Czym jest erozja gleby? Wyjaśniamy przebieg procesu i typy erozji

Erozja gleby Erozja gleby

Ochrona gleb przed erozją

Erozja tak naprawdę to naturalny, powolny i nieuchronny proces degradacji gleby, który od kilku wieków silnie przyspieszany jest przez działalność człowieka. Głównie wywoływany jest przez nieprawidłową agrotechnikę, stosowanie ciężkich maszyn, brak płodozmianu roślin, niszczenie okrywy roślinnej czy pozbawienie materii organicznej i pogarszanie jej struktury. Erozja powoduje znaczne obniżenie żyzności i jakości gleby, ograniczenie bioróżnorodności, a nawet jej utratę. Może doprowadzać nawet do eutrofizacji wód stojących i powierzchniowych (zakwitanie wód). Przed tym procesem uchronić może zalesianie terenów przy stokach i na stoku, ponieważ lasy poprawiają strukturę gleby i mają zdolności retencyjne, dzięki ściółce leśnej.  Poza tym zatrzymują silne wiatry i przeciwdziałają osuwaniu się gleby. Ograniczać występowanie erozji można również, stosując orkę w poprzek stoku, prawidłowo wykonując zabiegi agrotechniczne, racjonalnie nawożąc glebę, a także utrzymując miedze czy siejąc rośliny w mulcz.

 

 

Autor: inż. Joanna Żołnierkiewicz

Bibliografia:

Gawrońska-Kulesza A. (red.), „Produkcja roślinna”, cz. I, WSiP, Warszawa 2013 r., s. 77–85.

Grzebisz W. (red.), „Produkcja roślinna. Cz. I – środowisko i podstawy agrotechniki”, wyd. Hortpress, Warszawa 2012 r., s. 165–174.

Hillel D., „Gleba w środowisku”, PWN, Warszawa 2012 r., s. 220–237.

Uggla H. Gleboznawstwo rolnicze, PWN, Warszawa 1981 r., s. 311–329.

Zawadzki S., „Podstawy gleboznawstwa”, PWRiL, Warszawa 2002 r., s. 101–112.

Zawadzki S. (red.), „Gleboznawstwo”, PWRiL, Warszawa 2009 r., s. 303–312.

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki