Konie zimnokrwiste – najczęściej hodowane rasy w Polsce

Perszeron Koń rasy shire

Charakterystyka rasy

Konie sokólskie są rasą wcześnie dojrzewającą, posiadają szybkie tempo wzrostu, nie należą do zwierząt wybrednych, dobrze wykorzystują nawet słabej jakości pasze. Mogą być użytkowane przez długie lata, w tym czasie zachowują zdrowie oraz płodność.

Konie posiadają średniej wielkości głowę, dobrze umięśnioną szyję. Klacze posiadają dobrze zaznaczony kłąb, natomiast u ogierów znajduje się pod warstwą tłuszczu i jest źle widoczny. Klatka piersiowa jest głęboka, żebra ukształtowane beczkowato, kłoda dość długa. Nogi są krótkie, szeroko rozstawione o suchej budowie i mocnych kopytach. Owłosienie równomierne, dość długie, na pęcinach występują szczotki. Konie mają prawidłową budowę tylnych kończyn oraz kopyt i rzadko zapadają na kulawizny. Klacze trzy letnie osiągają 148-162 cm w kłębie i obwód klatki piersiowej około 200 cm. Ogiery w wieku 30 miesięcy dorastają do 155-162 cm w kłębie i powyżej 200 cm w obwodzie klatki piersiowej. Konie sokólskie zostały wytworzone głównie w celu zaprzęgowym i w mniejszym stopniu do prac polowych.

 

 

Bibliografia:

Chrzanowski S. (red.), „Konie zimnokrwiste w Polsce środkowej, środkowowschodniej i południowej”, PWN, Warszawa 1989 r., s. 51-55.

Cieśla A., Janiszewska J., „Hodowla i użytkowanie koni z elementami hipoterapii”, Wydawnictwo Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2008 r., ss. 21, 32.

Cześnik E., Niewiński W., Kopczyk A. i in., „Program ochrony zasobów genetycznych koni zimnokrwistych w typie sztumskim”, Wydawnictwo Instytutu Zootechniki PIB, Kraków 2009 r., s. 1-8.

Cześnik B., „Podwójne oblicze "grubasów" [koni zimnokrwistych]” [w:] „Koń Polski”, nr 4/2000 r., s. 8-10.

Grabarczyk Z., „Przyszłość hodowli koni zimnokrwistych” [w:] „Koń Polski”, nr 42/2002 r.

Łojek J., Łojek A., „Hodowla i użytkowanie koni” Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013 r., 26-29.

Mroczkowski S., „Polskie konie zimnokrwiste” [w:] „Przegląd Hodowlany” nr 12/2010 r., s. 20-22.

Nałęcz-Tarwacka T., „Produkcja zwierzęca. Owce, kozy, konie, drób, pszczoły i króliki”, wyd. Hortpress, Warszawa 2007 r., ss. 192-194, 235.

Pikuła R.,  „Hodowla koni zimnokrwistych w Polsce”  [w:] „Przegląd Hodowlany”, nr 3/1999 r., s. 22-24.

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki