zapotrzebowanie

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki