Gleby zasadowe

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Gleby zasadowe

Gleby
Gleby zasadowe - poznaj ich właściwości i wymagania uprawowe

Na glebach zasadowych bardzo łatwo tworzy się gruzełkowata struktura, w związku z czym takie gleby mają lepsze stosunki wodno-powietrzne. Ich pH jest powyżej 7,2. Lucerna i esparceta bezwzględnie wymagają pod uprawę gleb o odczynie zasadowym. Takie gleby występują na ok. 20% powierzchni kraju. Zasadowy odczyn gleb powstaje w wyniku przewagi jonów OH- nad jonami H+. Takie gleby najczęściej występują na rejonach suchych i półsuchych. W ich skład wchodzą kationy zasadowe, takie jak Ca2+, Mg2+ i K+. Węglan sodu, który może występować w tych glebach, zwiększa pH i jest szkodliwy dla roślin. Na takich glebach przyswajalność fosforu jest niska.

Gleby
Gleby brunatne - geneza głównych typów gleb uprawnych

są one uznawane za dobre gleby. Gleby brunatne zaliczane są do gleb brunatnoziemnych i dzielą się na gleby brunatne właściwe oraz gleby brunatne kwaśne. Powstają w procesie brunatnienia lessów, pyłów i skał masywnych. Tworzą się w klimacie umiarkowanym, w którym odnotowuje się duże ilości opadów. Takie warunki sprzyjają mineralizacji resztek

Gleby
Sprawdzamy odczyn gleby i podpowiadamy sposoby pielęgnacji gruntów

uda nam się zobaczyć na glebie zasadowej, bo do rozwoju potrzebują dużego stężenia jonów wodorowych. W miejscach gdzie pH wynosi więcej niż 7,2 będzie się natomiast rozwijać babka zwyczajna i pokrzywa żegawka. Możemy tam również odnaleźć jasnotę białą, dymnicę pospolitą, tobołki polne i bodziszka łąkowego.  

Pietruszka
Pietruszka – najważniejsze informacje o uprawie tego zdrowego warzywa

i dużej pojemności wodnej (czarnoziemy, gleby ilasto-glebowe). Gleby ciężkie, zlewne, kwaśne, gliniaste oraz zbyt lekkie nie są odpowiednie. Pietruszka źle rośnie na kwaśnych glebach, dlatego warto je zwapnować w roku poprzedzającym uprawę. Zaleca się uprawę pietruszki na polach, na których wcześniej nie uprawiano roślin będących żywicielami nicieni. Obecność

Gleby
Gleby kwaśne - jak je przystosować i co można na nich uprawiać?

łubin i owies tolerują zakwaszoną glebę. Gleby o odczynie kwaśnym można podzielić według pH: • poniżej 4,5 – gleby bardzo silnie kwaśne; • 4,6–5,5 – gleby kwaśne; • 5,6–6,5 – gleby lekko kwaśne. Gleby o odczynie kwaśnym są wysycone jonami wodoru i glinu. Ich pH wynosi poniżej 6,5. Mają słabo wykształconą

Buraki
Uprawa buraka cukrowego - wymagania i agrotechnika

cukrowy bardzo dobrze plonuje na glebach zasadowych o pH 8,3-8,5. Dobre plony uzyskuje się też przy pH 6,0-6,5, które jest zbliżone do obojętnego. Jeżeli odczyn gleby jest zbyt kwaśny, to może prowadzić to do ograniczenia nitryfikacji, zaś uprawa na glebach zbyt zasadowych powoduje zmniejszenie przyswajania z gleby żelaza, magnezu, manganu

Nawożenie
Nawożenie kukurydzy - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

amonową, roztwór saletrzano-amonowy (RSM). Na glebach zasadowych można stosować siarczan amonu. Takie nawozy na glebach o dużej pojemności kompleksu sorpcyjnego można stosować przed siewem, ale należy je dobrze przykryć i wymieszać z glebą. Na glebach lżejszych dawki azotu można dzielić i stosować 30-50% przed siewem, a w przypadku innych rodzajów

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

jest jęczmień jary, który na glebach zasadowych bardzo silnie się krzewi i ogranicza rozwój wsiewek, co prowadzi do dużych ubytków roślin. Esparcetę można wysiewać również w mieszankach z trawami, gdzie jej udział powinien wynosić 50%. Najlepiej stosować trawy odznaczające się małą konkurencyjnością, np. z kostrzewą łąkową, rajgrasem francuskim oraz stokłosą

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

oraz ich wymagań. Toleruje odczyn gleby zasadowy bądź obojętny. Uprawa wyki siewnej na nasiona Dużym nieudogodnieniem w uprawie wyki na nasiona jest jej opóźnione kwitnienie i dojrzewanie spowodowane przez pędy boczne, które przerastają pęd główny. Jednak przy zapewnieniu jej odpowiedniego przedplonu, siewu, pielęgnacji i zbioru jej

Choroby zbóż
Choroby zbóż - dowiedz się, jak je rozpoznać i zwalczyć

należy wykorzystywać obornik, a na glebach zasadowych kwaśne nawozy. Materiał siewny należy zaprawiać, a siew trzeba opóźniać na zakażonych polach, ponieważ niskie temperatury na jesień ograniczają rozwój grzyba. Sporysz zbóż i traw Sporysz wywoływany jest przez Claviceps purpurea. Atakuje wszystkie gatunki zbóż, a przede wszystkim żyto.

Owies
Kiedy siać owies? Przedstawiamy najważniejsze zasady i terminy wysiewu

jednak dzięki tolerancji na zakwaszenie glebygleb ubogich w składniki pokarmowe oraz dobrze rozwiniętemu systemowi korzeniowemu przy równomiernych opadach plonuje nawet na glebach piaszczystych, a także górskich. Uprawa roli pod owies jest taka sama jak pod inne zboża jare. Owies jest rośliną fitosanitarną – odporną na choroby i nieuczestnicząca w ich przenoszeniu.

Uprawa
Nawóz do borówki - zastanawiasz się nad wyborem? Sprawdź!

granulowanej. Oba produkty skutecznie obniżą zasadowość gleby. W odpowiednio przysposobionym miejscu, świeżo posadzonym borówkom nie powinno zabraknąć pierwiastków. Sytuacja zmienia się w następnym roku. Krzewy borówki mają płytki system korzeniowy. Dostępność składników pokarmowych spada wraz z wymywaniem ich do głębszych warstw podłoża. Pojawia się konieczność dokarmienia roślin właściwymi nawozami.

Choroby drzew i krzewów
Efektywnie walczymy z chorobami jabłoni

liście drobnieją, a latem na zasadowych glebach przebarwiają się na czerwono. Proliferacja powoduje również drobnienie owoców, które są słabo wybarwione, oraz słabe rozwijanie się korzeni. Obserwuje się duże spadki plonu o niskiej jakości. Patogen przenoszony podczas rozmnażania wegetatywnego. Wektorem są miodówki. Wrażliwe odmiany: Golden Delicious, Jonatan, McIntosh

Pigwa
Wszystko o sadzonkach pigwy - przeczytaj przed zakupem

wapiennym. Nie sprzyja jej jedynie gleba zasadowa. Nie znosi zalania i jest wrażliwa na mróz. Wiosenne przymrozki są szczególnym zagrożeniem dla jej kwiatów. Podczas surowych zim przemarza nawet do powierzchni gruntu, z tego powodu najczęściej uprawiana jest w najcieplejszych rejonach kraju. Aby chronić ją przed przymrozkami, najlepiej sadzić ją na

Rośliny lecznicze
Uwaga na blekot pospolity – trujący chwast upraw szerokorzędowych!

w górach. Preferuje miejsca wilgotne, gleby zasadowe lub obojętne, gliniaste, marglowe, zasobne w azot i wapń. Porasta nieużytki, ogrody, łąki, zarośla i skraje lasów. Jest chwastem ruderalnym i segetalnym, który zachwaszcza pola uprawne, zwłaszcza szerokorzędowe, zboża ozime, brzegi pól, kukurydzę, ścierniska, uprawy warzyw okopowych, najczęściej ziemniaki i buraki

Cięcie drzew i krzewów
Przycinanie gruszy – radzimy, kiedy i w jaki sposób ciąć drzewa

pędów przed umieszczeniem drzewka w glebie. Zasadnicze pierwsze cięcie odbywa się jednak zaraz po posadzeniu. Służy stopniowemu nadaniu kształtu koronie drzewa oraz zniwelowaniu dysproporcji między systemem korzeniowym a powstającą koroną. W przypadku palmety U-kształtnej – zarówno pojedynczej, jak i podwójnej – pędy przycinamy powyżej pąka, zostawiając długość ok.

Gleby
Gleby bielicowe - poznaj charakterystykę gleb tworzonych przez piaski wydmowe

w jony fosforu, potasu, magnezu, sodu i wapnia. Za to wzrasta ilość jonów wodoru i glinu. Górne warstwy gleby ulegają zakwaszeniu, co powoduje rozpad glinokrzemianów na krzemionkę, wodorotlenki żelaza, glinu i na kationy zasadowe. Produkty rozpadu mogą też tworzyć minerały ilaste, jednak przy dużym zakwaszeniu gleby bardzo szybko ulegają one rozpadowi

Gleby
Nie spisujmy na straty gleb murszowych. Sprawdź możliwości wykorzystania!

teren bagienny piasku bogatego w minerały.   Gleby murszowate Jest to typ ziem również należących do ziem pobagiennych. Gleby murszowate w zasadzie niewiele różnią się profilem od gleb murszowych, ale nie mogą być zaklasyfikowane jako należące do tej grupy, ze względu na płytki poziom próchnicy.

Gleby
Analiza i badanie gleby – zachęcamy do badania gruntów rolnych!

glebie jakiegoś pierwiastka, który stanie się niedostępny dla roślin. Analizy gleby powinniśmy wykonywać regularnie co 3–4 lata, chociaż nie zaszkodzi badać glebę co roku. Zasady pobierania prób glebowych do analizy chemicznej Próbki indywidualne (pojedyncze) z gleb mineralnych pobieramy za pomocą laski glebowej (Egnera) do głębokości

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

pszennego bardzo dobrego i dobrego oraz żytniego bardzo dobrego idealnie nadają się pod uprawę tej rośliny strączkowej. Gleby, na których ma być uprawiany bobik nie mogą być kwaśne. Najlepiej toleruje on odczyn obojętny lub zasadowy (pH 6,5-7,2). Uprawa bobiku na nasiona Uprawianie bobiku umożliwia wyprodukowanie wysokobiałkowych pasz,

Zabiegi agrotechniczne
Głęboszowanie – sposób na zwiększenie plonów. Radzimy, kiedy spulchniać glebę

Aby zabieg głęboszowania był wykonany prawidłowo, musi być spełnionych kilka warunków: powietrze powinno mieć niską wilgotność; gleba poniżej warstwy ubitej musi zatrzymywać grawitacyjną, podskibie nie powinno być ani zbyt kwaśne, ani zbyt zasadowe, bo zahamuje to wzrost roślin. Ponadto trzeba pamiętać o dwóch zasadach: głęboszowanie na stoku

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

pełnej równowagi agroekosystemu. W gospodarstwach ekologicznych, gdzie znaczenie ma również jego przyrodnicza funkcja, płodozmian jest podstawowym czynnikiem produkcji. Zasady konstruowania płodozmianów Opracowanie płodozmianu należy zacząć od informacji o jakości gleb i warunkach klimatycznych, a także o rynku zbytu, do którego dostosowujemy produkcję roślinną. Potem ustalamy gatunki, które będziemy uprawiać

Nawożenie
Nawożenie ziemniaków - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

wyrównującymi powierzchnię pola. Rolnicy często nie stosują się do zalecanych dawek nawozów mineralnych i organicznych. Wysiewają je zgodnie z zasadą: tak dużo, jak to możliwe, nie uwzględniając zasobności gleb w poszczególne składniki pokarmowe oraz wymagań pokarmowych i nawozowych uprawianych gatunków. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa pokłonił się w stronę

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

tłuszczy, cukrów i witamin. Ważnym elementem w strukturze owocu ogórka są sole zasadowe, które wspomagają układ trawienny i działają odkwaszająco na nasz organizm. Ogórek zawiera (...) F1, Rufus F1, Tytus F1   Wymagania klimatyczne i glebowe Kiełkowanie nasion następuje już przy temperaturze 15–18°C, najlepiej jednak

Gleby
Gleby rdzawe – jak je przystosować dla potrzeb uprawy? Podpowiadamy!

pracy. Charakterystyka i występowanie Gleby rdzawe są typem gleb bielicoziemnych, które są typowe dla Polski i innych krajów o podobnym klimacie. Powstały w warunkach niskiej temperatury i dużej wilgotności powietrza, ze skał o małej zawartości składników zasadowych. Ich podłożem głównie są granity i piaskowce bezwęglanowe, których głównym

Gleby
Kompleks sorpcyjny gleby. Wyjaśniamy pojęcie i omawiamy jego wpływ na uprawę

sorpcyjną, czyli całkowitą ilość kationów zatrzymaną przez 100 g gleby, wykazuje grupa montmorylonitowa, najmniejszą zaś kaolinitowa. W suchych, piaszczystych glebach w kompleksie sorpcyjnym przeważają wapń i magnez (charakter zasadowy), czasem sód. W wilgotnych zaś, które częściej posiadają kwaśny odczyn, przewagę mają jony wodoru i glinu (charakter kwasowy). Gleby z

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

się problem przyswajalności fosforu. W związku z tym, jeżeli kukurydza uprawiana jest na glebach kwaśnych to wymagają one wapnowania. Można ją uprawiać na glebach lekko kwaśnych, obojętnych i słabo zasadowych (pH od 5 do 7,5). Uprawa kukurydzy ulega ścisłej rejonizacji ze względu na dużą różnorodność warunków środowiskowych w kraju.

Zabiegi agrotechniczne
Uprawa bezorkowa (bezpłużna) – przedstawiamy wszystkie za i przeciw

Klasyczna orka jest zabiegiem energochłonnym, wymagającym dużego nakładu czasu i zużycia paliwa, a czasem mającym też negatywny wpływ na właściwości gleby i środowiska, dlatego też coroczna orka nie jest dobrym rozwiązaniem i coraz częściej rezygnuje się z klasycznego modelu uprawy. Alternatywą dla niej może być uproszczona technologia uprawy roli, do której zalicza się uprawa bezorkowa. To powrót do znanych naszym przodkom od dawna i znacznie starszych niż orka uproszczonych form gospodarowania ziemią. Wiąże się ona z wyeliminowaniem większości tych mankamentów, jednak łączy się też z niższymi plonami i większym zachwaszczeniem pola. Wyjaśniamy, kiedy może być stosowana, i przybliżamy zasady uprawy bez pługa.

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

wysiewane pod przedplon. Bor i molibden są mikroelementami mającymi duży wpływ na wzrost i rozwój koniczyny. Niedobory boru mogą występować na glebach o odczynie obojętnym lub zasadowym, a molibdenu na glebach kwaśnych. Bor można stosować w formie superfosfatu borowanego lub boraksu w dawce 10-20 kg/ha. Molibden można stosować doglebowo

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

na glebach średnio-ciężkich, które mają uregulowane stosunki wodne. Tytoń najlepiej plonuje na glebach o odczynie kwaśnym i słabo kwaśnym o pH 5,1–6,5. Jeżeli odczyn gleby jest obojętny lub zasadowy, to jakość liści ulega zdecydowanemu obniżeniu, a dodatkowo rośliny mogą być porażane przez zgorzel korzeniową. Przedplon Odpowiednim przedplonem

Gleby
Rodzaje czarnoziemów i ich charakterystyka

zasobne w węglany, zwłaszcza w górnych warstwach, i zostały wyługowane na małej głębokości. W wierzchniej warstwie poziomu A (próchnicznego) odczyn jest obojętny lub słabo zasadowy. W profilu glebowym czarnoziemów niezdegradowanych nie ma poziomu Bt (iluwialnego) i Bbr (brunatnienia). W glebach tych brakuje związków żelaza i przemieszczania się iłu. Związki próchniczne są

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

okazują się siewy rzadsze- 300- 350 ziarniaków na 1m2. Dotyczy to wyłącznie gleb najlepszych- prowadzonych w wysokiej kulturze rolnej. W tabeli 2. Przedstawiono (...) kilkudziesięciu lat dominuje walka chemiczna. Należy pamiętać, że od 1. Stycznia 2014 obowiązują zasady Integrowanej Ochrony Roślin. To praktyka, która polega na stosowaniu różnorodnych metod

Zabiegi agrotechniczne
Niezastąpiona orka przedzimowa. Dowiedz się więcej!

skibie. Wpływa to na lepsze przemarznięcie i wznowienie zabiegów strukturotwórczych gleby. Ponadto, dzięki głębokiemu spulchnieniu, gleba może zmagazynować większe ilości wody, którą wykorzystają rośliny zasiane na wiosnę. Orka przedzimowa (ziębla) zaliczana jest do orek zasadniczych. Na glebach wykształcających płytki poziom próchniczny, ziębla sięga nawet poniżej jego poziomu. Pług lemieszowy

Rośliny pastewne
Lucerna mieszańcowa - uprawa na paszę czy na nasiona? Dowiedz się, jak ją wykorzystać!

rośliną wieloletnią, która kwitnie od maja do jesieni. Cechuje się dużą zimotrwałością, bardzo dobrze znosi okresowe susze i ma średnie wymagania wodne. Odczyn gleby powinien być obojętny lub słabo zasadowy. Przeznaczana jest pod uprawę na kompleksie glebowym żytnim bardzo dobrym. Powinna być wysiewana na glebach mineralnych, które są średnio zwięzłe, bądź

Borówka amerykańska
Omawiamy sposoby pielęgnacji i wymagania borówki amerykańskiej

łatwo uszkodzić. Nie należy prowadzić ugoru herbicydowego, gdyż może być fitotoksyczny. W przypadku nieodpowiedniego pH pod uprawę borówki gleby lekko kwaśne zakwasza się torfem wysokim, a obojętne lub lekko zasadowe siarką w postaci granulowanego nawozu. Zabieg ten wykonuje się na rok przed założeniem plantacji. Ściółkowanie

Winorośl
Pielęgnacja i wymagania winorośli. Jak osiągnąć wysoki plon w polskich warunkach? Oto nasze wskazówki!

na mocno zbrylonych utrudniających rozrost korzeni. Poziom wody gruntowej powinien utrzymywać się poniżej 1,5 m od powierzchni gleby. Najlepiej rośliny rosną na glebach o odczynie obojętnym lub zbliżonym do zasadowego (pH=6,8–7,2), choć odmiany mieszańcowe urosną nawet na glebach o niższym odczynie (pH=5,6–6,5). Stanowisko Winorośl preferuje stanowiska słoneczne,

Nawożenie
Nawożenie rzepaku – mocno wpływa na wielkość plonu

ten jest składnikiem enzymu odpowiedzialnego za przemianę związków azotowych w roślinie. Nawet niewielkie przenawożenie molibdenem działa bardziej destruktywnie niż nieznaczny niedobór tego składnika w glebie. Podstawowe zasady nawożenia rzepaku Strategia nawożenia, której nadrzędnym celem jest maksymalizacja plonów, sprawdza się w latach o korzystnych warunkach uprawy. Stosowana w

Rośliny lecznicze
Uprawa żurawiny bez najmniejszych wątpliwości!

Przed planowaną uprawą żurawiny, stanowisko należy starannie odchwaścić – najlepiej w sposób mechaniczny. Natomiast w przypadku upraw towarowych zasadne będzie przeprowadzenie tego procesu przy zastosowaniu herbicydów. Drugi krok, to doprowadzenie gleby do odpowiedniego poziomu kwasowości. Na stanowisku należy w tym celu rozłożyć warstwę kwaśnego torfu o grubości około

Szkodniki upraw
Szkodniki ziemniaków ‒ objawy, szkodliwość i zwalczanie

bagatelizować pojawiania się szkodników w swoich uprawach. Plantacje muszą być prowadzone zgodnie obowiązującymi zasadami integrowanej ochrony roślin, tj. z uwzględnieniem prawidłowego zmianowania i progów ekonomicznej szkodliwości.  Pędraki Pędraki to formy larwalne podrodziny chrabąszczy Melolonthinae, kolonizujące gleby odłogowane lub położone w bliskim sąsiedztwie zadrzewień. Najczęstszymi objawami żeru tych

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

oborniku wynosi C:N=30:1, a po przefermentowaniu 20-15:1. Terminy Zasady stosowania nawozów naturalnych określa Ustawa z 10 lipca 2007 r. o nawozach (...) z tym obornik należy stosować przy pochmurnej pogodzie, a po jego rozrzuceniu na glebę trzeba wykonać orkę. Dobry termin zastosowania obornika przypada przed

Wiśnie
Jak prawidłowo uprawiać wiśnie? Uprawa wiśni bez tajemnic

podkładkach – siewka antypki i dzika czereśnia ptasia. Antypka nadaje się do gleb piaszczystych, czereśnia ptasia do cięższych, gliniastych. Materiał do sadzenia powinien być zdrowy, (...) powierzchnią. Z ziemi wokół drzewka tworzy się misę, która będzie utrzymywać wodę. Po zasadzeniu wiśnię obficie podlewamy. Cięcie Formowanie i cięcie

Nawożenie drzew i krzewów
Zasady prawidłowego nawożenia jabłoni krok po kroku

przed uprawą. Aby przystąpić do diagnozowania stanu gleby, musimy usunąć z niej wszystko, co będzie przeszkadzało w uprawie, czyli kamienie i chwasty. Na małej powierzchni, gdy interesuje nas uprawa na użytek własny, preferowane jest mechaniczne pielenie. W przypadku plantacji prowadzonej na większą skalę, oczywiście uzasadnione będzie zastosowanie herbicydów. Skuteczny w walce

Czosnek
Uprawa czosnku zimowego, czyli wszystko od jesiennego siewu po lipcowy zbiór

już 20 mm, a zwiększona dawka będzie konieczna do zastosowania na glebach lżejszych. Jednocześnie trzeba pamiętać, że podlewania powinno się zaprzestać na około dwa tygodnie przed planowanym zbiorem. Obok podlewania, ważne jest oczywiście systematyczne odchwaszczanie. W uprawie towarowej zasadne będzie zastosowanie herbicydów, ale w warunkach przydomowego ogródka zdecydowanie wystarczające

Zabiegi agrotechniczne
Wszystko, co musisz wiedzieć o podorywce - jak, kiedy i dlaczego?

Orka zasadnicza to podstawowy zabieg agrotechniczny, do którego zaliczamy podorywkę. Polega ona na wykorzystaniu pługa, który korzystnie wpływa na strukturę warstwy ornej. Dodatkowo, jeżeli na polu pozostawione są resztki pożniwne lub wysiane były tam nawozy mineralne czy organiczne, to zostają one przykryte i wymieszane z glebą. Celem podorywki jest poprawa stosunków wilgotnościowych w glebie poprzez przerwanie parowania, przykrycie resztek pożniwnych, poprawę struktury roli, stworzenie warunków do kiełkowania chwastów oraz zniszczenie niektórych patogenów.

Gleby
Mady rzeczne – charakterystyka i klasyfikacja żyznych gleb napływowych

mady powstają po wewnętrznej stronie zakrętów lub przy ujściach większych rzek. Materiał glebowy nanoszony jest na taras w czasie podniesienia się poziomu wody i wystąpienia (...) części spławialnych. Trudno je odróżnić od zwykłych piasków rzecznych, jedyna różnica to w zasadzie niewielka, procentowa zawartość warstewek pylastych i ilastych w profilach.

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki